pełnomocnik dziekana ds. zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Psychologii

Kierownik Katedry Neurokognitywistyki.