Zastępca dyrektora Instytutu Filologii Angielskiej

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi kursy praktyczne, kulturoznawcze i dotyczące literatury amerykańskiej.