Znajdź studia dla siebie

Wyniki wyszukiwania
Psychologia
SSSSSS Psychologia jest nauką, która odkrywa mechanizmy rządzące ludzką psychiką i zachowaniem. Pomaga poznać naturę człowieka i zrozumieć jego postępowanie w różnych sytuacjach życiowych. Bada biologię um ...

Czytaj dalej: Psychologia

Prawo w biznesie
SSSSSS Prawo w biznesie to innowacyjny kierunek studiów, który łączy wiedzę o prawnych aspektach prowadzenia działalności biznesowej z kompetencjami menedżerskimi. Kształci specjalistów w zakresie regulacj ...

Czytaj dalej: Prawo w biznesie

Bezpieczeństwo wewnętrzne
SSSSSS Bezpieczeństwo wewnętrzne to kierunek interdyscyplinarny, który łączy elementy prawa, socjologii, politologii i innych nauk społecznych. Studenci zdobywają wiedzę o zagrożeniach bezpieczeństwa państ ...

Czytaj dalej: Bezpieczeństwo wewnętrzne

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
SSSSSS Dziennikarstwo i komunikacja społeczna to studia, które w praktyczny sposób uczą dziennikarstwa prasowego, radiowego, telewizyjnego i internetowego. Podczas zajęć warsztatowych studenci zdobywają um ...

Czytaj dalej: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Filologia angielska
SSSSSS Filologia angielska to studia łączące intensywną naukę języka angielskiego z przygotowaniem w zakresie wiedzy o języku i kulturze obszaru anglojęzycznego. Dzięki temu studenci zdobywają kompetencje  ...

Czytaj dalej: Filologia angielska

Filologia angielska z rozszerzonym językiem chińskim
SSSSSS Podczas nauki studenci intensywnie uczą się dwóch języków obcych: angielskiego i chińskiego. W przypadku angielskiego jest to doskonalenie znajomości języka i zdobywanie wiedzy filologicznej, a w pr ...

Czytaj dalej: Filologia angielska z rozszerzonym językiem chińskim

Filologia angielska z rozszerzonym językiem hiszpańskim
SSSSSS Podczas nauki studenci intensywnie uczą się dwóch języków obcych: angielskiego i hiszpańskiego. W przypadku angielskiego jest to doskonalenie znajomości języka i zdobywanie wiedzy filologicznej, a w ...

Czytaj dalej: Filologia angielska z rozszerzonym językiem hiszpańskim

Filologia norweska
SSSSSS Filologia norweska to studia łączące naukę języka norweskiego (bokmål), zagadnienia z zakresu literatury norweskiej i skandynawskiej, historii, kultury, polityki i życia społecznego Skandynawii. Stu ...

Czytaj dalej: Filologia norweska

Filologia szwedzka
SSSSSS Filologia szwedzka to studia łączące w sobie naukę języka szwedzkiego, zagadnienia z zakresu literatury szwedzkiej i skandynawskiej oraz z historii, kultury, polityki i życia społecznego Skandynawii ...

Czytaj dalej: Filologia szwedzka

Iberystyka
SSSSSS Studia obejmują naukę języka hiszpańskiego oraz wiele dziedzin związanych z kulturą krajów hiszpańskojęzycznych. Pozwalają poznać m.in. Hiszpanię, Meksyk, Kubę, Argentynę, Peru, Kolumbię; ich litera ...

Czytaj dalej: Iberystyka

Italianistyka
SSSSSS Italianistyka to studia z języka włoskiego, kultury i sztuki Włoch. Pozwalają bardzo dobrze opanować język włoski, zarówno oficjalny, specjalistyczny, jak i ten, którym Włosi posługują się na co dzi ...

Czytaj dalej: Italianistyka

Kultura współczesna
SSSSSS Kultura współczena to transdyscyplinarne studia humanistyczne podejmujące refleksję nad różnorodnością procesów kulturowych kształtujących oblicza współczesnego świata. Pozwalają poznać rolę nowych  ...

Czytaj dalej: Kultura współczesna

Studia azjatyckie: Chiny i Azja Wschodnia
SSSSSS Studenci studiów azjatyckich poznają kultury krajów regionu, ich współczesne problemy i tradycje określające dzisiejszą rzeczywistość. Dowiadują się, jak działają służby dyplomatyczne, organizacje m ...

Czytaj dalej: Studia azjatyckie: Chiny i Azja Wschodnia

Psychology
SSSSSS Psychology is a discipline whose goal is to understand and improve functioning of individuals, groups, and societies as a whole. Some psychologists deal with diagnosis and treatment of mental health ...

Czytaj dalej: Psychology

Biznes
SSSSSS Psychologia - ścieżka: Biznes. Na ścieżce Biznes studenci zdobywają praktyczną wiedzę na temat psychologicznych mechanizmów zachowań konsumenckich, podejmowania decyzji i oceny ryzyka w biznesie. Po ...

Czytaj dalej: Biznes

Mózg - umysł - technologia
SSSSSS Mózg – umysł – technologia to innowacyjna ścieżka studiów, łącząca wiedzę psychologiczną i odkrycia biologii dotyczące funkcjonowania naszego mózgu z praktycznym zastosowaniem nowych technologii. Po ...

Czytaj dalej: Mózg - umysł - technologia

Relacje międzyludzkie
SSSSSS Psychologia - ścieżka: Relacje międzyludzkie. Ścieżka koncentruje się na analizie związków międzyludzkich oraz zmian, które w nich zachodzą, zarówno w wyniku naturalnego rozwoju danej relacji, jak i ...

Czytaj dalej: Relacje międzyludzkie

Zdrowie i rozwój
SSSSSS Psychologia - ścieżka: Zdrowie i rozwój. Zdrowie i rozwój to ścieżka w ramach kierunku psychologia, która eksploruje zagadnienia związane z psychologicznymi aspektami zdrowia i rozwoju analizowanymi ...

Czytaj dalej: Zdrowie i rozwój

Filologia angielska z rozszerzonym językiem niemieckim
SSSSSS Podczas nauki studenci intensywnie uczą się dwóch języków obcych: angielskiego i niemieckiego. W przypadku angielskiego jest to doskonalenie znajomości języka i zdobywanie wiedzy filologicznej, a w  ...

Czytaj dalej: Filologia angielska z rozszerzonym językiem niemieckim

Badania i rozwój w biznesie
SSSSSS Studia na kierunku"Badania i rozwój w biznesie"  kształcą specjalistów zajmujących się planowaniem, organizacją i komunikacją badań ukierunkowanych na rozwiązanie konkretnego problemu oraz ...

Czytaj dalej: Badania i rozwój w biznesie

Grafika
SSSSSS Grafika oferowana przez Wydział Zamiejscowy SWPS we Wrocławiu to unikatowe połączenie wiedzy z zakresu projektowania graficznego, komunikacji społecznej, psychologii i psychofizjologii widzenia. Stu ...

Czytaj dalej: Grafika

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
SSSSSS Dziennikarstwo i komunikacja społeczna to studia, które pozwalają nie tylko budować warsztat dziennikarza, lecz także rozwijać kompetencje argumentacyjne, interpersonalne i autoprezentacyjne z zakre ...

Czytaj dalej: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Psychologia zdrowia psychicznego i somatycznego
SSSSSS Psychologia zdrowia psychicznego i somatycznego zajmuje się wpływem czynników psychologicznych na zdrowie człowieka, zapobieganiem chorobom, a także ich leczeniem. Studenci dowiadują się, jak rozpoz ...

Czytaj dalej: Psychologia zdrowia psychicznego i somatycznego

Psychologia w zarządzaniu i reklamie
SSSSSS Psychologia w zarządzaniu i reklamie zajmuje się psychologicznymi uwarunkowaniami mechanizmów organizacyjnych i rynkowych. Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności, które pozwalają na efektywne dzia ...

Czytaj dalej: Psychologia w zarządzaniu i reklamie

Psychologia
SSSSSS Psychologia jest nauką, która odkrywa mechanizmy rządzące ludzką psychiką i zachowaniem. Pomaga poznać naturę człowieka i zrozumieć jego postępowanie w różnych sytuacjach życiowych. Bada biologię um ...

Czytaj dalej: Psychologia

Praca i organizacja
SSSSSS Ścieżka oferuje najnowszą wiedzę specjalistyczną dotyczącą funkcjonowania organizacji. Student zapozna się zarówno z problematyką zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji jak i z tematyką dotyczą ...

Czytaj dalej: Praca i organizacja

Edukacja i rozwój
SSSSSS Przedmiotem tej ścieżki są zagadnienia związane z kryzysami rozwojowymi i egzystencjalnymi. Studenci zdobywają wiedzę dotyczącą znaczenia uwagi i pamięci w procesie uczenia się, treningów pamięci i  ...

Czytaj dalej: Edukacja i rozwój

Zdrowie psychiczne i somatyczne
SSSSSS Ścieżka łączy tradycyjną psychologię kliniczną z najnowszymi trendami współczesnej wiedzy psychologicznej. Pozwala poznać genezę i rodzaje zaburzeń, kryteria normy i patologii. Problematyka zagadnie ...

Czytaj dalej: Zdrowie psychiczne i somatyczne

Psychologia
SSSSSS Psychologia jest nauką, która odkrywa mechanizmy rządzące ludzką psychiką i zachowaniem. Pomaga poznać naturę człowieka i zrozumieć jego zachowanie w różnych sytuacjach życiowych. Bada biologię umys ...

Czytaj dalej: Psychologia

Psychologia ogólna
SSSSSS Wybór psychologii ogólnej daje prawo studentowi wyboru dowolnych modułów realizowanych w specjalnościach, które zostaną uruchomione  w ramach danego trybu studiów.  W ten sposób można kons ...

Czytaj dalej: Psychologia ogólna

Wzornictwo
SSSSSS School of Form to studia projektowe, łączące naukę praktycznych umiejętności warsztatowych z humanistycznym rozumieniem świata. Wzornictwo na poznańskim Wydziale Zamiejscowym  SWPS zyskało uzna ...

Czytaj dalej: Wzornictwo

Projektowanie interakcji człowiek-technologia
SSSSSS Psychologia jest nauką, która odkrywa mechanizmy rządzące ludzką psychiką i zachowaniem. W oparciu o warsztat i wiedzę, studenci dowiadują się, jak odkrywać rzeczywiste potrzeby i cele użytkownika o ...

Czytaj dalej: Projektowanie interakcji człowiek-technologia

Psychologia
SSSSSS Psychologia jest nauką, która pomaga poznać i zrozumieć człowieka w różnych sytuacjach życiowych i na różnych etapach jego życia. Daje ogólny obraz tego, jak działa ludzka psychika i jak ludzie odbi ...

Czytaj dalej: Psychologia

Psychokryminalistyka
SSSSSS Studia pozwalają poznać specyfikę psychologicznego funkcjonowania i społecznej sytuacji osób, które weszły w konflikt z prawem lub znajdują się w grupach ryzyka, są nieprzystosowane lub dotknięte pr ...

Czytaj dalej: Psychokryminalistyka

Człowiek w biznesie – psychologia zarządzania, reklamy i marketingu
SSSSSS Studia na ścieżce Człowiek w biznesie łączą wiedzę psychologiczną z zakresu reklamy, marketingu, PR, nowych mediów oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Studenci uczą się, jak rekrutować, szkolić i mo ...

Czytaj dalej: Człowiek w biznesie – psychologia zarządzania, reklamy i marketingu

Interwencje na zakrętach życia - zaburzenia psychiczne z elementami profilaktyki
SSSSSS Interwencje na zakrętach życia – zaburzenia psychiczne z elementami profilaktyki to unikatowa ścieżka przygotowująca do pomocy w kryzysach jednostkowych i społecznych. Obejmuje również obszar psycho ...

Czytaj dalej: Interwencje na zakrętach życia - zaburzenia psychiczne z elementami profilaktyki

Psychodietetyka. Trener zdrowego stylu życia
SSSSSS Psychodietetyka to nowa dyscyplina łącząca dwa obszary wiedzy: medycynę i nauki o zdrowiu oraz nauki społeczne, wśród których za dyscyplinę wiodącą należy uznać psychologię. Studia mają charakter in ...

Czytaj dalej: Psychodietetyka. Trener zdrowego stylu życia

Psychologia
SSSSSS Psychologia jest nauką, która pomaga poznać i zrozumieć człowieka znajdującego się w różnych sytuacjach życiowych i na różnych etapach życia. Daje ogólny obraz tego, jak działa psychika człowieka i  ...

Czytaj dalej: Psychologia

Psychologia ogólna
SSSSSS Psychologia ogólna to studia zajmujące się podstawowym działem psychologii naukowej, która bada prawa rządzące psychiką i zachowaniami człowieka oraz jego rozwojem. Studenci tego kierunku zdobywają  ...

Czytaj dalej: Psychologia ogólna

Psychologia w biznesie
SSSSSS Psychologia w biznesie to studia, które łączą wiedzę o podstawowych aspektach psychologii organizacji i zarządzania z wiedzą psychologiczną na temat komunikacji w kontekście działalności biznesowej. ...

Czytaj dalej: Psychologia w biznesie

Psychologia w edukacji i wychowaniu
SSSSSS Psychologia w edukacji i wychowaniu. Ścieżka studiów łączy wiedzę z psychologii rozwoju człowieka, psychologii edukacji, psychologii wychowawczej, diagnozy i pomocy psychologicznej. Studenci zdobywa ...

Czytaj dalej: Psychologia w edukacji i wychowaniu

Psychologia w praktyce klinicznej i zdrowia
SSSSSS Psychologia w praktyce klinicznej i zdrowia to ścieżka studiów, która dotyczy problemów psychicznych ludzi i zaburzeń zachowania, takich jak np. kryzysy, uzależnienia, zaburzenia odżywiania. Studenc ...

Czytaj dalej: Psychologia w praktyce klinicznej i zdrowia

Psychoseksuologia
SSSSSS Psychoseksuologia to kierunek studiów o charakterze interdyscyplinarnym, który zawiera elementy zarówno z różnych dziedzin psychologii, jak i seksuologii. Tym samym umożliwia zdobycie podstawowej wi ...

Czytaj dalej: Psychoseksuologia

Psychokryminalistyka
SSSSSS We współczesnym świecie, obok odwiecznych form przestępczości, takich jak: przestępstwa przeciwko mieniu czy pobicia, pojawiają się nowe, takie jak cyberbullying czy stalking. U podstaw przestępczoś ...

Czytaj dalej: Psychokryminalistyka

 

Znajdź studia dla siebie