Sukces każdego biznesu tworzą ludzie, którzy nieustannie potrzebują rozwoju, inspiracji i wsparcia. W ramach specjalności Psychologia Biznesu i Coaching dzielę się swoim wieloletnim doświadczeniem biznesowym i coachingowym, które nie tylko pozwoli Ci zdobyć kompetencje niezbędne do tego, aby zaistnieć w wymagającym świecie biznesu, ale przede wszystkim pozwoli Ci odkryć i spotkać prawdziwego siebie.Dr Beata Kozak
psycholog różnic indywidualnych i rozwoju osobistego, coach, trener

Psychologia
Człowiek w Biznesie

Studia na ścieżce Człowiek w biznesie łączą wiedzę psychologiczną z zakresu reklamy, marketingu, PR, nowych mediów oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Studenci uczą się, jak rekrutować, szkolić i motywować pracowników. Zapoznają się z wynikami badań stosowanych u podstaw tworzenia efektywnych reklam, kampanii marketingowych i budowania publicznego wizerunku osób i marek.

O ścieżce

Studia na ścieżce Człowiek w biznesie łączą wiedzę psychologiczną z zakresu reklamy, marketingu, PR, nowych mediów oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Studenci uczą się, jak rekrutować, szkolić i motywować pracowników. Zapoznają się z wynikami badań stosowanych u podstaw tworzenia efektywnych reklam, kampanii marketingowych i budowania publicznego wizerunku osób i marek.

pdf icon 48x48Program studiów (tryb stacjonarny)
pdf icon 48x48Program studiów (tryb niestacjonarny)


Poziom: studia I stopnia
Tryb: stacjonarny i niestacjonarny
Ostatnie wolne miejsca na tryb niestacjonarny!
Czas trwania: 3 lata

rokrokrokrokrok

ścieżka psychologiczna realizowana na 2 i 3 roku

Adresaci studiów

Ścieżka skierowana jest do kandydatów, którzy interesują się tym, w jaki sposób ludzie funkcjonują w życiu zawodowym i jako konsumenci oraz do tych, którzy myślą o pracy w działach personalnych firm doradczych, agencjach reklamowych czy działach marketingu. To dobry wybór zarówno dla osób rozpoczynających edukację, jak i dla tych, które chcą uzupełnić swoje dotychczasowe wykształcenie o wiedzę i umiejętności związane z psychologicznymi uwarunkowaniami funkcjonowania człowieka w biznesie.

Kreatywne wykorzystanie najnowszej wiedzy i nabytych umiejętności

Absolwenci potrafią twórczo wykorzystywać zdobytą wiedzę do rozwiązywania realnych problemów. Kończąc studia, są od razu przygotowani do wejścia na rynek pracy.

Zajęcia prowadzone przez praktyków

Studenci uczą się od najlepszych specjalistów w zakresie human resources, ekspertów z agencji reklamowych, PR i działów marketingu oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Studia na wysokim poziomie

W rankingu „Perspektyw” wraz z dwoma największymi uczelniami w Polsce Uniwersytet SWPS otwiera listę najlepszych ośrodków w kraju prowadzących studia na kierunku psychologia. Więcej informacji »

Droga do dyplomu

Zdobywasz interdyscyplinarną wiedzę pozwalającą rozumieć psychologiczne aspekty funkcjonowania ludzi (m.in. z zakresu biologicznych podstaw zachowań, antropologii i filozofii). Poznajesz działy psychologii ogólnej (m.in. psychologii poznawczej, emocji i motywacji, osobowości i psychologii różnic indywidualnych) oraz kształcisz własne kompetencje osobiste i interpersonalne. Zapoznajesz się ze specyfiką pracy psychologa w obszarze ścieżek oferowanych na kierunku psychologia, a na koniec roku dokonujesz wyboru swojej drogi kształcenia.

Droga do
dyplomu

Poznajesz obszary pracy psychologa w biznesie, takie jak psychologia ekonomiczna i zachowań konsumenckich oraz wybrane aspekty zarządzania zasobami ludzkimi (rekrutacja, selekcja i adaptacja pracowników oraz komunikacja w biznesie). Uczysz się stosować posiadaną wiedzę w sytuacjach biznesowych.

Pogłębiasz swoją wiedzę na temat kolejnych obszarów psychologii biznesu, w tym: szkoleń, oceniania i motywowania pracowników, reklamy i marketingu, zarządzania zespołem, rozwiązywania konfliktów oraz psychologii internetu. Zdobytą wiedzę potrafisz bez problemu stosować w sytuacjach biznesowych i społecznych. Uczęszczasz na seminarium licencjackie i przygotowujesz pracę dyplomową.

Po studiach

Kontynuacja nauki

Absolwenci mogą kontynuować naukę na studiach psychologicznych II stopnia oferowanych przez SWPS w Warszawie i SWPS we Wrocławiu lub na innych studiach uzupełniających i tym samym uzyskać tytuł magistra.Ciekawą propozycją są także studia podyplomowe w obszarze biznesu, marketingu czy zarządzania.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci znajdują zatrudnienie w takich firmach i instytucjach, jak: agencje PR i marketingowe, działy personalne, agencje pracy, media, organizacje pozarządowe.

Kadra

prof. dr hab. Augustyn Bańka

zajmuje się psychologią społeczną, psychologią środowiskową oraz psychologią pracy i rozwoju zawodowego

dr hab. Katarzyna Popiołek, prof. Uniwer…

psycholog, dziekan Wydziału Zamiejscowego w Katowicach Uniwersytetu SWPS

dr Anna Hełka

psycholog biznesu

dr Małgorzata Wójcik

psycholog, ekspert z zakresu psychologii społeczności

dr Beata Kozak

psycholog różnic indywidualnych i rozwoju osobistego, coach, trener

mgr Joanna Kapuścińska

psycholog, trener, coach

dr Krzysztof Kaleta

psycholog biznesu, menedżer, trener i coach

dr Aleksandra Sarna

psycholog społeczny, terapeuta

dr Patrycja Szostok

naukowiec i praktyk z zakresu komunikacji i PR

dr Elżbieta Lisowska

ekspert w zakresie problematyki związanej ze stresem organizacyjnym i wypaleniem

mgr Jakub Giedrojć

coach, trener

Absolwenci o psychologii biznesu

Krzysztof Wadas

marketing menadżer z 10-letnim doświadczeniem w marketingu i sprzedaży

Na rynku pracy jest wyraźne zapotrzebowanie na specjalistów, którzy będą proponować i wdrażać rozwiązania poparte rzetelną wiedzą, a nie jedynie intuicją. Zajmując się na co dzień marketingiem i zarząd...

czytaj więcej »

Anna Gola

menadżer z 19-letnim doświadczeniem w biznesie (Bank Pocztowy SA, BRE Bank, ING), laureatka Polish National Sales Awards 2014

Biznes, to nie matematyczny wynik finansowy. To konkretni ludzie, którzy na ten wynik pracują – m.in. zatrudniają innych, negocjują, mediują, sprz...

czytaj więcej »

Warto obejrzeć

Finansowanie studiów

Programy stypendialne dla kandydatów

Najzdolniejsi kandydaci mogą studiować na Uniwersytecie SWPS za darmo – uczelnia przygotowała programy stypendialne pokrywające czesne za pierwszy rok studiów. „Mistrzowski Start”, „Głowa się Rusza”, „Językiada”, „Młody Lider” oraz „Temida" ...

Czytaj więcej

Finansowanie

Czytaj więcej

Preferencyjne kredyty

Jeśli potrzebujesz wsparcia finansowego, pamiętaj o możliwości skorzystania z preferencyjnego kredytu dla studentów i doktorantów. Wnioski można składać od 15 sierpnia do 31 października.

Czytaj więcej

Stypendia za osiągnięcia

Stypendia za osiągnięcia naukowe, artystyczne bądź sportowe przyznawane są przez uczelnie, MNiSW, a także samorządy terytorialne. Kwoty wahają się od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych – warto zatem sprawdzić, jakie są możliwości, i złoży...

Czytaj więcej

Stypendia socjalne

Stypendia socjalne przysługują studentom, których miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 895,70 zł. Wysokość stypendium zależy od poziomu dochodu w rodzinie studenta – im niższy dochód, tym wyższa stawka stypendialna. ...

Czytaj więcej

Stypendia dla osób niepełnosprawnych

Dla studentów z niepełnosprawnością istnieje szereg udogodnień, takich jak bezpłatna pomoc psychologa, tłumacza języka migowego, instruktora orientacji przestrzennej czy asystenta, a także możliwość dofinansowania studiów nawet do 100% czesnego. ...

Czytaj więcej

Rekrutacja

rekrutacja form button katowice

lub

Zostaw swoje dane, będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Biuro Rekrutacji w Katowicach

 • 32 750 60 84, 32 721 26 53
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Adres: ul. Techników 9, 40-326 Katowice
  Pokój: 004
 • Godziny pracy:
  ​poniedziałek-piątek: 8.00 - 16.00

Rekrutacja krok po kroku

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy.
 2. Skompletuj następujące dokumenty:
  • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał/odpis do wglądu)
  • 1 podpisane zdjęcie (zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
  • kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej
  • zaświadczenie o poziomie lektoratu (zobacz wzór zaświadczenia)
 3. Dostarcz komplet dokumentów do Biura Rekrutacji. Jeżeli wysyłasz dokumenty pocztą lub składa je za ciebie ktoś inny, wydrukuj dodatkowo z formularza rekrutacyjnego:
  • ankietę osobową
  • umowę o warunkach odpłatności za studia (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
  • załączniki do umowy (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
 4. Informacja o przyjęciu na studia pojawi się na twoim koncie rekrutacyjnym na drugi dzień roboczy. Otrzymasz ją także pocztą na wskazany przez siebie adres.

 

pdf icon 48x48  Zasady rekrutacji

pdf icon 48x48  Wymagane dokumenty

pdf icon 48x48  Wzór umowy

Opłaty i promocje

Opłata rekrutacyjna wynosi 300 PLN.

Opłatę należy uiścić na konto uczelni. 
85 1750 1312 1330 0000 0005 3039
Raiffeisen Bank Polska S.A.
Przy wpłacie należy podać IMIĘ, NAZWISKO i KIERUNEK STUDIÓW.

Absolwenci studiów wyższych Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata rekrutacyjna:
 • jest bezzwrotna w przypadku decyzji o zakwalifikowaniu kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów,
 • jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów oraz w przypadku rezygnacji kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia przed rozpatrzeniem jego kandydatury przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną,
 • jest zwracana z potrąceniem kosztów administracyjnych w wysokości 100 zł w przypadku wydania przez komisję rekrutacyjną decyzji o nieprzyjęciu kandydata na studia.

Czesne

Czesne za rok studiów 2016/17
studia stacjonarne
10 rat 800 zł
2 raty 3950 zł
1 rata 7600 zł
studia niestacjonarne
10 rat 800 zł
2 raty 3950 zł
1 rata 7600 zł

 

Cena promocyjna do 31.07.2016 r.
studia stacjonarne
10 rat 695 zł
2 raty 3430 zł
1 rata 6600 zł
 

Znajdź studia dla siebie