koordynator ds. kształcenia praktycznego w zakresie języka angielskiego

Absolwentka Instytutu Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1993-2002 wykładowca Ośrodka Studiów Amerykańskich UW. Od 2002 roku jest pracownikiem Instytutu Anglistyki Uniwersytetu SWPS, a od 2008 roku koordynatorem praktycznej nauki języka angielskiego. Jest także współautorem modułów e-learningowych do kursów typu blended oraz projektu WSiP: E-Akademia Przyszłości, obejmującego 200 polskich gimnazjów, 1500 nauczycieli oraz 15000 uczniów. Jej przedmiotem zainteresowań badawczych oraz publikacji jest rola nauczyciela w kształtowaniu kompetencji kluczowych przy zastosowaniu technik informacyjnych.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi głównie kursy metodyczne, praktyczne i dotyczące kultury.