Dla studentów z niepełnosprawnością istnieje szereg udogodnień, takich jak bezpłatna pomoc psychologa, tłumacza języka migowego, instruktora orientacji przestrzennej czy asystenta, a także możliwość dofinansowania studiów nawet do 100% czesnego.

Pomoc finansowa

 • Program Aktywny Samorząd (PFRON)
 • Stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych
 • Pozostałe formy pomocy materialnej

Inne formy wsparcia

 • tłumacz języka migowego
 • asystent studenta niepełnosprawnego
 • instruktor orientacji przestrzennej dla osób niewidomych
 • wsparcie psychologiczne
 • dostosowanie studiowania
 • urządzenia specjalistyczne
 • udogodnienia w bibliotece
 • bezpłatne kserowanie notatek
 • bezpłatne karty parkingowe

Więcej informacji: www.studia.swps.pl/niepelnosprawni