Czy Polak może być tak szczęśliwy jak Amerykanin? Jak psychologia pozytywna rozumie szczęście? Na zajęciach dzielę się swoimi doświadczeniami zawodowymi, zdobytymi m.in. na stażu u Martina Seligmana w Positive Psychology Center na University of Pennsylvania w Filadelfii.dr Marlena Kossakowska
adiunkt w Zakładzie Psychologii Klinicznej i Zdrowia

Psychologia
kliniczna
i zdrowia

Psychologia kliniczna pozwala mi rozumieć ludzi, rozwijać tolerancję, akceptację i cierpliwość. Interesuje mnie, jak zmienia się współczesny świat i jak zmieniają się zaburzenia psychiczne. Ostatecznie, to one pokazują, że jesteśmy pochodną świata społecznego wokół nas.dr hab. Krystyna Drat-Ruszczak, prof. Uniwersytetu SWPS
Kierownik Katedry Zastosowań Psychologii
Wydział Zamiejscowy w Sopocie

Psychologia kliniczna
i zdrowia

Psychologia kliniczna i zdrowia to studia łączące wiedzę o zaburzeniach osobowości i zaburzeniach psychicznych z zagadnieniami dotyczącymi promocji i prewencji zdrowia, zdrowego trybu życia i zdrowia psychicznego. Studenci poznają także zagadnienia problemowe związane z obszarem interwencji kryzysowej, jak: przemoc, mobbing, stres potraumatyczny, profilaktyka, terapia uzależnień. Zdobywają kompetencje diagnostyczne oraz podstawy oddziaływań psychoterapeutycznych.

Opis specjalności

Psychologia kliniczna i zdrowia to studia łączące wiedzę o zaburzeniach osobowości i zaburzeniach psychicznych z zagadnieniami dotyczącymi promocji i prewencji zdrowia, zdrowego trybu życia i zdrowia psychicznego. Studenci poznają także zagadnienia problemowe związane z obszarem interwencji kryzysowej, jak: przemoc, mobbing, stres potraumatyczny, profilaktyka, terapia uzależnień. Zdobywają kompetencje diagnostyczne oraz podstawy oddziaływań psychoterapeutycznych.

pdf imageProgram studiów (tryb stacjonarny)
pdf imageProgram studiów(tryb niestacjonarny)


Poziom: studia jednolite magisterskie
Tryb: stacjonarny i niestacjonarny
Rekrutacja na rok akademicki 2016/17 zakończona!
Czas trwania: 5 lat

rokrokrokrokrok

Adresaci studiów

Kierunek adresowany jest do osób, dla których w centrum zainteresowań znajduje się drugi człowiek – jego motywy, problemy, dążenia, lęki i nadzieje. Kandydaci na te studia powinni dążyć do rozumienia zachowań innych oraz do zdobycia umiejętności stawiania diagnozy: komu, kiedy i jak pomagać. Psychologia kliniczna i zdrowia to dobry wybór zarówno dla osób, które dopiero zaczynają studia, jak i dla tych, którzy ukończyli inny kierunek, ale chcą zmienić swoją ścieżkę zawodową lub rozwijać swoje pasje.

Najlepsza psychologia w Trójmieście

W rankingu „Perspektyw” wraz z dwoma największymi uczelniami w Polsce Uniwersytet SWPS otwiera listę najlepszych ośrodków w kraju prowadzących studia na kierunku psychologia. Wydział Zamiejscowy w Sopocie zajmuje 1. miejsce wśród jednostek kształcących w tym obszarze w Trójmieście. Więcej informacji »

Wszechstronne studia

Zajęcia, które oferuje specjalność, obejmują zarówno tradycyjne problemy kliniczne – zaburzenia osobowości, zaburzenia psychiczne, jak i problemy związane z wyzwaniami współczesności, np. zaburzenia odżywiania, samobójstwa wśród młodzieży, cyberprzemoc, ryzykowne zachowania internetowe czy problemy wykluczenia i dyskryminacji.

Zajęcia prowadzone przez wybitnych naukowców i praktyków

Studenci uczą się od najlepszych badaczy oraz specjalistów w zakresie psychologii klinicznej, w tym psychiatrów, psychoterapeutów, trenerów czy superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Program studiów wyróżniony milionem złotych

Program studiów psychologicznych oferowanych na sopockim wydziale Uniwersytetu SWPS został wyróżniony w 2012 r. przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wydział otrzymał milion złotych na dalsze doskonalenie oferty dydaktycznej i pokrycie kosztów praktyk studenckich.

Droga do dyplomu

Zdobywasz podstawową wiedzę i umiejętności psychologiczne z zakresu psychologii ogólnej, rozwojowej, metodologii badań psychologicznych, pomocy psychologicznej. Otrzymujesz pierwsze informacje na temat prowadzenia rozmowy i wywiadu psychologicznego. Uczysz się budować poczucie bezpieczeństwa i zaufania w relacji oraz zdobywasz wiedzę na temat podmiotowego traktowania rozmówcy.

Droga do
dyplomu

Pogłębiasz wiedzę i poszerzasz umiejętności zdobyte na pierwszym roku. Równolegle realizujesz moduły wprowadzające Cię w obszary psychologii, którym poświęcone są ścieżki specjalnościowe i tym samym przygotowujesz się do wyboru swojej dalszej drogi kształcenia. Na koniec roku dokonujesz wyboru ścieżki spośród: Psychologii w edukacji i wychowaniu, Psychologii w praktyce klinicznej i zdrowia, Psychologii w biznesie lub Psychologii ogólnej.

Na trzecim roku realizujesz trzy moduły z wybranej specjalności. Doskonalisz znajomość określonych problemów psychologicznych, takich jak: sytuacje kryzysowe, przemoc, uzależnienia, zaburzenia odżywiania, praca z osobami dyskryminowanymi, wykluczonymi, chorymi przewlekle i terminalnie. Uczysz się także podstaw psychologicznej interwencji w tych obszarach.

Kontynuujesz studia na specjalności Psychologia kliniczna i zdrowia. Rozpoczynasz wykłady z psychopatologii zaawansowanej, psychologii zdrowia, warsztaty i zajęcia terenowe z pomocy psychologicznej. Zapoznajesz się ze strukturą instytucji społecznych powołanych do psychologicznych działań pomocowych i terapii. Realizujesz praktyki studenckie. Rozpoczynasz także seminarium magisterskie.

Zdobywasz podstawowe umiejętności kliniczne diagnozowania najczęstszych zaburzeń psychicznych i neurologicznych oraz praktyczną wiedzę o podstawowych kierunkach psychoterapii. Uczysz się reguł interwencji wobec osób uwikłanych w przemoc, w przypadkach zachowań samobójczych i molestowania seksualnego oraz takich zdarzeń, jak katastrofy naturalne. Pogłębiasz wiedzę z zakresu prewencji i promocji zdrowia. Zapoznajesz się z metodą dialogu motywującego, ze współczesnymi sposobami redukcji stresu oraz z podstawowymi metodami i programami interwencji psychologii pozytywnej. Piąty rok studiów to także czas pisania pracy magisterskiej i przygotowywania się do obrony.

Po studiach

Kontynuacja nauki

Absolwenci mogą kontynuować naukę na Uniwersytecie SWPS na wybranych studiach podyplomowych oraz w centrach i ośrodkach psychoterapii. Mogą także rozpocząć studia doktoranckie w obszarze psychologii na Uniwersytecie SWPS w Warszawie lub we Wrocławiu.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci Psychologii klinicznej i zdrowia mogą pełnić rolę terapeuty, coucha, konsultanta, doradcy w większości placówek społeczno-oświatowych, takich jak ośrodki dla osób bezdomnych, ośrodki pomocy społecznej, centra pomocy rodzinie, fundacje przeciwdziałające patologiom społecznym a także psychologa klinicznego we wszystkich placówkach służby zdrowia: szpitalach, hospicjach, centrach interwencji kryzysowej, poradniach zdrowia psychicznego, klinikach rehabilitacyjnych, poradniach i ośrodkach terapii i rehabilitacji uzależnień.

Kadra

dr hab. Krystyna Drat-Ruszczak, prof. Un…

psycholog kliniczny i zdrowia

dr Marlena Kossakowska

psycholog zdrowia, adiunkt w Zakładzie Psychologii Klinicznej i Zdrowia

dr Małgorzata Tartas

psychoterapeutka

mgr Jolanta Koczurowska

psycholog kliniczny, certyfikowany specjalista terapii uzależnień

mgr Luis Alarcon

psychoterapeuta

mgr Aleksandra Cebella

specjalista II stopnia psychologii klinicznej

mgr Joanna Trzaska

psycholog, psychoterapeuta

mgr Anna Hebenstreit-Maruszewska

psycholog, seksuolog

Warto obejrzeć

Finansowanie studiów

Programy stypendialne dla kandydatów

Najzdolniejsi kandydaci mogą studiować na Uniwersytecie SWPS za darmo – uczelnia przygotowała programy stypendialne pokrywające czesne za pierwszy rok studiów. „Mistrzowski Start”, „Głowa się Rusza”, „Językiada”, „Młody Lider” oraz „Temida" ...

Czytaj więcej

Finansowanie

Czytaj więcej

Preferencyjne kredyty

Jeśli potrzebujesz wsparcia finansowego, pamiętaj o możliwości skorzystania z preferencyjnego kredytu dla studentów i doktorantów. Wnioski można składać od 15 sierpnia do 31 października.

Czytaj więcej

Stypendia za osiągnięcia

Stypendia za osiągnięcia naukowe, artystyczne bądź sportowe przyznawane są przez uczelnie, MNiSW, a także samorządy terytorialne. Kwoty wahają się od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych – warto zatem sprawdzić, jakie są możliwości, i złoży...

Czytaj więcej

Stypendia socjalne

Stypendia socjalne przysługują studentom, których miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 895,70 zł. Wysokość stypendium zależy od poziomu dochodu w rodzinie studenta – im niższy dochód, tym wyższa stawka stypendialna. ...

Czytaj więcej

Stypendia dla osób niepełnosprawnych

Dla studentów z niepełnosprawnością istnieje szereg udogodnień, takich jak bezpłatna pomoc psychologa, tłumacza języka migowego, instruktora orientacji przestrzennej czy asystenta, a także możliwość dofinansowania studiów nawet do 100% czesnego. ...

Czytaj więcej

Rekrutacja

Zostaw swoje dane, będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Biuro Rekrutacji w Sopocie

 • 58 721 46 00
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Adres: ul. Polna 16/20, 81-745 Sopot
  Pokój: 007
 • Godziny pracy
  ​poniedziałek-piątek: 8.00 - 16.00

Rekrutacja krok po kroku

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy.
 2. Skompletuj następujące dokumenty:
  • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał/odpis do wglądu)
  • 1 podpisane zdjęcie (zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
  • kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej
 3. Dostarcz komplet dokumentów do Biura Rekrutacji. Jeżeli wysyłasz dokumenty pocztą lub składa je za ciebie ktoś inny, wydrukuj dodatkowo z formularza rekrutacyjnego:
  • ankietę osobową
  • umowę o warunkach odpłatności za studia (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
  • załączniki do umowy (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
 4. Informacja o przyjęciu na studia pojawi się na twoim koncie rekrutacyjnym na drugi dzień roboczy. Otrzymasz ją także pocztą na wskazany przez siebie adres.

 

pdf icon 48x48  Zasady rekrutacji

pdf icon 48x48  Wymagane dokumenty

pdf icon 48x48  Wzór umowy

 

pdf icon 48x48  podręczniki najczęściej wykorzystywane w czasie studiów

pdf icon 48x48  lista pozycji popularnonaukowych

Opłaty i promocje

Opłata rekrutacyjna wynosi 300 PLN.

Opłatę należy uiścić na konto uczelni. 
58 1750 1312 1330 0000 0005 3040
Raiffeisen Bank Polska S.A.
Przy wpłacie należy podać IMIĘ, NAZWISKO i KIERUNEK STUDIÓW.

Absolwenci studiów wyższych Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata rekrutacyjna:
 • jest bezzwrotna w przypadku decyzji o zakwalifikowaniu kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów,
 • jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów oraz w przypadku rezygnacji kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia przed rozpatrzeniem jego kandydatury przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną,
 • jest zwracana z potrąceniem kosztów administracyjnych w wysokości 100 zł w przypadku wydania przez komisję rekrutacyjną decyzji o nieprzyjęciu kandydata na studia.

Czesne

Czesne za rok studiów 2016/17
studia stacjonarne
10 rat 800 zł
2 raty 3950 zł
1 rata 7600 zł
studia niestacjonarne
10 rat 800 zł
2 raty 3950 zł
1 rata 7600 zł
 

Znajdź studia dla siebie