literatura amerykańska i translatoryka, koordynatorka ds. specjalizacji tłumaczeniowej

Specjalizuje się w tłumaczeniach pisemnych i AVT, współpracuje z m.in Instytutem Badań Literackich PAN (redakcja Tekstów Drugich), Cricotecą, Kulturą Gniewu, Literaturą na Świecie, TVP i in.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi warsztaty tłumaczeniowe i zajęcia z literatury amerykańskiej, w tym również z literatury popularnej i SF, oraz zajęcia na specjalistycznych tłumaczeniowych studiach podyplomowych.