wykładowca języka angielskiego

Brytyjczyk z Londynu, nauczyciel języka angielskiego jako obcego z dużym doświadczeniem, współpracujący z warszawskimi szkołami językowymi, uczący języka ogólnego, akademickiego oraz biznesowego na wszystkich poziomach zaawansowania językowego według ESOKJ ( CEFR). Recenzent podręczników Cambridge University Press.

Uzyskał tytuł magistra w dziedzinie nauk społecznych. Interesuje się współczesnymi trendami w brytyjskim społeczeństwie oraz współcześnie używanymi odmianami języka angielskiego. Na Uniwersytecie SWPS uczy Communication Skills oraz Reading and Discussion.