Edukacja
i rozwój


dr Anna Ziółkowska
psycholog,
Wydział Zamiejscowy w Poznaniu

Przedmiotem tej ścieżki są zagadnienia związane z kryzysami rozwojowymi i egzystencjalnymi. Studenci zdobywają wiedzę dotyczącą znaczenia uwagi i pamięci w procesie uczenia się, treningów pamięci i mnemotechnik. Podczas zajęć podejmowane są m.in. takie tematy jak: zarządzanie zmianą, rozwój kariery, wypalenie zawodowe, rozwiązywanie konfliktów, przeciwdziałanie agresji, komunikowanie interpersonalne czy treningi asertywności, a także problematyka psychologii starości.

O ścieżce

Przedmiotem tej ścieżki są zagadnienia związane z kryzysami rozwojowymi i egzystencjalnymi. Studenci zdobywają wiedzę dotyczącą znaczenia uwagi i pamięci w procesie uczenia się, treningów pamięci i mnemotechnik. Podczas zajęć podejmowane są m.in. takie tematy jak: zarządzanie zmianą, rozwój kariery, wypalenie zawodowe, rozwiązywanie konfliktów, przeciwdziałanie agresji, komunikowanie interpersonalne czy treningi asertywności, a także problematyka psychologii starości.


Poziom: studia I stopnia
Tryb: stacjonarny i niestacjonarny
Rekrutacja na rok akademicki 2016/17 zakończona!
Czas trwania: 3 lata

rokrokrokrokrok

ścieżka psychologiczna realizowana na 2 i 3 roku

Adresaci ścieżki

Studia z zakresu edukacji i rozwoju powinni podejmować studenci nastawieni na chęć pracy z ludźmi poprzez wspieranie w ich rozwoju osobistym i zawodowym. Maturzyści, którzy decydują się na psychologię edukacji i rozwoju powinni wykazywać się dużą odpornością na stres i cierpliwością.  Pracę psychoedukatora, jak i doradcy zawodowego cechuje wysoka umiejętność słuchania i empatii.

Nowatorski program studiów

Program studiów – w kontekście nauczania psychologii w Polsce – odchodzi od tradycyjnego akademickiego ujmowania poszczególnych zagadnień na rzecz uczenia problemowego. Taka formuła zajęć pozwala na analizowanie i weryfikowanie zdobywanej wiedzy na poziomie teoretycznym i praktycznym.

Najnowsza wiedza i praktyczne kompetencje

Ścieżka edukacja i rozwój jest ukierunkowana na naukę praktycznych umiejętności. Solidna wiedza i praktyczne kompetencje pozwolą na znalezienie pracy w różnych obszarach zawodowych od psychoedukatorów poprzez wykwalifikowanych animatorów i opiekunów.

Europejskie standardy nauczania EuroPsy

Program studiów psychologicznych na Uniwersytecie SWPS jest dostosowany do europejskich standardów nauczania psychologii. Spełnia wymagania Europejskiego Certyfikatu Psychologa EuroPsy, który w wielu krajach europejskich definiuje zawód psychologa i reguluje dostęp do jego wykonywania. Standardy te uznawane są także w Polsce i wkrótce, zapewne, zostaną potwierdzone ustawą.

Droga do dyplomu

Na I roku studiów, który wprowadza  Cię w świat psychologii, poznajesz podstawy wiedzy psychologicznej. Zdobywasz informacje z zakresu psychologii społecznej oraz psychologii rozwoju człowieka. Uczysz się, jak prowadzić badania w psychologii. Pierwsze miesiące nauki to również przedmioty ogólne, które pozwolą Ci poznać podstawowe kompetencje zawodu psychologa oraz najważniejsze mechanizmy działania ludzkiej psychiki.

Droga do
dyplomu

Drugi rok studiów to pierwsze zajęcia ukierunkowane na kształcenie praktycznych umiejętności psychologicznych, potrzebnych w pracy z indywidualnym klientem. Na tym etapie dowiadujesz się, jak i dlaczego różnimy się od innych, jak mierzyć różne właściwości ludzi, jak poznawać psychikę i zachowanie. Realizujesz zajęcia, które stanowią wprowadzenie do wszystkich ścieżek specjalizacyjnych. Natomiast po zakończeniu drugiego roku dokonujesz wyboru ścieżki.

Na trzecim roku rozpoczynasz realizację przedmiotów z wybranej ścieżki. Zdobywasz wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu z zakresu kryzysów rozwojowych i egzystencjalnych. Realizujesz zajęcia warsztatowe, dotyczące skutecznego uczenia się i treningów pamięci. Poznajesz podstawy doradztwa zawodowego i psychospołecznego. Uczysz się również wielu aspektów pracy z seniorem. Ponadto pod okiem wybranego promotora piszesz pracę licencjacką. Uczęszczasz również zajęcia praktyczne, które pozwolą Ci na podjęcie decyzji o kontynuacji nauki i rozwijaniu dalszych kompetencji zawodowych psychologa.

Po studiach

Kontynuacja nauki

Ukończenie studiów licencjackich umożliwia podjęcie studiów II stopnia, by w pełni uzyskać kompetencje i uprawnienia do wykonywania zawodu psychologa. To także możliwość kontynuacji nauki w dziedzinach psychologiczno-pedagogicznych czy doradczych.

Perspektywy zawodowe

Po ukończeniu studiów absolwent psychologii edukacji i rozwoju może otrzymać pracę jako psychoedukator czy animator w szkole. To także możliwość zatrudnienia w roli mediatorów w domach dziecka, pogotowiach opiekuńczych i domach opieki społecznej.

Kadra

prof. dr hab. Tomasz Maruszewski

psycholog, zajmuje się procesami poznawczymi

prof. dr hab. Anna Zalewska

psycholog, specjalizuje się w różnicach indywidualnych i jakości życia

dr Elwira Brygoła

psycholog, zajmuje się rozwojem i zmianami osobowości w ciągu życia

dr Ludmiła Zając-Lamparska

psycholog specjalizujący się w gerontopsychologii

dr hab. Anna Paszkowska-Rogacz

ekspert z zakresu doradztwa zawodowego

dr Agnieszka Mościcka-Teske

psycholog kliniczny, psychoterapeutka i biegła sądowa

prof. dr hab. Teresa Rzepa

psycholog, zajmuje się psychologią zdrowia, zarządzania i praktyką psychologiczną

dr Mirosława Leopold

psycholog rozwojowy i coach

dr Anna Ziółkowska

psycholog, zajmiuje się problematyką pamięci i uczenia się

dr Konrad Piotrowski

psycholog rozwojowy, zajmuje się rozwojem tożsamości

Finansowanie studiów

Programy stypendialne dla kandydatów

Najzdolniejsi kandydaci mogą studiować na Uniwersytecie SWPS za darmo – uczelnia przygotowała programy stypendialne pokrywające czesne za pierwszy rok studiów. „Mistrzowski Start”, „Głowa się Rusza”, „Językiada”, „Młody Lider” oraz „Temida" ...

Czytaj więcej

Finansowanie

Czytaj więcej

Preferencyjne kredyty

Jeśli potrzebujesz wsparcia finansowego, pamiętaj o możliwości skorzystania z preferencyjnego kredytu dla studentów i doktorantów. Wnioski można składać od 15 sierpnia do 31 października.

Czytaj więcej

Stypendia za osiągnięcia

Stypendia za osiągnięcia naukowe, artystyczne bądź sportowe przyznawane są przez uczelnie, MNiSW, a także samorządy terytorialne. Kwoty wahają się od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych – warto zatem sprawdzić, jakie są możliwości, i złoży...

Czytaj więcej

Stypendia socjalne

Stypendia socjalne przysługują studentom, których miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 895,70 zł. Wysokość stypendium zależy od poziomu dochodu w rodzinie studenta – im niższy dochód, tym wyższa stawka stypendialna. ...

Czytaj więcej

Stypendia dla osób niepełnosprawnych

Dla studentów z niepełnosprawnością istnieje szereg udogodnień, takich jak bezpłatna pomoc psychologa, tłumacza języka migowego, instruktora orientacji przestrzennej czy asystenta, a także możliwość dofinansowania studiów nawet do 100% czesnego. ...

Czytaj więcej

Rekrutacja

rekrutacja form button poznan

lub

Zostaw swoje dane, będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Biuro Rekrutacji w Poznaniu

 • 61 27 11 222, wew. 1222
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Adres: ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
  Pokój: R144
 • Godziny pracy
  ​poniedziałek-piątek: 8.00 - 16.00

Rekrutacja krok po kroku

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy i skompletuj następujące dokumenty:
  • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał/odpis do wglądu)
  • 1 podpisane zdjęcie (zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
  • kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej
 2. Dostarcz komplet dokumentów do Biura Rekrutacji. Jeżeli wysyłasz dokumenty pocztą lub składa je za ciebie ktoś inny, wydrukuj dodatkowo z formularza rekrutacyjnego:
  • ankietę osobową
  • umowę o warunkach odpłatności za studia (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
  • załączniki do umowy (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
 3. Informacja o przyjęciu na studia pojawi się na twoim koncie rekrutacyjnym na drugi dzień roboczy. Otrzymasz ją także pocztą na wskazany przez siebie adres.

 

pdf icon 48x48  Zasady rekrutacji

pdf icon 48x48  Wymagane dokumenty

pdf icon 48x48  Wzór umowy

Opłaty i promocje

Opłata rekrutacyjna wynosi 300 PLN.

Opłatę należy uiścić na konto uczelni. 
04 1750 1312 1330 0000 0005 3042
Raiffeisen Bank Polska S.A.
Przy wpłacie należy podać IMIĘ, NAZWISKO i KIERUNEK STUDIÓW.

Absolwenci studiów wyższych Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata rekrutacyjna:
 • jest bezzwrotna w przypadku decyzji o zakwalifikowaniu kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów,
 • jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów oraz w przypadku rezygnacji kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia przed rozpatrzeniem jego kandydatury przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną,
 • jest zwracana z potrąceniem kosztów administracyjnych w wysokości 100 zł w przypadku wydania przez komisję rekrutacyjną decyzji o nieprzyjęciu kandydata na studia.

Czesne

Czesne za rok studiów 2016/17
studia stacjonarne
10 rat 800 zł
2 raty 3950 zł
1 rata 7600 zł
studia niestacjonarne
10 rat 800 zł
2 raty 3950 zł
1 rata 7600 zł
 

Znajdź studia dla siebie