Psychologia
kliniczna
dla magistrów
i licencjatów


Czego potrzebujesz do szczęścia - nowych możliwości rozwoju czy klucza do własnego mieszkania? Na Uniwersytecie SWPS badamy, jak postrzegasz jakość swojego życia.dr hab. Anna Zalewska, prof. Uniwersytetu SWPS
Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Poznaniu

Psychologia
kliniczna
dla magistrów
i licencjatów


prof. dr hab. Teresa Rzepa
psycholog,
Wydział Zamiejscowy w Poznaniu

Psychologia kliniczna obejmuje zagadnienia zaburzeń psychosomatycznych i psychicznych, które występują na każdym etapie rozwoju człowieka. Problematyka obejmuje profilaktykę, diagnostykę oraz terapię zaburzeń. To wiedza o wpływie stresu i sytuacji kryzysowych na człowieka, badaniach czynników wpływu, uzależnień oraz sieci wielu innych czynników wpływających na zdrowie psychiczne.

Opis specjalności

Psychologia kliniczna obejmuje zagadnienia zaburzeń psychosomatycznych i psychicznych, które występują na każdym etapie rozwoju człowieka. Problematyka obejmuje profilaktykę, diagnostykę oraz terapię zaburzeń. To wiedza o wpływie stresu i sytuacji kryzysowych na człowieka, badaniach czynników wpływu, uzależnień oraz sieci wielu innych czynników, wpływających na zdrowie psychiczne.


Poziom: studia jednolite magisterskie
Tryb: niestacjonarny
Rekrutacja na rok akademicki 2016/17 zakończona!
Czas trwania:program 5-letnich studiów realizowany w 7 semestrów

rokrokrokrokrok

Adresaci specjalności

Adresatami specjalności są osoby, które znajdują w sobie motywację do pomagania innym, dążą do zgłębiania ludzkich zachowań i poznawania drugiego człowieka. Psycholog kliniczny powinien być otwarty na problemy pacjentów, tolerancyjny i przyjmujący postawę nieoceniającą. Powinien cechować się wyjątkową wrażliwością, ciekawością poznawczą, a także refleksyjnością i zdolnością do krytycznego myślenia.
Kierunek jest szczególnie atrakcyjny dla tych, którzy chcą zdobyć nowe kwalifikacje i zmienić dotychczasowy obszar aktywności zawodowej – studia umożliwiają uzyskanie wykształcenia psychologicznego i tytułu zawodowego psychologa w ciągu 7 semestrów.

Intensywna praca warsztatowa

Niewątpliwym atutem specjalności jest intensywna praca warsztatowa w małych grupach. Taka organizacja studiów pozwala na  nabywanie umiejętności w zakresie diagnostyki, kontaktu i oddziaływań psychologicznych oraz umożliwia podjęcie praktyki związanej z pomocą psychologiczną.

Praca na konkretnych przypadkach

Podczas studiów przekazywana jest wiedza na temat rozpoznawania i diagnostyki objawów zaburzeń psychicznych i uzależnień w odniesieniu do konkretnych przypadków.

Praktyczne poznanie zawodu

W SWPS zapewniamy studentom psychologii klinicznej nieobowiązkowe staże, które pozwalają na praktyczne poznanie zawodu. Tradycyjną psychologię kliniczną łączymy z najnowszymi trendami wynikającymi z postępu wiedzy, przemian współczesnego życia oraz z wymaganiami rynku pracy.

Po studiach

Kontynuacja nauki

Po ukończeniu specjalności absolwenci mają możliwość poszerzania swojej wiedzy i rozwijania umiejętności praktycznych na specjalizacji z psychologii klinicznej, na studiach podyplomowych oraz w szkołach psychoterapii. Absolwenci zainteresowani karierą naukową mogą się kształcić na studiach doktoranckich w SWPS.

Perspektywy zawodowe

Po ukończeniu studiów absolwent psychologii klinicznej może otrzymać pracę w szpitalach psychiatrycznych, przychodniach i klinikach medycyny somatycznej, oddziałach psychoterapii, poradniach psychologicznych, centrach interwencji kryzysowej, ośrodkach terapii uzależnień. Może również otworzyć własną praktykę w zakresie poradnictwa psychologicznego.

Kadra

prof. dr hab. Anna Zalewska

psycholog, specjalizuje się w różnicach indywidualnych i jakości życia

dr Elwira Brygoła

psycholog, zajmuje się rozwojem i zmianami osobowości w ciągu życia

dr hab. John Nezlek, prof. Uniwersytetu …

psycholog społeczny, zajmuje się metodologią badań psychologicznych

prof. dr hab. Teresa Rzepa

psycholog, zajmuje się psychologią zdrowia, zarządzania i praktyką psychologiczną

dr hab. Filip Rybakowski, prof. Uniwersy…

psycholog kliniczny, psychiatra dzieci i młodzieży

dr hab. Szymon Draheim, prof. Uniwersyte…

psycholog kliniczny, zajmuje się problematyką emocji

dr Anna Ziółkowska

psycholog, zajmiuje się problematyką pamięci i uczenia się

dr Konrad Piotrowski

psycholog rozwojowy, zajmuje się rozwojem tożsamości

Warto obejrzeć

Rekrutacja

rekrutacja form button poznan

lub

Zostaw swoje dane, będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Biuro Rekrutacji w Poznaniu

 • 61 27 11 222, wew. 1222
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Adres: ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
  Pokój: R144
 • Godziny pracy
  ​poniedziałek-piątek: 8.00 - 16.00

Rekrutacja krok po kroku

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy i skompletuj następujące dokumenty:
  • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał/odpis do wglądu)
  • kserokopię dyplomu oraz suplementu do dyplomu studiów licencjackich i/lub magisterskich (oryginał/odpis do wglądu)
  • w przypadku braku suplementu – kserokopię indeksu ze studiów licencjackich i/lub magisterskich (oryginał do wglądu)
  • 1 podpisane zdjęcie (zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
  • kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej
 2. Dostarcz komplet dokumentów do Biura Rekrutacji SWPS. Jeżeli wysyłasz dokumenty pocztą lub składa je za ciebie ktoś inny, wydrukuj dodatkowo z formularza rekrutacyjnego:
  • ankietę osobową
  • umowę o warunkach odpłatności za studia (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
  • załączniki do umowy (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
 3. Informacja o przyjęciu na studia pojawi się na twoim koncie rekrutacyjnym na drugi dzień roboczy. Otrzymasz ją także pocztą na wskazany przez siebie adres.

 

pdf icon 48x48  Zasady rekrutacji

pdf icon 48x48  Wymagane dokumenty

pdf icon 48x48  Wzór umowy

Opłaty i promocje

Opłata rekrutacyjna wynosi 300 PLN.

Opłatę należy uiścić na konto uczelni. 
04 1750 1312 1330 0000 0005 3042
Raiffeisen Bank Polska S.A.
Przy wpłacie należy podać IMIĘ, NAZWISKO i KIERUNEK STUDIÓW.

Absolwenci studiów wyższych Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata rekrutacyjna:
 • jest bezzwrotna w przypadku decyzji o zakwalifikowaniu kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów,
 • jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów oraz w przypadku rezygnacji kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia przed rozpatrzeniem jego kandydatury przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną,
 • jest zwracana z potrąceniem kosztów administracyjnych w wysokości 100 zł w przypadku wydania przez komisję rekrutacyjną decyzji o nieprzyjęciu kandydata na studia.

Czesne

Czesne za rok studiów 2016/17
studia niestacjonarne
10 rat 800 zł
2 raty 3950 zł
1 rata 7600 zł
 

Znajdź studia dla siebie