teoria literatury i kultury

Interesuje się rolą i funkcjami literatury w kulturze, a także współczesną teorią krytyczną i studiami kulturowymi. Zajmuje się interdyscyplinarnymi badaniami z pogranicza filozofii i literatury. Jest autorem licznych publikacji w języku angielskim, z których za najbardziej udaną uważa książkę pt. „Labours of the Mind. Labour In the Culture of Production”, poświęconą funkcjom i retoryce pracy w kulturze. Ostatnio jego zainteresowania koncentrują się na problematyce niepewności w kulturze współczesnej.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu kultury brytyjskiej i amerykańskiej oraz z teorii literatury i kultury.

Profil eksperta w Centrum Prasowym »

Profil w serwisie Dorobek Naukowy »

Opiekun naukowy w ramach Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Uniwersytetu SWPS w dyscyplinach kulturoznawstwo i literaturoznawstwo.

Profil opiekuna – studia doktoranckie »

Zobacz też: