Najzdolniejsi kandydaci mogą studiować na Uniwersytecie SWPS za darmo – uczelnia przygotowała programy stypendialne pokrywające czesne za pierwszy rok studiów. „Mistrzowski Start”, „Głowa się Rusza”, „Językiada”, „Młody Lider” oraz „Temida" to pięć ciekawych propozycji, z których warto skorzystać.

Program stypendialny „Mistrzowski Start”

baner mistrzowski start

Laureaci programu stypendialnego „Mistrzowski Start” – najlepsi maturzyści – otrzymują stypendium pokrywające koszty za pierwszy rok studiów, które mogą przedłużyć na cały okres nauki, pod warunkiem utrzymania bardzo dobrej średniej ocen. W tym roku programem zostanie objętych 35 najlepszych kandydatów na studia I stopnia i jednolite magisterskie.

Zobacz szczegóły »

Program stypendialny „Głowa się Rusza”

baner glowasierusza moszcynski

Kandydatów zainteresowanych grafiką na wrocławskim wydziale Uniwersytetu SWPS zachęcamy do udziału w programie stypendialnym „Głowa się rusza”. Osoba, która przygotuje najciekawszą pracę, otrzyma stypendium pokrywające opłatę rekrutacyjną oraz koszty czesnego za pierwszy rok nauki na tym unikalnym kierunku studiów.

Zobacz szczegóły »

Program stypendialny „Językiada”

baner jezykiada

Program „Językiada” skierowany jest do osób, które wybierają się na studia językowe. Zwycięzcy testu kompetencji językowych otrzymają stypendia na pierwszy rok studiów I stopnia na wybranym przez siebie kierunku filologicznym. Uczelnia przygotowała dwa stypendia w wysokości 7000 i 5000 zł. Uczestnicy testu wezmą udział w bezpłatnych warsztatach z zakresu efektywnej komunikacji lub autoprezentacji.

Zobacz szczegóły »

Program stypendialny „Temida”

program stypendialny temida

Dla najzdolniejszych kandydatów na prawo na poznańskim wydziale Uniwersytetu SWPS uczelnia przygotowała specjalny program stypendialny. Program jest skierowany do osób, które dobrze poradziły sobie na maturze i mogą pochwalić się dodatkowymi osiągnięciami naukowymi, sportowymi, artystycznymi lub społecznymi. Zapraszamy do wzięcia udziału w rozmowie kwalifikacyjnej.

Zobacz szczegóły »

Program stypendialny „Młody Lider”

young leaders

„Młody Lider” to program stypendialny, którego ideą jest wsparcie utalentowanych kandydatów na studia na kierunku „Zarządzanie i przywództwo”. Nasza uczelnia przygotowała 5 stypendiów po 5000 zł. Aby przystąpić do programu, należy uzyskać minimum 300 punktów kwalifikacyjnych (przeliczanych z wyników uzyskanych na egzaminie maturalnym)..

Zobacz szczegóły »

Stypendium od Firm

baner sof

Stypendium od Firm przeznaczone jest na wspieranie utalentowanych osób poprzez udzielanie im pomocy materialnej w postaci stypendium i ma na celu umożliwienie ukończenia studiów na kierunku wzornictwo (School of Form) na Wydziale Zamiejscowym w Poznaniu Uniwersytetu SWPS oraz zdobycia zawodu projektanta.

Zobacz szczegóły »