Czy rozwijamy się przez całe życie? Jak aktywizować i edukować seniorów? Jakie są obecnie wzorce starzenia się w Polsce?
Dowiesz się tego w teorii i praktyce na specjalizacji Praca z Seniorem.mgr Edyta Bonk
psycholog, Zakład Psychologii Wspomagania Rozwoju

Psychologia
wspomagania rozwoju

Jeśli chcesz rozpalać innych, samemu musisz płonąć.
Zajęcia w ramach tej specjalności wyposażą Cię w zestaw narzędzi potrzebnych do skutecznego wspierania rozwoju Twoich odbiorców oraz całokształtu pracy psychoedukacyjnej i psychopedagogicznej.mgr Przemysław Staroń
psycholog i kulturoznawca,
Zakład Psychologii Wspomagania Rozwoju
Wydział Zamiejscowy w Sopocie

Psychologia
wspomagania rozwoju

Wspomaganie rozwoju człowieka to dziedzina, która łączy w sobie kompetencje z wielu obszarów psychologii. Punktem scalającym jest zawsze człowiek i jego dobrostan, bez względu na wiek czy pochodzenie.

W swojej pracy zajmuję się między innymi diagnozą psychologiczną dzieci i młodzieży, wspomaganiem rozwoju osób przewlekle chorych w różnym wieku, ze szczególnym uwzględnieniem cukrzycy i otyłości. Moją pasją jest także seksuologia.dr Dorota Kalka
Kierownik Zakładu Psychologii Wspomagania Rozwoju
Wydział Zamiejscowy w Sopocie

Psychologia
wspomagania rozwoju

Psychologia wspomagania rozwoju. Studia łączą wiedzę z psychologii rozwoju człowieka, psychologii edukacji, psychologii wychowawczej, diagnozy i pomocy psychologicznej. Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności praktyczne związane ze stymulacją rozwoju osób w normie, a także osób z trudnościami i zaburzeniami typowymi dla danego etapu rozwojowego. Uczą się pracować z ludźmi w różnym wieku – z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi i seniorami.

Opis specjalności

Studia łączą wiedzę z psychologii rozwoju człowieka, psychologii edukacji, psychologii wychowawczej, diagnozy i pomocy psychologicznej. Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności praktyczne związane ze stymulacją rozwoju osób w normie, a także osób z trudnościami i zaburzeniami typowymi dla danego etapu rozwojowego. Uczą się pracować z ludźmi w różnym wieku – z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi i seniorami.

pdf image Program studiów


Poziom: studia jednolite magisterskie
Tryb: niestacjonarny
Rekrutacja na rok akademicki 2016/17 zakończona!
Czas trwania: program 5-letnich studiów realizowany w 7 semestrów

rokrokrokrokrok

Adresaci studiów

Psychologia dla magistrów i licencjatów to specjalna propozycja dla osób, które uzyskały dyplom studiów wyższych w dyscyplinie innej niż psychologia, i które chcą zdobyć uprawnienia do wykonywania zawodu psychologa w czasie znacznie krótszym niż 5 lat.
Specjalność adresowana jest do osób interesujących się rozwojem psychologicznym człowieka i pragnących pracować z ludźmi w celu wspomagania ich procesu rozwojowego.

Najlepsza psychologia w Trójmieście

W rankingu „Perspektyw” wraz z dwoma największymi uczelniami w Polsce Uniwersytet SWPS otwiera listę najlepszych ośrodków w kraju prowadzących studia na kierunku psychologia. Wydział Zamiejscowy w Sopocie zajmuje 1. miejsce wśród jednostek kształcących w tym obszarze w Trójmieście. Więcej informacji »

Program studiów wyróżniony milionem złotych

Program studiów psychologicznych oferowanych na sopockim wydziale Uniwersytetu SWPS został wyróżniony w 2012 r. przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wydział otrzymał milion złotych na dalsze doskonalenie oferty dydaktycznej i pokrycie kosztów praktyk studenckich.

Wszechstronne przygotowanie do pracy

Absolwenci specjalności mają wiedzę i umiejętności z zakresu diagnozy szkolnej, pracy z grupą młodzieży, współpracy z rodzicami, prowadzenia pracy psychoedukacyjnej, pracy w poradnictwie zawodowym i pracy z seniorem.

Po studiach

Kontynuacja nauki

Absolwenci mogą kontynuować naukę na studiach doktoranckich na Uniwersytecie SWPS w Warszawie lub we Wrocławiu. Moga także doskonalić kompetecje na studiach podyplomowych na kierunkach zgodnych z ich zainteresowaniami i planami zawodowymi.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci dzięki przygotowaniu pedagogicznemu mogą znaleźć zatrudnienie w placówkach oświatowych, ośrodkach edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, fundacjach wspierających rozwój, uniwersytetach trzeciego wieku oraz w placówkach pomocowych i ośrodkach związanych z poradnictwem w zakresie edukacji i wychowania dzieci i młodzieży.

Kadra

prof. dr hab. Bolesław Niemierko

znawca diagnostyki edukacyjnej i teorii testów

dr Dorota Kalka

psycholog, seksuolog, kierownik Zakładu Psychologii Wspomagania Rozwoju

dr n. med. Jerzy Foerster

lekarz gerontolog

dr Urszula Sajewicz-Radtke

znawczyni diagnozy psychologicznej

mgr Bartosz Karcz

psycholog rozwoju człowieka ze szczególnym uwzględnieniem sfery seksualnej

mgr Edyta Bonk

psycholog rozwojowy

prof. dr hab. Marta Bogdanowicz

ekspertka w dziedzinie psychologii klinicznej dziecka

mgr Przemysław Staroń

psycholog, kulturoznawca

mgr Anna Hebenstreit-Maruszewska

psycholog, seksuolog

dr Joanna Chromik-Kovacs

ekspertka w zakresie nadpobudliwości psychoruchowej i zaburzeń zachowania

Warto obejrzeć

Rekrutacja

Zostaw swoje dane, będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Biuro Rekrutacji w Sopocie

 • 58 721 46 00
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Adres: ul. Polna 16/20, 81-745 Sopot
  Pokój: 007
 • Godziny pracy
  ​poniedziałek-piątek: 8.00 - 16.00

Rekrutacja krok po kroku

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy.
 2. Skompletuj następujące dokumenty:
  • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał/odpis do wglądu)
  • kserokopię dyplomu oraz suplementu do dyplomu studiów licencjackich i/lub magisterskich (oryginał/odpis do wglądu)
  • w przypadku braku suplementu – kserokopię indeksu ze studiów licencjackich i/lub magisterskich (oryginał do wglądu)
  • 1 podpisane zdjęcie (zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
  • kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej
 3. Dostarcz komplet dokumentów do Biura Rekrutacji. Jeżeli wysyłasz dokumenty pocztą lub składa je za ciebie ktoś inny, wydrukuj dodatkowo z formularza rekrutacyjnego:
  • ankietę osobową
  • umowę o warunkach odpłatności za studia (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
  • załączniki do umowy (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
 4. Informacja o przyjęciu na studia pojawi się na twoim koncie rekrutacyjnym na drugi dzień roboczy. Otrzymasz ją także pocztą na wskazany przez siebie adres.

 

pdf icon 48x48  Zasady rekrutacji

pdf icon 48x48  Wymagane dokumenty

pdf icon 48x48  Wzór umowy

Opłaty i promocje

Opłata rekrutacyjna wynosi 300 PLN.

Opłatę należy uiścić na konto uczelni. 
58 1750 1312 1330 0000 0005 3040
Raiffeisen Bank Polska S.A.
Przy wpłacie należy podać IMIĘ, NAZWISKO i KIERUNEK STUDIÓW.

Absolwenci studiów wyższych Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata rekrutacyjna:
 • jest bezzwrotna w przypadku decyzji o zakwalifikowaniu kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów,
 • jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów oraz w przypadku rezygnacji kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia przed rozpatrzeniem jego kandydatury przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną,
 • jest zwracana z potrąceniem kosztów administracyjnych w wysokości 100 zł w przypadku wydania przez komisję rekrutacyjną decyzji o nieprzyjęciu kandydata na studia.

Czesne

Czesne za rok studiów 2016/17
studia niestacjonarne
10 rat 800 zł
2 raty 3950 zł
1 rata 7600 zł
 

Znajdź studia dla siebie