Na ile stwierdzenie Seneki, że nie jest wolny, kto jest niewolnikiem ciała, jest aktualne w XXI wieku?

Odkrywam, jak oceniamy i spostrzegamy siebie przez pryzmat naszej cielesności.dr hab. Anna Brytek-Matera, prof. Uniwersytetu SWPS

Psychologia
Interwencje na zakrętach życia

W kontakcie psychologa z pacjentem choroba nie jest najważniejsza. Pani Róża po śmierci Oskara w opowieści Schmitta napisała „Dzięki niemu śmiałam się i przeżywałam radość”.

W swoich badaniach poszukuję odpowiedzi na pytanie, na czym polega ludzki wymiar choroby?dr Jolanta Życińska
wykładowca, opiekun specjalności Psychologia kliniczna i zdrowia

Psychologia
Interwencje na zakrętach życia

Interwencje na zakrętach życia – zaburzenia psychiczne z elementami profilaktyki to unikatowa ścieżka przygotowująca do pomocy w kryzysach jednostkowych i społecznych. Obejmuje również obszar psychologii pozytywnej wskazującej, jak żyć zdrowo, mądrze i szczęśliwie. Studia łączą wiedzę o powstawaniu zaburzeń psychicznych, formach i strategiach służących zapobieganiu tym zaburzeniom z praktyczną wiedzą o sposobach pomocy psychologicznej i zasadach interwencji kryzysowej.

O ścieżce

Interwencje na zakrętach życia – zaburzenia psychiczne z elementami profilaktyki to unikatowa ścieżka przygotowująca do pomocy w kryzysach jednostkowych i społecznych. Obejmuje również obszar psychologii pozytywnej wskazującej, jak żyć zdrowo, mądrze i szczęśliwie. Studia łączą wiedzę o powstawaniu zaburzeń psychicznych, formach i strategiach służących zapobieganiu tym zaburzeniom z praktyczną wiedzą o sposobach pomocy psychologicznej i zasadach interwencji kryzysowej.

pdf image Program studiów (tryb stacjonarny)
pdf image Program studiów (tryb niestacjonarny)


Poziom: studia I stopnia
Tryb: stacjonarny i niestacjonarny
Ostatnie wolne miejsca na tryb niestacjonarny! 
Czas trwania: 3 lata

rokrokrokrokrok

ścieżka psychologiczna realizowana na 2 i 3 roku

Adresaci studiów

Ścieżka skierowana jest do osób, które pragną zdobyć wiedzę i umiejętności psychologiczne po to, aby wspierać innych w krytycznych sytuacjach życiowych. Kandydaci powinni być gotowi do tego, aby kształcić swoje zdolności interpersonalne i w przyszłości pracować w zawodach, których istotą jest praca z ludźmi. Powinni być też zdolni do współdziałania ze specjalistami z innych dziedzin (prawa, pedagogiki, kryminologii).

Szeroki wachlarz kompetencji

Studenci zdobywają wiedzę o profesjonalnych formach pomagania osobom dotkniętym kryzysem, uzależnionym, z problemami psychicznymi i somatycznymi. Zyskują także umiejętności efektywnego porozumiewania się i skutecznej pracy z klientem/pacjentem, innymi profesjonalistami, mediami. Zdobywają zdolności animowania grup wsparcia oraz aktywizowania grup seniorów.

Praktycy na zajęciach

Zajęcia, także w formie warsztatów, prowadzą najlepsi praktycy: psychologowie kliniczni, psychoterapeuci, lekarze oraz trenerzy rekomendowani przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Studia na wysokim poziomie

W rankingu „Perspektyw” wraz z dwoma największymi uczelniami w Polsce Uniwersytet SWPS otwiera listę najlepszych ośrodków w kraju prowadzących studia na kierunku psychologia. Więcej informacji »

Droga do dyplomu

Zdobywasz interdyscyplinarną wiedzę pozwalającą rozumieć psychologiczne aspekty funkcjonowania ludzi (m.in. z zakresu biologicznych podstaw zachowań, antropologii i filozofii). Poznajesz działy psychologii ogólnej (m.in. psychologii poznawczej, emocji i motywacji, osobowości i psychologii różnic indywidualnych) oraz kształcisz własne kompetencje osobiste i interpersonalne. Zapoznajesz się ze specyfiką pracy psychologa w obszarze ścieżek oferowanych na kierunku psychologia, a na koniec roku dokonujesz wyboru swojej drogi kształcenia.

Droga do
dyplomu

Zdobywasz podstawową wiedzę dotyczącą zaburzeń psychicznych, ich profilaktyki oraz promocji zdrowia psychicznego. Realizujesz moduły dotyczące relacji interpersonalnych w perspektywie jednostkowej i społecznej oraz uczestniczysz w treningu podstawowych umiejętności pomagania. Uczysz się projektować kampanie dotyczące problemów społecznych.

Pogłębiasz wiedzę z zakresu neuropsychologii, psychologii zdrowia – w tym stresu i radzenia sobie z nim oraz z obszaru zaburzeń rodziny. Zostajesz wprowadzony/a w kolejne obszary pracy psychologa, takie jak: psychoprofilaktyka uzależnień i przeciwdziałanie przemocy, pomoc rodzinie oraz interwencja kryzysowa. Dzięki temu jesteś przygotowany/a do podjęcia działań profilaktycznych, pomocowych i udzielania wsparcia osobom w kryzysie. Uczęszczasz na seminarium licencjackie, piszesz pracę i przygotowujesz się do obrony.

Po studiach

Kontynuacja nauki

Ukończenie ścieżki to doskonała podstawa do nabycia pełnych kompetencji zawodowych psychologa, po uzupełnieniu studiów na poziomie magisterskim. Absolwenci mogą też podjąć studia II stopnia na innych kierunkach, takich jak np. zdrowie publiczne, polityka społeczna, resocjalizacja, socjologia, marketing, gdzie znajomość psychologii poszerza kompetencje zawodowe.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci znajdują zatrudnienie w takich instytucjach i ośrodkach, jak: ośrodki zajmujące się pomocą ludziom chorym somatycznie lub psychicznie; ośrodki publiczne i niepubliczne oraz organizacje pozarządowe realizujące programy pomocy psychologicznej, prewencji i promocji zdrowia; placówki profilaktyki i terapii uzależnień; ośrodki interwencji kryzysowej, przeciwdziałania przemocy i pomocy rodzinie; ośrodki wsparcia dla osób starszych; laboratoria rozwoju osobistego. Mogą także zajmować stanowiska, takie jak: opiekun dziecięcy, opiekun w hospicjach, opiekun osób starszych i niepełnosprawnych oraz moderator grup wsparcia.

Kadra

dr hab. Irena Dzwonkowska, prof. Uniwers…

psycholog społeczny i osobowości

dr hab. Piotr Szałek, prof. Uniwersytetu…

antropolog filozoficzny, filozof psychologii

dr Jolanta Życińska

psycholog zdrowia

dr Karolina Zalewska

psychoterapeutka psychodynamiczna, socjoterapeutka

dr Maciej Januszek

psycholog zdrowia

dr Igor Pietkiewicz

psycholog i psychoterapeuta, specjalizuje się w psychologii kulturowej, psychologii religii oraz psychotanatologii

dr Borysław Paulewicz

psycholog, specjalizuje się w psychologia poznawczej, statystyce i metodologii

Warto obejrzeć

Finansowanie studiów

Programy stypendialne dla kandydatów

Najzdolniejsi kandydaci mogą studiować na Uniwersytecie SWPS za darmo – uczelnia przygotowała programy stypendialne pokrywające czesne za pierwszy rok studiów. „Mistrzowski Start”, „Głowa się Rusza”, „Językiada”, „Młody Lider” oraz „Temida" ...

Czytaj więcej

Finansowanie

Czytaj więcej

Preferencyjne kredyty

Jeśli potrzebujesz wsparcia finansowego, pamiętaj o możliwości skorzystania z preferencyjnego kredytu dla studentów i doktorantów. Wnioski można składać od 15 sierpnia do 31 października.

Czytaj więcej

Stypendia za osiągnięcia

Stypendia za osiągnięcia naukowe, artystyczne bądź sportowe przyznawane są przez uczelnie, MNiSW, a także samorządy terytorialne. Kwoty wahają się od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych – warto zatem sprawdzić, jakie są możliwości, i złoży...

Czytaj więcej

Stypendia socjalne

Stypendia socjalne przysługują studentom, których miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 895,70 zł. Wysokość stypendium zależy od poziomu dochodu w rodzinie studenta – im niższy dochód, tym wyższa stawka stypendialna. ...

Czytaj więcej

Stypendia dla osób niepełnosprawnych

Dla studentów z niepełnosprawnością istnieje szereg udogodnień, takich jak bezpłatna pomoc psychologa, tłumacza języka migowego, instruktora orientacji przestrzennej czy asystenta, a także możliwość dofinansowania studiów nawet do 100% czesnego. ...

Czytaj więcej

Rekrutacja

rekrutacja form button katowice

lub

Zostaw swoje dane, będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Biuro Rekrutacji w Katowicach

 • 32 750 60 84, 32 721 26 53
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Adres: ul. Techników 9, 40-326 Katowice
  Pokój: 004
 • Godziny pracy:
  ​poniedziałek-piątek: 8.00 - 16.00

Rekrutacja krok po kroku

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy.
 2. Skompletuj następujące dokumenty:
  • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał/odpis do wglądu)
  • 1 podpisane zdjęcie (zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
  • kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej
  • zaświadczenie o poziomie lektoratu (zobacz wzór zaświadczenia)
 3. Dostarcz komplet dokumentów do Biura Rekrutacji. Jeżeli wysyłasz dokumenty pocztą lub składa je za ciebie ktoś inny, wydrukuj dodatkowo z formularza rekrutacyjnego:
  • ankietę osobową
  • umowę o warunkach odpłatności za studia (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
  • załączniki do umowy (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
 4. Informacja o przyjęciu na studia pojawi się na twoim koncie rekrutacyjnym na drugi dzień roboczy. Otrzymasz ją także pocztą na wskazany przez siebie adres.

 

pdf icon 48x48  Zasady rekrutacji

pdf icon 48x48  Wymagane dokumenty

pdf icon 48x48  Wzór umowy

Opłaty i promocje

Opłata rekrutacyjna wynosi 300 PLN.

Opłatę należy uiścić na konto uczelni. 
85 1750 1312 1330 0000 0005 3039
Raiffeisen Bank Polska S.A.
Przy wpłacie należy podać IMIĘ, NAZWISKO i KIERUNEK STUDIÓW.

Absolwenci studiów wyższych Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata rekrutacyjna:
 • jest bezzwrotna w przypadku decyzji o zakwalifikowaniu kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów,
 • jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów oraz w przypadku rezygnacji kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia przed rozpatrzeniem jego kandydatury przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną,
 • jest zwracana z potrąceniem kosztów administracyjnych w wysokości 100 zł w przypadku wydania przez komisję rekrutacyjną decyzji o nieprzyjęciu kandydata na studia.

Czesne

Czesne za rok studiów 2016/17
studia stacjonarne
10 rat 800 zł
2 raty 3950 zł
1 rata 7600 zł
studia niestacjonarne
10 rat 800 zł
2 raty 3950 zł
1 rata 7600 zł

 

Cena promocyjna do 31.07.2016 r.
studia stacjonarne
10 rat 695 zł
2 raty 3430 zł
1 rata 6600 zł
 

Znajdź studia dla siebie