literatura i historia USA

Dr hab. Jerzy Sobieraj, prof. Uniwersytetu SWPS, specjalizuje się w literaturze i historii Stanów Zjednoczonych, szczególnie amerykańskiego Południa. Publikował artykuły i recenzje w Polsce, Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Będąc stypendystą kilku amerykańskich fundacji naukowych, prowadził badania w Brown University, Vanderbilt University, University of Tennessee w Knoxville. Jest autorem pierwszej polskiej monografii poświęconej dziejom Ku Klux Klanu. Jego ostatnia monografia „Collisions of Conflict: Studies in American History and Culture, 1820-1920”, została opublikowana za granicą. Obecnie opracowuje publikacje poświęcone amerykańskiej wojnie secesyjnej i zjawisku linczu.

Opiekun naukowy w ramach Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Uniwersytetu SWPS w dyscyplinach kulturoznawstwo i literaturoznawstwo.

Profil opiekuna - studia doktoranckie »