kierownik Katedry Neuropsychologii Eksperymentalnej

Zajmuje się neuropsychologią, asymetrią funkcjonalną mózgu, leworęcznością, różnicami płciowymi, plastycznością mózgu, neurbiologicznymi podłożami dysleksji, chorobami neurodegeneracyjnymi, EEG, MRI oraz badaniem skutków uszkodzenia mózgu.