Znajdź studia dla siebie

Wyniki wyszukiwania
Psychologia
SSSSSS Psychologia jest nauką, która odkrywa mechanizmy rządzące ludzką psychiką i zachowaniem. Pomaga poznać naturę człowieka i zrozumieć jego postępowanie w różnych sytuacjach życiowych. Bada biologię um ...

Czytaj dalej: Psychologia

Biznes
SSSSSS Psychologia - ścieżka: Biznes. Na ścieżce Biznes studenci zdobywają praktyczną wiedzę na temat psychologicznych mechanizmów zachowań konsumenckich, podejmowania decyzji i oceny ryzyka w biznesie. Po ...

Czytaj dalej: Biznes

Mózg - umysł - technologia
SSSSSS Psychologia - ścieżka: Mózg - umysł - technologia. Mózg – umysł – technologia to innowacyjna ścieżka studiów, łącząca wiedzę psychologiczną i odkrycia biologii dotyczące funkcjonowania naszego mózgu ...

Czytaj dalej: Mózg - umysł - technologia

Relacje międzyludzkie
SSSSSS Psychologia - ścieżka: Relacje międzyludzkie. Ścieżka koncentruje się na analizie związków międzyludzkich oraz zmian, które w nich zachodzą, zarówno w wyniku naturalnego rozwoju danej relacji, jak i ...

Czytaj dalej: Relacje międzyludzkie

Zdrowie i rozwój
SSSSSS Psychologia - ścieżka: Zdrowie i rozwój to ścieżka w ramach kierunku psychologia, która eksploruje zagadnienia związane z psychologicznymi aspektami zdrowia i rozwoju analizowanymi w perspektywie ca ...

Czytaj dalej: Zdrowie i rozwój

Neurokognitywistyka
SSSSSS Neurokognitywistyka łączy psychologię z najnowszą wiedzą na temat funkcjonowania mózgu. Studenci poznają psychologię nie tylko jako klasyczną naukę o zachowaniach społecznych czy osobowości, ale tak ...

Czytaj dalej: Neurokognitywistyka

Projektowanie interakcji człowiek – technologia
SSSSSS Psychologia - specjalność: Projektowanie interakcji człowiek - technologia. Studenci poznają podstawy teoretyczne i ćwiczą w praktyce cały proces tworzenia produktu interaktywnego. W oparciu o wiedz ...

Czytaj dalej: Projektowanie interakcji człowiek – technologia

Psychologia kliniczna i zdrowia
SSSSSS Specjalność: Psychologia kliniczna i zdrowia: Przedmiotem studiów są zdrowie psychiczne w ujęciu klinicznym oraz działania mające na celu jego ochronę i poprawę. Studenci poznają zagadnienia z zakre ...

Czytaj dalej: Psychologia kliniczna i zdrowia

Psychologia kliniczna i zdrowia dla magistrów i licencjatów
SSSSSS Specjalność: Psychologia kliniczna i zdrowia: Przedmiotem studiów są zdrowie psychiczne w ujęciu klinicznym oraz działania mające na celu jego ochronę i poprawę. Studenci poznają zagadnienia z zakre ...

Czytaj dalej: Psychologia kliniczna i zdrowia dla magistrów i licencjatów

Psychologia kształtowania i modyfikacji zachowania
SSSSSS Psychologia kształtowania i modyfikacji zachowania dostarcza odpowiedzi na pytanie, w jakim zakresie i w jaki sposób możemy zmieniać zachowania własne i innych ludzi, w celu uzyskania poprawy jakośc ...

Czytaj dalej: Psychologia kształtowania i modyfikacji zachowania

Psychologia kształtowania i modyfikacji zachowania dla magistrów i licencjatów
SSSSSS Psychologia kształtowania i modyfikacji zachowania dostarcza odpowiedzi na pytanie, w jakim zakresie i w jaki sposób możemy zmieniać zachowania własne i innych ludzi, w celu uzyskania poprawy jakośc ...

Czytaj dalej: Psychologia kształtowania i modyfikacji zachowania dla magistrów i licencjatów

Psychologia biznesu
SSSSSS Psychologia biznesu to praktyczna specjalność o interdyscyplinarnym charakterze. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu zachowań organizacyjnych, badania rynku, psychologii oszczędzania i inwestowania, ...

Czytaj dalej: Psychologia biznesu

Psychologia zmiany: konflikt – kryzys – współpraca
SSSSSS Specjalność: Psychologia zmiany: konflikt - kryzys - współpraca: Psychologia zmiany to obszar zaawansowanej psychologii społecznej, który dotyczy szeroko pojętych zmian w świecie, zwłaszcza w życiu  ...

Czytaj dalej: Psychologia zmiany: konflikt – kryzys – współpraca

Psychologia eksperymentalna
SSSSSS Psychologia eksperymentalna to specjalność, na której studenci poznają aktualne teorie i wyniki badań z całego obszaru wiedzy psychologicznej. Dużą uwagę w trakcie zajęć poświęca się zgłębianu podst ...

Czytaj dalej: Psychologia eksperymentalna

Psychologia sportu i aktywności fizycznej
SSSSSS Psychologia sportu zajmuje się badaniem psychologicznych podstaw aktywności człowieka w sporcie i aktywności fizycznej. Celem specjalności jest przekazanie fachowej wiedzy i umiejętności praktycznyc ...

Czytaj dalej: Psychologia sportu i aktywności fizycznej

Psychology
SSSSSS Psychology is a discipline whose goal is to understand and improve functioning of individuals, groups, and societies as a whole. Students interested in the unitary “long-cycle” 5 year Master program ...

Czytaj dalej: Psychology

Psychologia dla magistrów i licencjatów
SSSSSS Psychologia jest nauką, która odkrywa mechanizmy rządzące ludzką psychiką i zachowaniem. Pomaga poznać naturę człowieka i zrozumieć jego zachowanie w różnych sytuacjach życiowych. Bada biologię umys ...

Czytaj dalej: Psychologia dla magistrów i licencjatów

Psychologia
SSSSSS Psychologia jest nauką, która odkrywa mechanizmy rządzące ludzką psychiką i zachowaniem. Pomaga poznać naturę człowieka i zrozumieć jego postępowanie w różnych sytuacjach życiowych. Bada biologię um ...

Czytaj dalej: Psychologia

Psychology
SSSSSS Psychology is a discipline whose goal is to understand and improve functioning of individuals, groups, and societies as a whole. Some psychologists deal with diagnosis and treatment of mental health ...

Czytaj dalej: Psychology

Biznes
SSSSSS Psychologia - ścieżka: Biznes. Na ścieżce Biznes studenci zdobywają praktyczną wiedzę na temat psychologicznych mechanizmów zachowań konsumenckich, podejmowania decyzji i oceny ryzyka w biznesie. Po ...

Czytaj dalej: Biznes

Mózg - umysł - technologia
SSSSSS Mózg – umysł – technologia to innowacyjna ścieżka studiów, łącząca wiedzę psychologiczną i odkrycia biologii dotyczące funkcjonowania naszego mózgu z praktycznym zastosowaniem nowych technologii. Po ...

Czytaj dalej: Mózg - umysł - technologia

Relacje międzyludzkie
SSSSSS Psychologia - ścieżka: Relacje międzyludzkie. Ścieżka koncentruje się na analizie związków międzyludzkich oraz zmian, które w nich zachodzą, zarówno w wyniku naturalnego rozwoju danej relacji, jak i ...

Czytaj dalej: Relacje międzyludzkie

Zdrowie i rozwój
SSSSSS Psychologia - ścieżka: Zdrowie i rozwój. Zdrowie i rozwój to ścieżka w ramach kierunku psychologia, która eksploruje zagadnienia związane z psychologicznymi aspektami zdrowia i rozwoju analizowanymi ...

Czytaj dalej: Zdrowie i rozwój

Psychologia
SSSSSS Psychologia jest nauką, która odkrywa mechanizmy rządzące ludzką psychiką i zachowaniem. Pomaga poznać naturę człowieka i zrozumieć jego postępowanie w różnych sytuacjach życiowych. Bada biologię um ...

Czytaj dalej: Psychologia

Psychologia zmiany: konflikt – kryzys – współpraca
SSSSSS Specjalność Psychologia zmiany: konflikt - kryzys - współpraca: Psychologia zmiany to obszar zaawansowanej psychologii społecznej, który dotyczy szeroko pojętych zmian w świecie, zwłaszcza w życiu c ...

Czytaj dalej: Psychologia zmiany: konflikt – kryzys – współpraca

Psychologia biznesu
SSSSSS Psychologia biznesu to praktyczna specjalność o interdyscyplinarnym charakterze. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu zachowań organizacyjnych, badania rynku, psychologii oszczędzania i inwestowania, ...

Czytaj dalej: Psychologia biznesu

Psychologia kliniczna i zdrowia
SSSSSS Specjalność Psychologia kliniczna i zdrowia: Przedmiotem studiów są zdrowie psychiczne w ujęciu klinicznym oraz działania mające na celu jego ochronę i poprawę. Studenci poznają zagadnienia z zakres ...

Czytaj dalej: Psychologia kliniczna i zdrowia

Psychologia sportu i aktywności fizycznej
SSSSSS Psychologia sportu zajmuje się badaniem psychologicznych podstaw aktywności człowieka w sporcie i aktywności fizycznej. Celem specjalności jest przekazanie fachowej wiedzy i umiejętności praktycznyc ...

Czytaj dalej: Psychologia sportu i aktywności fizycznej

Clinical Psychology
SSSSSS Clinical Psychology integrates science, theory, and practice to understand, predict, and reduce maladjustment, disability, and distress as well as to support personal development. Clinical Psycholog ...

Czytaj dalej: Clinical Psychology

Applied Social Psychology
SSSSSS Applied Social Psychology is a field, which uses concepts such as attitudes, social influence, decision making strategies, and social cognition to investigate social processes and problems relevant  ...

Czytaj dalej: Applied Social Psychology

Psychologia Warszawa
SSSSSS Studia doktoranckie z psychologii przygotowane zostały nie tylko z myślą o absolwentach wydziałów psychologii, lecz także osób, które ukończyły inne kierunki studiów i zamierzają doskonalić swoje um ...

Czytaj dalej: Psychologia Warszawa

Psychologia
SSSSSS Psychologia jest nauką, która odkrywa mechanizmy rządzące ludzką psychiką i zachowaniem. Pomaga poznać naturę człowieka i zrozumieć jego postępowanie w różnych sytuacjach życiowych. Bada biologię um ...

Czytaj dalej: Psychologia

Psychologia
SSSSSS Psychologia jest nauką, która odkrywa mechanizmy rządzące ludzką psychiką i zachowaniem. Pomaga poznać naturę człowieka i zrozumieć jego postępowanie w różnych sytuacjach życiowych. Bada biologię um ...

Czytaj dalej: Psychologia

Psychologia biznesu
SSSSSS Psychologia biznesu koncentruje się na zastosowaniach wiedzy psychologicznej w zarządzaniu potencjałem pracowników w firmie oraz w obszarach związanych z reklamą i marketingiem.. Opis specjalnoś ...

Czytaj dalej: Psychologia biznesu

Psychologia kliniczna
SSSSSS Psychologia biznesu koncentruje się na zastosowaniach wiedzy psychologicznej w zarządzaniu potencjałem pracowników w firmie oraz w obszarach związanych z reklamą i marketingiem.. Opis specjalnoś ...

Czytaj dalej: Psychologia kliniczna

Psychologia biznesu
SSSSSS Psychologia biznesu koncentruje się na zastosowaniach wiedzy psychologicznej w kontekstach biznesowych. Wykorzystywana jest nie tylko w szeroko rozumianym otoczeniu organizacji, lecz także w obszara ...

Czytaj dalej: Psychologia biznesu

Psychologia kliniczna
SSSSSS Psychologia kliniczna jest jedną z głównych dziedzin psychologii stosowanej. Zajmuje się wyjaśnianiem psychicznych przesłanek zdrowia, promowaniem rozwoju osobistego i optymalnego funkcjonowania lud ...

Czytaj dalej: Psychologia kliniczna

Psychologia
SSSSSS Psychologia jest nauką, która odkrywa mechanizmy rządzące ludzką psychiką i zachowaniem. Pomaga poznać naturę człowieka i zrozumieć jego postępowanie w różnych sytuacjach życiowych. Bada biologię um ...

Czytaj dalej: Psychologia

Psychologia dla magistrów i licencjatów
SSSSSS Psychologia jest nauką, która odkrywa mechanizmy rządzące ludzką psychiką. Pomaga poznać naturę człowieka i zrozumieć jego zachowanie w różnych sytuacjach życiowych. Bada biologię umysłu oraz jego f ...

Czytaj dalej: Psychologia dla magistrów i licencjatów

Psychologia kliniczna dla magistrów i licencjatów
SSSSSS Psychologia kliniczna jest jedną z głównych dziedzin psychologii stosowanej. Zajmuje się wyjaśnianiem psychicznych przesłanek zdrowia, promowaniem rozwoju osobistego i optymalnego funkcjonowania lud ...

Czytaj dalej: Psychologia kliniczna dla magistrów i licencjatów

Psychologia biznesu dla magistrów i licencjatów
SSSSSS Psychologia biznesu to praktyczny kierunek o interdyscyplinarnym charakterze. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu zachowań organizacyjnych, badania rynku, psychologii oszczędzania i inwestowania, ps ...

Czytaj dalej: Psychologia biznesu dla magistrów i licencjatów

Psychologia Wrocław
SSSSSS Studia doktoranckie z psychologii przygotowane zostały nie tylko z myślą o absolwentach wydziałów psychologii, lecz także osób, które ukończyły inne kierunki studiów i zamierzają doskonalić swoje um ...

Czytaj dalej: Psychologia Wrocław

Psychologia
SSSSSS Psychologia jest nauką, która odkrywa mechanizmy rządzące ludzką psychiką i zachowaniem. Pomaga poznać naturę człowieka i zrozumieć jego zachowanie w różnych sytuacjach życiowych. Bada biologię umys ...

Czytaj dalej: Psychologia

Psychologia kliniczna
SSSSSS Psychologia kliniczna obejmuje zagadnienia zaburzeń psychosomatycznych i psychicznych, które występują na każdym etapie rozwoju człowieka. Problematyka obejmuje profilaktykę, diagnostykę oraz terapi ...

Czytaj dalej: Psychologia kliniczna

Psychologia zdrowia
SSSSSS Psychologia zdrowia łączy teorię z praktyką. Student zgłębia problematykę wpływu czynników psychospołecznych na prozdrowotne funkcjonowanie człowieka. Poznaje zagadnienia związane z kategoriami norm ...

Czytaj dalej: Psychologia zdrowia

Psychologia biznesu
SSSSSS Psychologia biznesu oferuje najnowszą wiedzę specjalistyczną dotyczącą funkcjonowania organizacji. Student zapozna się zarówno z problematyką zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji, jak i z tem ...

Czytaj dalej: Psychologia biznesu

Psychologia w edukacji
SSSSSS Studenci zapoznają się z rolą, jaką pełni psycholog w placówce oświatowej.  Uczą się diagnozować trudności występujące u dzieci i młodzieży szkolnej, a także rozpoznawać wybrane zaburzenia rozw ...

Czytaj dalej: Psychologia w edukacji

Psychologia sądowa
SSSSSS Specjalność oferuje poznanie jakościowych i ilościowych metod badawczych stosowanych w psychologii sądowej, przez co studenci nabywają umiejętności wykonywania diagnoz dla potrzeb sądu w sprawach o  ...

Czytaj dalej: Psychologia sądowa

Psychologia ogólna
SSSSSS Wybór psychologii ogólnej daje prawo studentowi wyboru dowolnych modułów realizowanych w specjalnościach, które zostaną uruchomione  w ramach danego trybu studiów.  W ten sposób można kons ...

Czytaj dalej: Psychologia ogólna

Psychologia wspierania rozwoju osobistego i zawodowego – coaching
SSSSSS Rozwój osobisty i zawodowy, metody efektywnego uczenia się, zarządzanie zmianą i rozwojem kariery, doradztwo zawodowe i psychospołeczne, w tym rozwiązywanie konfliktów, treningi asertywności, dbanie ...

Czytaj dalej: Psychologia wspierania rozwoju osobistego i zawodowego – coaching

Psychologia dla magistrów i licencjatów
SSSSSS Psychologia jest nauką, która pomaga poznać i zrozumieć człowieka znajdującego się w różnych sytuacjach życiowych i na różnych etapach życia. Daje ogólny obraz tego, jak działa psychika człowieka i  ...

Czytaj dalej: Psychologia dla magistrów i licencjatów

Psychologia ogólna dla magistrów i licencjatów
SSSSSS Wybór psychologii ogólnej daje prawo studentowi wyboru dowolnych modułów realizowanych w specjalnościach, które zostaną uruchomione  w ramach danego trybu studiów.  W ten sposób można kons ...

Czytaj dalej: Psychologia ogólna dla magistrów i licencjatów

Psychologia sądowa dla magistrów i licencjatów
SSSSSS Specjalność oferuje poznanie jakościowych i ilościowych metod badawczych stosowanych w psychologii sądowej, przez co studenci nabywają umiejętności wykonywania diagnoz dla potrzeb sądu w sprawach o  ...

Czytaj dalej: Psychologia sądowa dla magistrów i licencjatów

Psychologia w edukacji dla magistrów i licencjatów
SSSSSS Studenci zapoznają się z rolą, jaką pełni psycholog w placówce oświatowej.  Uczą się diagnozować trudności występujące u dzieci i młodzieży szkolnej, a także rozpoznawać wybrane zaburzenia rozw ...

Czytaj dalej: Psychologia w edukacji dla magistrów i licencjatów

Psychologia zdrowia dla magistrów i licencjatów
SSSSSS Psychologia zdrowia łączy teorię z praktyką. Student zgłębia problematykę wpływu czynników psychospołecznych na prozdrowotne funkcjonowanie człowieka. Poznaje zagadnienia związane z kategoriami norm ...

Czytaj dalej: Psychologia zdrowia dla magistrów i licencjatów

Psychologia biznesu dla magistrów i licencjatów
SSSSSS Psychologia biznesu oferuje najnowszą wiedzę specjalistyczną dotyczącą funkcjonowania organizacji. Student zapozna się zarówno z problematyką zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji, jak i z tem ...

Czytaj dalej: Psychologia biznesu dla magistrów i licencjatów

Psychologia kliniczna dla magistrów i licencjatów
SSSSSS Psychologia kliniczna obejmuje zagadnienia zaburzeń psychosomatycznych i psychicznych, które występują na każdym etapie rozwoju człowieka. Problematyka obejmuje profilaktykę, diagnostykę oraz terapi ...

Czytaj dalej: Psychologia kliniczna dla magistrów i licencjatów

Praca i organizacja
SSSSSS Ścieżka oferuje najnowszą wiedzę specjalistyczną dotyczącą funkcjonowania organizacji. Student zapozna się zarówno z problematyką zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji jak i z tematyką dotyczą ...

Czytaj dalej: Praca i organizacja

Edukacja i rozwój
SSSSSS Przedmiotem tej ścieżki są zagadnienia związane z kryzysami rozwojowymi i egzystencjalnymi. Studenci zdobywają wiedzę dotyczącą znaczenia uwagi i pamięci w procesie uczenia się, treningów pamięci i  ...

Czytaj dalej: Edukacja i rozwój

Zdrowie psychiczne i somatyczne
SSSSSS Ścieżka łączy tradycyjną psychologię kliniczną z najnowszymi trendami współczesnej wiedzy psychologicznej. Pozwala poznać genezę i rodzaje zaburzeń, kryteria normy i patologii. Problematyka zagadnie ...

Czytaj dalej: Zdrowie psychiczne i somatyczne

Psychologia
SSSSSS Psychologia jest nauką, która odkrywa mechanizmy rządzące ludzką psychiką i zachowaniem. Pomaga poznać naturę człowieka i zrozumieć jego zachowanie w różnych sytuacjach życiowych. Bada biologię umys ...

Czytaj dalej: Psychologia

Psychologia ogólna
SSSSSS Wybór psychologii ogólnej daje prawo studentowi wyboru dowolnych modułów realizowanych w specjalnościach, które zostaną uruchomione  w ramach danego trybu studiów.  W ten sposób można kons ...

Czytaj dalej: Psychologia ogólna

Projektowanie interakcji człowiek-technologia
SSSSSS Psychologia jest nauką, która odkrywa mechanizmy rządzące ludzką psychiką i zachowaniem. W oparciu o warsztat i wiedzę, studenci dowiadują się, jak odkrywać rzeczywiste potrzeby i cele użytkownika o ...

Czytaj dalej: Projektowanie interakcji człowiek-technologia

Psychologia
SSSSSS Psychologia jest nauką, która pomaga poznać i zrozumieć człowieka w różnych sytuacjach życiowych i na różnych etapach jego życia. Daje ogólny obraz tego, jak działa ludzka psychika i jak ludzie odbi ...

Czytaj dalej: Psychologia

Psychologia kliniczna i zdrowia
SSSSSS Program Psychologii klinicznej integruje wiedzę psychologiczną z naukami społecznymi i medycznymi. Pozwala studentom opanować zasady diagnozy klinicznej i sposobów przekazywania jej osobie zainteres ...

Czytaj dalej: Psychologia kliniczna i zdrowia

Psychologia biznesu i coaching
SSSSSS Psychologia biznesu i coaching to połączenie najnowocześniejszej wiedzy z zakresu psychologii ekonomicznej, zachowań konsumenckich, reklamy i PR, marketingu, zarządzania zasobami ludzkimi i nowych m ...

Czytaj dalej: Psychologia biznesu i coaching

Psychologia dla magistrów i licencjatów
SSSSSS Psychologia jest nauką, która pomaga poznać i zrozumieć człowieka w różnych sytuacjach życiowych i na różnych etapach jego życia. Daje ogólny obraz tego, jak działa ludzka psychika i jak ludzie odbi ...

Czytaj dalej: Psychologia dla magistrów i licencjatów

Psychologia kliniczna i zdrowia dla magistrów i licencjatów
SSSSSS Program Psychologii klinicznej i zdrowia integruje wiedzę psychologiczną z naukami społecznymi i medycznymi. Pozwala studentom opanować zasady diagnozy klinicznej, a także sposoby przekazywania jej  ...

Czytaj dalej: Psychologia kliniczna i zdrowia dla magistrów i licencjatów

Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży dla magistrów i licencjatów
SSSSSS Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży to studia, które dostarczają wiedzę na temat diagnozowania, poradnictwa i terapii dzieci, młodzieży oraz ich rodzin. Program zajęć uczy wieloaspektowego rozu ...

Czytaj dalej: Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży dla magistrów i licencjatów

Psychologia biznesu i coaching dla magistrów i licencjatów
SSSSSS Psychologia biznesu i coaching to połączenie najnowocześniejszej wiedzy z zakresu psychologii ekonomicznej, zachowań konsumenckich, reklamy i PR, marketingu, zarządzania zasobami ludzkimi i nowych m ...

Czytaj dalej: Psychologia biznesu i coaching dla magistrów i licencjatów

Psychologia sądowa
SSSSSS Specjalność uczy wykorzystania wiedzy psychologicznej w obszarze  wymiaru sprawiedliwości, organów ścigania i w praktyce prawniczej. Analizowane są zagadnienia  z zakresu psychologii śledc ...

Czytaj dalej: Psychologia sądowa

Psychologia sądowa dla magistrów i licencjatów
SSSSSS Specjalność uczy wykorzystania wiedzy psychologicznej w obszarze  wymiaru sprawiedliwości, organów ścigania i w praktyce prawniczej. Analizowane są zagadnienia  z zakresu psychologii śledc ...

Czytaj dalej: Psychologia sądowa dla magistrów i licencjatów

Psychologia
SSSSSS Psychologia jest nauką, która pomaga poznać i zrozumieć człowieka w różnych sytuacjach życiowych i na różnych etapach jego życia. Daje ogólny obraz tego, jak działa ludzka psychika i jak ludzie odbi ...

Czytaj dalej: Psychologia

Psychokryminalistyka
SSSSSS Studia pozwalają poznać specyfikę psychologicznego funkcjonowania i społecznej sytuacji osób, które weszły w konflikt z prawem lub znajdują się w grupach ryzyka, są nieprzystosowane lub dotknięte pr ...

Czytaj dalej: Psychokryminalistyka

Człowiek w biznesie – psychologia zarządzania, reklamy i marketingu
SSSSSS Studia na ścieżce Człowiek w biznesie łączą wiedzę psychologiczną z zakresu reklamy, marketingu, PR, nowych mediów oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Studenci uczą się, jak rekrutować, szkolić i mo ...

Czytaj dalej: Człowiek w biznesie – psychologia zarządzania, reklamy i marketingu

Interwencje na zakrętach życia - zaburzenia psychiczne z elementami profilaktyki
SSSSSS Interwencje na zakrętach życia – zaburzenia psychiczne z elementami profilaktyki to unikatowa ścieżka przygotowująca do pomocy w kryzysach jednostkowych i społecznych. Obejmuje również obszar psycho ...

Czytaj dalej: Interwencje na zakrętach życia - zaburzenia psychiczne z elementami profilaktyki

Psychologia
SSSSSS Psychologia jest nauką, która pomaga poznać i zrozumieć człowieka znajdującego się w różnych sytuacjach życiowych i na różnych etapach życia. Daje ogólny obraz tego, jak działa psychika człowieka i  ...

Czytaj dalej: Psychologia

Psychologia dla magistrów i licencjatów
SSSSSS Psychologia jest nauką, która pomaga poznać i zrozumieć człowieka znajdującego się w różnych sytuacjach życiowych i na różnych etapach życia. Daje ogólny obraz tego, jak działa psychika człowieka i  ...

Czytaj dalej: Psychologia dla magistrów i licencjatów

Psychologia ogólna
SSSSSS Psychologia ogólna to studia, które eksplorują podstawowy dział psychologii naukowej. Bada ona prawa rządzące psychiką i zachowaniami człowieka oraz jego rozwojem. Studenci tego kierunku zdobywają w ...

Czytaj dalej: Psychologia ogólna

Psychologia ogólna dla magistrów i licencjatów
SSSSSS Psychologia ogólna to studia, które eksplorują podstawowy dział psychologii naukowej. Bada ona prawa rządzące psychiką i zachowaniami człowieka oraz jego rozwojem. Studenci tego kierunku zdobywają w ...

Czytaj dalej: Psychologia ogólna dla magistrów i licencjatów

Psychologia biznesu
SSSSSS Psychologia biznesu to studia, które łączą wiedzę o podstawowych aspektach psychologii organizacji i zarządzania z wiedzą psychologiczną na temat komunikacji w kontekście działalności biznesowej. Do ...

Czytaj dalej: Psychologia biznesu

Psychologia biznesu dla magistrów i licencjatów
SSSSSS Psychologia biznesu to studia, które łączą wiedzę o podstawowych aspektach psychologii organizacji i zarządzania z wiedzą psychologiczną na temat komunikacji w kontekście działalności biznesowej. Do ...

Czytaj dalej: Psychologia biznesu dla magistrów i licencjatów

Psychologia kliniczna i zdrowia
SSSSSS Psychologia kliniczna i zdrowia to studia łączące wiedzę o zaburzeniach osobowości i zaburzeniach psychicznych z zagadnieniami dotyczącymi promocji i prewencji zdrowia, zdrowego trybu życia i zdrowi ...

Czytaj dalej: Psychologia kliniczna i zdrowia

Psychologia kliniczna i zdrowia dla magistrów i licencjatów
SSSSSS Psychologia kliniczna i zdrowia to studia łączące wiedzę o zaburzeniach osobowości i zaburzeniach psychicznych z zagadnieniami dotyczącymi promocji i prewencji zdrowia, zdrowego trybu życia i zdrowi ...

Czytaj dalej: Psychologia kliniczna i zdrowia dla magistrów i licencjatów

Psychologia wspomagania rozwoju
SSSSSS Psychologia wspomagania rozwoju. Studia łączą wiedzę z psychologii rozwoju człowieka, psychologii edukacji, psychologii wychowawczej, diagnozy i pomocy psychologicznej. Studenci zdobywają wiedzę i u ...

Czytaj dalej: Psychologia wspomagania rozwoju

Psychologia wspomagania rozwoju dla magistrów i licencjatów
SSSSSS Psychologia wspomagania rozwoju. Studia łączą wiedzę z psychologii rozwoju człowieka, psychologii edukacji, psychologii wychowawczej, diagnozy i pomocy psychologicznej. Studenci zdobywają wiedzę i u ...

Czytaj dalej: Psychologia wspomagania rozwoju dla magistrów i licencjatów

Psychokryminalistyka
SSSSSS Psychokryminalistyka to nowa specjalność w obrębie magisterskich studiów z psychologii. Specjalność ta umożliwia wykorzystanie wiedzy psychologicznej w wykrywaniu przestępstw i zapobieganiu im. Przy ...

Czytaj dalej: Psychokryminalistyka

Psychologia
SSSSSS Psychologia jest nauką, która pomaga poznać i zrozumieć człowieka znajdującego się w różnych sytuacjach życiowych i na różnych etapach życia. Daje ogólny obraz tego, jak działa psychika człowieka i  ...

Czytaj dalej: Psychologia

Psychoseksuologia
SSSSSS Psychoseksuologia to kierunek studiów o charakterze interdyscyplinarnym, który zawiera elementy zarówno z różnych dziedzin psychologii, jak i seksuologii. Tym samym umożliwia zdobycie podstawowej wi ...

Czytaj dalej: Psychoseksuologia

Psychokryminalistyka
SSSSSS We współczesnym świecie, obok odwiecznych form przestępczości, takich jak: przestępstwa przeciwko mieniu czy pobicia, pojawiają się nowe, takie jak cyberbullying czy stalking. U podstaw przestępczoś ...

Czytaj dalej: Psychokryminalistyka

 

Znajdź studia dla siebie