PICT
PROJEKTOWANIE INTERAKCJI CZŁOWIEK - TECHNOLOGIAZapraszamy osoby, które chcą podjąć wyzwanie humanizowania technologii.
Kształcimy specjalistów potrafiących zbadać i zaprojektować technologię naturalną w użyciu, dostosowaną do potrzeb, harmonijnie wkomponowaną w nasze środowisko.Wiesław Bartkowski
projektant interakcji i badacz systemów złożonych

Psychologia jest nauką, która odkrywa mechanizmy rządzące ludzką psychiką i zachowaniem. W oparciu o warsztat i wiedzę, studenci dowiadują się, jak odkrywać rzeczywiste potrzeby i cele użytkownika oraz jak na tej podstawie tworzyć dobry produkt interaktywny. Bawiąc się technologią, która nieustannie się rozwija, szukają możliwości wprowadzania najlepszych rozwiązań na rynek.  Projektowanie interakcji człowieka z technologią ma pomóc inżynierom i biznesowi tworzyć oraz wdrażać w codzienne życie technologię interaktywną.

Opis ścieżki

Psychologia jest nauką, która odkrywa mechanizmy rządzące ludzką psychiką i zachowaniem. W oparciu o warsztat i wiedzę, studenci dowiadują się, jak odkrywać rzeczywiste potrzeby i cele użytkownika oraz jak na tej podstawie tworzyć dobry produkt interaktywny. Bawiąc się technologią, która nieustannie się rozwija, szukają możliwości wprowadzania najlepszych rozwiązań na rynek.  Projektowanie interakcji człowieka z technologią ma pomóc inżynierom i biznesowi tworzyć oraz wdrażać w codzienne życie technologię interaktywną.


Poziom: studia I stopnia
Tryb: stacjonarny 
Rekrutacja na rok akademicki 2016/17 zakończona!
Czas trwania: 3 lata

rokrokrok

ścieżka psychologiczna realizowana na 2 i 3 roku

Adresaci ścieżki

Ścieżka  adresowana jest do osób, które chcą podjąć wyzwanie humanizowania technologii. Obecnie niemal w każdej dziedzinie życia, technologie cyfrowe, jeśli są dobrze zbadane i zaprojektowane mogą poprawić jakość naszego życia. Psychologia pomoże zrozumieć tajniki obcowania człowieka z technologią i dowiedzieć się jak zaprojektować technologię tak, by stała się intuicyjna w użyciu, dostosowana do potrzeb i harmonijnie wkomponowana w nasze środowisko.

Doświadczenie w kształceniu projektowania interakcji

Uniwersytet SWPS to jedna z pierwszych uczelni przygotowujących studentów do pracy w tej dziedzinie. Nasi absolwenci współtworzyli współczesny rynek pracy w obszarze Human – ComputerInteraction, Usability, User Experience czy Information Architecture.

Współpraca z ekspertami Allegro

Ścieżka będzie realizowana przy współpracy z ekspertami Allegro Group. Współpraca z biznesem to konieczny element projektowania. Praktycy z Allegro Group przekażą studentom najlepszą wiedzę i swoje doświadczenie z zakresu prototypowania i projektowania dla web i mobile oraz badań użyteczności.

Ścieżka dla rynku 2.0

Dziś wiemy, że nowe zawody powstają w oparciu o rozwój technologii. Wydajność, efektywność, a przede wszystkim satysfakcja to definicja użyteczności, które stosujemy na praktycznych zajęciach w naszym Uniwersytecie. Dzięki modułom poświęconym badaniom świadomości użytkownika oraz wykorzystaniu współczesnych trendów web i mobile, studia dają możliwość poszukiwania pracy m.in. na rynku 2.0.

Droga do dyplomu

Na pierwszym roku uczęszczasz na zajęcia w ramach modułów podstawowych. Poznajesz fundamenty wiedzy psychologicznej oraz najważniejsze mechanizmy działania ludzkiej psychiki. Zdobywasz informacje na temat relacji międzyludzkich, biologicznych podstaw zachowania człowieka,  rozwoju człowieka, relacji między mózgiem a umysłem oraz natury ludzkich emocji. Uczysz się też jak prowadzić badania naukowe. W efekcie uczysz się odróżniać wiedzę naukową od wiedzy potocznej.

Droga do
dyplomu

Na drugim roku kontynuujesz naukę w ramach modułów podstawowych. Zdobywasz informacje na temat tego, jak badać  ludzką psychikę i jak mierzyć jej właściwości oraz informacje na temat zdrowia psychicznego, pracy, organizacji i przedsiębiorczości. Opanowujesz praktyczne umiejętności pracy psychologicznej.

Na trzecim roku kontynuujesz naukę praktycznych umiejętności psychologicznych. Rozpoczynasz też realizację ścieżki, na którą składa się 5 modułów tematycznych poświęconych Projektowaniu Interakcji Człowieka z Technologią (Human-ComputerInteraction). Poznajesz zasady projektowania interakcji człowiek – komputer i tworzenia instalacji interaktywnych, uczysz się kodowania kreatywnego. Poznajesz również metody badań użyteczności aplikacji i usług interaktywnych. Realizujesz seminarium licencjackie z zakresu human – computer interaction.

Kadra

prof. Andrzej Nowak

psycholog, jeden z twórców tzw. dynamicznej psychologii społecznej

dr Agata Zabłocka

psycholog, badacz w zakresie dynamicznej psychologii społecznej i przedsiębiorczości społecznej

Alina Magowska

psycholog, kognitywista

dr Konrad Piotrowski

psycholog rozwojowy, zajmuje się rozwojem tożsamości

mgr Wiesław Bartkowski

projektant interakcji i badacz systemów złożonych

mgr Szymon Pepliński

technolog kreatywny, pedagog, CTO w DDB&Tribal

mgr Jarosław Milewski

informatyk, programista

mgr Krystian Mrozek

projektant User Experience, UX Team Leader w Grupie Allegro

mgr Konrad Synoradzki

UX Designer Allegro Group

mgr Joanna Zabawa

designerka, kognitywistka, specjalistka projektowania konceptualnego

Finansowanie studiów

Programy stypendialne dla kandydatów

Najzdolniejsi kandydaci mogą studiować na Uniwersytecie SWPS za darmo – uczelnia przygotowała programy stypendialne pokrywające czesne za pierwszy rok studiów. „Mistrzowski Start”, „Głowa się Rusza”, „Językiada”, „Młody Lider” oraz „Temida" ...

Czytaj więcej

Finansowanie

Czytaj więcej

Preferencyjne kredyty

Jeśli potrzebujesz wsparcia finansowego, pamiętaj o możliwości skorzystania z preferencyjnego kredytu dla studentów i doktorantów. Wnioski można składać od 15 sierpnia do 31 października.

Czytaj więcej

Stypendia za osiągnięcia

Stypendia za osiągnięcia naukowe, artystyczne bądź sportowe przyznawane są przez uczelnie, MNiSW, a także samorządy terytorialne. Kwoty wahają się od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych – warto zatem sprawdzić, jakie są możliwości, i złoży...

Czytaj więcej

Stypendia socjalne

Stypendia socjalne przysługują studentom, których miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 895,70 zł. Wysokość stypendium zależy od poziomu dochodu w rodzinie studenta – im niższy dochód, tym wyższa stawka stypendialna. ...

Czytaj więcej

Stypendia dla osób niepełnosprawnych

Dla studentów z niepełnosprawnością istnieje szereg udogodnień, takich jak bezpłatna pomoc psychologa, tłumacza języka migowego, instruktora orientacji przestrzennej czy asystenta, a także możliwość dofinansowania studiów nawet do 100% czesnego. ...

Czytaj więcej

Rekrutacja

rekrutacja form button poznan

lub

Zostaw swoje dane, będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Biuro Rekrutacji w Poznaniu

 • 61 27 11 222, wew. 1222
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Adres: ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
  Pokój: R144
 • Godziny pracy
  ​poniedziałek-piątek: 8.00 - 16.00

Rekrutacja krok po kroku

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy i skompletuj następujące dokumenty:
  • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał/odpis do wglądu)
  • 1 podpisane zdjęcie (zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
  • kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej
 2. Dostarcz komplet dokumentów do Biura Rekrutacji. Jeżeli wysyłasz dokumenty pocztą lub składa je za ciebie ktoś inny, wydrukuj dodatkowo z formularza rekrutacyjnego:
  • ankietę osobową
  • umowę o warunkach odpłatności za studia (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
  • załączniki do umowy (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
 3. Informacja o przyjęciu na studia pojawi się na twoim koncie rekrutacyjnym na drugi dzień roboczy. Otrzymasz ją także pocztą na wskazany przez siebie adres.

 

pdf icon 48x48  Zasady rekrutacji

pdf icon 48x48  Wymagane dokumenty

pdf icon 48x48  Wzór umowy

Opłaty i promocje

Opłata rekrutacyjna wynosi 300 PLN.

Opłatę należy uiścić na konto uczelni. 
04 1750 1312 1330 0000 0005 3042
Raiffeisen Bank Polska S.A.
Przy wpłacie należy podać IMIĘ, NAZWISKO i KIERUNEK STUDIÓW.

Absolwenci studiów wyższych Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata rekrutacyjna:
 • jest bezzwrotna w przypadku decyzji o zakwalifikowaniu kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów,
 • jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów oraz w przypadku rezygnacji kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia przed rozpatrzeniem jego kandydatury przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną,
 • jest zwracana z potrąceniem kosztów administracyjnych w wysokości 100 zł w przypadku wydania przez komisję rekrutacyjną decyzji o nieprzyjęciu kandydata na studia.

Czesne

Czesne za rok studiów 2016/17
studia stacjonarne
10 rat 800 zł
2 raty 3950 zł
1 rata 7600 zł
studia niestacjonarne
10 rat 800 zł
2 raty 3950 zł
1 rata 7600 zł
 

Znajdź studia dla siebie