literaturoznawca, tłumacz, przekładoznawca

Dr Barry Keane jest specjalistą w zakresie translatoryki i literatury porównawczej, autorem książek i innych prac o polskim Renesansie, poetach z grupy Skamander, a także recepcji dramatu irlandzkiego w Polsce. Wkrótce ukażą się jego najnowsze książki: „Dramatic Relations: The Staging of Irish Theatre in Poland” (Intellect LTD, UK) oraz tłumaczenie Anny Stanisławskiej „Orphan Girl” (With Introduction and Commentary, Iter Academic Press, Arizona).