Czy Polak może być tak szczęśliwy jak Amerykanin? Jak psychologia pozytywna rozumie szczęście? Na zajęciach dzielę się swoimi doświadczeniami zawodowymi, zdobytymi m.in. na stażu u Martina Seligmana w Positive Psychology Center na University of Pennsylvania w Filadelfii.dr Marlena Kossakowska
adiunkt w Zakładzie Psychologii Klinicznej i Zdrowia

Psychologia
kliniczna
i zdrowia

Psychologia kliniczna pozwala mi rozumieć ludzi, rozwijać tolerancję, akceptację i cierpliwość. Interesuje mnie, jak zmienia się współczesny świat i jak zmieniają się zaburzenia psychiczne. Ostatecznie, to one pokazują, że jesteśmy pochodną świata społecznego wokół nas.dr hab. Krystyna Drat-Ruszczak, prof. Uniwersytetu SWPS
Kierownik Katedry Zastosowań Psychologii
Wydział Zamiejscowy w Sopocie

Psychologia kliniczna
i zdrowia

Psychologia kliniczna i zdrowia to studia łączące wiedzę o zaburzeniach osobowości i zaburzeniach psychicznych z zagadnieniami dotyczącymi promocji i prewencji zdrowia, zdrowego trybu życia i zdrowia psychicznego. Studenci poznają także zagadnienia problemowe związane z obszarem interwencji kryzysowej, jak: przemoc, mobbing, stres potraumatyczny, profilaktyka, terapia uzależnień. Zdobywają kompetencje diagnostyczne oraz podstawy oddziaływań psychoterapeutycznych.

Opis specjalności

Psychologia kliniczna i zdrowia to studia łączące wiedzę o zaburzeniach osobowości i zaburzeniach psychicznych z zagadnieniami dotyczącymi promocji i prewencji zdrowia, zdrowego trybu życia i zdrowia psychicznego. Studenci poznają także zagadnienia problemowe związane z obszarem interwencji kryzysowej, jak: przemoc, mobbing, stres potraumatyczny, profilaktyka, terapia uzależnień. Zdobywają kompetencje diagnostyczne oraz podstawy oddziaływań psychoterapeutycznych.

pdf image Program studiów


Poziom: studia jednolite magisterskie
Tryb: niestacjonarny
Rekrutacja na rok akademicki 2016/17 zakończona!
Czas trwania: program 5-letnich studiów realizowany w 7 semestrów

rokrokrokrokrok

Adresaci studiów

Psychologia dla magistrów i licencjatów to specjalna propozycja dla osób, które uzyskały dyplom studiów wyższych w dyscyplinie innej niż psychologia, i które chcą zdobyć uprawnienia do wykonywania zawodu psychologa w czasie znacznie krótszym niż 5 lat.
Specjalność adresowana jest do osób, dla których w centrum zainteresowań znajduje się drugi człowiek – jego motywy, problemy, dążenia, lęki i nadzieje. Kandydaci na te studia powinni dążyć do rozumienia zachowań innych oraz do zdobycia umiejętności stawiania diagnozy: komu, kiedy i jak pomagać. 

Najlepsza psychologia w Trójmieście

W rankingu „Perspektyw” wraz z dwoma największymi uczelniami w Polsce Uniwersytet SWPS otwiera listę najlepszych ośrodków w kraju prowadzących studia na kierunku psychologia. Wydział Zamiejscowy w Sopocie zajmuje 1. miejsce wśród jednostek kształcących w tym obszarze w Trójmieście. Więcej informacji »

Wszechstronne studia

Zajęcia, które oferuje specjalność, obejmują zarówno tradycyjne problemy kliniczne – zaburzenia osobowości, zaburzenia psychiczne, jak i problemy związane z wyzwaniami współczesności, np. zaburzenia odżywiania, samobójstwa wśród młodzieży, cyberprzemoc, ryzykowne zachowania internetowe czy problemy wykluczenia i dyskryminacji.

Zajęcia prowadzone przez wybitnych naukowców i praktyków

Studenci uczą się od najlepszych badaczy oraz specjalistów w zakresie psychologii klinicznej, w tym psychiatrów, psychoterapeutów, trenerów czy superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Program studiów wyróżniony milionem złotych

Program studiów psychologicznych oferowanych na sopockim wydziale Uniwersytetu SWPS został wyróżniony w 2012 r. przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wydział otrzymał milion złotych na dalsze doskonalenie oferty dydaktycznej i pokrycie kosztów praktyk studenckich.

Po studiach

Kontynuacja nauki

Absolwenci mogą kontynuować naukę na Uniwersytecie SWPS na wybranych studiach podyplomowych oraz w centrach i ośrodkach psychoterapii. Mogą także rozpocząć studia doktoranckie w obszarze psychologii na Uniwersytecie SWPS w Warszawie lub we Wrocławiu.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci Psychologii klinicznej i zdrowia mogą pełnić rolę terapeuty, coucha, konsultanta, doradcy w większości placówek społeczno-oświatowych, takich jak ośrodki dla osób bezdomnych, ośrodki pomocy społecznej, centra pomocy rodzinie, fundacje przeciwdziałające patologiom społecznym a także psychologa klinicznego we wszystkich placówkach służby zdrowia: szpitalach, hospicjach, centrach interwencji kryzysowej, poradniach zdrowia psychicznego, klinikach rehabilitacyjnych, poradniach i ośrodkach terapii i rehabilitacji uzależnień.

Kadra

dr hab. Krystyna Drat-Ruszczak, prof. Un…

psycholog kliniczny i zdrowia

dr Marlena Kossakowska

psycholog zdrowia, adiunkt w Zakładzie Psychologii Klinicznej i Zdrowia

dr Małgorzata Tartas

psychoterapeutka

mgr Jolanta Koczurowska

psycholog kliniczny, certyfikowany specjalista terapii uzależnień

mgr Luis Alarcon

psychoterapeuta

mgr Aleksandra Cebella

specjalista II stopnia psychologii klinicznej

mgr Joanna Trzaska

psycholog, psychoterapeuta

mgr Anna Hebenstreit-Maruszewska

psycholog, seksuolog

Warto obejrzeć

Rekrutacja

Zostaw swoje dane, będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Biuro Rekrutacji w Sopocie

 • 58 721 46 00
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Adres: ul. Polna 16/20, 81-745 Sopot
  Pokój: 007
 • Godziny pracy
  ​poniedziałek-piątek: 8.00 - 16.00

Rekrutacja krok po kroku

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy.
 2. Skompletuj następujące dokumenty:
  • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał/odpis do wglądu)
  • kserokopię dyplomu oraz suplementu do dyplomu studiów licencjackich i/lub magisterskich (oryginał/odpis do wglądu)
  • w przypadku braku suplementu – kserokopię indeksu ze studiów licencjackich i/lub magisterskich (oryginał do wglądu)
  • 1 podpisane zdjęcie (zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
  • kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej
 3. Dostarcz komplet dokumentów do Biura Rekrutacji. Jeżeli wysyłasz dokumenty pocztą lub składa je za ciebie ktoś inny, wydrukuj dodatkowo z formularza rekrutacyjnego:
  • ankietę osobową
  • umowę o warunkach odpłatności za studia (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
  • załączniki do umowy (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
 4. Informacja o przyjęciu na studia pojawi się na twoim koncie rekrutacyjnym na drugi dzień roboczy. Otrzymasz ją także pocztą na wskazany przez siebie adres.

 

pdf icon 48x48  Zasady rekrutacji

pdf icon 48x48  Wymagane dokumenty

pdf icon 48x48  Wzór umowy

Opłaty i promocje

Opłata rekrutacyjna wynosi 300 PLN.

Opłatę należy uiścić na konto uczelni. 
58 1750 1312 1330 0000 0005 3040
Raiffeisen Bank Polska S.A.
Przy wpłacie należy podać IMIĘ, NAZWISKO i KIERUNEK STUDIÓW.

Absolwenci studiów wyższych Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata rekrutacyjna:
 • jest bezzwrotna w przypadku decyzji o zakwalifikowaniu kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów,
 • jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów oraz w przypadku rezygnacji kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia przed rozpatrzeniem jego kandydatury przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną,
 • jest zwracana z potrąceniem kosztów administracyjnych w wysokości 100 zł w przypadku wydania przez komisję rekrutacyjną decyzji o nieprzyjęciu kandydata na studia.

Czesne

Czesne za rok studiów 2016/17
studia niestacjonarne
10 rat 800 zł
2 raty 3950 zł
1 rata 7600 zł
 

Znajdź studia dla siebie