Uniwersytet SWPS to uczelnia otwarta dla osób z każdym rodzajem niepełnosprawności. Jesteśmy przygotowani do zapewnienia wszystkim studentom pełnej realizacji programu studiów oraz komfortu studiowania.dr hab. Sylwiusz Retowski, prof. Uniwersytetu SWPS
Prorektor ds. dydaktyki

Uczelnia
przyjazna
osobom
z niepełnosprawnościami

Uniwersytet SWPS to uczelnia otwarta na studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych z różnymi niepełnosprawnościami. Naszym zadaniem jest wspieranie osób z niepełnosprawnością oraz tych, którzy mają problemy ze zdrowiem fizycznym oraz psychicznym. Staramy się stwarzać każdemu optymalne warunki do studiowania i osobistego rozwoju. Szczególnie ważna jest dla nas integracja studentów i doktorantów w społeczności akademickiej. To, co nas wyróżnia to indywidualne podejście do każdej osoby..

Uczelnia przyjazna osobom z niepełnosprawnością...

Naszym zadaniem jest wspieranie zarówno osób z niepełnosprawnością, jak i tych, które mają problemy ze zdrowiem fizycznym oraz psychicznym. Staramy się stwarzać optymalne warunki do studiowania i osobistego rozwoju. Szczególnie ważne jest dla nas, aby niepełnosprawni studenci i doktoranci integrowali się z resztą społeczności akademickiej. Tym, co nas wyróżnia jest indywidualne podejście do każdej osoby.

...i dostosowana do potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami

Każdy wydział uczelni jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach. We wszystkich budynkach funkcjonują oznaczenia brajlowskie na drzwiach oraz mapy całych budynków, specjalistyczne urządzenia, meble, oprogramowania i stanowiska komputerowe w bibliotekach dla osób z niepełnosprawnością. Przed każdą siedzibą znajdują się również specjalnie wydzielone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. 

Finansowanie studiów

Programy PFRON dla studentów

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) realizuje wiele programów dla studentów uczelni wyższych. Ich celem jest wyrównanie szans w kwestii zdobycia wykształcenia osób niepełnosprawnych, co z kolei stwarza im lepsze szanse na o...

Czytaj więcej

Finansowanie

Czytaj więcej

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Uniwersytet SWPS oferuje swoim studentom i doktorantom szereg programów stypendialnych, w tym stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych. Przysługują one studentom i doktorantom posiadającym orzeczony stopień niepełnosprawności. Wysokość sty...

Czytaj więcej

Programy stypendialne dla kandydatów

Najzdolniejsi kandydaci mogą studiować na Uniwersytecie SWPS za darmo – uczelnia przygotowała programy stypendialne pokrywające czesne za pierwszy rok studiów. „Mistrzowski Start”, „Głowa się Rusza”, „Językiada”, „Temida” oraz „Jestem” to pięć c...

Czytaj więcej

Stypendia socjalne

Stypendia socjalne przysługują studentom, których miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 895,70 zł. Wysokość stypendium zależy od poziomu dochodu w rodzinie studenta – im niższy dochód, tym wyższa stawka stypendialna. ...

Czytaj więcej

Stypendia za osiągnięcia

Stypendia za osiągnięcia naukowe, artystyczne bądź sportowe przyznawane są przez uczelnie, MNiSW, a także samorządy terytorialne. Kwoty wahają się od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych – warto zatem sprawdzić, jakie są możliwości, i złoży...

Czytaj więcej

Inne formy wsparcia

Tłumacz języka migowego lub stenotypista

Jeżeli jesteś osobą niesłyszącą lub niedosłyszącą możesz ubiegać się o przyznanie Ci tłumacza języka migowego lub stenotypisty, który będzie tłumaczył dla Ciebie treści przekazywane podczas wykładów, ćwiczeń, seminariów lub sporządzał na bieżąco notatki dla Ciebie.

Możesz zaproponować konkretną osobę, która miałaby być Twoim tłumaczem lub stenotypistą. Jeśli w Twoim otoczeniu taka osoba się nie znajduje, uczelnia postara się wesprzeć Cię swoimi działaniami w tym zakresie.

Asystent osoby z niepełnosprawnością

Jeżeli Twoja niepełnosprawność uniemożliwia Ci samodzielne sporządzanie notatek w trakcie wykładów, możesz ubiegać się o pomoc asystenta dydaktycznego, który będzie przygotowywał dla Ciebie notatki z zajęć. Zadania asystenta dydaktycznego ustalane są indywidualnie. 

Możesz zaproponować konkretną osobę, która mogłaby dla Ciebie świadczyć tę usługę. Jeśli w Twoim otoczeniu taka osoba się nie znajduje, uczelnia postara się znaleźć Ci wsparcie.

Zadania asystenta

Asystent może:

 • sporządzać notatki podczas zajęć (na laptopie): transkrypcja i opracowanie notatek na jej podstawie,
 • opracowywać notatki na podstawie dostarczonych plików dźwiękowych, w formie pliku tekstowego,
 • przepisywać notatki z wersji papierowej na elektroniczną
 • pomoc w przemieszczaniu się na uczelni
 • adaptować niedostępne dla programów czytających materiały dydaktyczne udostępniane przez wykładowców, np. pokazy slajdów udostępniane na platformie e-learningowej.

Instruktor orientacji przestrzennej

Jeżeli jesteś osobą niewidomą lub niedowidzącą i potrzebujesz pomocy w zapoznaniu się z terenem uczelni lub trasą pomiędzy miejscem zamieszkania a uczelnią, Uniwersytet SWPS może zorganizować dla Ciebie zajęcia z instruktorem.

Zajęcia są indywidualne i mają charakter pomocy doraźnej.

Kserowanie notatek i materiałów dydaktycznych

Jeżeli ze względu na swoją niepełnosprawność masz trudności w samodzielnym sporządzaniu notatek w trakcie wykładów, możesz wnioskować o prawo do bezpłatnego kserowania notatek innych osób, które udostępnią Ci własne materiały.

Bezpłatne karty parkingowe

Studenci posiadający orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym, mogą starać się o kartę parkingową uprawniającą do bezpłatnego postoju na parkingu przy głównym budynku Uniwersytetu SWPS w Warszawie oraz Wrocławiu.

Wypożyczalnia sprzętu specjalistycznego

Jeżeli potrzebujesz przenośnego sprzętu do przetwarzania materiałów do wykorzystywania w trakcie zajęć dydaktycznych (np. laptop, dyktafon, lupa przenośna), zgłoś do Biura ds. Zdrowia i Osób z Niepełnosprawnością swoje zapotrzebowanie na konkretny sprzęt. Uczelnia może go zakupić, a następnie Ci wypożyczyć, np. na okres trwania semestru.

Zobacz, jaki sprzęt możesz wypożyczyć w swoim wydziale

WAŻNE! Jednostkowa wartość sprzętu nie może przekroczyć kwoty środka trwałego (tj. 3500 zł).

Warszawa

 • Laptop HP ProBook 17.3"
 • Lenovo Notebook 15.6"
 • Lenovo Notebook 14"
 • Słuchawki – Sennheiser HD 205 II
 • Dyktafony – Olympus DM – 901
 • Elektroniczna lupa powiększająca: Lupa Okolux Plus Mobil LED 16D 4500K
 • Notebook Lenovo 13.3" wraz z akcesoriami (torba lub plecak, myszka, pakiet Office)

Wrocław

 • Dyktafony - Olympus DM-901
 • Notebook Lenovo 13.3" wraz z akcesoriami (torba lub plecak, myszka, pakiet Office)

Sopot

 • Dyktafony – Olympus DM-901
 • Notebook Lenovo 13.3" wraz z akcesoriami (torba lub plecak, myszka, pakiet Office)

Poznań

 • Dyktafony – Olympus DM-901
 • Notebook Lenovo 13.3" wraz z akcesoriami (torba lub plecak, myszka, pakiet Office)

Katowice

 • Dyktafony – Olympus DM-901
 • Notebook Lenovo 13.3" wraz z akcesoriami (torba lub plecak, myszka, pakiet Office)

Konsultacje psychologiczne

Jeżeli nie radzisz sobie ze stresem wynikającym z obciążeń związanych ze studiowaniem, myśli o zbliżającej się sesji wzbudzają w Tobie silny niepokój, chciałbyś zwiększyć efektywność studiowania, masz trudności z adaptacją i odnalezieniem się w nowym środowisku, lub nagle znalazłeś się w trudnej sytuacji i nie masz z kim podzielić się swoimi problemami, serdecznie zapraszamy do skorzystania z bezpłatnego i profesjonalnego wsparcia psychologicznego.

więcej informacji

Osobom z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności przysługuje do 12 bezpłatnych konsultacji, zaś pozostałym studentom i absolwentom Uniwersytetu SWPS przysługuje 10% zniżki.

Akademicka Biblioteka Cyfrowa (ABC)

Niepełnosprawni wzrokowo studenci i pracownicy naszej uczelni mogą korzystać z zasobów Akademickiej Biblioteki Cyfrowej (ABC).

Stanowi ona internetowe centrum materiałów dydaktycznych, takich jak zeskanowane i zdigitalizowane podręczniki, skrypty akademickie, udostępniane w różnych przyjaznych formatach od plików tekstowych poprzez pliki HTML czy dokumenty Word i PDF na formacie DAISY skończywszy.

Biblioteka - wypożyczanie książek

Osoby z niepełnosprawnością mogą wypożyczać jednorazowo więcej pozycji (10 książek oraz 5 materiałów audiowizualnych) i dłużej z nich korzystać (książki mogą być wypożyczone na okres do 42 dni, zaś materiały audiowizualne na okres do 28 dni), a także wypożyczać je przez upoważnioną osobę. Więcej informacji udzielają  pracownicy biblioteki.

Biblioteka - urządzenia specjalistyczne

Biblioteki naszej uczelni dysponują także urządzeniami specjalistycznymi, które ułatwiają osobom niewidomym i słabowidzącym korzystanie z ich zasobów lub materiałów własnych. Informacje o dostępnych w danym wydziale sprzętach znajdziesz w zakładce: Infrastruktura i urządzenia specjalistyczne. Chęć skorzystania z urządzeń specjalistycznych należy zgłosić pracownikom biblioteki, którzy w razie potrzeby pomogą Ci w ich obsłudze.

czytaj więcej
Warszawa

W bibliotece znajduje się:

 • stanowisko komputerowe wyposażone w specjalistyczne oprogramowanie (program udźwiękowiający, syntezator mowy, program powiększający) oraz sprzęt pozwalający na przetwarzanie materiałów drukowanych do postaci elektronicznej,
 • powiększalnik stacjonarny VISIO+,
 • brajlowskie mapy kondygnacji budynku uczelni, które ułatwią studentom niewidomym i niedowidzącym orientację w przestrzeni,
 • stanowisko komputerowe posiadające mysz komputerową myszONkę umożliwiającą pracę na komputerze bez użycia rąk.
Wrocław

W bibliotece znajduje się stanowisko komputerowe wyposażone w specjalistyczne oprogramowanie (program udźwiękowiający, syntezator mowy, programowy odtwarzacz książek w formacie Daisy) oraz sprzęt pozwalający na przetwarzanie materiałów drukowanych do postaci elektronicznej.

Poznań

OSOBY NIEWIDOME I NIEDOWIDZĄCE

W bibliotece znajduje się:

 • powiększalnik stacjonarny,
 • stanowisko komputerowe wyposażone w specjalistyczne oprogramowanie (program udźwiękowiający, syntezator mowy) oraz sprzęt pozwalający na przetwarzanie materiałów drukowanych do postaci elektronicznej,
 • notatnik BrailleSense Plus Qwerty.

Do wypożyczenia:

 • przenośny odtwarzacz książek mówionych (4 szt.).

OSOBY GŁUCHE I SŁABO SŁYSZĄCE

W dwóch salach dydaktycznych (sale 305 i 203) zainstalowane są pętle induktofoniczne wspomagające słyszenie użytkowników aparatów słuchowych z wbudowaną cewką induktofoniczną.

Do wypożyczenia:

 • przenośny system FM (4 szt.),
 • bezprzewodowy system Cros.

Więcej informacji u pani dr Doroty Potyrały-Szynkowskiej, Wydziałowego Koorydnatora ds. Studentów Niepełnosprawnych, pokój 402, tel. 602 783 682.

DLA STUDENTÓW KIERUNKU WZORNICTWO
Sprzęt ulokowany w siedzibie School of Form, ul. Głogowska 18.

W serwerowni (pok. 14) do wypożyczenia:

 • klawiatura powiększona VisiKeys,
 • przenośny odtwarzacz odczytujący tekst: BookSense XT.

W sali komputerowej (pok. 22):

 • powiększalnik stacjonarny Eclipse,
 • stanowisko komputerowe nr 21 wyposażone w program udźwiękowiający SuperNova Access Suite, polskojęzyczny programowy syntezator mowy Ivona Reader oraz program OCR Fine Reader.
Sopot

W bibliotece znajdują się:

 • multilektor – korzystając z tego urządzenia lektorskiego, można przeczytać niemal wszystko: pocztę, ważne dokumenty, książki i broszury oraz wiele innych materiałów. Wczytuje ono dokumenty, wykorzystując najnowsze technologie rozpoznawania druku, a następnie odczytuje je wyraźnym głosem o naturalnym brzmieniu,
 • mapy brajlowskie – przedstawiają rozkład kondygnacji budynku uczelni, ułatwiając studentom niewidomym i niedowidzącym orientację w przestrzeni.
Katowice

W bibliotece znajduje się stanowisko komputerowe wyposażone w program powiększająco-mówiący (ZoomText MagReader) i dostosowaną do niego klawiaturę powiększoną.

Biblioteka - digitalizacja materiałów

Osoby niewidome lub z poważną wadą wzroku, która uniemożliwia czytanie w powiększeniu mają prawo ubiegać się o przetworzenie wybranych materiałów dydaktycznych dostępnych w formie papierowej lub w formie plików obrazkowych do formy elektronicznej. Aby uzyskać prawo do digitalizacji na zamówienie, należy złożyć w Biurze ds. Zdrowia i Osób z Niepełnosprawnością lub u Koordynatora Wydziałowego odpowiedni wniosek.

Indywidualna Organizacja Studiów (IOS)

IOS pozwala na określenie indywidualnego planu składania egzaminów i zaliczeń przewidzianych w planie studiów dla Twojego kierunku.

Nauczyciel akademicki określając warunki zaliczenia przedmiotu w ramach IOS uwzględnia założone efekty kształcenia i określa zakres ewentualnego zwolnienia z obecności na zajęciach. Każdy wniosek o studiowanie według IOS rozpatrywany jest indywidualnie.

Indywidualny tryb zdawania egzaminów

W uzasadnionych przypadkach student niepełnosprawny może wystąpić z podaniem o zmianę trybu zdawania egzaminu lub uzyskiwania zaliczeń pisemnych. Egzamin przeprowadzany w takim trybie ma za zadanie wyrównać szanse wszystkich studentów, przy założeniu bezwzględnego utrzymania wymagań merytorycznych dotyczących danego kursu. Egzaminy w trybie indywidualnym przeprowadzane są w osobnej sali, o tej samej godzinie, co dla pozostałych studentów.

Indywidualna organizacja sesji egzaminacyjnej

Indywidualna organizacja sesji egzaminacyjnej (IOSE) polega na dostosowaniu obciążeń przewidzianych w ramach sesji egzaminacyjnej do aktualnej sytuacji zdrowotnej lub do możliwości studenta, tak, by mógł zrealizować program studiów bez konieczności ich przerywania. Student w terminie sesji zalicza jedynie wybrane przez siebie przedmioty. Pozostałe zaliczenia i egzaminy zdaje później, w indywidualnych terminach.

Przyspieszenie lub spowolnienie toku studiów

Tok studiowania możesz przyspieszyć o 25%, 50% lub 100% rekomendowanego planu studiów, a także spowolnić o 25% lub 50%. Zgodę na umotywowany wniosek wyraża Dziekan Twojego wydziału. Pamiętaj, że Dziekan może nie udzielić zgody, jeśli nie ma możliwości organizacyjnych realizacji studiów w sposób przyspieszony lub spowolniony.

Wniosek o zmianę toku studiów należy złożyć przed rozpoczęciem roku akademickiego lub semestru, którego mają dotyczyć.

Wydłużenie seminarium licencjackiego lub magisterskiego

Z uwagi na swoją niepełnosprawność możesz przedłużyć seminarium licencjackie o 1 dodatkowy semestrseminarium magisterskie – o nie więcej niż 2 semestry. Wniosek w tej sprawie powinieneś złożyć do właściwego Dziekana Twojego wydziału za pośrednictwem Biura ds. Zdrowia i Osób z Niepełnosprawnością.

Urlop od zajęć

Możesz zwrócić się o urlop: zdrowotny (na czas trwania choroby, leczenia lub rehabilitacji), losowy, z innych przyczyn („dziekański″). Decyzję o udzieleniu urlopu podejmuje Dziekan Twojego wydziału. Pamiętaj, że umotywowany wniosek o udzielenie urlopu należy złożyć niezwłocznie po wystąpieniu przyczyny uzasadniającej ubieganie się o urlop.

Przebywając na urlopie, możesz uczestniczyć w określonych zajęciach lub zaliczać wybrane przedmioty po uzyskaniu zgody Dziekana. Dzięki temu możesz realizować program danego roku lub semestru w znacznie zmniejszonych dawkach.

Opinie o uczelni

Piotr Baltyn

pracownik, student na kierunku psychologia kliniczna i zdrowia w Warszawie

„Uczelnia jest otwarta dla wszystkich studentów z niepełnosprawnością. Na tej uczelni nie ma czegoś takiego jak „bariera”, my te bariery przełamujemy. Mam przyjemność pracować na tej uczelni jako stenotypista dla o...

czytaj więcej »

Marta Abramczyk

doktorantka, absolwentka psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie

„Studiując na SWPS nie odczuwałam swojej niepełnosprawności. A nawet przeciwnie, zaczęłam w niej dostrzegać atuty. Zrozumiałam, że można nie tylko pozyskiwać naukę na równi z innymi pełnosprawnymi, ale też i może ona znacz...

czytaj więcej »

Renata Orłowska

studiowała na kierunku psychologia w Warszawie

„Zawsze marzyłam o tym, żeby studiować psychologię i w końcu moje marzenie mogło się spełnić dzięki Uniwersytetowi SWPS w Warszawie. Pierwszy zjazd i ogromny szok, że aż tylu ludzi podziela moją pasję i chce się uczyć. Miłym zaskoczeniem była...

czytaj więcej »

Magdalena Kokot

studiuje na kierunku psychologia w indywidualnej organizacji studiów w Sopocie

„Serdecznie polecam studiowanie na Uniwersytecie SWPS na tej uczelni naprawdę rozumie się potrzeby osób niepełnosprawnych. Osoby prowadzące zajęcia są otwarte na studenta niepełnosprawnego. Wykładowcy starają s...

czytaj więcej »

Joanna Olejnik

abolwentka kierunku psychologia dla magistrów, Sopot

„Przez wiele lat marzyłam, by studiować psychologię. Dzięki zapewnionemu przez uczelnię tłumaczowi Polskiego Języka Migowego miałam dostęp do wiedzy. Teraz, mając zdobyty upragniony tytuł psychologa, mogę rozszerzyć obszar zainteresowań...

czytaj więcej »

Beata Stasiak

psycholog transportu, absolwentka studiów podyplomowych

„Studia podyplomowe z Psychologii Transportu i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na Uniwersytecie SWPS były dla mnie szczególnym przeżyciem ze względu na niezwykłą otwartość pracowników uczelni na osoby z niepełnosprawnością. Wrażliwość...

czytaj więcej »

Zespół

Kasia Bogacka

psycholog, trener, terapeuta, kierownik Biura ds. Zdrowia i Osób z Niepełnosprawnością

Beata Gruza

ekonomistka z wykształceniem administracyjnym, w trakcie studiów prawa na Uniwersytecie SWPS

Katarzyna Piskor

Animator i menedżer kultury, specjalista ds. wsparcia i rozwoju Kontakt 22 810 80 88 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Olimpia Konieczko

koordynatorka wydziałowa z Wrocławia

Kamila Heleniak

koordynatorka wydziałowa z Wrocławia

Iwona Jarosz

koordynatorka wydziałowa z Katowic Kontakt 32 750 60 81 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Edyta Grygier

koordynatorka wydziałowa z Sopotu, referent ds. studenckich

Joanna Szymanowicz

koordynatorka wydziałowa z Poznania, kierownik biblioteki

Rekrutacja

Biuro ds. Zdrowia i Osób z Niepełnosprawnością

 •  22 517 99 30
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Adres:
  ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
  pok. 203, II p. (przy windzie)
 • Godziny pracy:
  poniedziałek - piątek 9.00 - 16.00 oraz II i IV sobota miesiąca

Wydziałowi koordynatorzy ds. studentów niepełnosprawnych

  Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu – Kamila Heleniak, Olimpia Konieczko
 • 71 450 72 81
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Wydział Zamiejscowy w Poznaniu – Joanna Szymanowicz
 • 61 27 11 074 lub 695 258 683
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Wydział Zamiejscowy w Katowicach – Iwona Jarosz
 • 32 750 60 81
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Wydział Zamiejscowy w Sopocie – Edyta Grygier
 • 58 721 46 02
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Jesteś zainteresowany poznaniem możliwości studiowania przez osoby z niepełnosprawnością na Uniwersytecie SWPS? Skontaktujemy się Tobą:

Ile można otrzymać wsparcia?

Pokażemy to na przykładzie studentki psychologii biznesu na studiach II stopnia (studia niestacjonarne) na uniwersytecie SWPS w Warszawie.

Ola mieszka w Warszawie, ma umiarkowany stopień niepełnosprawności. Posiada już tytuł licencjata i będzie od października studiowała na niestacjonarnych studiach uzupełniających magisterskich na psychologii biznesu. Ola pracuje w oparciu o umowę o pracę, jej dochody wynoszą 3000 zł netto miesięcznie.

Czesne za studia wynosi 10 390 zł

Symulacja dofinansowania
Program „AKTYWNY SAMORZĄD”
(Moduł II)
pokrywa PFRON 6000 zł
dodatek na pokrycie kosztów kształcenia 2000 zł
Inne źródła dofinansowań
Stypendium specjalne dla osób z niepełnosprawnością* 2700 zł

Razem: 10 700 zł, co w 100% pokrywa czesne.

*stawki stypendium są aktualne dla roku akademickiego 2015/2016

Ile można otrzymać wsparcia?

Pokażemy to na przykładzie studenta I roku prawa (studia dzienne) na uniwersytecie SWPS w Warszawie.

Marek pochodzi z Lublina i wynajmuje mieszkanie w Warszawie, ma znaczny stopień niepełnosprawności i kłopoty z poruszaniem się, wymaga pomocy asystenta na uczelni. Marek jeszcze nie pracuje, ma trójkę rodzeństwa, miesięczny dochód na członka rodziny nie przekracza 500 zł.

Symulacja dofinansowania
Program „AKTYWNY SAMORZĄD”
(Moduł II)
100% wartości czesnego za studia 8500 zł
dodatek na pokrycie kosztów kształcenia 2000 zł
dodatek z powodu barier w poruszaniu się lub w komunikowaniu się 1400 zł
dodatek za posiadanie Karty Dużej Rodziny 600 zł
Inne źródła dofinansowań
Stypendium specjalne dla osób z niepełnosprawnością* 4050 zł
Stypendium socjalne* 5100 zł
Dodatek mieszkaniowy do stypendium socjalnego* 2700 zł

Dzięki stypendium socjalnemu, stypendium dla osób z niepełnosprawnością oraz w ramach środków z programu PFRON „Aktywny Samorząd" Marek uzyskał dofinansowanie w wysokości 24 350 zł rocznie.

*stawki stypendium są aktualne dla roku akademickiego 2015/2016

 

Znajdź studia dla siebie