Agnieszka Zawadzka
psycholog
Wydział Zamiejscowy w Poznaniu

Psychologia wspierania rozwoju zawodowego i osobistego
coaching
Czego potrzebujesz do szczęścia - nowych możliwości rozwoju czy klucza do własnego mieszkania? Na Uniwersytecie SWPS badamy, jak postrzegasz jakość swojego życia.dr hab. Anna Zalewska, prof. Uniwersytetu SWPS
Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Poznaniu

Psychologia wspierania rozwoju zawodowego i osobistego
coaching

Rozwój osobisty i zawodowy, metody efektywnego uczenia się, zarządzanie zmianą i rozwojem kariery, doradztwo zawodowe i psychospołeczne, w tym rozwiązywanie konfliktów, treningi asertywności, dbanie o dobrostan w pracy i poza nią (np. jak zapobiegać wypaleniu zawodowemu) – to kluczowe zagadnienie podejmowane na tej specjalności. Studenci tej specjalności nabywają umiejętności niezbędne we wspieraniu rozwoju kompetencji, profesjonalnym coachingu indywidualnym i grupowym.

Opis specjalności

Rozwój osobisty i zawodowy, metody efektywnego uczenia się, zarządzanie zmianą i rozwojem kariery, doradztwo zawodowe i psychospołeczne, w tym rozwiązywanie konfliktów, treningi asertywności, dbanie o dobrostan w pracy i poza nią (np. jak zapobiegać wypaleniu zawodowemu) – to kluczowe zagadnienie podejmowane na tej specjalności. Studenci tej specjalności nabywają umiejętności niezbędne we wspieraniu rozwoju kompetencji, profesjonalnym coachingu indywidualnym i grupowym.


Poziom: studia jednolite magisterskie
Tryb: stacjonarny i niestacjonarny
Rekrutacja na rok akademicki 2016/17 zakończona!
Czas trwania: 5 lat

rokrokrokrokrok

Adresaci specjalności

Studia z zakresu z tego zakresu powinny podejmować osoby otwarte na innych, które chcą pracować z ludźmi i dla ludzi, wspierać ich w rozwoju osobistym i zawodowym. Maturzyści, którzy wybierają tę specjalność powinni wykazywać cierpliwość i opanowanie. Ważne cechy coacha, jak i doradcy zawodowego, to także empatia oraz umiejętność słuchania, które można rozwijać studiując tę specjalność.

Teoria z praktyką

Aktywne formy zajęć, uwzględniające najnowsze techniki i narzędzia, pozwalają studentom pozyskać umiejętności wspierania ludzi w rozwoju osobistym i w rozwoju kariery zawodowej, prowadzenia sesji coachingowych, pomagania ludziom w zmianie zachowania i w rozwijaniu ich kompetencji radzenia sobie z wyzwaniami, stresem czy wypaleniem zawodowym, a także wspierania ich w osiąganiu celów oraz w dążeniu do zwiększania satysfakcji z pracy i życia.

Europejskie standardy nauczania EuroPsy

Program studiów psychologicznych na Uniwersytecie SWPS jest dostosowany do europejskich standardów nauczania psychologii. Spełnia wymagania Europejskiego Certyfikatu Psychologa EuroPsy, który w wielu krajach europejskich definiuje zawód psychologa i reguluje dostęp do jego wykonywania. Standardy te uznawane są także w Polsce i wkrótce najprawdopodobniej zostaną również potwierdzone ustawą.

Warsztaty z profesjonalistami

Studenci uczą się prowadzenia najbardziej efektywnych metod coachingowych: pracy z metaforą, przeformułowaniem przekonań, wizualizacją oraz pracy z ciałem. Warsztaty i ćwiczenia prowadzone są przez profesjonalnych trenerów i doradców, pracujących dla międzynarodowych korporacji.

Droga do dyplomu

Na pierwszym roku studiów, który wprowadza Cię w świat psychologii, poznajesz podstawy wiedzy psychologicznej. Zdobywasz informacje z zakresu psychologii społecznej oraz psychologii rozwoju człowieka. Uczysz się, jak prowadzić badania w psychologii. Pierwsze miesiące nauki to również przedmioty ogólne, dzięki którym poznasz podstawowe kompetencje zawodu psychologa oraz najważniejsze mechanizmy działania ludzkiej psychiki.

Droga do
dyplomu

Rozpoczynasz pierwsze zajęcia ukierunkowane na kształcenie praktycznych umiejętności psychologicznych, potrzebnych w pracy z indywidualnym klientem. Na tym etapie dowiadujesz się, jak i dlaczego różnimy się od innych, jak mierzyć różne właściwości ludzi, jak poznawać psychikę i zachowanie. Realizujesz zajęcia, które stanowią wprowadzenie do wszystkich ścieżek specjalizacyjnych. Po zakończeniu drugiego roku dokonujesz wyboru specjalności.

Na tym etapie rozpoczynasz kształcenie w zakresie wybranej ścieżki i rozpoczynasz intensywne prace warsztatowe. Zdobywasz wiedzę i umiejętności dotyczące doradztwa zawodowego i psychospołecznego, kryzysów rozwojowych i egzystencjalnych, skutecznego uczenia się oraz treningów pamięci. Dzięki ćwiczeniom poznajesz różne narzędzia służące do diagnozy zjawisk psychologicznych. Rozwijasz nabyte umiejętności oraz uczysz się, jak połączyć wiedzę z praktyką w pracy z klientem indywidualnym i grupą.

Na czwartym roku studiów poszerzasz swoją wiedzę i rozwijasz umiejętności dotyczące analizy mechanizmów zachowania, diagnozy psychologicznej i prowadzenia badań. Wybierasz promotora pracy magisterskiej i pod jego kierunkiem przygotowujesz projekt oraz podejmujesz badania. W ramach specjalności uczysz się, jak przeciwdziałać wypaleniu i zmniejszać stres, jak mierzyć i zwiększać jakość życia i pracy. Zdobywasz wiedzę i umiejętności związane z wybranym obszarem zastosowań psychologii w praktyce. Swoje umiejętności możesz zweryfikować, uczestnicząc m.in. w przygotowaniu i prowadzeniu warsztatów dla maturzystów w ramach działań SWPS.

Na tym etapie w ramach modułów specjalnościowych poznajesz narzędzia pracy coacha, zdobywasz kompetencje związane ze wspieraniem rozwoju osobistego oraz z prowadzeniem coachingu, zwłaszcza w organizacji. Doskonalisz kompetencje z naciskiem na standardy etyczne obowiązujące w zawodzie psychologa. Na podstawie zrealizowanych przez siebie badań przygotowujesz pracę magisterską pod opieką promotora. Jej obrona jest elementem egzaminu magisterskiego - to końcowy etap, który otwiera przed Tobą nowe możliwości studiowania lub/i wykorzystania nabytych kompetencji w praktyce.

Po studiach

Kontynuacja nauki

Po studiach z zakresu psychologii wspierania rozwoju osobistego i zawodowego absolwenci mogą poszerzać swoją wiedzę na studiach podyplomowych, w szkołach psychoterapii oraz na szkoleniach trenerskich. Mogą też kontynuować kształcenie na studiach doktoranckich.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci tej specjalności mają możliwość otwarcia własnej działalności gospodarczej jako coach, doradca czy konsultant. Znajdą także zatrudnienie w firmach i przedsiębiorstwach z działami HR lub odpowiadającymi za rozwój organizacji i kompetencji pracowników.

Kadra

prof. dr hab. Anna Zalewska

psycholog, specjalizuje się w różnicach indywidualnych i jakości życia

dr Elwira Brygoła

psycholog, zajmuje się rozwojem i zmianami osobowości w ciągu życia

dr hab. John Nezlek, prof. Uniwersytetu …

psycholog społeczny, zajmuje się metodologią badań psychologicznych

prof. dr hab. Teresa Rzepa

psycholog, zajmuje się psychologią zdrowia, zarządzania i praktyką psychologiczną

dr hab. Filip Rybakowski, prof. Uniwersy…

psycholog kliniczny, psychiatra dzieci i młodzieży

dr hab. Szymon Draheim, prof. Uniwersyte…

psycholog kliniczny, zajmuje się problematyką emocji

dr Mirosława Leopold

psycholog rozwojowy i coach

dr Anna Ziółkowska

psycholog, zajmiuje się problematyką pamięci i uczenia się

dr Konrad Piotrowski

psycholog rozwojowy, zajmuje się rozwojem tożsamości

Warto obejrzeć

Finansowanie studiów

Programy stypendialne dla kandydatów

Najzdolniejsi kandydaci mogą studiować na Uniwersytecie SWPS za darmo – uczelnia przygotowała programy stypendialne pokrywające czesne za pierwszy rok studiów. „Mistrzowski Start”, „Głowa się Rusza”, „Językiada”, „Młody Lider” oraz „Temida" ...

Czytaj więcej

Finansowanie

Czytaj więcej

Preferencyjne kredyty

Jeśli potrzebujesz wsparcia finansowego, pamiętaj o możliwości skorzystania z preferencyjnego kredytu dla studentów i doktorantów. Wnioski można składać od 15 sierpnia do 31 października.

Czytaj więcej

Stypendia za osiągnięcia

Stypendia za osiągnięcia naukowe, artystyczne bądź sportowe przyznawane są przez uczelnie, MNiSW, a także samorządy terytorialne. Kwoty wahają się od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych – warto zatem sprawdzić, jakie są możliwości, i złoży...

Czytaj więcej

Stypendia socjalne

Stypendia socjalne przysługują studentom, których miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 895,70 zł. Wysokość stypendium zależy od poziomu dochodu w rodzinie studenta – im niższy dochód, tym wyższa stawka stypendialna. ...

Czytaj więcej

Stypendia dla osób niepełnosprawnych

Dla studentów z niepełnosprawnością istnieje szereg udogodnień, takich jak bezpłatna pomoc psychologa, tłumacza języka migowego, instruktora orientacji przestrzennej czy asystenta, a także możliwość dofinansowania studiów nawet do 100% czesnego. ...

Czytaj więcej

Rekrutacja

rekrutacja form button poznan

lub

Zostaw swoje dane, będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Biuro Rekrutacji w Poznaniu

 • 61 27 11 222, wew. 1222
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Adres: ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
  Pokój: R144
 • Godziny pracy
  ​poniedziałek-piątek: 8.00 - 16.00

Rekrutacja krok po kroku

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy i skompletuj następujące dokumenty:
  • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał/odpis do wglądu)
  • 1 podpisane zdjęcie (zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
  • kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej
 2. Dostarcz komplet dokumentów do Biura Rekrutacji. Jeżeli wysyłasz dokumenty pocztą lub składa je za ciebie ktoś inny, wydrukuj dodatkowo z formularza rekrutacyjnego:
  • ankietę osobową
  • umowę o warunkach odpłatności za studia (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
  • załączniki do umowy (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
 3. Informacja o przyjęciu na studia pojawi się na twoim koncie rekrutacyjnym na drugi dzień roboczy. Otrzymasz ją także pocztą na wskazany przez siebie adres.

 

pdf icon 48x48  Zasady rekrutacji

pdf icon 48x48  Wymagane dokumenty

pdf icon 48x48  Wzór umowy

Opłaty i promocje

Opłata rekrutacyjna wynosi 300 PLN.

Opłatę należy uiścić na konto uczelni. 
04 1750 1312 1330 0000 0005 3042
Raiffeisen Bank Polska S.A.
Przy wpłacie należy podać IMIĘ, NAZWISKO i KIERUNEK STUDIÓW.

Absolwenci studiów wyższych Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata rekrutacyjna:
 • jest bezzwrotna w przypadku decyzji o zakwalifikowaniu kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów,
 • jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów oraz w przypadku rezygnacji kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia przed rozpatrzeniem jego kandydatury przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną,
 • jest zwracana z potrąceniem kosztów administracyjnych w wysokości 100 zł w przypadku wydania przez komisję rekrutacyjną decyzji o nieprzyjęciu kandydata na studia.

Czesne

Czesne za rok studiów 2016/17
studia stacjonarne
10 rat 800 zł
2 raty 3950 zł
1 rata 7600 zł
studia niestacjonarne
10 rat 800 zł
2 raty 3950 zł
1 rata 7600 zł
 

Znajdź studia dla siebie