Postawy pracownika wobec organizacji i wykonywanego zawodu mają w sobie komponent jawny i ukryty.
W badaniach, które prowadzę, sprawdzamy, jak różnie mierzone postawy przekładają się na efektywność pracownika i ponoszone przez niego psychologiczne koszty pracy.dr hab. Sylwiusz Retowski, prof. Uniwersytetu SWPS
Prorektor ds. dydaktyki
Kierownik Zakładu Psychologii Organizacji i Marketingu

Psychologia
biznesu

Psychologia biznesu to studia, które łączą wiedzę o podstawowych aspektach psychologii organizacji i zarządzania z wiedzą psychologiczną na temat komunikacji w kontekście działalności biznesowej. Dostarczają wielu praktycznych treści z szeroko rozumianej psychologii konsumenta i marketingu dotyczących np. zachowań ludzi w różnych formach działalności biznesowej czy procesów zachodzących u człowieka pod wpływem oddziaływań marketingowych.

Opis specjalności

Psychologia biznesu to studia, które łączą wiedzę o podstawowych aspektach psychologii organizacji i zarządzania z wiedzą psychologiczną na temat komunikacji w kontekście działalności biznesowej. Dostarczają wielu praktycznych treści z szeroko rozumianej psychologii konsumenta i marketingu dotyczących np. zachowań ludzi w różnych formach działalności biznesowej czy procesów zachodzących u człowieka pod wpływem oddziaływań marketingowych.

pdf image Program studiów


Poziom: studia jednolite magisterskie
Tryb: stacjonarny i niestacjonarny
Rekrutacja na rok akademicki 2016/17 zakończona!
Czas trwania: program 5-letnich studiów realizowany w 7 semestrów

rokrokrokrokrok

Adresaci studiów

Psychologia dla magistrów i licencjatów to specjalna propozycja dla osób, które uzyskały dyplom studiów wyższych w dyscyplinie innej niż psychologia, i które chcą zdobyć uprawnienia do wykonywania zawodu psychologa w czasie znacznie krótszym niż 5 lat.
Specjalność adresowana jest do osób, które interesują się funkcjonowaniem ludzi w świecie pracy, pieniądza i konsumpcji oraz zamierzają aktywnie uczestniczyć w rynku gospodarczym: kształtować otoczenie rynkowe w sposób pozwalający na polepszenie funkcjonowania firmy i dobrobytu konsumenta, a także na zabezpieczenie interesów społeczeństwa.

Zajęcia prowadzone przez praktyków

Studenci uczą się od najlepszych specjalistów w zakresie human resources, ekspertów z agencji reklamowych, PR i działów marketingu oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Program studiów wyróżniony milionem złotych

Program studiów psychologicznych oferowanych na sopockim wydziale Uniwersytetu SWPS został wyróżniony w 2012 r. przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wydział otrzymał milion złotych na dalsze doskonalenie oferty dydaktycznej i pokrycie kosztów praktyk studenckich.

Wszechstronne kompetencje

Studenci zdobywają szeroką wiedzę i umiejętności, co zwiększa ich szanse na rynku pracy. Są to kompetencje w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, rekrutacji i selekcji pracowników, komunikacji w biznesie, rozwiązywania konfliktów, sztuki dyplomacji i perswazji, psychologii marki i reklamy, metod badań rynkowych.

Najlepsza psychologia w Trójmieście

W rankingu „Perspektyw” wraz z dwoma największymi uczelniami w Polsce Uniwersytet SWPS otwiera listę najlepszych ośrodków w kraju prowadzących studia na kierunku psychologia. Wydział Zamiejscowy w Sopocie zajmuje 1. miejsce wśród jednostek kształcących w tym obszarze w Trójmieście. Więcej informacji »

Po studiach

Kontynuacja nauki

Absolwenci mogą kontynuować naukę na studiach doktoranckich na Uniwersytecie SWPS w Warszawie lub we Wrocławiu. Mogą także doskonalić kompetecje na studiach podyplomowych na kierunkach związanych z biznesem, takich jak: Coaching, Job-Coaching, Psychologia Marketingu i Zachowań Konsumenckich, Zarządzanie personelem.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci tej specjalizacji znajdują zatrudnienie na stanowiskach operacyjnych, analitycznych i menedżerskich w agencjach konsultingowych, agencjach reklamowych, działach HR, działach marketingu, firmach badających rynek i opinie, firmach szkoleniowych i rekrutacyjnych.

Kadra

dr hab. Sylwiusz Retowski, prof. Uniwers…

psycholog pracy i organizacji

dr hab. Wojciech Cwalina, prof. Uniwersy…

psycholog marketingu politycznego i konsumenckiego oraz psycholog pracy

mgr Magdalena Trzepiota

ekspert w zakresie rozwoju umiejętności trenerskich

dr Anna Strużyńska-Kujałowicz

ekspert w dziedzinie psychologii przywództwa

dr Małgorzata Grabus

ekspert w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi

dr Marek Suchar

psycholog organizacji i zarządzania

dr Agnieszka Popławska

psycholog organizacji i marketingu

dr Robert Mackiewicz

psycholog poznawczy i ekonomiczny

mgr Sylwia Sterczyńska

specjalistka w zakresie rynkowych badań jakościowych

Warto obejrzeć

Rekrutacja

Zostaw swoje dane, będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Biuro Rekrutacji w Sopocie

 • 58 721 46 00
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Adres: ul. Polna 16/20, 81-745 Sopot
  Pokój: 007
 • Godziny pracy
  ​poniedziałek-piątek: 8.00 - 16.00

Rekrutacja krok po kroku

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy.
 2. Skompletuj następujące dokumenty:
  • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał/odpis do wglądu)
  • kserokopię dyplomu oraz suplementu do dyplomu studiów licencjackich i/lub magisterskich (oryginał/odpis do wglądu)
  • w przypadku braku suplementu – kserokopię indeksu ze studiów licencjackich i/lub magisterskich (oryginał do wglądu)
  • 1 podpisane zdjęcie (zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
  • kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej
 3. Dostarcz komplet dokumentów do Biura Rekrutacji. Jeżeli wysyłasz dokumenty pocztą lub składa je za ciebie ktoś inny, wydrukuj dodatkowo z formularza rekrutacyjnego:
  • ankietę osobową
  • umowę o warunkach odpłatności za studia (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
  • załączniki do umowy (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
 4. Informacja o przyjęciu na studia pojawi się na twoim koncie rekrutacyjnym na drugi dzień roboczy. Otrzymasz ją także pocztą na wskazany przez siebie adres.

 

pdf icon 48x48  Zasady rekrutacji

pdf icon 48x48  Wymagane dokumenty

pdf icon 48x48  Wzór umowy

Opłaty i promocje

Opłata rekrutacyjna wynosi 300 PLN.

Opłatę należy uiścić na konto uczelni. 
58 1750 1312 1330 0000 0005 3040
Raiffeisen Bank Polska S.A.
Przy wpłacie należy podać IMIĘ, NAZWISKO i KIERUNEK STUDIÓW.

Absolwenci studiów wyższych Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata rekrutacyjna:
 • jest bezzwrotna w przypadku decyzji o zakwalifikowaniu kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów,
 • jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów oraz w przypadku rezygnacji kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia przed rozpatrzeniem jego kandydatury przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną,
 • jest zwracana z potrąceniem kosztów administracyjnych w wysokości 100 zł w przypadku wydania przez komisję rekrutacyjną decyzji o nieprzyjęciu kandydata na studia.

Czesne

Czesne za rok studiów 2016/17
studia niestacjonarne
10 rat 800 zł
2 raty 3950 zł
1 rata 7600 zł
 

Znajdź studia dla siebie