Psychologia
kliniczna


dr hab. Szymon Draheim, prof. Uniwersytetu SWPS
Dyrektor Instytutu Psychologii
Wydział Zamiejscowy w Poznaniu

Psychologia
kliniczna


Czego potrzebujesz do szczęścia - nowych możliwości rozwoju czy klucza do własnego mieszkania?
Na Uniwersytecie SWPS badamy, jak postrzegasz jakość swojego życia.dr hab. Anna Zalewska, prof. Uniwersytetu SWPS
Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Poznaniu

Psychologia
kliniczna


dr Agnieszka Mościcka-Teske
psycholog
Wydział Zamiejscowy w Poznaniu

Psychologia
kliniczna


prof. dr hab. Teresa Rzepa
psycholog,
Wydział Zamiejscowy w Poznaniu

Psychologia kliniczna obejmuje zagadnienia zaburzeń psychosomatycznych i psychicznych, które występują na każdym etapie rozwoju człowieka. Problematyka obejmuje profilaktykę, diagnostykę oraz terapię zaburzeń. To wiedza o wpływie stresu i sytuacji kryzysowych na człowieka, badaniach czynników wpływu, uzależnień oraz sieci wielu innych czynników wpływających na zdrowie psychiczne.

Opis specjalności

Psychologia kliniczna obejmuje zagadnienia zaburzeń psychosomatycznych i psychicznych, które występują na każdym etapie rozwoju człowieka. Problematyka obejmuje profilaktykę, diagnostykę oraz terapię zaburzeń. To wiedza o wpływie stresu i sytuacji kryzysowych na człowieka, badaniach czynników wpływu, uzależnień oraz sieci wielu innych czynników, wpływających na zdrowie psychiczne.


Poziom: studia jednolite magisterskie
Tryb: stacjonarny i niestacjonarny
Rekrutacja na rok akademicki 2016/17 zakończona!
Czas trwania: 5 lat

rokrokrokrokrok

Adresaci specjalności

Adresatami specjalności są osoby, które znajdują w sobie motywację do pomagania innym, dążą do zgłębiania ludzkich zachowań i poznawania drugiego człowieka. Psycholog kliniczny powinien być otwarty na problemy pacjentów, tolerancyjny i przyjmujący postawę nieoceniającą. Powinien cechować się wyjątkową wrażliwością, ciekawością poznawczą, a także refleksyjnością i zdolnością do krytycznego myślenia.

Intensywna praca warsztatowa

Niewątpliwym atutem specjalności jest intensywna praca warsztatowa w małych grupach. Taka organizacja studiów pozwala na  nabywanie umiejętności w zakresie diagnostyki, kontaktu i oddziaływań psychologicznych oraz umożliwia podjęcie praktyki związanej z pomocą psychologiczną.

Praca na konkretnych przypadkach

Podczas studiów przekazywana jest wiedza na temat rozpoznawania i diagnostyki objawów zaburzeń psychicznych i uzależnień w odniesieniu do konkretnych przypadków.

Praktyczne poznanie zawodu

W SWPS zapewniamy studentom psychologii klinicznej nieobowiązkowe staże, które pozwalają na praktyczne poznanie zawodu. Tradycyjną psychologię kliniczną łączymy z najnowszymi trendami wynikającymi z postępu wiedzy, przemian współczesnego życia oraz z wymaganiami rynku pracy.

Droga do dyplomu

Na pierwszym roku studiów, który wprowadza Cię w świat psychologii, poznajesz podstawy wiedzy psychologicznej. Zdobywasz informacje z zakresu psychologii społecznej oraz psychologii rozwoju człowieka. Uczysz się, jak prowadzić badania w psychologii. Pierwsze miesiące nauki to również przedmioty ogólne, dzięki którym poznasz podstawowe kompetencje zawodu psychologa oraz najważniejsze mechanizmy działania ludzkiej psychiki.

Droga do
dyplomu

Rozpoczynasz pierwsze zajęcia ukierunkowane na kształcenie praktycznych umiejętności psychologicznych, potrzebnych w pracy z indywidualnym klientem. Na tym etapie dowiadujesz się, jak i dlaczego różnimy się od innych, jak mierzyć różne właściwości ludzi, jak poznawać psychikę i zachowanie. Realizujesz zajęcia, które stanowią wprowadzenie do wszystkich ścieżek specjalizacyjnych. Po zakończeniu drugiego roku dokonujesz wyboru specjalności.

Na tym etapie poznajesz zasady diagnostyki i kontaktu z pacjentem. Większą część zajęć stanowią moduły specjalnościowe: zaburzenia u dzieci i młodzieży, uzależnienia i zaburzenia psychosomatyczne. Na SWPS kładzie się nacisk na warsztaty związane z praktyką psychologiczną: psychoterapia, interwencja kryzysowa, etyka zawodu.

Dokonujesz wyboru promotora swojej pracy magisterskiej oraz projektujesz i przeprowadzasz badania. Następnie analizujesz i interpretujesz wyniki. Kontynuujesz warsztaty dotyczące indywidualnej i grupowej pracy psychoterapeutycznej. Poznajesz zagadnienia związane z praktyką kliniczną w psychiatrii.

Praca magisterska i doskonalenie zawodu to ostatni etap studiowania. Odbywasz zajęcia z zaawansowanej psychopatologii i pomocy psychologicznej. Podczas pięciu lat studiowania zdobywasz niezbędne kompetencje do rozpoczęcia praktyki w obszarze pomocy psychologicznej.

Po studiach

Kontynuacja nauki

Po ukończeniu specjalności absolwenci mają możliwość poszerzania swojej wiedzy i rozwijania umiejętności praktycznych na specjalizacji z psychologii klinicznej, na studiach podyplomowych oraz w szkołach psychoterapii. Absolwenci zainteresowani karierą naukową mogą się kształcić na studiach doktoranckich w SWPS.

Perspektywy zawodowe

Po ukończeniu studiów absolwent psychologii klinicznej może otrzymać pracę w szpitalach psychiatrycznych, przychodniach i klinikach medycyny somatycznej, oddziałach psychoterapii, poradniach psychologicznych, centrach interwencji kryzysowej, ośrodkach terapii uzależnień. Może również otworzyć własną praktykę w zakresie poradnictwa psychologicznego.

Kadra

prof. dr hab. Anna Zalewska

psycholog, specjalizuje się w różnicach indywidualnych i jakości życia

dr Elwira Brygoła

psycholog, zajmuje się rozwojem i zmianami osobowości w ciągu życia

dr hab. John Nezlek, prof. Uniwersytetu …

psycholog społeczny, zajmuje się metodologią badań psychologicznych

prof. dr hab. Teresa Rzepa

psycholog, zajmuje się psychologią zdrowia, zarządzania i praktyką psychologiczną

dr hab. Filip Rybakowski, prof. Uniwersy…

psycholog kliniczny, psychiatra dzieci i młodzieży

dr hab. Szymon Draheim, prof. Uniwersyte…

psycholog kliniczny, zajmuje się problematyką emocji

dr Anna Ziółkowska

psycholog, zajmiuje się problematyką pamięci i uczenia się

dr Konrad Piotrowski

psycholog rozwojowy, zajmuje się rozwojem tożsamości

Finansowanie studiów

Programy stypendialne dla kandydatów

Najzdolniejsi kandydaci mogą studiować na Uniwersytecie SWPS za darmo – uczelnia przygotowała programy stypendialne pokrywające czesne za pierwszy rok studiów. „Mistrzowski Start”, „Głowa się Rusza”, „Językiada”, „Młody Lider” oraz „Temida" ...

Czytaj więcej

Finansowanie

Czytaj więcej

Preferencyjne kredyty

Jeśli potrzebujesz wsparcia finansowego, pamiętaj o możliwości skorzystania z preferencyjnego kredytu dla studentów i doktorantów. Wnioski można składać od 15 sierpnia do 31 października.

Czytaj więcej

Stypendia za osiągnięcia

Stypendia za osiągnięcia naukowe, artystyczne bądź sportowe przyznawane są przez uczelnie, MNiSW, a także samorządy terytorialne. Kwoty wahają się od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych – warto zatem sprawdzić, jakie są możliwości, i złoży...

Czytaj więcej

Stypendia socjalne

Stypendia socjalne przysługują studentom, których miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 895,70 zł. Wysokość stypendium zależy od poziomu dochodu w rodzinie studenta – im niższy dochód, tym wyższa stawka stypendialna. ...

Czytaj więcej

Stypendia dla osób niepełnosprawnych

Dla studentów z niepełnosprawnością istnieje szereg udogodnień, takich jak bezpłatna pomoc psychologa, tłumacza języka migowego, instruktora orientacji przestrzennej czy asystenta, a także możliwość dofinansowania studiów nawet do 100% czesnego. ...

Czytaj więcej

Rekrutacja

rekrutacja form button poznan

lub

Zostaw swoje dane, będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Biuro Rekrutacji w Poznaniu

 • 61 27 11 222, wew. 1222
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Adres: ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
  Pokój: R144
 • Godziny pracy
  ​poniedziałek-piątek: 8.00 - 16.00

Rekrutacja krok po kroku

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy i skompletuj następujące dokumenty:
  • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał/odpis do wglądu)
  • 1 podpisane zdjęcie (zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
  • kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej
 2. Dostarcz komplet dokumentów do Biura Rekrutacji. Jeżeli wysyłasz dokumenty pocztą lub składa je za ciebie ktoś inny, wydrukuj dodatkowo z formularza rekrutacyjnego:
  • ankietę osobową
  • umowę o warunkach odpłatności za studia (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
  • załączniki do umowy (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
 3. Informacja o przyjęciu na studia pojawi się na twoim koncie rekrutacyjnym na drugi dzień roboczy. Otrzymasz ją także pocztą na wskazany przez siebie adres.

 

pdf icon 48x48  Zasady rekrutacji

pdf icon 48x48  Wymagane dokumenty

pdf icon 48x48  Wzór umowy

Opłaty i promocje

Opłata rekrutacyjna wynosi 300 PLN.

Opłatę należy uiścić na konto uczelni. 
04 1750 1312 1330 0000 0005 3042
Raiffeisen Bank Polska S.A.
Przy wpłacie należy podać IMIĘ, NAZWISKO i KIERUNEK STUDIÓW.

Absolwenci studiów wyższych Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata rekrutacyjna:
 • jest bezzwrotna w przypadku decyzji o zakwalifikowaniu kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów,
 • jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów oraz w przypadku rezygnacji kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia przed rozpatrzeniem jego kandydatury przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną,
 • jest zwracana z potrąceniem kosztów administracyjnych w wysokości 100 zł w przypadku wydania przez komisję rekrutacyjną decyzji o nieprzyjęciu kandydata na studia.

Czesne

Czesne za rok studiów 2016/17
studia stacjonarne
10 rat 800 zł
2 raty 3950 zł
1 rata 7600 zł
studia niestacjonarne
10 rat 800 zł
2 raty 3950 zł
1 rata 7600 zł
 

Znajdź studia dla siebie