Znajdź studia dla siebie

Wyniki wyszukiwania
Filologia angielska
SSSSSS Filologia angielska II stopnia w SWPS to studia, które pozwalają pogłębić znajomość języka angielskiego oraz specjalistyczną wiedzę filologiczną dotyczącą: językoznawstwa, metodyki nauczania, komuni ...

Czytaj dalej: Filologia angielska

Skandynawistyka
SSSSSS Skandynawistyka II stopnia to studia łączące w sobie zaawansowaną naukę języka szwedzkiego, zagadnienia z zakresu literatury szwedzkiej i skandynawskiej oraz z historii, kultury, polityki i życia sp ...

Czytaj dalej: Skandynawistyka

Zarządzanie zasobami ludzkimi
SSSSSS Zarządzanie zasobami ludzkimi to umiejętność tworzenia i wdrażania w firmie optymalnej polityki personalnej i budowania jej kapitału ludzkiego. Studia łączą wybraną wiedzę z takich dziedzin, jak soc ...

Czytaj dalej: Zarządzanie zasobami ludzkimi

Psychologia
SSSSSS Psychologia jest nauką, która odkrywa mechanizmy rządzące ludzką psychiką i zachowaniem. Pomaga poznać naturę człowieka i zrozumieć jego postępowanie w różnych sytuacjach życiowych. Bada biologię um ...

Czytaj dalej: Psychologia

Psychologia zmiany: konflikt – kryzys – współpraca
SSSSSS Specjalność Psychologia zmiany: konflikt - kryzys - współpraca: Psychologia zmiany to obszar zaawansowanej psychologii społecznej, który dotyczy szeroko pojętych zmian w świecie, zwłaszcza w życiu c ...

Czytaj dalej: Psychologia zmiany: konflikt – kryzys – współpraca

Psychologia biznesu
SSSSSS Psychologia biznesu to praktyczna specjalność o interdyscyplinarnym charakterze. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu zachowań organizacyjnych, badania rynku, psychologii oszczędzania i inwestowania, ...

Czytaj dalej: Psychologia biznesu

Psychologia kliniczna i zdrowia
SSSSSS Specjalność Psychologia kliniczna i zdrowia: Przedmiotem studiów są zdrowie psychiczne w ujęciu klinicznym oraz działania mające na celu jego ochronę i poprawę. Studenci poznają zagadnienia z zakres ...

Czytaj dalej: Psychologia kliniczna i zdrowia

Psychologia sportu i aktywności fizycznej
SSSSSS Psychologia sportu zajmuje się badaniem psychologicznych podstaw aktywności człowieka w sporcie i aktywności fizycznej. Celem specjalności jest przekazanie fachowej wiedzy i umiejętności praktycznyc ...

Czytaj dalej: Psychologia sportu i aktywności fizycznej

Clinical Psychology
SSSSSS Clinical Psychology integrates science, theory, and practice to understand, predict, and reduce maladjustment, disability, and distress as well as to support personal development. Clinical Psycholog ...

Czytaj dalej: Clinical Psychology

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
SSSSSS Dziennikarstwo i komunikacja społeczna II stopnia to studia, które umożliwiają poznanie i zgłębienie tajników warsztatu dziennikarskiego na poziomie bardzo zaawansowanym. Studenci wybierają jedną z  ...

Czytaj dalej: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Kulturoznawstwo. Menedżer, agent, producent
SSSSSS Kierunek odpowiada na potrzeby szeroko rozumianego obszaru kultury i przemysłów kreatywnych. Kształci menedżerów kultury, którzy łączą w sobie kompetencje producenta, agenta, organizatora wydarzeń a ...

Czytaj dalej: Kulturoznawstwo. Menedżer, agent, producent

Applied Social Psychology
SSSSSS Applied Social Psychology is a field, which uses concepts such as attitudes, social influence, decision making strategies, and social cognition to investigate social processes and problems relevant  ...

Czytaj dalej: Applied Social Psychology

Komunikacja wizualna
SSSSSS Komunikacja wizualna to specjalność na kierunku kreowanie komunikacji i mediów. Program studiów jest kontynuacją grafiki I stopnia prowadzonej przez Instytut Grafiki SWPS. Opis specjalności K ...

Czytaj dalej: Komunikacja wizualna

Kreowanie mediów
SSSSSS Kreowanie mediów łączy najnowszą wiedzę z zakresu mediów i komunikacji ze zróżnicowanymi kompetencjami pozwalającymi odnaleźć się w wielu sektorach creative industries. Studenci poznają zasady zarzą ...

Czytaj dalej: Kreowanie mediów

Psychologia
SSSSSS Psychologia jest nauką, która odkrywa mechanizmy rządzące ludzką psychiką i zachowaniem. Pomaga poznać naturę człowieka i zrozumieć jego postępowanie w różnych sytuacjach życiowych. Bada biologię um ...

Czytaj dalej: Psychologia

Psychologia biznesu
SSSSSS Psychologia biznesu koncentruje się na zastosowaniach wiedzy psychologicznej w zarządzaniu potencjałem pracowników w firmie oraz w obszarach związanych z reklamą i marketingiem.. Opis specjalnoś ...

Czytaj dalej: Psychologia biznesu

Psychologia kliniczna
SSSSSS Psychologia biznesu koncentruje się na zastosowaniach wiedzy psychologicznej w zarządzaniu potencjałem pracowników w firmie oraz w obszarach związanych z reklamą i marketingiem.. Opis specjalnoś ...

Czytaj dalej: Psychologia kliniczna

Wzornictwo
SSSSSS School of Form to studia projektowe, łączące naukę praktycznych umiejętności warsztatowych z humanistycznym rozumieniem świata. Wzornictwo na poznańskim Wydziale Zamiejscowym  SWPS zyskało uzna ...

Czytaj dalej: Wzornictwo

 

Znajdź studia dla siebie