literatura amerykańska, komunikacja międzykulturowa, dyrektor Instytutu Anglistyki

Prof. Lucyna Aleksandrowicz-Pędich zajmuje się literaturą amerykańską i komunikacją międzykulturową, szczególnie w kontekście edukacji językowej. Ma bogaty dorobek naukowy, ale także doświadczenie praktyczne, między innymi w projektach europejskich realizowanych w ECML (Europejskim Centrum Języków Nowożytnych) w Grazu oraz jako wieloletni konsultant metodyczny w SJO EMPiK w Białymstoku oraz egzaminator ustny na egzaminach Cambridge English. O szerokim spektrum jej zainteresowań naukowych świadczą tytuły książek, których jest autorką lub redaktorką: „Literatura amerykańska w kształceniu nauczycieli języka angielskiego” (2003), Rozwijanie kompetencji interkulturowej na studiach biznesowych (2006), Memory and Neighborhood: Poles and Poland in Jewish American Fiction After World War Two (2013), seria W kanonie prozy amerykańskiej (2007, 2009, 2011, red.), Coping with Diversity: Language and Culture Education (2010, red. z H. Komorowską), seria O amerykańskiej poezji kobiecej (2005, 2008, 2011, red. z J. Kamionowskim).

Prowadzi zajęcia z literatury amerykańskiej, komunikacji międzykulturowej oraz seminaria licencjackie i magisterskie. Jest także opiekunem naukowym w ramach Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Uniwersytetu SWPS w dyscyplinach kulturoznawstwo i literaturoznawstwo.

Profil opiekuna – studia doktoranckie »