Psycholog biznesu wspiera swoją wiedzą i umiejętnościami proces zarządzania zasobami ludzkimi, budowania wizerunku firmy i marki oraz relacji z klientami. Z własnego doświadczenia wiem, jak wiele satysfakcji potrafi dać ta praca i jak bardzo potrzebni są firmom i pracownikom profesjonalni psychologowie biznesu.dr Anna Hełka
psycholog biznesu

Psychologia
biznesu i Coaching

Psychologia biznesu i coaching to połączenie najnowocześniejszej wiedzy z zakresu psychologii ekonomicznej, zachowań konsumenckich, reklamy i PR, marketingu, zarządzania zasobami ludzkimi i nowych mediów. Studenci nie tylko poznają psychologiczne mechanizmy działań promocyjnych i PR, ale także sami realizują autorskie projekty, w tym przeprowadzają badania psychospołeczne. Ponadto program studiów umożliwia zapoznanie się z podstawowymi zagadnieniami coachingu w organizacji i gwarantuje duże pole do samorozwoju.

Opis specjalności

Psychologia biznesu i coaching to połączenie najnowocześniejszej wiedzy z zakresu psychologii ekonomicznej, zachowań konsumenckich, reklamy i PR, marketingu, zarządzania zasobami ludzkimi i nowych mediów. Studenci nie tylko poznają psychologiczne mechanizmy działań promocyjnych i PR, ale także sami realizują autorskie projekty, w tym przeprowadzają badania psychospołeczne. Ponadto program studiów umożliwia zapoznanie się z podstawowymi zagadnieniami coachingu w organizacji i gwarantuje duże pole do samorozwoju.

pdf icon 48x48Program studiów (tryb niestacjonarny)


Poziom: studia jednolite magisterskie
Tryb: niestacjonarny
Rekrutacja na rok akademicki 2016/17 została zakończona!
Czas trwania: program 5-letnich studiów realizowany w 7 semestrów

rokrokrokrokrok

Adresaci studiów

Specjalność adresowana jest do osób, które chcą zrozumieć, w jaki sposób ludzie funkcjonują w świecie pracy, pieniądza i konsumpcji oraz marzą o pracy w działach personalnych, firmach doradczych, agencjach reklamowych czy pracowniach badawczych. Psychologia biznesu i coaching to dobry wybór zarówno dla absolwentów szkół średnich, jak również dla studentów (lub absolwentów) kierunków społecznych, ekonomii czy zarządzania, chcących uzupełnić swoją wiedzę o aspekt psychologiczny.

Studia na wysokim poziomie

W rankingu „Perspektyw” wraz z dwoma największymi uczelniami w Polsce Uniwersytet SWPS otwiera listę najlepszych ośrodków w kraju prowadzących studia na kierunku psychologia. Więcej informacji »

Zajęcia prowadzone przez praktyków

Studenci uczą się od najlepszych specjalistów w zakresie human resources, ekspertów z agencji reklamowych, PR i działów marketingu oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych i profesjonalnych trenerów i coachów.

Realizacja własnych projektów

W ramach zajęć modułowych studenci mają okazję realizować własne projekty z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, marketingu, reklamy i badań psychospołecznych, dzięki czemu nie tylko rozwijają swoje umiejętności, ale też zyskują doświadczenie cenione przez pracodawców, co zwiększa ich szanse na rynku pracy.

Droga do dyplomu

Zdobywasz interdyscyplinarną wiedzę pozwalającą rozumieć psychologiczne funkcjonowanie ludzi (m.in. z zakresu biologicznych podstaw zachowań, antropologii i filozofii). Poznajesz działy psychologii ogólnej (m.in. psychologii poznawczej, emocji i motywacji, osobowości i psychologii różnic indywidualnych) oraz kształcisz własne kompetencje osobiste i interpersonalne. Zapoznajesz się ze specyfiką pracy psychologa w obszarze specjalności oferowanych na kierunku psychologia, a na koniec roku dokonujesz wyboru swojej ścieżki kształcenia.

Droga do
dyplomu

Poznajesz obszary pracy psychologa w biznesie, takie jak psychologia ekonomiczna i zachowań konsumenckich, reklama i marketing, wybrane aspekty zarządzania zasobami ludzkimi (rekrutacja, selekcja i adaptacja pracowników oraz komunikacja w biznesie) a także zapoznajesz się z podstawami coachingu i nową dziedziną jaką jest psychologia internetu. Uczysz się stosować posiadaną wiedzę w sytuacjach biznesowych.

Pogłębiasz swoją wiedzę na temat kolejnych obszarów psychologii biznesu, w tym: szkoleń, oceniania i motywowania pracowników, reklamy, marketingu i PR, zarządzania zespołem oraz rozwiązywania konfliktów. Dowiadujesz się w jaki sposób coaching wspiera rozwój kapitału ludzkiego w organizacji, jakie są podstawowe modele, narzędzia i standardy pracy coachingowej z klientem indywidualnym i grupowym, a także tworzysz własne narzędzia z zakresu motywowania oraz oceny pracowników. Poznajesz metody badań psychospołecznych i interwencji w społecznościach lokalnych. Uczysz się skąd biorą się trudności w organizacji, dlaczego ludzie wypalają się zawodowo oraz jak podejmują decyzje. Zdobytą wiedzę potrafisz bez problemu stosować w sytuacjach biznesowych i społecznych.

Zdobywasz coraz bardziej zaawansowaną wiedzę i kompetencje psychologiczne oraz specjalistyczne. Realizujesz projekt grupowy w ramach, którego przeprowadzasz badanie psychospołeczne. Bierzesz udział w doświadczeniu integrującym całą wiedzę zdobytą podczas studiów – uczestniczysz w treningu rozwojowym, który pozwala Ci zinwentaryzować posiadane już zasoby, wyznaczyć obszary do dalszej pracy nad sobą i wytyczyć cele ścieżki rozwoju zawodowego. Uczęszczasz na seminarium magisterskie, piszesz pracę dyplomową i przygotowujesz się do obrony.

Po studiach

Kontynuacja nauki

Absolwenci zainteresowani karierą naukową mogą kontynuować edukację w ramach studiów doktoranckich oferowanych przez SWPS w Warszawie lub SWPS we Wrocławiu, lub też skorzystać z szerokiej oferty studiów podyplomowych i szkoleń, takich jak: Akademia Trenerów Biznesu, Coaching i mentoring, Zarządzanie Potencjałem Pracowników.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci znajdują zatrudnienie w takich instytucjach i obszarach, jak: agencje PR i marketingowe, centra badania opinii społecznej i badań marketingowych, działy personalne, agencje pracy, firmy szkoleniowe i doradcze, media, organizacje pozarządowe. Mają możliwość założenia własnej działalności gospodarczej lub pracy jako tzw. freelancer.

Kadra

prof. dr hab. Augustyn Bańka

zajmuje się psychologią społeczną, psychologią środowiskową oraz psychologią pracy i rozwoju zawodowego

dr hab. Katarzyna Popiołek, prof. Uniwer…

psycholog, dziekan Wydziału Zamiejscowego w Katowicach Uniwersytetu SWPS

dr Anna Hełka

psycholog biznesu

dr Małgorzata Wójcik

psycholog, ekspert z zakresu psychologii społeczności

dr Beata Kozak

psycholog różnic indywidualnych i rozwoju osobistego, coach, trener

mgr Joanna Kapuścińska

psycholog, trener, coach

dr Krzysztof Kaleta

psycholog biznesu, menedżer, trener i coach

dr Aleksandra Sarna

psycholog społeczny, terapeuta

dr Patrycja Szostok

naukowiec i praktyk z zakresu komunikacji i PR

dr Elżbieta Lisowska

ekspert w zakresie problematyki związanej ze stresem organizacyjnym i wypaleniem

mgr Jakub Giedrojć

coach, trener

Absolwenci o specjalności

Krzysztof Wadas

marketing menadżer z 10-letnim doświadczeniem w marketingu i sprzedaży

Na rynku pracy jest wyraźne zapotrzebowanie na specjalistów, którzy będą proponować i wdrażać rozwiązania poparte rzetelną wiedzą, a nie jedynie intuicją. Zajmując się na co dzień marketingiem i zarząd...

czytaj więcej »

Anna Gola

menadżer z 19-letnim doświadczeniem w biznesie (Bank Pocztowy SA, BRE Bank, ING), laureatka Polish National Sales Awards 2014

Biznes, to nie matematyczny wynik finansowy. To konkretni ludzie, którzy na ten wynik pracują – m.in. zatrudniają innych, negocjują, mediują, sprz...

czytaj więcej »

Warto obejrzeć

Finansowanie studiów

Programy stypendialne dla kandydatów

Najzdolniejsi kandydaci mogą studiować na Uniwersytecie SWPS za darmo – uczelnia przygotowała programy stypendialne pokrywające czesne za pierwszy rok studiów. „Mistrzowski Start”, „Głowa się Rusza”, „Językiada”, „Młody Lider” oraz „Temida" ...

Czytaj więcej

Finansowanie

Czytaj więcej

Preferencyjne kredyty

Jeśli potrzebujesz wsparcia finansowego, pamiętaj o możliwości skorzystania z preferencyjnego kredytu dla studentów i doktorantów. Wnioski można składać od 15 sierpnia do 31 października.

Czytaj więcej

Stypendia za osiągnięcia

Stypendia za osiągnięcia naukowe, artystyczne bądź sportowe przyznawane są przez uczelnie, MNiSW, a także samorządy terytorialne. Kwoty wahają się od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych – warto zatem sprawdzić, jakie są możliwości, i złoży...

Czytaj więcej

Stypendia socjalne

Stypendia socjalne przysługują studentom, których miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 895,70 zł. Wysokość stypendium zależy od poziomu dochodu w rodzinie studenta – im niższy dochód, tym wyższa stawka stypendialna. ...

Czytaj więcej

Stypendia dla osób niepełnosprawnych

Dla studentów z niepełnosprawnością istnieje szereg udogodnień, takich jak bezpłatna pomoc psychologa, tłumacza języka migowego, instruktora orientacji przestrzennej czy asystenta, a także możliwość dofinansowania studiów nawet do 100% czesnego. ...

Czytaj więcej

Rekrutacja

rekrutacja form button katowice

lub

Zostaw swoje dane, będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Biuro Rekrutacji w Katowicach

 • 32 750 60 84, 32 721 26 53
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Adres: ul. Techników 9, 40-326 Katowice
  Pokój: 004
 • Godziny pracy:
  ​poniedziałek-piątek: 8.00 - 16.00

Rekrutacja krok po kroku

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy.
 2. Skompletuj następujące dokumenty:
  • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał/odpis do wglądu)
  • kserokopię dyplomu oraz suplementu do dyplomu studiów licencjackich i/lub magisterskich (oryginał/odpis do wglądu)
  • w przypadku braku suplementu – kserokopię indeksu ze studiów licencjackich i/lub magisterskich (oryginał do wglądu)
  • zaświadczenie o ukończonym poziomie lektoratu z języka obcego na poprzednim toku studiów
  • 1 podpisane zdjęcie (zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
  • kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej
  • zaświadczenie o poziomie lektoratu (zobacz wzór zaświadczenia)
 3. Dostarcz komplet dokumentów do Biura Rekrutacji. Jeżeli wysyłasz dokumenty pocztą lub składa je za ciebie ktoś inny, wydrukuj dodatkowo z formularza rekrutacyjnego:
  • ankietę osobową
  • umowę o warunkach odpłatności za studia (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
  • załączniki do umowy (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
 4. Informacja o przyjęciu na studia pojawi się na twoim koncie rekrutacyjnym na drugi dzień roboczy. Otrzymasz ją także pocztą na wskazany przez siebie adres.

 

pdf icon 48x48  Zasady rekrutacji

pdf icon 48x48  Wymagane dokumenty

pdf icon 48x48  Wzór umowy

Opłaty i promocje

Opłata rekrutacyjna wynosi 300 PLN.

Opłatę należy uiścić na konto uczelni. 
85 1750 1312 1330 0000 0005 3039
Raiffeisen Bank Polska S.A.
Przy wpłacie należy podać IMIĘ, NAZWISKO i KIERUNEK STUDIÓW.

Absolwenci studiów wyższych Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata rekrutacyjna:
 • jest bezzwrotna w przypadku decyzji o zakwalifikowaniu kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów,
 • jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów oraz w przypadku rezygnacji kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia przed rozpatrzeniem jego kandydatury przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną,
 • jest zwracana z potrąceniem kosztów administracyjnych w wysokości 100 zł w przypadku wydania przez komisję rekrutacyjną decyzji o nieprzyjęciu kandydata na studia.

Czesne

Czesne za rok studiów 2016/17
studia niestacjonarne
10 rat 800 zł
2 raty 3950 zł
1 rata 7600 zł
 

Znajdź studia dla siebie