Miłość dwudziestolatka wiąże się z idealizacją partnera. Zakochany spogląda na swój związek przez różowe okulary.
Dzięki badaniom, które prowadzę, ludzie są bardziej świadomi własnych odczuć i emocji.prof. dr hab. Bogdan Wojciszke
psycholog społeczny, zajmuje się badaniem dynamiki bliskich związków uczuciowych i psychologii władzy
Prodziekan ds. nauki Wydziału Zamiejscowego SWPS w Sopocie

Psychologia

Postawy pracownika wobec organizacji i wykonywanego zawodu mają w sobie komponent jawny i ukryty.
W badaniach, które prowadzę, sprawdzamy, jak różnie mierzone postawy przekładają się na efektywność pracownika i ponoszone przez niego psychologiczne koszty pracy.dr hab. Sylwiusz Retowski, prof. SWPS
Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Sopocie
Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej

Psychologia

Psychologia jest nauką, która pomaga poznać i zrozumieć człowieka znajdującego się w różnych sytuacjach życiowych i na różnych etapach życia. Daje ogólny obraz tego, jak działa psychika człowieka i jak odbiera on otaczający go świat, jak go przeżywa i jak reaguje w różnych sytuacjach. Taka wiedza pozwala nieść profesjonalną pomoc nie tylko ludziom zdrowym i dobrze funkcjonującym, choć zmagającym się z przejściowymi trudnościami, ale także osobom z zaburzeniami psychicznymi i zgłaszającymi trudności w dostosowaniu się do wymogów otoczenia.

Czym jest psychologia?

Psychologia jest nauką, która pomaga poznać i zrozumieć człowieka znajdującego się w różnych sytuacjach życiowych i na różnych etapach życia. Daje ogólny obraz tego, jak działa psychika człowieka i jak odbiera on otaczający go świat, jak go przeżywa i jak reaguje w różnych sytuacjach. Taka wiedza pozwala nieść profesjonalną pomoc nie tylko ludziom zdrowym i dobrze funkcjonującym, choć zmagającym się z przejściowymi trudnościami, ale także osobom z zaburzeniami psychicznymi i zgłaszającymi trudności w dostosowaniu się do wymogów otoczenia.


Poziom: studia jednolite magisterskie 
Tryb: stacjonarny i niestacjonarny
Czas trwania: 5 lat

rokrokrokrokrok

Adresaci studiów

Jednolite 5-letnie studia magisterskie adresowane są do osób empatycznych, otwartych na drugiego człowieka, gotowych nieść pomoc i wsparcie. To dobry wybór dla kandydatów, którzy myślą o pracy psychologa, i którym zależy na zdobyciu specjalistycznej wiedzy i kompetencji niezbędnych do wykonywania tego zawodu.

Jedne z najlepszych studiów psychologicznych w Polsce

Wraz z dwoma największymi uniwersytetami SWPS otwiera listę najlepszych uczelni prowadzących studia na kierunku psychologia. W rankingu „Perspektyw” 2012, 2013 i 2014 r. SWPS zajęła 3. miejsce w kraju, wśród wszystkich szkół wyższych oferujących studia psychologiczne.

Studia nagrodzone przez MNiSW

Autorski program kształcenia na kierunku psychologia w Sopocie został uznany przez MNiSW za jeden z najbardziej innowacyjnych programów studiów w Polsce. Wydział otrzymał 1 mln zł na dalsze doskonalenie oferty dydaktycznej i pokrycie kosztów praktyk studentów.

Europejskie standardy nauczania EuroPsy

Program studiów psychologicznych w SWPS jest dostosowany do europejskich standardów nauczania psychologii. Spełnia wymagania Europejskiego Certyfikatu Psychologa EuroPsy, który w wielu krajach europejskich definiuje zawód psychologa i reguluje dostęp do jego wykonywania. Standardy te uznawane są także w Polsce i zapewne wkrótce zostaną potwierdzone ustawą.

Wiedza i umiejętności przydatne w wielu zawodach

Wiedza i umiejętności psychologiczne znajdują zastosowanie w wielu obszarach zawodowych, takich jak: pomoc medyczna, polityka społeczna, media, rekrutacja kadr, zarządzanie, szkolenia, badania rynku, psychoedukacja i psychoprofilaktyka, badania przesiewowe dotyczące różnych zaburzeń i inne badania o charakterze społecznym, terapia pedagogiczna i grupy wsparcia, praca socjalna, mediacje, praca na rzecz wymiaru sprawiedliwości, policji i więziennictwa, interwencje środowiskowe i kryzysowe, oświata i wychowanie.

Elastyczny program kształcenia

Unikatowe ścieżki i specjalności dostosowane do wymagań rynku pracy, a także bogata oferta zajęć fakultatywnych, pozwalają na zróżnicowanie programu kształcenia w zależności od indywidualnych zainteresowań i planów zawodowych studenta. Nowoczesny program studiów pozwala zdobyć kompetencje zawodowe i umiejętności praktyczne niezbędne w działalności pomocowej i doradczej zarówno w kraju, jak i za granicą.

Studia jednolite magisterskie oraz studia I stopnia

Wydział Zamiejscowy w Sopocie oferuje studia jednolite magisterskie oraz studia I stopnia, dzięki czemu kandydat może dostosować zakres kształcenia do swoich potrzeb. Posiadanie wyłącznie licencjatu z psychologii nie wystarcza do wykonywania zawodu psychologa. Takie wykształcenie jest jednak bardzo przydatne wszędzie tam, gdzie sukces zawodowy zależy od umiejętności komunikowania się z ludźmi, rozumienia ich potrzeb i reakcji, oceny ich stanu psychicznego, kierowania zespołem, a także działania pod presją wysokich wymagań i odpowiedzialności.

Specjalności

Psychologia ogólna

Psychologia ogólna to studia, które eksplorują podstawowy dział psychologii naukowej. Bada ona prawa rządzące psychiką i zachowaniami człowieka oraz jego rozwojem. Studenci tego kierunku zdobywają wiedzę dotyczącą spostrzegania rzeczywistości, funkcjonowania pamięci, powstawania i kontroli emocji, kształtowania się osobowości, wzbudzania motywacji, skuteczności samokontroli, a także procesów twórczości i indywidualnych różnic między ludźmi. Na czwartym i piątym roku studiów poszerzają swoje kompetencje, realizując moduły specjalnościowe.

przejdź do opisu specjalności »

Psychologia biznesu

Psychologia biznesu to studia, które łączą wiedzę o podstawowych aspektach psychologii organizacji i zarządzania z wiedzą psychologiczną na temat komunikacji w kontekście działalności biznesowej. Dostarczają wielu praktycznych treści z szeroko rozumianej psychologii konsumenta i marketingu dotyczących np. zachowań ludzi w różnych formach działalności biznesowej czy procesów zachodzących u człowieka pod wpływem oddziaływań marketingowych.

przejdź do opisu specjalności »

Psychologia kliniczna i zdrowia

Psychologia kliniczna i zdrowia to studia łączące wiedzę o zaburzeniach osobowości i zaburzeniach psychicznych z zagadnieniami dotyczącymi promocji i prewencji zdrowia, zdrowego trybu życia i zdrowia psychicznego. Studenci poznają także zagadnienia problemowe związane z obszarem interwencji kryzysowej, jak przemoc, mobbing, stres potraumatyczny, profilaktyka i terapia uzależnień. Zdobywają kompetencje diagnostyczne oraz podstawy oddziaływań psychoterapeutycznych.

przejdź do opisu specjalności »

Psychologia wspomagania rozwoju

Studia łączą wiedzę z psychologii rozwoju człowieka, psychologii edukacji, psychologii wychowawczej, diagnozy i pomocy psychologicznej. Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności praktyczne związane ze stymulacją rozwoju osób w normie, a także osób z trudnościami i zaburzeniami typowymi dla danego etapu rozwojowego. Uczą się pracować z ludźmi w różnym wieku – z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi i seniorami.

przejdź do opisu specjalności »

Kadra

 • 1
 • 2
 • 3
Poprzedni Następny
dr hab. Sylwiusz Retowski, prof. SWPS

dr hab. Sylwiusz Retowski, prof. SWPS

psycholog pracy i organizacji, dziekan Wydział Zamiejscowy SWPS w Sopocie

prof. dr hab. Bogdan Wojciszke

prof. dr hab. Bogdan Wojciszke

psycholog, kierownik Katedry Psychologii Społecznej

prof. dr hab. Tomasz Maruszewski

prof. dr hab. Tomasz Maruszewski

specjalista w dziedzinie zjawisk pamięci

dr hab. Krystyna Drat-Ruszczak, prof. SWPS

dr hab. Krystyna Drat-Ruszczak, prof. SW…

psycholog kliniczny i zdrowia

dr Marlena Kossakowska

dr Marlena Kossakowska

psycholog zdrowia, adiunkt w Zakładzie Psychologii Klinicznej i Zdrowia

dr Michał Parzuchowski

dr Michał Parzuchowski

psycholog społeczny, ekspert z zakresu embodimentu

dr Agnieszka Popławska

dr Agnieszka Popławska

psycholog organizacji i marketingu

dr Radosław Sterczyński

dr Radosław Sterczyński

psycholog poznawczy

dr Marek Suchar

dr Marek Suchar

psycholog organizacji i zarządzania

dr Aleksandra Szymków-Sudziarska

dr Aleksandra Szymków-Sudziarska

psycholog organizacji i zarządzania

mgr Konrad Bocian

mgr Konrad Bocian

psycholog społeczny

mgr Edyta Bonk

mgr Edyta Bonk

psycholog rozwojowy

mgr Anna Hebenstreit-Maruszewska

mgr Anna Hebenstreit-Maruszewska

psycholog, seksuolog

mgr Agnieszka Kasprzyk-Mączyńska

mgr Agnieszka Kasprzyk-Mączyńska

psycholog, doradca zawodowy

dr Jacek Buczny

dr Jacek Buczny

psycholog, ekspert z zakresu samoregulacji zachowań impulsywnych

dr Wiesław Baryła

dr Wiesław Baryła

psycholog społeczny

dr Małgorzata Tartas

dr Małgorzata Tartas

psychoterapeutka

mgr Jolanta Koczurowska

mgr Jolanta Koczurowska

psycholog kliniczny, certyfikowany specjalista terapii uzależnień

mgr Luis Alarcon

mgr Luis Alarcon

psychoterapeuta

mgr Aleksandra Cebella

mgr Aleksandra Cebella

specjalista II stopnia psychologii klinicznej

mgr Joanna Trzaska

mgr Joanna Trzaska

psycholog, psychoterapeuta

mgr Sebastian Galant

mgr Sebastian Galant

psycholog kliniczny

mgr Kamila Rozbiewska-Skrobun

mgr Kamila Rozbiewska-Skrobun

psycholog, psychoterapeutka psychoanalityczna

mgr Ewa Sulska

mgr Ewa Sulska

specjalistka II stopnia psychologii klinicznej

mgr Iwona Zgondek-Stram

mgr Iwona Zgondek-Stram

pedagog ze specjalnością w zakresie resocjalizacji i profilaktyki społecznej

mgr Przemysław Staroń

mgr Przemysław Staroń

psycholog, kulturoznawca

Warto obejrzeć

Finansowanie studiów

Mistrzowski Start

Najzdolniejsi kandydaci na studia w SWPS mają możliwość zdobycia darmowych indeksów na wybrane kierunki. Laureaci konkursu Mistrzowski Start otrzymują stypendium pokrywające czesne za pierwszy rok studiów, które mogą przedłużyć na cały okres nauki, p...

Czytaj więcej

Finansowanie

Finansowanie

Czytaj więcej

Preferencyjne kredyty

Jeśli potrzebujesz wsparcia finansowego, pamiętaj o możliwości skorzystania z preferencyjnego kredytu dla studentów i doktorantów. Wnioski można składać od 1 października do 15 listopada.

Czytaj więcej

Stypendia za osiągnięcia

Stypendia za osiągnięcia naukowe, artystyczne bądź sportowe przyznawane są przez uczelnie, MNiSW, a także samorządy terytorialne. Kwoty wahają się od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych – warto zatem sprawdzić, jakie są możliwości, i złoży...

Czytaj więcej

Stypendia socjalne

Stypendia socjalne przysługują studentom, których miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 850,20 zł. Wysokość stypendium zależy od poziomu dochodu w rodzinie studenta – im niższy dochód, tym wyższa stawka stypendialna. ...

Czytaj więcej

Stypendia dla osób niepełnosprawnych

Dla studentów z niepełnosprawnością istnieje szereg udogodnień, takich jak bezpłatna pomoc psychologa, tłumacza języka migowego, instruktora orientacji przestrzennej czy asystenta, a także możliwość dofinansowania studiów nawet do 100% czesnego. ...

Czytaj więcej
Zostaw swoje dane, będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Rekrutacja

Jeśli jesteś zainteresowana/zainteresowany naszymi studiami i otrzymywaniem aktualnych informacji o warunkach rekrutacji, opłatach, promocjach w czesnym lub konkursie Mistrzowski Start, w którym na najlepszych czekają indeksy uprawniające do bezpłatnego studiowania, prosimy zostaw nam swój adres mailowy, a będziemy w stałym kontakcie.

Oficjalnie rekrutacja w SWPS startuje 15 kwietnia 2015 r. Wówczas na stronie pojawi się internetowy formularz rekrutacyjny wraz ze szczegółowymi warunkami przyjęcia na studia i opłatami.

Biuro Rekrutacji w Sopocie

 • 58 721 46 00, 58 721 46 95, 782 200 552
 • rekrutacja.sopot@swps.edu.pl
 • Adres: ul. Polna 16/20, 81-745 Sopot
  Pokój: 008
 • Godziny pracy
  wtorek: 10:00-17:00
  środa, czwartek, piątek: 10:00-15:30
  poniedziałek, sobota-niedziela: NIECZYNNE
 

Znajdź studia dla siebie