Psychologia
w edukacji


dr Anna Ziółkowska
psycholog,
Wydział Zamiejscowy w Poznaniu

Studenci zapoznają się z rolą, jaką pełni psycholog w placówce oświatowej.  Uczą się diagnozować trudności występujące u dzieci i młodzieży szkolnej, a także rozpoznawać wybrane zaburzenia rozwojowe. Zdobywają umiejętności z zakresu udzielania pomocy. Poznają metody wspomagania rozwoju, pracy profilaktycznej, a także podstawowe techniki terapeutyczne wykorzystywane w psychoterapii dzieci i młodzieży. Ścieżka umożliwia  też poznanie wielu aspektów pracy z seniorem.

Opis specjalności

Studenci wybierający specjalność psychologii w edukacji zapoznają się z rolą, jaką pełni psycholog w placówce oświatowej. Uczą się diagnozować trudności występujące u dzieci i młodzieży szkolnej, a także rozpoznawać wybrane zaburzenia rozwojowe. Zdobywają umiejętności z zakresu udzielania pomocy. Poznają metody wspomagania rozwoju i pracy profilaktycznej, a także podstawowe techniki terapeutyczne, wykorzystywane w psychoterapii dzieci i młodzieży. Specjalność umożliwia też poznanie aspektów pracy z seniorem.


Poziom: studia jednolite magisterskie
Rekrutacja na rok akademicki 2016/17 zakończona!
Tryb: stacjonarny i niestacjonarny
Czas trwania: 5 lat

rokrokrokrokrok

Adresaci specjalności

Specjalność z zakresu psychologii w edukacji polecana jest osobom zainteresowanym pracą w charakterze trenera, opiekuna osób starszych, psychologa szkolnego lub pracownika poradni psychologiczno-pedagogicznej. Osoby wybierające tę specjalność psychologiczną powinny charakteryzować się odpowiedzialnością, cierpliwością i opanowaniem, a także przejawiać empatię i wrażliwość potrzebne w kontaktach społecznych.

Wieloaspektowe przygotowanie do pracy

Studenci uzyskują wiedzę i umiejętności z zakresu diagnozy szkolnej, pomocy psychologicznej oraz psychoterapii dzieci i młodzieży, a także współpracy z rodzicami. Specjalność zapewnia również wieloaspektowe przygotowanie do pracy z seniorem.

Europejskie standardy nauczania EuroPsy

Program studiów psychologicznych na Uniwersytecie SWPS jest dostosowany do europejskich standardów nauczania psychologii. Spełnia wymagania Europejskiego Certyfikatu Psychologa EuroPsy, który w wielu krajach europejskich definiuje zawód psychologa i reguluje dostęp do jego wykonywania. Standardy te uznawane są także w Polsce i wkrótce, zapewne, zostaną potwierdzone odpowiednią ustawą.

Kwalifikacje pedagogiczne

Wybór specjalności Psychologia w edukacji to możliwość poszerzenia swoich kompetencji. Studenci zainteresowani uzyskaniem kwalifikacji pedagogicznych będą zobowiązani obyć praktyki pedagogiczne w wymiarze 150 godzin. W znalezieniu miejsca praktyk pomaga Biuro Karier SWPS.

Droga do dyplomu

Na pierwszym roku studiów, który wprowadza Cię w świat psychologii, poznajesz podstawy wiedzy psychologicznej. Zdobywasz informacje z zakresu psychologii społecznej oraz psychologii rozwoju człowieka. Uczysz się, jak prowadzić badania w psychologii. Pierwsze miesiące nauki to również przedmioty ogólne, które pozwolą Ci poznać podstawowe kompetencje zawodu psychologa oraz najważniejsze mechanizmy działania ludzkiej psychiki.

Droga do
dyplomu

Rozpoczynasz pierwsze zajęcia ukierunkowane na kształcenie praktycznych umiejętności psychologicznych, potrzebnych w pracy z indywidualnym klientem. Na tym etapie dowiadujesz się, jak i dlaczego różnimy się od innych, w jaki sposób mierzyć różne właściwości ludzi, jak poznawać psychikę i zachowanie. Realizujesz zajęcia, które stanowią wprowadzenie do wszystkich możliwych specjalizacji. Tuż po zakończeniu drugiego roku dokonujesz wyboru specjalności.

Na tym etapie rozpoczynasz kształcenie w zakresie wybranej specjalności i rozpoczynasz intensywne prace warsztatowe. Zdobywasz wiedzę i umiejętności dotyczące doradztwa zawodowego i psychospołecznego, kryzysów rozwojowych i egzystencjalnych, skutecznego uczenia się oraz treningów pamięci. Dzięki ćwiczeniom poznajesz narzędzia służące do diagnozowania zjawisk psychologicznych. Uczysz się łączyć wiedzę teoretyczą z praktyką w pracy z klientem indywidualnym i grupą.

Rozwijasz umiejętności analizy mechanizmów zachowania, diagnozy psychologicznej i prowadzenia badań. Wybierasz promotora pracy magisterskiej i przy jego wsparciu przygotowujesz projekt. Poznajesz podstawy pedagogiki i psychologii kształcenia. Uczysz się, jak diagnozować dzieci i młodzież oraz udzielać pomocy psychologicznej w edukacji i wychowaniu. Zdobywasz wiedzę i umiejętności związane z wybranym obszarem zastosowań psychologii w praktyce. Swoje umiejętności możesz zweryfikować, uczestnicząc m.in. w przygotowaniu i prowadzeniu warsztatów dla maturzystów w ramach działań SWPS.

W ramach modułów specjalnościowych poznajesz podstawy dydaktyki oraz pracy profilaktycznej i psychoterapeutycznej z dziećmi i młodzieżą. Doskonalisz kompetencje z naciskiem na standardy etyczne obowiązujące w zawodzie psychologa. Na podstawie zrealizowanych przez siebie badań przygotowujesz pracę magisterską pod opieką promotora. Jej obrona jest elementem egzaminu magisterskiego - to końcowy etap, który otwiera przed Tobą nowe możliwości studiowania lub/i wykorzystywania nabytych kompetencji  w praktyce.

Po studiach

Kontynuacja nauki

Absolwenci psychologii w edukacji mogą poszerzać swoją wiedzę na studiach podyplomowych, w szkołach psychoterapii oraz na szkoleniach trenerskich. Mogą też kontynuować kształcenie na studiach III stopnia w SWPS.

Perspektywy zawodowe

Program specjalności przygotowuje do pracy w różnych organizacjach edukacyjnych, takich jak fundacje wspierające rozwój, ośrodki edukacyjne, ośrodki opiekuńczo-rozwojowe, ośrodki zajmujące się poradnictwem z zakresu edukacji i wychowania dzieci i młodzieży, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, instytucje nastawione na opiekę osób starszych, uniwersytety trzeciego wieku.

Kadra

prof. dr hab. Tomasz Maruszewski

psycholog, zajmuje się procesami poznawczymi

prof. dr hab. Anna Zalewska

psycholog, specjalizuje się w różnicach indywidualnych i jakości życia

dr Elwira Brygoła

psycholog, zajmuje się rozwojem i zmianami osobowości w ciągu życia

dr hab. John Nezlek, prof. Uniwersytetu …

psycholog społeczny, zajmuje się metodologią badań psychologicznych

dr Ludmiła Zając-Lamparska

psycholog specjalizujący się w gerontopsychologii

prof. dr hab. Teresa Rzepa

psycholog, zajmuje się psychologią zdrowia, zarządzania i praktyką psychologiczną

dr hab. Filip Rybakowski, prof. Uniwersy…

psycholog kliniczny, psychiatra dzieci i młodzieży

dr hab. Szymon Draheim, prof. Uniwersyte…

psycholog kliniczny, zajmuje się problematyką emocji

dr Anna Ziółkowska

psycholog, zajmiuje się problematyką pamięci i uczenia się

dr Konrad Piotrowski

psycholog rozwojowy, zajmuje się rozwojem tożsamości

Warto obejrzeć

Finansowanie studiów

Programy stypendialne dla kandydatów

Najzdolniejsi kandydaci mogą studiować na Uniwersytecie SWPS za darmo – uczelnia przygotowała programy stypendialne pokrywające czesne za pierwszy rok studiów. „Mistrzowski Start”, „Głowa się Rusza”, „Językiada”, „Młody Lider” oraz „Temida" ...

Czytaj więcej

Finansowanie

Czytaj więcej

Preferencyjne kredyty

Jeśli potrzebujesz wsparcia finansowego, pamiętaj o możliwości skorzystania z preferencyjnego kredytu dla studentów i doktorantów. Wnioski można składać od 15 sierpnia do 31 października.

Czytaj więcej

Stypendia za osiągnięcia

Stypendia za osiągnięcia naukowe, artystyczne bądź sportowe przyznawane są przez uczelnie, MNiSW, a także samorządy terytorialne. Kwoty wahają się od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych – warto zatem sprawdzić, jakie są możliwości, i złoży...

Czytaj więcej

Stypendia socjalne

Stypendia socjalne przysługują studentom, których miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 895,70 zł. Wysokość stypendium zależy od poziomu dochodu w rodzinie studenta – im niższy dochód, tym wyższa stawka stypendialna. ...

Czytaj więcej

Stypendia dla osób niepełnosprawnych

Dla studentów z niepełnosprawnością istnieje szereg udogodnień, takich jak bezpłatna pomoc psychologa, tłumacza języka migowego, instruktora orientacji przestrzennej czy asystenta, a także możliwość dofinansowania studiów nawet do 100% czesnego. ...

Czytaj więcej

Rekrutacja

rekrutacja form button poznan

lub

Zostaw swoje dane, będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Biuro Rekrutacji w Poznaniu

 • 61 27 11 222, wew. 1222
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Adres: ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
  Pokój: R144
 • Godziny pracy
  ​poniedziałek-piątek: 8.00 - 16.00

Rekrutacja krok po kroku

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy i skompletuj następujące dokumenty:
  • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał/odpis do wglądu)
  • 1 podpisane zdjęcie (zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
  • kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej
 2. Dostarcz komplet dokumentów do Biura Rekrutacji. Jeżeli wysyłasz dokumenty pocztą lub składa je za ciebie ktoś inny, wydrukuj dodatkowo z formularza rekrutacyjnego:
  • ankietę osobową
  • umowę o warunkach odpłatności za studia (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
  • załączniki do umowy (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
 3. Informacja o przyjęciu na studia pojawi się na twoim koncie rekrutacyjnym na drugi dzień roboczy. Otrzymasz ją także pocztą na wskazany przez siebie adres.

 

pdf icon 48x48  Zasady rekrutacji

pdf icon 48x48  Wymagane dokumenty

pdf icon 48x48  Wzór umowy

Opłaty i promocje

Opłata rekrutacyjna wynosi 300 PLN.

Opłatę należy uiścić na konto uczelni. 
04 1750 1312 1330 0000 0005 3042
Raiffeisen Bank Polska S.A.
Przy wpłacie należy podać IMIĘ, NAZWISKO i KIERUNEK STUDIÓW.

Absolwenci studiów wyższych Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata rekrutacyjna:
 • jest bezzwrotna w przypadku decyzji o zakwalifikowaniu kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów,
 • jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów oraz w przypadku rezygnacji kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia przed rozpatrzeniem jego kandydatury przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną,
 • jest zwracana z potrąceniem kosztów administracyjnych w wysokości 100 zł w przypadku wydania przez komisję rekrutacyjną decyzji o nieprzyjęciu kandydata na studia.

Czesne

Czesne za rok studiów 2016/17
studia stacjonarne
10 rat 800 zł
2 raty 3950 zł
1 rata 7600 zł
studia niestacjonarne
10 rat 800 zł
2 raty 3950 zł
1 rata 7600 zł
 

Znajdź studia dla siebie