Psychologia
Wybitni naukowcy, ludzie z pasją, unikatowe specjalności i najwyższa jakość kształcenia sprawiają, że Uniwersytet SWPS jest nieustannie w ścisłej czołówce najlepszych uczelni w całym kraju.dr hab. Szymon Draheim, prof. Uniwersytetu SWPS
Dyrektor Instytutu Psychologii,
Wydział Zamiejscowy w Poznaniu

Specjalność oferuje poznanie jakościowych i ilościowych metod badawczych stosowanych w psychologii sądowej, przez co studenci nabywają umiejętności wykonywania diagnoz dla potrzeb sądu w sprawach o seksualne molestowanie dzieci, przyznanie prawa do opieki nad dzieckiem, oceny osobowości przestępców młodocianych i dorosłych, przyznania prawa do posiadania broni i wiele innych.  Studenci poznają modele opisujące rolę i zadania psychologa sądowego, uczą się zasad współpracy w zespołach diagnostycznych jak i zespołach prowadzących resocjalizację przestępców.

Opis specjalności

Specjalność oferuje poznanie jakościowych i ilościowych metod badawczych stosowanych w psychologii sądowej, przez co studenci nabywają umiejętności wykonywania diagnoz dla potrzeb sądu.  Studenci poznają modele opisujące rolę i zadania psychologa sądowego, uczą się zasad współpracy w zespołach diagnostycznych jak i zespołach prowadzących resocjalizację przestępców. Psychologia sądowa to specjalność dodatkowa, która jest realizowana jako druga specjalność psychologiczna. Mogą w niej uczestniczyć wszyscy studenci, którzy uprzednio wybrali inną specjalność.


Poziom: studia jednolite magisterskie
Tryb: niestacjonarny
Rekrutacja na rok akademicki 2016/17 zakończona!
Czas trwania: 5 lat
(specjalność dodatkowa)

rokrokrokrokrok

Adresaci specjalności

Specjalność jest polecana osobom zainteresowanym  teoriami, badaniami i ich zastosowaniom praktycznym na pograniczu psychologii i prawa. Kandydat na psychologa sądowego powinien posiadać takie cechy jak: wysoka odporność na stres, poczucie odpowiedzialności za podejmowane działania zawodowe, a także predyspozycje do formułowania niezależnych sądów i umiejętność ich obrony. Wskazane jest  (chociaż nie jest konieczne) realizowanie tej specjalności przez studentów, którzy wybrali również psychologię kliniczną.

Europejskie standardy nauczania EuroPsy

Program studiów psychologicznych na Uniwersytecie SWPS jest dostosowany do europejskich standardów nauczania psychologii. Spełnia wymagania Europejskiego Certyfikatu Psychologa EuroPsy, który w wielu krajach europejskich definiuje zawód psychologa i reguluje dostęp do jego wykonywania. Standardy te uznawane są także w Polsce i wkrótce najprawdopodobniej zostaną potwierdzone ustawą.

Wysokie standardy etyczne i merytoryczne

W programie studiów położony jest silny nacisk na etyczne standardy pracy psychologa sądowego, którego orzeczenia mają bardzo poważny wpływ na losy osób badanych. Studenci uczą się, jak rozpoznać pseudonaukowe koncepcje i metody, oraz jak uniknąć ich w swojej późniejszej praktyce zawodowej. Poznają też negatywne konsekwencje możliwych błędów diagnostycznych i psychoterapeutycznych oraz efekty łamania zasad profesjonalnego sporządzania diagnoz sądowo-psychologicznych i oddziaływań psychokorekcyjnych.

Interdyscyplinarne i unikatowe kompetencje

Studenci uzyskują dodatkowe, bardzo cenione na rynku kompetencje łączące psychologię z wiedzą z zakresu prawa karnego, rodzinnego i opiekuńczego. Dzięki temu potrafią zdiagnozować czynniki psychologiczne w zachowaniach przestępczych oraz rozpoznać objawy zaburzeń zachowania, psychopatii i osobowości antyspołecznej. Dodatkowo wiedzą, jak przeprowadzać wywiady ze świadkami i ofiarami przestępstw, jak stawiać diagnozę w sprawach o seksualne molestowanie dzieci, przyznanie prawa do opieki nad dzieckiem, czy przyznanie prawa do posiadania broni.

Droga do dyplomu

Na pierwszym roku studiów, który wprowadza Cię w świat psychologii, poznajesz podstawy wiedzy psychologicznej. Zdobywasz informacje z zakresu psychologii społecznej oraz psychologii rozwoju człowieka. Uczysz się, jak prowadzić badania w psychologii. Pierwsze miesiące nauki to również przedmioty ogólne, które pozwolą Ci poznać podstawowe kompetencje zawodu psychologa oraz najważniejsze mechanizmy działania ludzkiej psychiki.

Droga do
dyplomu

Rozpoczynasz pierwsze zajęcia ukierunkowane na kształcenie praktycznych umiejętności psychologicznych, potrzebnych w pracy z indywidualnym klientem. Na tym etapie dowiadujesz się, jak i dlaczego różnimy się od innych, w jaki sposób mierzyć różne właściwości ludzi, jak poznawać psychikę i zachowanie. Realizujesz zajęcia, które stanowią wprowadzenie do wszystkich ścieżek specjalizacyjnych. Tuż po zakończeniu drugiego roku dokonujesz wyboru ścieżki specjalności.

Rozpoczynasz kształcenie w zakresie wybranej specjalności i rozpoczynasz intensywne prace warsztatowe. Realizujesz moduły specjalnościowe, m.in. z zakresu przestępczości nieletnich i dorosłych, psychologii zeznań dzieci jako domniemanych świadków i ofiar przestępstw, psychologii zeznań dorosłych oraz prawa karnego dla psychologów. Dzięki ćwiczeniom poznajesz narzędzia służące do diagnozy zjawisk psychologicznych. Rozwijasz nabyte umiejętności, łącząc wiedzę teoretyczną z praktyką w pracy z klientem indywidualnym i grupą.

Kontynuujesz przedmioty specjalnościowe, dotyczące m.in. praktyki psychologicznej w więzieniu, resocjalizacji oraz prawa rodzinnego i opiekuńczego. Poszerzasz swoją wiedzę i rozwijasz umiejętności dotyczące analizy mechanizmów zachowania, diagnozy psychologicznej i prowadzenia badań. Wybierasz promotora pracy magisterskiej i pod jego kierunkiem przygotowujesz projekt i rozpoczynasz badania. Zdobywasz wiedzę i umiejętności związane z wybranym obszarem zastosowań psychologii w praktyce.

Na tym etapie doskonalisz kompetencje z naciskiem na standardy etyczne obowiązujące w zawodzie psychologa. Na podstawie zrealizowanych przez siebie badań przygotowujesz pracę magisterską pod opieką promotora. Jej obrona jest elementem egzaminu magisterskiego - to końcowy etap, który otwiera przed Tobą nowe możliwości studiowania lub/i wykorzystywania nabytych kompetencji  w praktyce.

Po studiach

Kontynuacja nauki

Po studiach studenci mogą rozwijać swoje kompetencje w ramach studiów podyplomowych, szkole psychoterapii poznawczo-behawioralnej w SWPS w Poznaniu. Po spełnieniu określonych warunków możliwe też jest staranie się o I i II stopień specjalizacji z psychologii klinicznej. Dla zainteresowanych pracą badawczą z psychologii sądowej istnieje możliwość podjęcia studiów III stopnia w SWPS.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci psychologii sądowej mogą otrzymać pracę w opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów, które działają przy sądach, a ponadto: w zakładach karnych, aresztach śledczych, domach poprawczych oraz izbach dziecka.

Kadra

prof. dr hab. Anna Zalewska

psycholog, specjalizuje się w różnicach indywidualnych i jakości życia

dr Anna Ziółkowska

psycholog, zajmiuje się problematyką pamięci i uczenia się

dr hab. Szymon Draheim, prof. Uniwersyte…

psycholog kliniczny, zajmuje się problematyką emocji

dr hab. Filip Rybakowski, prof. Uniwersy…

psycholog kliniczny, psychiatra dzieci i młodzieży

prof. dr hab. Teresa Rzepa

psycholog, zajmuje się psychologią zdrowia, zarządzania i praktyką psychologiczną

dr hab. John Nezlek, prof. Uniwersytetu …

psycholog społeczny, zajmuje się metodologią badań psychologicznych

dr Elwira Brygoła

psycholog, zajmuje się rozwojem i zmianami osobowości w ciągu życia

dr Konrad Piotrowski

psycholog rozwojowy, zajmuje się rozwojem tożsamości

Warto obejrzeć

Finansowanie studiów

Programy stypendialne dla kandydatów

Najzdolniejsi kandydaci mogą studiować na Uniwersytecie SWPS za darmo – uczelnia przygotowała programy stypendialne pokrywające czesne za pierwszy rok studiów. „Mistrzowski Start”, „Głowa się Rusza”, „Językiada”, „Młody Lider” oraz „Temida" ...

Czytaj więcej

Finansowanie

Czytaj więcej

Preferencyjne kredyty

Jeśli potrzebujesz wsparcia finansowego, pamiętaj o możliwości skorzystania z preferencyjnego kredytu dla studentów i doktorantów. Wnioski można składać od 15 sierpnia do 31 października.

Czytaj więcej

Stypendia za osiągnięcia

Stypendia za osiągnięcia naukowe, artystyczne bądź sportowe przyznawane są przez uczelnie, MNiSW, a także samorządy terytorialne. Kwoty wahają się od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych – warto zatem sprawdzić, jakie są możliwości, i złoży...

Czytaj więcej

Stypendia socjalne

Stypendia socjalne przysługują studentom, których miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 895,70 zł. Wysokość stypendium zależy od poziomu dochodu w rodzinie studenta – im niższy dochód, tym wyższa stawka stypendialna. ...

Czytaj więcej

Stypendia dla osób niepełnosprawnych

Dla studentów z niepełnosprawnością istnieje szereg udogodnień, takich jak bezpłatna pomoc psychologa, tłumacza języka migowego, instruktora orientacji przestrzennej czy asystenta, a także możliwość dofinansowania studiów nawet do 100% czesnego. ...

Czytaj więcej

Rekrutacja

rekrutacja form button poznan

lub

Zostaw swoje dane, będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Biuro Rekrutacji w Poznaniu

 • 61 27 11 222, wew. 1222
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Adres: ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
  Pokój: R144
 • Godziny pracy
  ​poniedziałek-piątek: 8.00 - 16.00

Rekrutacja krok po kroku

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy i skompletuj następujące dokumenty:
  • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał/odpis do wglądu)
  • 1 podpisane zdjęcie (zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
  • kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej
 2. Dostarcz komplet dokumentów do Biura Rekrutacji. Jeżeli wysyłasz dokumenty pocztą lub składa je za ciebie ktoś inny, wydrukuj dodatkowo z formularza rekrutacyjnego:
  • ankietę osobową
  • umowę o warunkach odpłatności za studia (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
  • załączniki do umowy (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
 3. Informacja o przyjęciu na studia pojawi się na twoim koncie rekrutacyjnym na drugi dzień roboczy. Otrzymasz ją także pocztą na wskazany przez siebie adres.

 

pdf icon 48x48  Zasady rekrutacji

pdf icon 48x48  Wymagane dokumenty

pdf icon 48x48  Wzór umowy

Opłaty i promocje

Opłata rekrutacyjna wynosi 300 PLN.

Opłatę należy uiścić na konto uczelni. 
04 1750 1312 1330 0000 0005 3042
Raiffeisen Bank Polska S.A.
Przy wpłacie należy podać IMIĘ, NAZWISKO i KIERUNEK STUDIÓW.

Absolwenci studiów wyższych Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata rekrutacyjna:
 • jest bezzwrotna w przypadku decyzji o zakwalifikowaniu kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów,
 • jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów oraz w przypadku rezygnacji kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia przed rozpatrzeniem jego kandydatury przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną,
 • jest zwracana z potrąceniem kosztów administracyjnych w wysokości 100 zł w przypadku wydania przez komisję rekrutacyjną decyzji o nieprzyjęciu kandydata na studia.

Czesne

Czesne za rok studiów 2016/17
studia stacjonarne
10 rat 800 zł
2 raty 3950 zł
1 rata 7600 zł
studia niestacjonarne
10 rat 800 zł
2 raty 3950 zł
1 rata 7600 zł
 

Znajdź studia dla siebie