Psychologia
biznesu


dr Agnieszka Czerw
psycholog pracy i organizacji
Wydział Zamiejscowy w Poznaniu

Psychologia biznesu oferuje najnowszą wiedzę specjalistyczną dotyczącą funkcjonowania organizacji. Student zapozna się zarówno z problematyką zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji, jak i z tematyką dotyczącą relacji organizacji z otoczeniem zewnętrznym: klientami, społecznością lokalną i konkurencją.

Opis specjalności

Specjalność oferuje najnowszą wiedzę specjalistyczną dotyczącą funkcjonowania organizacji. Student zapozna się zarówno z problematyką zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji, jak i z tematyką dotyczącą relacji organizacji z otoczeniem zewnętrznym: klientami, społecznością lokalną i konkurencją. Specjalność oparta jest na współczesnych trendach zarządzania organizacją: np. nowoczesne style przywództwa, budowanie innowacyjnej kultury organizacyjnej, wykorzystanie mediów społecznościowych, nowoczesne kampanie marketingowe, społeczna odpowiedzialność biznesu. Student będzie też posiadał kompetencje do przeprowadzenia diagnozy organizacji oraz wdrażania skutecznych interwencji organizacyjnych..


Poziom: studia jednolite magisterskie
Tryb: stacjonarny i niestacjonarny
Rekrutacja na rok akademicki 2016/17 zakończona!
Czas trwania: 5 lat

rokrokrokrokrok

Adresaci specjalności

Adresatami specjalności są osoby zainteresowane funkcjonowaniem człowieka w sytuacji pracy i organizacji oraz oddziaływaniem organizacji na konsumentów. Kandydaci powinni charakteryzować się wnikliwością poznawczą i gotowością do korzystania z wiedzy interdyscyplinarnej (zarządzanie-marketing-media). Specjalność jest dobrym wyborem także dla osób posiadających już wiedzę z zarządzania i marketingu.

Umiejętności cenione przez pracodawców

Studenci zdobywają kompetencje z zakresu profesjonalnego kierowania zespołami ludzkimi oraz prowadzenia negocjacji. Pod opieką fachowców przeprowadzają swoje pierwsze badania i analizy organizacji przy wykorzystaniu programu SPSS. Obecnie jest to umiejętność szczególnie ceniona na rynku pracy.

Praktyka czyni mistrza

Studia na specjalności  psychologia w biznesie są zorientowane na znajdowanie praktycznych zastosowań psychologii, dzięki czemu absolwenci kierunku są wszechstronnie i solidnie przygotowani do pracy. Zakres kompetencji obejmuje przede wszystkim rozumienie i moderowanie mechanizmów zachodzących wewnątrz organizacji, diagnozowanie problemów organizacyjnych oraz wdrażanie skutecznych programów naprawczych w sytuacjach kryzysowych.

Nowatorski program studiów

Specjalność „Psychologia Biznesu” wykorzystuje najnowszą międzynarodową wiedzę z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi i marketingu. Szczególnym wyróżnikiem jest nawiązywanie do nowoczesnych technologii w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi oraz komunikacji z otoczeniem zewnętrznym organizacji. Dodatkowo atutem specjalności jest możliwość przetrenowania umiejętności diagnozy organizacji i rynku we współpracy z konkretnymi organizacjami.

Droga do dyplomu

Na pierwszym roku studiów, który wprowadza Cię w świat psychologii, poznajesz podstawy wiedzy psychologicznej. Zdobywasz informacje z zakresu psychologii społecznej oraz psychologii rozwoju człowieka. Uczysz się, jak prowadzić badania w psychologii. Pierwsze miesiące nauki to również przedmioty ogólne, dzięki którym poznasz podstawowe kompetencje zawodu psychologa oraz najważniejsze mechanizmy działania ludzkiej psychiki.

Droga do
dyplomu

Rozpoczynasz pierwsze zajęcia ukierunkowane na kształcenie praktycznych umiejętności psychologicznych, potrzebnych w pracy z indywidualnym klientem. Na tym etapie dowiadujesz się, jak i dlaczego różnimy się od innych, jak mierzyć różne właściwości ludzi, jak poznawać psychikę i zachowanie. Realizujesz zajęcia, które stanowią wprowadzenie do wszystkich ścieżek specjalizacyjnych. Po zakończeniu drugiego roku dokonujesz wyboru specjalności.

Rozpoczynasz zajęcia specjalnościowe. Zdobywasz wiedzę o funkcjonowaniu organizacji. W ramach zajęć warsztatowych trenujesz kompetencje komunikacyjne w relacjach pracowniczych, prowadzenie rekrutacji, oceny pracowników i tworzenie kampanii marketingowych. Uczysz się o zachowaniach człowieka na rynku konsumenckim i ekonomicznym.

Uczysz się przewodzić i motywować. Dowiadujesz się, jak badać rynek i organizację oraz projektować działania interwencyjne w sytuacjach trudnych w organizacji. Dokonujesz też wyboru promotora pracy magisterskiej. Planujesz i przeprowadzasz badania, analizujesz i interpretujesz wyniki.

Zdobywasz wiedzę i umiejętności  związane z kreowaniem nowoczesnej komunikacji organizacji z otoczeniem. Uczysz się rozpoznawać potrzeby zmiany w organizacji, projektować je i zarządzać zmianą w organizacji. Pod okiem promotora kontynuujesz przygotowywanie pracy magisterskiej.

Po studiach

Kontynuacja nauki

Po studiach z zakresu psychologii biznesu absolwenci mają możliwość kontynuacji nauki na studiach podyplomowych i doktoranckich w dziedzinie psychologii, zarządzania zasobami ludzkimi, marketingu i public relations, a także poszerzania swoich umiejętności w szkołach trenerskich i coachingowych.

Perspektywy zawodowe

Po ukończeniu studiów absolwenci psychologii biznesu mogą otrzymać pracę w działach HR i marketingu różnych organizacji, firmach doradczych i szkoleniowych, a także w agencjach reklamowych, agencjach PR, ośrodkach badania rynku i opinii publicznej. W działach HR mogą zajmować się kreowaniem kultury organizacyjnej, a także konstruowaniem i czuwaniem na prawidłowym przebiegiem większości procesów zarządzania zasobami ludzkimi (ZZL) – procesem rekrutacji, oceny pracowniczej, systemem motywacyjnym, rozwojem personelu. Natomiast w działach marketingu będą tworzyć komunikację zewnętrzną organizacji. Mogą więc projektować i prowadzić badania rynku, tworzyć koncepcje strategii marketingowych czy budować skuteczne kanały komunikacyjne z otoczeniem organizacji. Absolwenci psychologii biznesu mogą również założyć własną firmę w tych obszarach.

Kadra

dr Agnieszka Mościcka-Teske

psycholog kliniczny, psychoterapeutka i biegła sądowa

dr Agnieszka Czerw

psycholog pracy i organizacji, członek European Assotiation of Work and Organizational Psychology

dr Konrad Piotrowski

psycholog rozwojowy, zajmuje się rozwojem tożsamości

dr Anna Borkowska

psycholog pracy i organizacji, członek European Assotiation of Work and Organizational Psychology

dr Krzysztof Kuźmicz

pedagog medialny, certyfikowany tutor, dziennikarz i animator kultury, specjalizuje się w nowoczesnej komunikacji marketingowej i medialnej

dr Wojciech Laskowski

językoznawca, specjalizuje się w komunikacji interpersonalnej

mgr Marzena Mieczkowska

socjolog, specjalizuje się w HR

mgr Szymon Ziemiński

praktyk biznesu w obszarze działań ekonomicznych, coach i trener biznesu

dr hab. Irena Iskra-Golec, prof. Uniwers…

psycholog pracy i organizacji, zajmuje się problematyką stresu organizacyjnego

Warto obejrzeć

Finansowanie studiów

Programy stypendialne dla kandydatów

Najzdolniejsi kandydaci mogą studiować na Uniwersytecie SWPS za darmo – uczelnia przygotowała programy stypendialne pokrywające czesne za pierwszy rok studiów. „Mistrzowski Start”, „Głowa się Rusza”, „Językiada”, „Młody Lider” oraz „Temida" ...

Czytaj więcej

Finansowanie

Czytaj więcej

Preferencyjne kredyty

Jeśli potrzebujesz wsparcia finansowego, pamiętaj o możliwości skorzystania z preferencyjnego kredytu dla studentów i doktorantów. Wnioski można składać od 15 sierpnia do 31 października.

Czytaj więcej

Stypendia za osiągnięcia

Stypendia za osiągnięcia naukowe, artystyczne bądź sportowe przyznawane są przez uczelnie, MNiSW, a także samorządy terytorialne. Kwoty wahają się od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych – warto zatem sprawdzić, jakie są możliwości, i złoży...

Czytaj więcej

Stypendia socjalne

Stypendia socjalne przysługują studentom, których miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 895,70 zł. Wysokość stypendium zależy od poziomu dochodu w rodzinie studenta – im niższy dochód, tym wyższa stawka stypendialna. ...

Czytaj więcej

Stypendia dla osób niepełnosprawnych

Dla studentów z niepełnosprawnością istnieje szereg udogodnień, takich jak bezpłatna pomoc psychologa, tłumacza języka migowego, instruktora orientacji przestrzennej czy asystenta, a także możliwość dofinansowania studiów nawet do 100% czesnego. ...

Czytaj więcej

Rekrutacja

rekrutacja form button poznan

lub

Zostaw swoje dane, będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Biuro Rekrutacji w Poznaniu

 • 61 27 11 222, wew. 1222
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Adres: ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
  Pokój: R144
 • Godziny pracy
  ​poniedziałek-piątek: 8.00 - 16.00

Rekrutacja krok po kroku

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy i skompletuj następujące dokumenty:
  • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał/odpis do wglądu)
  • 1 podpisane zdjęcie (zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
  • kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej
 2. Dostarcz komplet dokumentów do Biura Rekrutacji. Jeżeli wysyłasz dokumenty pocztą lub składa je za ciebie ktoś inny, wydrukuj dodatkowo z formularza rekrutacyjnego:
  • ankietę osobową
  • umowę o warunkach odpłatności za studia (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
  • załączniki do umowy (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
 3. Informacja o przyjęciu na studia pojawi się na twoim koncie rekrutacyjnym na drugi dzień roboczy. Otrzymasz ją także pocztą na wskazany przez siebie adres.

 

pdf icon 48x48  Zasady rekrutacji

pdf icon 48x48  Wymagane dokumenty

pdf icon 48x48  Wzór umowy

Opłaty i promocje

Opłata rekrutacyjna wynosi 300 PLN.

Opłatę należy uiścić na konto uczelni. 
04 1750 1312 1330 0000 0005 3042
Raiffeisen Bank Polska S.A.
Przy wpłacie należy podać IMIĘ, NAZWISKO i KIERUNEK STUDIÓW.

Absolwenci studiów wyższych Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata rekrutacyjna:
 • jest bezzwrotna w przypadku decyzji o zakwalifikowaniu kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów,
 • jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów oraz w przypadku rezygnacji kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia przed rozpatrzeniem jego kandydatury przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną,
 • jest zwracana z potrąceniem kosztów administracyjnych w wysokości 100 zł w przypadku wydania przez komisję rekrutacyjną decyzji o nieprzyjęciu kandydata na studia.

Czesne

Czesne za rok studiów 2016/17
studia stacjonarne
10 rat 800 zł
2 raty 3950 zł
1 rata 7600 zł
studia niestacjonarne
10 rat 800 zł
2 raty 3950 zł
1 rata 7600 zł
 

Znajdź studia dla siebie