anglistka, koordynatorka praktyk pedagogicznych studentów filologii angielskiej i koordynatorka kierunku International Business Relations

Prowadzi zajęcia z metodyki nauczania języka angielskiego jako obcego, Business English i praktycznego angielskiego. Pracuje na Uniwersytecie SWPS od 2009. Obroniła swoją dysertację doktorską w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego w kwietniu 2016. Jej publikacje dotyczą kształcenia nauczycieli języków obcych, polityki językowej, kształcenia językowego w szkolnictwie wyższym, jak i wielojęzyczności. Swoje referaty wygłosiła na uniwersytetach w Luksemburgu, Waszyngtonie, Pecz, Wilnie, Rydze, Madrycie, Bremie, Dagon, Warszawie, a także współorganizowała konferencję The Seventh International Conference on Third Language Acquisition and Multilingualism na Uniwersytecie Warszawskim w 2011 roku. Została zaproszona na wykłady przez Uniwersytet w Zagrzebiu, trzy razy wyjechała w ramach programu Erasmus i Erasmus+ na Uniwersytet w Vic i uczestniczyła w warsztacie dotyczącym edukacji różnojęzycznej i wielokulturowej organizowanym przez Europejskie Centrum Języków Nowożytnych w Grazu.