Psychologia
ogólna


dr Elwira Brygoła
psycholog,
Wydział Zamiejscowy w Poznaniu

Wybór psychologii ogólnej daje prawo studentowi wyboru dowolnych modułów realizowanych w specjalnościach, które zostaną uruchomione  w ramach danego trybu studiów.  W ten sposób można konstruować specjalność dostosowaną do indywidualnego profilu zainteresowań.  W podejmowaniu decyzji i doborze zajęć swoją pomocą służą wykładowcy.

Opis ścieżki

Wybór psychologii ogólnej daje studentowi prawo wyboru dowolnych modułów realizowanych w specjalnościach, które zostaną uruchomione w ramach danego trybu studiów.  W ten sposób można konstruować specjalność dostosowaną do indywidualnego profilu zainteresowań. W podejmowaniu decyzji i doborze zajęć swoją pomocą służą wykładowcy.


Poziom: studia I stopnia
Tryb: stacjonarny i niestacjonarny
Rekrutacja na rok akademicki 2016/17 zakończona!
Czas trwania: 3 lata

rokrokrok

ścieżka psychologiczna realizowana na 2 i 3 roku

Adresaci ścieżki

Adresatami ścieżki są osoby, które mają własne, oryginalne plany zawodowe. Są niezależne i wytrwałe w realizacji długoterminowych celów, a także zdolne do samodzielnego integrowania różnych perspektyw i koncepcji występujących w psychologii.

Europejskie standardy nauczania EuroPsy

Program studiów psychologicznych w SWPS jest dostosowany do europejskich standardów nauczania psychologii. Spełnia wymagania Europejskiego Certyfikatu Psychologa EuroPsy, który w wielu krajach europejskich definiuje zawód psychologa i reguluje dostęp do jego wykonywania. Standardy te uznawane są także w Polsce i wkrótce najprawdopodobniej zostaną również potwierdzone ustawą.

Wiedza i umiejętności przydatne w wielu zawodach

Wiedza i umiejętności psychologiczne znajdują zastosowanie w wielu obszarach zawodowych, takich jak: pomoc medyczna, polityka społeczna, media, rekrutacja kadr, zarządzanie, szkolenia, badania rynku, psychoedukacja i psychoprofilaktyka, badania przesiewowe dotyczące rozmaitych zaburzeń, badania o charakterze społecznym, psychoterapia i grupy wsparcia, praca socjalna, mediacje, praca na rzecz wymiaru sprawiedliwości, policji i więziennictwa, interwencje środowiskowe i kryzysowe, oświata i wychowanie.

Szeroki wybór zajęć specjalistycznych

Studenci wybierający psychologię ogólną mogą uczęszczać na wszystkie dostępne zajęcia spośród uruchomionych specjalności. Dzięki temu zdobywają wiedzę i umiejętności z różnych dziedzin, ponieważ oprócz modułów psychologicznych mają do dyspozycji zajęcia o tematyce dziennikarskiej, filozoficznej i prawniczej.

Droga do dyplomu

Podczas pierwszego roku studiów będącym wstępem do świata psychologii, zaznajamiasz się z podstawami wiedzy psychologicznej. Poznajesz historię i filozofię myśli psychologicznej. Pierwsze miesiące studiów obejmują przedmioty ułatwiające rozumienie ludzkich zachowań, takie jak np.: psychologia osobowości, biologiczne podstawy zachowania, podstawy socjologii.

Droga do
dyplomu

Rozpoczynasz zajęcia zorientowane na kształtowanie praktycznych umiejętności potrzebnych w pracy psychologa. Dowiadujesz się, jak i dlaczego różnimy się od siebie. Poznajesz metody diagnozy psychologicznej i realizujesz zajęcia, które wprowadzają Cię w tematykę ścieżek specjalizacyjnych.

Na trzecim roku potrafisz już sprawnie poruszać się po zagadnieniach psychologicznych. Dostrzegasz coraz więcej praktycznych zastosowań nabytej wiedzy. Uczęszczasz na seminarium licencjackie z wybranym promotorem i przygotowujesz pracę - jej obrona to końcowy etap, który otwiera przed Tobą nowe możliwości studiowania oraz daje uprawnienia do rozpoczęcia praktyki zawodowej i otwarcia gabinetu psychologicznego.

Po studiach

Kontynuacja nauki

Ukończenie studiów licencjackich umożliwia podjęcie studiów II stopnia na SWPS w celu uzyskania pełnych kompetencji i uprawnień do wykonywania zawodu psychologa. Absolwenci mają także możliwość kontynuacji nauki w dziedzinach pokrewnych, tj.: pedagogiczno-psychologicznych, trenerskich oraz doradczych.

Perspektywy zawodowe

Po ukończeniu studiów absolwent psychologii może podjąć pracę w instytucjach lub firmach, w których jest zapotrzebowanie na wiedzę i umiejętności osiągnięte w ramach indywidualnego profilu zrealizowanej ścieżki.

Kadra

prof. dr hab. Anna Zalewska

psycholog, specjalizuje się w różnicach indywidualnych i jakości życia

dr Elwira Brygoła

psycholog, zajmuje się rozwojem i zmianami osobowości w ciągu życia

dr hab. John Nezlek, prof. Uniwersytetu …

psycholog społeczny, zajmuje się metodologią badań psychologicznych

dr Agnieszka Czerw

psycholog pracy i organizacji, członek European Assotiation of Work and Organizational Psychology

dr Agnieszka Mościcka-Teske

psycholog kliniczny, psychoterapeutka i biegła sądowa

dr Mariusz Zięba

psycholog, zajmujący się psychologia pozytywną i badaniami związanymi z traumą

dr hab. Szymon Draheim, prof. Uniwersyte…

psycholog kliniczny, zajmuje się problematyką emocji

Marta Boczkowska

psycholożka, współpracowniczka Centrum Badań nad Traumą i Kryzysami Życiowymi 

dr Mirosława Leopold

psycholog rozwojowy i coach

dr Anna Ziółkowska

psycholog, zajmiuje się problematyką pamięci i uczenia się

dr Konrad Piotrowski

psycholog rozwojowy, zajmuje się rozwojem tożsamości

Warto obejrzeć

Finansowanie studiów

Programy stypendialne dla kandydatów

Najzdolniejsi kandydaci mogą studiować na Uniwersytecie SWPS za darmo – uczelnia przygotowała programy stypendialne pokrywające czesne za pierwszy rok studiów. „Mistrzowski Start”, „Głowa się Rusza”, „Językiada”, „Młody Lider” oraz „Temida" ...

Czytaj więcej

Finansowanie

Czytaj więcej

Preferencyjne kredyty

Jeśli potrzebujesz wsparcia finansowego, pamiętaj o możliwości skorzystania z preferencyjnego kredytu dla studentów i doktorantów. Wnioski można składać od 15 sierpnia do 31 października.

Czytaj więcej

Stypendia za osiągnięcia

Stypendia za osiągnięcia naukowe, artystyczne bądź sportowe przyznawane są przez uczelnie, MNiSW, a także samorządy terytorialne. Kwoty wahają się od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych – warto zatem sprawdzić, jakie są możliwości, i złoży...

Czytaj więcej

Stypendia socjalne

Stypendia socjalne przysługują studentom, których miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 895,70 zł. Wysokość stypendium zależy od poziomu dochodu w rodzinie studenta – im niższy dochód, tym wyższa stawka stypendialna. ...

Czytaj więcej

Stypendia dla osób niepełnosprawnych

Dla studentów z niepełnosprawnością istnieje szereg udogodnień, takich jak bezpłatna pomoc psychologa, tłumacza języka migowego, instruktora orientacji przestrzennej czy asystenta, a także możliwość dofinansowania studiów nawet do 100% czesnego. ...

Czytaj więcej

Rekrutacja

rekrutacja form button poznan

lub

Zostaw swoje dane, będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Biuro Rekrutacji w Poznaniu

 • 61 27 11 222, wew. 1222
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Adres: ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
  Pokój: R144
 • Godziny pracy
  ​poniedziałek-piątek: 8.00 - 16.00

Rekrutacja krok po kroku

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy i skompletuj następujące dokumenty:
  • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał/odpis do wglądu)
  • 1 podpisane zdjęcie (zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
  • kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej
 2. Dostarcz komplet dokumentów do Biura Rekrutacji. Jeżeli wysyłasz dokumenty pocztą lub składa je za ciebie ktoś inny, wydrukuj dodatkowo z formularza rekrutacyjnego:
  • ankietę osobową
  • umowę o warunkach odpłatności za studia (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
  • załączniki do umowy (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
 3. Informacja o przyjęciu na studia pojawi się na twoim koncie rekrutacyjnym na drugi dzień roboczy. Otrzymasz ją także pocztą na wskazany przez siebie adres.

 

pdf icon 48x48  Zasady rekrutacji

pdf icon 48x48  Wymagane dokumenty

pdf icon 48x48  Wzór umowy

Opłaty i promocje

Opłata rekrutacyjna wynosi 300 PLN.

Opłatę należy uiścić na konto uczelni. 
04 1750 1312 1330 0000 0005 3042
Raiffeisen Bank Polska S.A.
Przy wpłacie należy podać IMIĘ, NAZWISKO i KIERUNEK STUDIÓW.

Absolwenci studiów wyższych Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata rekrutacyjna:
 • jest bezzwrotna w przypadku decyzji o zakwalifikowaniu kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów,
 • jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów oraz w przypadku rezygnacji kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia przed rozpatrzeniem jego kandydatury przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną,
 • jest zwracana z potrąceniem kosztów administracyjnych w wysokości 100 zł w przypadku wydania przez komisję rekrutacyjną decyzji o nieprzyjęciu kandydata na studia.

Czesne

Czesne za rok studiów 2016/17
studia stacjonarne
10 rat 800 zł
2 raty 3950 zł
1 rata 7600 zł
studia niestacjonarne
10 rat 800 zł
2 raty 3950 zł
1 rata 7600 zł
 

Znajdź studia dla siebie