Czy rozwijamy się przez całe życie? Jak aktywizować i edukować seniorów? Jakie są obecnie wzorce starzenia się w Polsce?
Dowiesz się tego w teorii i praktyce na specjalizacji Praca z Seniorem.mgr Edyta Bonk
psycholog, Zakład Psychologii Wspomagania Rozwoju

Psychologia
wspomagania rozwoju

Jeśli chcesz rozpalać innych, samemu musisz płonąć.
Zajęcia w ramach tej specjalności wyposażą Cię w zestaw narzędzi potrzebnych do skutecznego wspierania rozwoju Twoich odbiorców oraz całokształtu pracy psychoedukacyjnej i psychopedagogicznej.mgr Przemysław Staroń
psycholog i kulturoznawca,
Zakład Psychologii Wspomagania Rozwoju
Wydział Zamiejscowy w Sopocie

Psychologia
wspomagania rozwoju

Wspomaganie rozwoju człowieka to dziedzina, która łączy w sobie kompetencje z wielu obszarów psychologii. Punktem scalającym jest zawsze człowiek i jego dobrostan, bez względu na wiek czy pochodzenie.

W swojej pracy zajmuję się między innymi diagnozą psychologiczną dzieci i młodzieży, wspomaganiem rozwoju osób przewlekle chorych w różnym wieku, ze szczególnym uwzględnieniem cukrzycy i otyłości. Moją pasją jest także seksuologia.dr Dorota Kalka
Kierownik Zakładu Psychologii Wspomagania Rozwoju
Wydział Zamiejscowy w Sopocie

Psychologia
wspomagania rozwoju

Psychologia wspomagania rozwoju. Studia łączą wiedzę z psychologii rozwoju człowieka, psychologii edukacji, psychologii wychowawczej, diagnozy i pomocy psychologicznej. Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności praktyczne związane ze stymulacją rozwoju osób w normie, a także osób z trudnościami i zaburzeniami typowymi dla danego etapu rozwojowego. Uczą się pracować z ludźmi w różnym wieku – z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi i seniorami.

Opis specjalności

Studia łączą wiedzę z psychologii rozwoju człowieka, psychologii edukacji, psychologii wychowawczej, diagnozy i pomocy psychologicznej. Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności praktyczne związane ze stymulacją rozwoju osób w normie, a także osób z trudnościami i zaburzeniami typowymi dla danego etapu rozwojowego. Uczą się pracować z ludźmi w różnym wieku – z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi i seniorami.

pdf imageProgram studiów (tryb stacjonarny)
pdf imageProgram studiów (tryb niestacjonarny)


Poziom: studia jednolite magisterskie
Tryb: stacjonarny i niestacjonarny
Rekrutacja na rok akademicki 2016/17 zakończona!
Czas trwania: 5 lat

rokrokrokrokrok

Adresaci studiów

Studia są adresowane do osób interesujących się rozwojem psychologicznym człowieka i pragnących pracować z ludźmi w celu wspomagania ich procesu rozwojowego. Mogą stanowić dobry wybór zarówno dla osób, rozpoczynających pierwsze studia, jak i dla studentów lub absolwentów innych kierunków, takich jak pedagogika czy kierunki medyczne.

Najlepsza psychologia w Trójmieście

W rankingu „Perspektyw” wraz z dwoma największymi uczelniami w Polsce Uniwersytet SWPS otwiera listę najlepszych ośrodków w kraju prowadzących studia na kierunku psychologia. Wydział Zamiejscowy w Sopocie zajmuje 1. miejsce wśród jednostek kształcących w tym obszarze w Trójmieście. Więcej informacji »

Program studiów wyróżniony milionem złotych

Program studiów psychologicznych oferowanych na sopockim wydziale Uniwersytetu SWPS został wyróżniony w 2012 r. przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wydział otrzymał milion złotych na dalsze doskonalenie oferty dydaktycznej i pokrycie kosztów praktyk studenckich.

Wszechstronne przygotowanie do pracy

Absolwenci specjalności mają wiedzę i umiejętności z zakresu diagnozy szkolnej, pracy z grupą młodzieży, współpracy z rodzicami, prowadzenia pracy psychoedukacyjnej, pracy w poradnictwie zawodowym i pracy z seniorem.

Droga do dyplomu

Zdobywasz podstawową wiedzę i umiejętności psychologiczne z zakresu psychologii ogólnej, rozwojowej, metodologii badań psychologicznych, pomocy psychologicznej. Otrzymujesz pierwsze informacje na temat prowadzenia rozmowy i wywiadu psychologicznego. Uczysz się budować poczucie bezpieczeństwa i zaufania w relacji oraz zdobywasz wiedzę na temat podmiotowego traktowania rozmówcy.

Droga do
dyplomu

Pogłębiasz wiedzę i poszerzasz umiejętności zdobyte na pierwszym roku. Równolegle realizujesz moduły wprowadzające Cię w obszary psychologii, którym poświęcone są ścieżki specjalnościowe i tym samym przygotowujesz się do wyboru swojej dalszej drogi kształcenia. Na koniec roku dokonujesz wyboru ścieżki spośród: Psychologii w edukacji i wychowaniu, Psychologii w praktyce klinicznej i zdrowia, Psychologii w biznesie lub Psychologii ogólnej.

Na trzecim roku realizujesz trzy moduły z wybranej specjalności. Pogłębiasz wiedzę w interesujących Cię dziedzinach psychologii. Pod opieką dydaktyków realizujesz projekty indywidualne i grupowe.

Kontynuujesz studia na specjalności Psychologia wspomagania rozwoju. Pogłębiasz swoją wiedzę dotyczącą wspomagania rozwoju ludzi w różnym wieku i ze zróżnicowanymi uwarunkowaniami. Poznajesz podstawy seksuologii. Rozpoczynasz seminarium magisterskie i ustalasz temat pracy dyplomowej z promotorem. Odbywasz praktyki studenckie.

Realizujesz kolejne moduły specjalnościowe, szlifujesz warsztat psychologa rozwojowego i pracujesz nad pracą dyplomową. Przygotowujesz się do obrony, która jest zwieńczeniem studiów.

Po studiach

Kontynuacja nauki

Absolwenci mogą kontynuować naukę na studiach doktoranckich na Uniwersytecie SWPS w Warszawie lub we Wrocławiu. Moga także doskonalić kompetecje na studiach podyplomowych na kierunkach zgodnych z ich zainteresowaniami i planami zawodowymi.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci dzięki przygotowaniu pedagogicznemu mogą znaleźć zatrudnienie w placówkach oświatowych, ośrodkach edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, fundacjach wspierających rozwój, uniwersytetach trzeciego wieku oraz w placówkach pomocowych i ośrodkach związanych z poradnictwem w zakresie edukacji i wychowania dzieci i młodzieży.

Kadra

prof. dr hab. Bolesław Niemierko

znawca diagnostyki edukacyjnej i teorii testów

dr Dorota Kalka

psycholog, seksuolog, kierownik Zakładu Psychologii Wspomagania Rozwoju

dr n. med. Jerzy Foerster

lekarz gerontolog

dr Urszula Sajewicz-Radtke

znawczyni diagnozy psychologicznej

mgr Bartosz Karcz

psycholog rozwoju człowieka ze szczególnym uwzględnieniem sfery seksualnej

mgr Edyta Bonk

psycholog rozwojowy

prof. dr hab. Marta Bogdanowicz

ekspertka w dziedzinie psychologii klinicznej dziecka

mgr Przemysław Staroń

psycholog, kulturoznawca

mgr Anna Hebenstreit-Maruszewska

psycholog, seksuolog

dr Joanna Chromik-Kovacs

ekspertka w zakresie nadpobudliwości psychoruchowej i zaburzeń zachowania

Warto obejrzeć

Finansowanie studiów

Programy stypendialne dla kandydatów

Najzdolniejsi kandydaci mogą studiować na Uniwersytecie SWPS za darmo – uczelnia przygotowała programy stypendialne pokrywające czesne za pierwszy rok studiów. „Mistrzowski Start”, „Głowa się Rusza”, „Językiada”, „Młody Lider” oraz „Temida" ...

Czytaj więcej

Finansowanie

Czytaj więcej

Preferencyjne kredyty

Jeśli potrzebujesz wsparcia finansowego, pamiętaj o możliwości skorzystania z preferencyjnego kredytu dla studentów i doktorantów. Wnioski można składać od 15 sierpnia do 31 października.

Czytaj więcej

Stypendia za osiągnięcia

Stypendia za osiągnięcia naukowe, artystyczne bądź sportowe przyznawane są przez uczelnie, MNiSW, a także samorządy terytorialne. Kwoty wahają się od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych – warto zatem sprawdzić, jakie są możliwości, i złoży...

Czytaj więcej

Stypendia socjalne

Stypendia socjalne przysługują studentom, których miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 895,70 zł. Wysokość stypendium zależy od poziomu dochodu w rodzinie studenta – im niższy dochód, tym wyższa stawka stypendialna. ...

Czytaj więcej

Stypendia dla osób niepełnosprawnych

Dla studentów z niepełnosprawnością istnieje szereg udogodnień, takich jak bezpłatna pomoc psychologa, tłumacza języka migowego, instruktora orientacji przestrzennej czy asystenta, a także możliwość dofinansowania studiów nawet do 100% czesnego. ...

Czytaj więcej

Rekrutacja

Zostaw swoje dane, będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Biuro Rekrutacji w Sopocie

 • 58 721 46 00
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Adres: ul. Polna 16/20, 81-745 Sopot
  Pokój: 007
 • Godziny pracy
  ​poniedziałek-piątek: 8.00 - 16.00

Rekrutacja krok po kroku

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy.
 2. Skompletuj następujące dokumenty:
  • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał/odpis do wglądu)
  • 1 podpisane zdjęcie (zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
  • kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej
 3. Dostarcz komplet dokumentów do Biura Rekrutacji. Jeżeli wysyłasz dokumenty pocztą lub składa je za ciebie ktoś inny, wydrukuj dodatkowo z formularza rekrutacyjnego:
  • ankietę osobową
  • umowę o warunkach odpłatności za studia (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
  • załączniki do umowy (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
 4. Informacja o przyjęciu na studia pojawi się na twoim koncie rekrutacyjnym na drugi dzień roboczy. Otrzymasz ją także pocztą na wskazany przez siebie adres.

 

pdf icon 48x48  Zasady rekrutacji

pdf icon 48x48  Wymagane dokumenty

pdf icon 48x48  Wzór umowy

 

pdf icon 48x48  podręczniki najczęściej wykorzystywane w czasie studiów

pdf icon 48x48  lista pozycji popularnonaukowych

Opłaty i promocje

Opłata rekrutacyjna wynosi 300 PLN.

Opłatę należy uiścić na konto uczelni. 
58 1750 1312 1330 0000 0005 3040
Raiffeisen Bank Polska S.A.
Przy wpłacie należy podać IMIĘ, NAZWISKO i KIERUNEK STUDIÓW.

Absolwenci studiów wyższych Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata rekrutacyjna:
 • jest bezzwrotna w przypadku decyzji o zakwalifikowaniu kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów,
 • jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów oraz w przypadku rezygnacji kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia przed rozpatrzeniem jego kandydatury przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną,
 • jest zwracana z potrąceniem kosztów administracyjnych w wysokości 100 zł w przypadku wydania przez komisję rekrutacyjną decyzji o nieprzyjęciu kandydata na studia.

Czesne

Czesne za rok studiów 2016/17
studia stacjonarne
10 rat 800 zł
2 raty 3950 zł
1 rata 7600 zł
studia niestacjonarne
10 rat 800 zł
2 raty 3950 zł
1 rata 7600 zł
 

Znajdź studia dla siebie