metodyka nauczania jęz. angielskiego

Interesuje się problematyką nauczania języków obcych wspomaganego komputerowo. Zajmuje się badaniem efektywności zastosowania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w procesie nauczania i uczenia się sprawności językowych oraz podsystemów języka.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu metodyki nauczania języków obcych, akwizycji języka obcego, oceny osiągnięć ucznia i nauczania wspomaganego komputerowo. Wykłada także na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Profil eksperta w Centrum Prasowym »