Czego potrzebujesz do szczęścia - nowych możliwości rozwoju czy klucza do własnego mieszkania? Na Uniwersytecie SWPS badamy, jak postrzegasz jakość swojego życia.dr hab. Anna Zalewska, prof. Uniwersytetu SWPS
Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Poznaniu

Praca
i organizacja
Ścieżka oferuje najnowszą wiedzę specjalistyczną dotyczącą funkcjonowania organizacji. Student zapozna się zarówno z problematyką zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji jak i z tematyką dotyczącą relacji organizacji z otoczeniem zewnętrznym: klientami, społecznością lokalną i konkurencją. Specjalność oparta jest na współczesnych trendach zarządzania organizacją i komunikacją marketingową.

O ścieżce

Ścieżka oferuje najnowszą wiedzę specjalistyczną dotyczącą funkcjonowania organizacji. Student zapozna się zarówno z problematyką zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji jak i z tematyką dotyczącą relacji organizacji z otoczeniem zewnętrznym: klientami, społecznością lokalną i konkurencją. Specjalność oparta jest na współczesnych trendach zarządzania organizacją i komunikacją marketingową.


Poziom: studia I stopnia
Tryb: stacjonarny i niestacjonarny
Rekrutacja na rok akademicki 2016/17 zakończona!
Czas trwania: 3 lata

rokrokrokrokrok

ścieżka psychologiczna realizowana na 2 i 3 roku

Adresaci ścieżki

Adresatami ścieżki są osoby zainteresowane funkcjonowaniem człowieka w sytuacji pracy i organizacji oraz oddziaływaniem organizacji na konsumentów. Kandydaci powinni charakteryzować się wnikliwością poznawczą i gotowością do korzystania z wiedzy interdyscyplinarnej (zarządzanie-marketing-media).

Projekty dla biznesu

Studenci mają możliwość przygotowania pracy dyplomowej dla konkretnej firmy działającej na rynku, co pozwoli im na nawiązanie kontaktów zawodowych.

Doskonalenie umiejętności praktycznych

Pod opieką specjalistów podczas warsztatów studenci zdobywają praktyczne umiejętności przygotowywania wystąpień publicznych oraz skutecznego prowadzenia negocjacji i mediacji.

Nowatorski program studiów

Ścieżka „Praca i organizacja” wykorzystuje najnowszą międzynarodową wiedzę z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi i marketingu. Szczególnym wyróżnikiem jest nawiązywanie do nowoczesnych technologii w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi oraz komunikacji z otoczeniem zewnętrznym organizacji. Dodatkowo atutem ścieżki jest możliwość zdobycia wiedzy na temat decyzji ekonomicznych i konsumenckich.

Droga do dyplomu

Na pierwszym roku studiów, który wprowadza  Cię w świat psychologii, poznajesz podstawy wiedzy psychologicznej. Zdobywasz informacje z zakresu psychologii społecznej oraz psychologii rozwoju człowieka. Uczysz się, jak prowadzić badania w psychologii. Pierwsze miesiące nauki to również przedmioty ogólne, które pozwolą Ci poznać podstawowe kompetencje zawodu psychologa oraz najważniejsze mechanizmy działania ludzkiej psychiki.

Droga do
dyplomu

Na drugim roku studiów rozpoczynasz zajęcia ukierunkowane na kształcenie praktycznych umiejętności psychologicznych, potrzebnych w pracy z indywidualnym klientem. Na tym etapie dowiadujesz się, jak i dlaczego różnimy się od innych, jak mierzyć różne właściwości ludzi, jak poznawać psychikę i zachowanie. Realizujesz zajęcia, które stanowią wprowadzenie do wszystkich ścieżek specjalizacyjnych. Po drugim roku studiów dokonujesz wyboru ścieżki psychologicznej.

Na trzecim roku realizujesz zajęcia z wybranej ścieżki. Zdobywasz wiedzę o funkcjonowaniu organizacji. Trenujesz kompetencje komunikacyjne, prowadzenie rekrutacji i oceny pracowników oraz tworzenie kampanii marketingowych. Poznajesz uwarunkowania zachowań na rynku konsumenckim i ekonomicznym. Pod okiem wybranego promotora piszesz pracę licencjacką. Uczęszczasz również na zajęcia praktyczne, które pozwolą Ci na podjęcie decyzji o kontynuacji nauki i rozwijaniu dalszych kompetencji zawodowych psychologa.

Po studiach

Kontynuacja nauki

Ukończenie studiów licencjackich umożliwia podjęcie studiów II stopnia, by w pełni uzyskać kompetencje i uprawnienia do wykonywania zawodu psychologa. To także możliwość kontynuacji nauki w dziedzinach psychologiczno-pedagogicznych czy doradczych.

Perspektywy zawodowe

Po ukończeniu studiów absolwent psychologii edukacji i rozwoju może otrzymać pracę jako psychoedukator czy animator w szkole. To także możliwość zatrudnienia w roli mediatorów w domach dziecka, pogotowiach opiekuńczych i domach opieki społecznej.

Kadra

dr Mirosława Leopold

psycholog rozwojowy i coach

dr Agnieszka Mościcka-Teske

psycholog kliniczny, psychoterapeutka i biegła sądowa

dr Agnieszka Czerw

psycholog pracy i organizacji, członek European Assotiation of Work and Organizational Psychology

dr Konrad Piotrowski

psycholog rozwojowy, zajmuje się rozwojem tożsamości

dr Wojciech Laskowski

językoznawca, specjalizuje się w komunikacji interpersonalnej

dr Krzysztof Kuźmicz

pedagog medialny, certyfikowany tutor, dziennikarz i animator kultury, specjalizuje się w nowoczesnej komunikacji marketingowej i medialnej

dr Anna Borkowska

psycholog pracy i organizacji, członek European Assotiation of Work and Organizational Psychology

mgr Marzena Mieczkowska

socjolog, specjalizuje się w HR

mgr Szymon Ziemiński

praktyk biznesu w obszarze działań ekonomicznych, coach i trener biznesu

dr hab. Irena Iskra-Golec, prof. Uniwers…

psycholog pracy i organizacji, zajmuje się problematyką stresu organizacyjnego

Finansowanie studiów

Programy stypendialne dla kandydatów

Najzdolniejsi kandydaci mogą studiować na Uniwersytecie SWPS za darmo – uczelnia przygotowała programy stypendialne pokrywające czesne za pierwszy rok studiów. „Mistrzowski Start”, „Głowa się Rusza”, „Językiada”, „Młody Lider” oraz „Temida" ...

Czytaj więcej

Finansowanie

Czytaj więcej

Preferencyjne kredyty

Jeśli potrzebujesz wsparcia finansowego, pamiętaj o możliwości skorzystania z preferencyjnego kredytu dla studentów i doktorantów. Wnioski można składać od 15 sierpnia do 31 października.

Czytaj więcej

Stypendia za osiągnięcia

Stypendia za osiągnięcia naukowe, artystyczne bądź sportowe przyznawane są przez uczelnie, MNiSW, a także samorządy terytorialne. Kwoty wahają się od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych – warto zatem sprawdzić, jakie są możliwości, i złoży...

Czytaj więcej

Stypendia socjalne

Stypendia socjalne przysługują studentom, których miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 895,70 zł. Wysokość stypendium zależy od poziomu dochodu w rodzinie studenta – im niższy dochód, tym wyższa stawka stypendialna. ...

Czytaj więcej

Stypendia dla osób niepełnosprawnych

Dla studentów z niepełnosprawnością istnieje szereg udogodnień, takich jak bezpłatna pomoc psychologa, tłumacza języka migowego, instruktora orientacji przestrzennej czy asystenta, a także możliwość dofinansowania studiów nawet do 100% czesnego. ...

Czytaj więcej

Rekrutacja

rekrutacja form button poznan

lub

Zostaw swoje dane, będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Biuro Rekrutacji w Poznaniu

 • 61 27 11 222, wew. 1222
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Adres: ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
  Pokój: R144
 • Godziny pracy
  ​poniedziałek-piątek: 8.00 - 16.00

Rekrutacja krok po kroku

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy i skompletuj następujące dokumenty:
  • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał/odpis do wglądu)
  • 1 podpisane zdjęcie (zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
  • kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej
 2. Dostarcz komplet dokumentów do Biura Rekrutacji. Jeżeli wysyłasz dokumenty pocztą lub składa je za ciebie ktoś inny, wydrukuj dodatkowo z formularza rekrutacyjnego:
  • ankietę osobową
  • umowę o warunkach odpłatności za studia (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
  • załączniki do umowy (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
 3. Informacja o przyjęciu na studia pojawi się na twoim koncie rekrutacyjnym na drugi dzień roboczy. Otrzymasz ją także pocztą na wskazany przez siebie adres.

 

pdf icon 48x48  Zasady rekrutacji

pdf icon 48x48  Wymagane dokumenty

pdf icon 48x48  Wzór umowy

Opłaty i promocje

Opłata rekrutacyjna wynosi 300 PLN.

Opłatę należy uiścić na konto uczelni. 
04 1750 1312 1330 0000 0005 3042
Raiffeisen Bank Polska S.A.
Przy wpłacie należy podać IMIĘ, NAZWISKO i KIERUNEK STUDIÓW.

Absolwenci studiów wyższych Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata rekrutacyjna:
 • jest bezzwrotna w przypadku decyzji o zakwalifikowaniu kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów,
 • jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów oraz w przypadku rezygnacji kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia przed rozpatrzeniem jego kandydatury przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną,
 • jest zwracana z potrąceniem kosztów administracyjnych w wysokości 100 zł w przypadku wydania przez komisję rekrutacyjną decyzji o nieprzyjęciu kandydata na studia.

Czesne

Czesne za rok studiów 2016/17
studia stacjonarne
10 rat 800 zł
2 raty 3950 zł
1 rata 7600 zł
studia niestacjonarne
10 rat 800 zł
2 raty 3950 zł
1 rata 7600 zł
 

Znajdź studia dla siebie