literatura i kultura brytyjska, prodziekan ds. studenckich WNHiS

Literaturoznawca, specjalizuje się w literaturze brytyjskiej, zwłaszcza angielskiej poezji romantycznej. Wydała monografię na temat Williama Blake'a pt. „But He Talked of the Temple of Man's Body. Blake's Revelation Un-Locked” (Cambridge Scholars Publishing, 2009). Obecnie pracuje nad książką poświęconą Williamowi Wordsworthowi („The Presence of the Absence: Wordsworth's Discourses on God”). Od 2010 współpracuje też z Rafałem Stankiewiczem nad pierwszym polskim przekładem poematu „Jerusalem” Williama Blake'a.

na Uniwersytecie SWPS prowadzi wykłady i zajęcia z historii literatury brytyjskiej, kursy dotyczące narratologii i poetyki, seminaria licencjackie i magisterskie o tematyce literaturoznawczej.

Profil eksperta w Centrum Prasowym »