sinolog-politolog, przygotowywał ekspertyzy strategiczno-polityczne dla rządów kilku państw, posiada doświadczenie w zakresie doradztwa w biznesie

Badacz Chin, politolog. Na Uniwersytecie SWPS pełni funkcję dyrektora Centrum Cywilizacji Azji Wschodniej. Wcześniej przez wiele lat był pracownikiem Instytutu Studiów Politycznych PAN. Interesuje się dialogiem międzykulturowym. Zajmuje się badaniami klasycznej chińskiej myśli strategicznej (Sunzi), chińską myślą klasyczną, przemianami społecznymi i kulturowymi Chin nowożytnych, porównaniami cywilizacji konfucjańsko-buddyjskiej i zachodniej. Autor wielu prac naukowych publikowanych także w językach angielskim i chińskim (m.in. w monumentalnym dziele pod redakcją Josepha Needhama: Science and Civilisation in China, Cambridge University Press, tłumaczonego na chiński).

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu najnowszej historii, systemów politycznych Azji Wschodniej oraz odmienności kulturowych cywilizacji konfucjańskiej od zachodniej.

Profil eksperta w Centrum Prasowym »

Pełny biogram naukowy dostepny na stronie Centrum Cywilizacji Azji Wschodniej »

Opiekun naukowy w ramach Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Uniwersytetu SWPS w dyscyplinie literaturoznawstwo.

Profil opiekuna - studia doktoranckie »