neurokognitywistka

Jest laureatką Grantu na Rzecz Nauki Polskiej.