Psychologia
zdrowia


prof. dr hab. Teresa Rzepa
psycholog,
Wydział Zamiejscowy w Poznaniu

Psychologia
W ciągu 19 lat stworzyliśmy pierwszy prywatny uniwersytet w Polsce. Jest to powód do dumy, ale też nie lada wyzwanie. Chcemy bowiem nadal tworzyć uczelnię, z której wszyscy będziemy dumni.prof. dr hab. Jan Strelau
wybitny ekspert z zakresu psychologii różnic indywidualnych, Przewodniczący Rady Powierniczej Uniwersytetu SWPS

Psychologia
zdrowia


dr hab. Szymon Draheim, prof. Uniwersytetu SWPS
Dyrektor Instytutu Psychologii
Wydział Zamiejscowy w Poznaniu

Psychologia
zdrowia


dr Agnieszka Mościcka-Teske
psycholog,
Wydział Zamiejscowy w Poznaniu

Psychologia zdrowia łączy teorię z praktyką. Student zgłębia problematykę wpływu czynników psychospołecznych na prozdrowotne funkcjonowanie człowieka. Poznaje zagadnienia związane z kategoriami normy i patologii, zdrowia i choroby. W ramach ćwiczeń i warsztatów doskonali kompetencje krótko- i długoterminowej pracy z pacjentem. Specjalność przygotowuje studenta do tworzenia planów prewencji w systemie opieki zdrowotnej (promocji zdrowia).

Opis specjalności

Podczas zajęć ze specjalności student zgłębia problematykę wpływu czynników psychospołecznych na prozdrowotne funkcjonowanie człowieka. Poznaje zagadnienia związane z kategoriami normy i patologii, zdrowia i choroby. W ramach ćwiczeń i warsztatów doskonali kompetencje krótko- i długoterminowej pracy z pacjentem. Specjalność przygotowuje studenta do tworzenia planów prewencji w systemie opieki zdrowotnej w zakresie promocji zdrowia.


Poziom: studia jednolite magisterskie
Tryb: stacjonarny i niestacjonarny
Rekrutacja na rok akademicki 2016/17 zakończona!
Czas trwania: 5 lat

rokrokrokrokrok

Adresaci specjalności

Specjalność skierowana jest do osób, które dążą do bezpośredniej pracy z pacjentem i zespołami zaangażowanymi w proces leczenia, prewencję, interwencję i rehabilitację, a także w badania kliniczne w ramach opieki zdrowotnej. Wybór psychologii zdrowia jest też atrakcyjną kontynuacją kształcenia dla osób posiadających już medyczne doświadczenie zawodowe, pragnących poszerzyć swoje kompetencje.

Profesjonalne przygotowanie do zawodu psychologa

Uniwersytet SWPS kładzie nacisk na kształtowanie praktycznych umiejętności, dotyczących pomagania osobom zmagającym się z ciężkimi chorobami. W grupach warsztatowych studenci uczą się pracy z pacjentami chorymi somatycznie i psychosomatycznie oraz ich rodzinami.

Europejskie standardy nauczania EuroPsy

Program studiów psychologicznych na Uniwersytecie SWPS jest dostosowany do europejskich standardów nauczania psychologii. Spełnia wymagania Europejskiego Certyfikatu Psychologa EuroPsy, który w wielu krajach europejskich definiuje zawód psychologa i reguluje dostęp do jego wykonywania. Standardy te uznawane są także w Polsce i wkrótce, zapewne, zostaną potwierdzone ustawą.

Praktyka czyni mistrza

Dzięki specjalistycznym i aktywnym formom zajęć studenci zostają wprowadzeni w tajniki pomocy psychologicznej. Pod opieką wysoko wykwalifikowanej kadry studenci uczą się interweniować i doradzać w sytuacjach kryzysowych.

Droga do dyplomu

Na pierwszym roku studiów, który wprowadza Cię w świat psychologii, poznajesz podstawy wiedzy psychologicznej. Zdobywasz informacje z zakresu psychologii społecznej oraz psychologii rozwoju człowieka. Uczysz się, jak prowadzić badania w psychologii. Pierwsze miesiące nauki to również przedmioty ogólne, które pozwolą Ci poznać podstawowe kompetencje zawodu psychologa oraz najważniejsze mechanizmy działania ludzkiej psychiki.

Droga do
dyplomu

Rozpoczynasz pierwsze zajęcia ukierunkowane na kształcenie praktycznych umiejętności psychologicznych, potrzebnych w pracy z indywidualnym klientem. Na tym etapie dowiadujesz się, jak i dlaczego różnimy się od innych, w jaki sposób mierzyć różne właściwości ludzi, jak poznawać psychikę i zachowanie. Realizujesz zajęcia, które stanowią wprowadzenie do wszystkich ścieżek specjalizacyjnych. Tuż po zakończeniu drugiego roku dokonujesz wyboru ścieżki specjalności.

Po dokonaniu wyboru specjalności psychologia zdrowia, intensyfikują się zajęcia praktyczne. Warsztaty ze specjalistami dotyczą pracy z osobami uzależnionymi i osobami chorymi terminalnie, ich rodzinami, z dziećmi i młodzieżą. Aktywna forma zajęć pozwala zrozumieć m.in. proces interwencji kryzysowej.

Na tym etapie dokonujesz wyboru promotora swojej pracy magisterskiej oraz przeprowadzasz niezbędne badania. Następnie analizujech i interpretujesz ich wyniki. Jednocześnie uczęszczasz na zajęcia praktyczne ucząc się m.in. organizowania i prowadzenia grupy wsparcia.

Praca magisterska i doskonalenie zawodu psychologa to ostatni etap studiowania. W ciągu pięciu lat studiów zdobywasz kompetencje i narzędzia niezbędne do rozpoczęcia praktyki w zawodzie lub otwarcia gabinetu psychologicznego. Możesz także kontynuować naukę na studiach III stopnia i podyplomowych.

Po studiach

Kontynuacja nauki

Po studiach z zakresu psychologii zdrowia absolwenci otrzymują możliwość poszerzania wiedzy na studiach podyplomowych, w szkołach psychoterapii oraz na szkoleniach trenerskich. Absolwenci zainteresowani karierą naukową mogą się kształcić na studiach III stopnia w SWPS.

Perspektywy zawodowe

Po ukończeniu studiów absolwent psychologii zdrowia może otrzymać pracę w szpitalnych zespołach interdyscyplinarnych, zajmujących się opieką nad pacjentami (np. zespoły „Szybkiej Ścieżki Onkologicznej” powoływane na mocy aktualnych rozporządzeń Ministerstwa Zdrowia), w ośrodkach zdrowia, instytutach badawczych, centrach interwencji kryzysowej, a także w hospicjach i domach opieki społecznej.

Kadra

prof. dr hab. Anna Zalewska

psycholog, specjalizuje się w różnicach indywidualnych i jakości życia

dr Elwira Brygoła

psycholog, zajmuje się rozwojem i zmianami osobowości w ciągu życia

dr hab. John Nezlek, prof. Uniwersytetu …

psycholog społeczny, zajmuje się metodologią badań psychologicznych

prof. dr hab. Teresa Rzepa

psycholog, zajmuje się psychologią zdrowia, zarządzania i praktyką psychologiczną

dr hab. Filip Rybakowski, prof. Uniwersy…

psycholog kliniczny, psychiatra dzieci i młodzieży

dr hab. Szymon Draheim, prof. Uniwersyte…

psycholog kliniczny, zajmuje się problematyką emocji

dr Anna Ziółkowska

psycholog, zajmiuje się problematyką pamięci i uczenia się

dr Konrad Piotrowski

psycholog rozwojowy, zajmuje się rozwojem tożsamości

Warto obejrzeć

Finansowanie studiów

Programy stypendialne dla kandydatów

Najzdolniejsi kandydaci mogą studiować na Uniwersytecie SWPS za darmo – uczelnia przygotowała programy stypendialne pokrywające czesne za pierwszy rok studiów. „Mistrzowski Start”, „Głowa się Rusza”, „Językiada”, „Młody Lider” oraz „Temida" ...

Czytaj więcej

Finansowanie

Czytaj więcej

Preferencyjne kredyty

Jeśli potrzebujesz wsparcia finansowego, pamiętaj o możliwości skorzystania z preferencyjnego kredytu dla studentów i doktorantów. Wnioski można składać od 15 sierpnia do 31 października.

Czytaj więcej

Stypendia za osiągnięcia

Stypendia za osiągnięcia naukowe, artystyczne bądź sportowe przyznawane są przez uczelnie, MNiSW, a także samorządy terytorialne. Kwoty wahają się od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych – warto zatem sprawdzić, jakie są możliwości, i złoży...

Czytaj więcej

Stypendia socjalne

Stypendia socjalne przysługują studentom, których miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 895,70 zł. Wysokość stypendium zależy od poziomu dochodu w rodzinie studenta – im niższy dochód, tym wyższa stawka stypendialna. ...

Czytaj więcej

Stypendia dla osób niepełnosprawnych

Dla studentów z niepełnosprawnością istnieje szereg udogodnień, takich jak bezpłatna pomoc psychologa, tłumacza języka migowego, instruktora orientacji przestrzennej czy asystenta, a także możliwość dofinansowania studiów nawet do 100% czesnego. ...

Czytaj więcej

Rekrutacja

rekrutacja form button poznan

lub

Zostaw swoje dane, będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Biuro Rekrutacji w Poznaniu

 • 61 27 11 222, wew. 1222
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Adres: ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
  Pokój: R144
 • Godziny pracy
  ​poniedziałek-piątek: 8.00 - 16.00

Rekrutacja krok po kroku

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy i skompletuj następujące dokumenty:
  • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał/odpis do wglądu)
  • 1 podpisane zdjęcie (zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
  • kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej
 2. Dostarcz komplet dokumentów do Biura Rekrutacji. Jeżeli wysyłasz dokumenty pocztą lub składa je za ciebie ktoś inny, wydrukuj dodatkowo z formularza rekrutacyjnego:
  • ankietę osobową
  • umowę o warunkach odpłatności za studia (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
  • załączniki do umowy (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
 3. Informacja o przyjęciu na studia pojawi się na twoim koncie rekrutacyjnym na drugi dzień roboczy. Otrzymasz ją także pocztą na wskazany przez siebie adres.

 

pdf icon 48x48  Zasady rekrutacji

pdf icon 48x48  Wymagane dokumenty

pdf icon 48x48  Wzór umowy

Opłaty i promocje

Opłata rekrutacyjna wynosi 300 PLN.

Opłatę należy uiścić na konto uczelni. 
04 1750 1312 1330 0000 0005 3042
Raiffeisen Bank Polska S.A.
Przy wpłacie należy podać IMIĘ, NAZWISKO i KIERUNEK STUDIÓW.

Absolwenci studiów wyższych Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata rekrutacyjna:
 • jest bezzwrotna w przypadku decyzji o zakwalifikowaniu kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów,
 • jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów oraz w przypadku rezygnacji kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia przed rozpatrzeniem jego kandydatury przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną,
 • jest zwracana z potrąceniem kosztów administracyjnych w wysokości 100 zł w przypadku wydania przez komisję rekrutacyjną decyzji o nieprzyjęciu kandydata na studia.

Czesne

Czesne za rok studiów 2016/17
studia stacjonarne
10 rat 800 zł
2 raty 3950 zł
1 rata 7600 zł
studia niestacjonarne
10 rat 800 zł
2 raty 3950 zł
1 rata 7600 zł
 

Znajdź studia dla siebie