koordynator Laboratorium Badań Psychofizjologicznych i Eksperymentalnych

Specjalizuje się w metodologii badań i neurokogniwistyce. Prowadzi badania z zakresu psychologii poznawczej oraz badania łączące analizę aktywności mózgu z wykonywaniem określonych zadań (EEG, fMRI).

Jest zastępcą koordynatora nowatorskiej ścieżki dydaktycznej z neurokognitywistyki na Uniwersytecie SWPS.