Podaję w wątpliwość utarte reguły – jeden szczegół może zmienić całość obrazu – tak jak mój kapelusz.dr hab. Katarzyna Popiołek, prof. Uniwersytetu SWPS
Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Katowicach

Psychologia

Psychologia jest nauką, która pomaga poznać i zrozumieć człowieka w różnych sytuacjach życiowych i na różnych etapach jego życia. Daje ogólny obraz tego, jak działa ludzka psychika i jak ludzie odbierają otaczający ich świat. Taka wiedza pozwala nieść profesjonalną pomoc nie tylko osobom zdrowym i dobrze funkcjonującym, choć zmagającym się z przejściowymi trudnościami, lecz także ludziom z zaburzeniami psychicznymi, zgłaszającymi trudności w dostosowaniu się do wymogów środowiska.

Czym jest psychologia?

Psychologia jest nauką, która pomaga poznać i zrozumieć człowieka w różnych sytuacjach życiowych i na różnych etapach jego życia. Daje ogólny obraz tego, jak działa ludzka psychika i jak ludzie odbierają otaczający ich świat. Taka wiedza pozwala nieść profesjonalną pomoc nie tylko osobom zdrowym i dobrze funkcjonującym, choć zmagającym się z przejściowymi trudnościami, lecz także ludziom z zaburzeniami psychicznymi, zgłaszającymi trudności w dostosowaniu się do wymogów środowiska.

pdf image Program studiów (tryb stacjonarny)
pdf image Program studiów (tryb niestacjonarny)


Poziom: studia jednolite magisterskie 
Tryb: stacjonarny i niestacjonarny
Rekrutacja na rok akademicki 2016/17 została zakończona!
Czas trwania: 5 lat

rokrokrokrokrok

Adresaci studiów

Jednolite pięcioletnie studia magisterskie adresowane są do osób empatycznych, otwartych na drugiego człowieka, gotowych nieść pomoc i wsparcie. To dobry wybór dla kandydatów, którzy myślą o pracy psychologa, i którym zależy na zdobyciu specjalistycznej wiedzy oraz kompetencji niezbędnych do wykonywania tego zawodu.

Jedne z najlepszych studiów psychologicznych w Polsce

Uniwersytet SWPS jest jedną z najlepszych uczelni w Polsce prowadzących studia na kierunku psychologia. Po raz kolejny, wraz z dwoma największymi uniwersytetami w kraju, otwiera listę rankingową „Perspektyw” z 2016 r. Więcej informacji »

Europejskie standardy nauczania EuroPsy

Program studiów psychologicznych na Uniwersytecie SWPS jest dostosowany do europejskich standardów nauczania psychologii. Spełnia wymagania Europejskiego Certyfikatu Psychologa EuroPsy, który w wielu krajach europejskich definiuje zawód psychologa i reguluje dostęp do jego wykonywania. Standardy te uznawane są także w Polsce i wkrótce, zapewne, zostaną potwierdzone ustawą.

Elastyczny program kształcenia

Nowoczesny program studiów daje szanse na zdobycie kompetencji zawodowych i umiejętności praktycznych niezbędnych w działalności pomocowej i doradczej. Unikatowe specjalności dostosowane do wymagań rynku pracy, a także bogata oferta zajęć fakultatywnych, pozwalają na zróżnicowanie programu kształcenia w zależności od indywidualnych zainteresowań i planów zawodowych studenta.

Wiedza i umiejętności przydatne w wielu zawodach

Wiedza i umiejętności psychologiczne znajdują zastosowanie w wielu obszarach zawodowych, takich jak: pomoc medyczna, polityka społeczna, media, rekrutacja kadr, zarządzanie, szkolenia, badania rynku, psychoedukacja i psychoprofilaktyka, terapia pedagogiczna i grupy wsparcia, badania o charakterze społecznym, praca socjalna, mediacje, praca na rzecz wymiaru sprawiedliwości, policji i więziennictwa, interwencje środowiskowe i kryzysowe, oświata i wychowanie.

Studia jednolite magisterskie oraz studia I stopnia

Poza studiami pięcioletnimi Wydział Zamiejscowy w Katowicach oferuje studia psychologiczne I stopnia, dzięki czemu kandydat może dostosować zakres kształcenia do swoich potrzeb. Posiadanie wyłącznie licencjatu z psychologii nie wystarcza do wykonywania zawodu psychologa. Takie wykształcenie jest jednak bardzo przydatne wszędzie tam, gdzie sukces zawodowy zależy od umiejętności komunikowania się z ludźmi, rozumienia ich potrzeb i reakcji, oceny ich stanu psychicznego, a także działania pod presją wysokich wymagań i odpowiedzialności.

Unikatowa specjalizacja w psychologii klinicznej

Wydział Zamiejscowy w Katowicach jest jedyną jednostką na Śląsku, która posiada uprawnienia do prowadzenia specjalizacji w psychologii klinicznej dla magistrów psychologii.

Droga do dyplomu

Zdobywasz interdyscyplinarną wiedzę pozwalającą rozumieć psychologiczne funkcjonowanie ludzi (m.in. z zakresu biologicznych podstaw zachowań,antropologii i filozofii). Poznajesz działy psychologii ogólnej (m.in. psychologii poznawczej, emocji i motywacji, osobowości i psychologii różnic indywidualnych) oraz kształcisz własne kompetencje osobiste i interpersonalne. Zapoznajesz się ze specyfiką pracy psychologa w obszarze specjalności oferowanych na kierunku psychologia, a na koniec roku dokonujesz wyboru swojej ścieżki kształcenia.

Droga do
dyplomu

Na drugim roku kontynuujesz naukę w ramach modułów podstawowych. Rozpoczynasz też realizację modułów poświęconych wybranemu obszarowi zastosowań psychologii. Do wyboru masz jedną z 3 ścieżek, dzięki czemu możesz dostosować program studiów do swoich zainteresowań.

Na trzecim roku kontynuujesz kształcenie w zakresie wybranej ścieżki. Potrafisz już sprawnie poruszać się po zagadnieniach psychologicznych. Dostrzegasz coraz więcej praktycznych zastosowań nabytej wiedzy. Wybierasz specjalność, którą będziesz realizować na czwartym i piątym roku. Specjalność składa się z 6 modułów poświęconych określonej dziedzinie psychologii.

Na czwartym roku realizujesz moduły związane z wybraną specjalnością. Podczas zajęć wykładowych, warsztatów i ćwiczeń zdobywasz zaawansowaną wiedzę z danej dziedziny psychologii. Rozpoczynasz seminarium magisterskie: pod okiem promotora opracowujesz badanie niezbędne do analizy problemu opisywanego w pracy dyplomowej. To także czas na odbycie praktyk studenckich w wymiarze 100 godzin.

Na piątym roku kontynuujesz zajęcia specjalnościowe. To ostatni moment na realizację praktyk studenckich, które musisz zaliczyć przed rozpoczęciem ostatniego semestru nauki. Na seminarium magisterskim – przy współpracy z promotorem – przygotowujesz pracę dyplomową w oparciu o zrealizowane badanie.

Specjalności

Psychologia biznesu i coaching

Psychologia biznesu i coaching to połączenie najnowocześniejszej wiedzy z zakresu psychologii ekonomicznej, zachowań konsumenckich, reklamy i PR, marketingu, zarządzania zasobami ludzkimi i nowych mediów. Studenci nie tylko poznają psychologiczne mechanizmy działań promocyjnych i PR, ale także sami realizują autorskie projekty, w tym przeprowadzają badania psychospołeczne. Ponadto program studiów umożliwia zapoznanie się z podstawowymi zagadnieniami coachingu w organizacji i gwarantuje duże pole do samorozwoju.

przejdź do opisu specjalności »

Psychologia kliniczna i zdrowia

Program Psychologii klinicznej i zdrowia integruje wiedzę psychologiczną z naukami społecznymi i medycznymi. Pozwala studentom opanować zasady diagnozy klinicznej, sposobów przekazywania jej osobie zainteresowanej, oraz innym. Studenci zdobywają wiedzę na temat metod terapii zaburzeń psychicznych, zasad udzielania pomocy w kryzysach życiowych oraz projektowania działań profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego.

przejdź do opisu specjalności »

Psychologia sądowa

Specjalność uczy wykorzystania wiedzy psychologicznej w obszarze  wymiaru sprawiedliwości, organów ścigania i w praktyce prawniczej. Analizowane są zagadnienia  z zakresu psychologii śledczej oraz praktyczne problemy wynikające z uprawiania psychologii w działaniach służb policyjnych.  Specjalność przygotowuje studentów do pełnienia roli psychologów współpracujących  z organami procesowym jak i innymi specjalistami (psychiatrami, seksuologami, prawnikami), sporządzenia zadań ekspertalno-opiniodawczych w procesie karnym i cywilnym, włączając w to sprawy wynikające z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

przejdź do opisu specjalności »

Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży

Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży to studia dostarczające wiedzę na temat diagnozowania, poradnictwa i terapii dzieci, młodzieży oraz ich rodzin. Program zajęć uczy wieloaspektowego rozumienia specyficznych dylematów dzieciństwa i dorastania oraz patrzenia szerzej na kontekst symptomów, etiologię trudności, opóźnień i zaburzeń rozwojowych. Pozwala studentom nabyć fachowe umiejętności w zakresie podejmowania profesjonalnego kontaktu i pomocy młodym ludziom.

Oferowana tylko w indywidualnej organizacji toku studiów.

przejdź do opisu specjalności »

Kadra

prof. dr hab. Augustyn Bańka

zajmuje się psychologią społeczną, psychologią środowiskową oraz psychologią pracy i rozwoju zawodowego

dr hab. Zofia Dołęga, prof. Uniwersytetu…

psycholog rozwojowy, prodziekan Wydziału Zamiejscowego w Katowicach

dr hab. Katarzyna Popiołek, prof. Uniwer…

psycholog, dziekan Wydziału Zamiejscowego w Katowicach Uniwersytetu SWPS

dr hab. Piotr Szałek, prof. Uniwersytetu…

antropolog filozoficzny, filozof psychologii

dr hab. Irena Dzwonkowska, prof. Uniwers…

psycholog społeczny i osobowości

dr hab. Agata Chudzicka-Czupała, profeso…

specjalizuje się w psychologii społecznej oraz psychologii pracy i organizacji

dr Anna Hełka

psycholog biznesu

dr Małgorzata Wójcik

psycholog, ekspert z zakresu psychologii społeczności

dr Beata Kozak

psycholog różnic indywidualnych i rozwoju osobistego, coach, trener

dr Jolanta Życińska

psycholog zdrowia

dr Aleksandra Sarna

psycholog społeczny, terapeuta

dr Maciej Januszek

psycholog zdrowia

dr Igor Pietkiewicz

psycholog i psychoterapeuta, specjalizuje się w psychologii kulturowej, psychologii religii oraz psychotanatologii

dr Borysław Paulewicz

psycholog, specjalizuje się w psychologia poznawczej, statystyce i metodologii

Warto obejrzeć

Finansowanie studiów

Programy stypendialne dla kandydatów

Najzdolniejsi kandydaci mogą studiować na Uniwersytecie SWPS za darmo – uczelnia przygotowała programy stypendialne pokrywające czesne za pierwszy rok studiów. „Mistrzowski Start”, „Głowa się Rusza”, „Językiada”, „Młody Lider” oraz „Temida" ...

Czytaj więcej

Finansowanie

Czytaj więcej

Preferencyjne kredyty

Jeśli potrzebujesz wsparcia finansowego, pamiętaj o możliwości skorzystania z preferencyjnego kredytu dla studentów i doktorantów. Wnioski można składać od 15 sierpnia do 31 października.

Czytaj więcej

Stypendia za osiągnięcia

Stypendia za osiągnięcia naukowe, artystyczne bądź sportowe przyznawane są przez uczelnie, MNiSW, a także samorządy terytorialne. Kwoty wahają się od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych – warto zatem sprawdzić, jakie są możliwości, i złoży...

Czytaj więcej

Stypendia socjalne

Stypendia socjalne przysługują studentom, których miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 895,70 zł. Wysokość stypendium zależy od poziomu dochodu w rodzinie studenta – im niższy dochód, tym wyższa stawka stypendialna. ...

Czytaj więcej

Stypendia dla osób niepełnosprawnych

Dla studentów z niepełnosprawnością istnieje szereg udogodnień, takich jak bezpłatna pomoc psychologa, tłumacza języka migowego, instruktora orientacji przestrzennej czy asystenta, a także możliwość dofinansowania studiów nawet do 100% czesnego. ...

Czytaj więcej

Rekrutacja

rekrutacja form button katowice

lub

Zostaw swoje dane, będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Biuro Rekrutacji w Katowicach

 • 32 750 60 84, 32 721 26 53
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Adres: ul. Techników 9, 40-326 Katowice
  Pokój: 004
 • Godziny pracy:
  ​poniedziałek-piątek: 8.00 - 16.00

W dniach 16-17 marca Biuro Rekrutacji nieczynne!

Rekrutacja krok po kroku

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy.
 2. Skompletuj następujące dokumenty:
  • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał/odpis do wglądu)
  • 1 podpisane zdjęcie (zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
  • kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej
  • zaświadczenie o poziomie lektoratu (zobacz wzór zaświadczenia)
 3. Dostarcz komplet dokumentów do Biura Rekrutacji. Jeżeli wysyłasz dokumenty pocztą lub składa je za ciebie ktoś inny, wydrukuj dodatkowo z formularza rekrutacyjnego:
  • ankietę osobową
  • umowę o warunkach odpłatności za studia (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
  • załączniki do umowy (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
 4. Informacja o przyjęciu na studia pojawi się na twoim koncie rekrutacyjnym na drugi dzień roboczy. Otrzymasz ją także pocztą na wskazany przez siebie adres.

 

pdf icon 48x48  Zasady rekrutacji

pdf icon 48x48  Wymagane dokumenty

pdf icon 48x48  Wzór umowy

Opłaty i promocje

Opłata rekrutacyjna wynosi 300 PLN.

Opłatę należy uiścić na konto uczelni. 
85 1750 1312 1330 0000 0005 3039
Raiffeisen Bank Polska S.A.
Przy wpłacie należy podać IMIĘ, NAZWISKO i KIERUNEK STUDIÓW.

Absolwenci studiów wyższych Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata rekrutacyjna:
 • jest bezzwrotna w przypadku decyzji o zakwalifikowaniu kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów,
 • jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów oraz w przypadku rezygnacji kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia przed rozpatrzeniem jego kandydatury przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną,
 • jest zwracana z potrąceniem kosztów administracyjnych w wysokości 100 zł w przypadku wydania przez komisję rekrutacyjną decyzji o nieprzyjęciu kandydata na studia.

Czesne

Czesne za rok studiów 2016/17
studia stacjonarne
10 rat 800 zł
2 raty 3950 zł
1 rata 7600 zł
studia niestacjonarne
10 rat 800 zł
2 raty 3950 zł
1 rata 7600 zł

 

Cena promocyjna do 31.07.2016 r.
studia stacjonarne
10 rat 695 zł
2 raty 3430 zł
1 rata 6600 zł
 

Znajdź studia dla siebie