Miłość dwudziestolatka wiąże się z idealizacją partnera. Zakochany spogląda na swój związek przez różowe okulary.
Dzięki badaniom, które prowadzę, ludzie są bardziej świadomi własnych odczuć i emocji.prof. dr hab. Bogdan Wojciszke
psycholog społeczny, zajmuje się badaniem dynamiki bliskich związków uczuciowych i psychologii władzy
Prodziekan ds. nauki Wydziału Zamiejscowego w Sopocie

Psychologia

Postawy pracownika wobec organizacji i wykonywanego zawodu mają w sobie komponent jawny i ukryty.
W badaniach, które prowadzę, sprawdzamy, jak różnie mierzone postawy przekładają się na efektywność pracownika i ponoszone przez niego psychologiczne koszty pracy.dr hab. Sylwiusz Retowski, prof. Uniwersytetu SWPS
Prorektor ds. dydaktyki
Kierownik Zakładu Psychologii Organizacji i Marketingu

Psychologia

Psychologia jest nauką, która pomaga poznać i zrozumieć człowieka znajdującego się w różnych sytuacjach życiowych i na różnych etapach życia. Daje ogólny obraz tego, jak działa psychika człowieka i jak odbiera on otaczający go świat, jak go przeżywa i jak reaguje w różnych sytuacjach. Taka wiedza pozwala nieść profesjonalną pomoc nie tylko ludziom zdrowym i dobrze funkcjonującym, choć zmagającym się z przejściowymi trudnościami, ale także osobom z zaburzeniami psychicznymi i zgłaszającymi trudności w dostosowaniu się do wymogów otoczenia.

Czym jest psychologia?

Psychologia jest nauką, która pomaga poznać i zrozumieć człowieka znajdującego się w różnych sytuacjach życiowych i na różnych etapach życia. Daje ogólny obraz tego, jak działa psychika człowieka i jak odbiera on otaczający go świat, jak go przeżywa i jak reaguje w różnych sytuacjach. Taka wiedza pozwala nieść profesjonalną pomoc nie tylko ludziom zdrowym i dobrze funkcjonującym, choć zmagającym się z przejściowymi trudnościami, ale także osobom z zaburzeniami psychicznymi i zgłaszającymi trudności w dostosowaniu się do wymogów otoczenia.

pdf imageProgram studiów (tryb stacjonarny)
pdf imageProgram studiów (tryb niestacjonarny)


Poziom: studia I stopnia
Tryb: stacjonarny i niestacjonarny
Rekrutacja na rok akademicki 2016/17 zakończona!
Czas trwania: 3 lata

rokrokrokrokrok

Adresaci studiów

Studia I stopnia są skierowane do kandydatów, których interesuje człowiek oraz psychologiczne podłoże jego zachowania. To dobry wybór dla osób, które nie wiedzą jeszcze, czy w przyszłości będą chciały pracować w zawodzie psychologa, ponieważ na studiach I stopnia zdobędą umiejętności przydatne w wielu innych obszarach zawodowych. Po zrobieniu licencjatu będą mogły zdecydować, czy chcą kontynuować studia psychologiczne, czy wolą zgłębić wiedzę z innej dziedziny i zdobyć w ten sposób wielokierunkowe i interdyscyplinarne wykształcenie.

Jedne z najlepszych studiów psychologicznych w Polsce

Uniwersytet SWPS jest jedną z najlepszych uczelni w Polsce prowadzących studia na kierunku psychologia. W rankingu „Perspektyw” z 2016 r. wśród siedmiu najwyżej ocenianych jednostek znajdują się trzy wydziały Uniwersytetu SWPS, w tym Wydział Zamiejscowy w Sopocie. Więcej informacji »

Studia nagrodzone przez MNiSW

Autorski program kształcenia na kierunku psychologia w Sopocie został uznany przez MNiSW za jeden z najbardziej innowacyjnych programów studiów w Polsce. Wydział otrzymał 1 mln zł na dalsze doskonalenie oferty dydaktycznej i pokrycie kosztów praktyk studentów.

Europejskie standardy nauczania EuroPsy

Program studiów psychologicznych na Uniwersytecie SWPS jest dostosowany do europejskich standardów nauczania psychologii. Spełnia wymagania Europejskiego Certyfikatu Psychologa EuroPsy, który w wielu krajach europejskich definiuje zawód psychologa i reguluje dostęp do jego wykonywania. Standardy te uznawane są także w Polsce i zapewne wkrótce zostaną potwierdzone ustawą.

Wiedza i umiejętności przydatne w wielu zawodach

Wiedza i umiejętności psychologiczne znajdują zastosowanie w wielu obszarach zawodowych, takich jak: pomoc medyczna, polityka społeczna, media, rekrutacja kadr, zarządzanie, szkolenia, badania rynku, psychoedukacja i psychoprofilaktyka, badania przesiewowe dotyczące różnych zaburzeń i inne badania o charakterze społecznym, terapia pedagogiczna i grupy wsparcia, praca socjalna, mediacje, praca na rzecz wymiaru sprawiedliwości, policji i więziennictwa, interwencje środowiskowe i kryzysowe, oświata i wychowanie.

Elastyczny program kształcenia

Unikatowe ścieżki i specjalności dostosowane do wymagań rynku pracy, a także bogata oferta zajęć fakultatywnych pozwalają na zróżnicowanie programu kształcenia w zależności od indywidualnych zainteresowań i planów zawodowych studenta. Nowoczesny program studiów daje szanse na zdobycie kompetencji zawodowych i umiejętności praktycznych niezbędnych w działalności pomocowej i doradczej, zarówno w kraju, jak i za granicą.

Studia jednolite magisterskie oraz studia I stopnia

Wydział Zamiejscowy w Sopocie oferuje studia jednolite magisterskie oraz studia I stopnia, dzięki czemu kandydat może dostosować zakres kształcenia do swoich potrzeb. Posiadanie wyłącznie licencjatu z psychologii nie wystarcza do wykonywania zawodu psychologa. Takie wykształcenie jest jednak bardzo przydatne wszędzie tam, gdzie sukces zawodowy zależy od umiejętności komunikowania się z ludźmi, rozumienia ich potrzeb i reakcji, oceny ich stanu psychicznego, kierowania zespołem, a także działania pod presją wysokich wymagań i odpowiedzialności.

Ścieżki

Psychologia ogólna

Psychologia ogólna zajmuje się badaniem zarówno podstawowych procesów psychicznych, takich jak: spostrzeganie, pamięć, uwaga, emocje, motywacja, jak i zjawisk bardziej złożonych, takich jak: inteligencja, temperament czy też osobowość. Wiedza z zakresu psychologii ogólnej pozwala spojrzeć na te zjawiska z perspektywy uniwersalnych prawidłowości. Umożliwia też zrozumienie tego, w czym wyrażają się istotne różnice między ludźmi pod tym względem, i jakie konsekwencje powodują.

przejdź do opisu ścieżki »

Psychologia w biznesie

Psychologia w biznesie to studia, które łączą wiedzę o podstawowych aspektach psychologii organizacji i zarządzania z wiedzą psychologiczną na temat komunikacji w kontekście działalności biznesowej. Dostarczają także wielu praktycznych treści z szeroko rozumianej psychologii konsumenta i marketingu użytecznej w każdej formie działalności biznesowej.

przejdź do opisu ścieżki »

Psychologia w edukacji i wychowaniu

Ścieżka studiów łączy wiedzę z psychologii rozwoju człowieka, psychologii edukacji, psychologii wychowawczej, diagnozy i pomocy psychologicznej. Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności praktyczne związane ze stymulacją rozwoju osób w normie, a także osób z trudnościami i zaburzeniami typowymi dla danego etapu rozwojowego. Uczą się pracować z ludźmi w różnym wieku – z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi i seniorami.

przejdź do opisu ścieżki »

Psychologia w praktyce klinicznej i zdrowia

Psychologia w praktyce klinicznej i zdrowia to ścieżka studiów, która dotyczy problemów psychicznych ludzi i zaburzeń zachowania, takich jak np. kryzysy, uzależnienia, zaburzenia odżywiania. Studenci zapoznają się także z zagadnieniami psychologii pozytywnej, czyli tym, co podnosi jakość życia oraz sprzyja zdrowiu i szczęściu jednostki. Absolwenci, wiedzę zdobytą na studiach mogą wykorzystywać w praktyce klinicznej.

przejdź do opisu ścieżki »

Kadra

dr hab. Sylwiusz Retowski, prof. Uniwers…

psycholog pracy i organizacji

prof. dr hab. Bogdan Wojciszke

psycholog, kierownik Katedry Psychologii Społecznej

prof. dr hab. Tomasz Maruszewski

psycholog, zajmuje się procesami poznawczymi

dr hab. Krystyna Drat-Ruszczak, prof. Un…

psycholog kliniczny i zdrowia

dr Marlena Kossakowska

psycholog zdrowia, adiunkt w Zakładzie Psychologii Klinicznej i Zdrowia

dr Michał Parzuchowski

psycholog społeczny, ekspert z zakresu embodimentu

dr Agnieszka Popławska

psycholog organizacji i marketingu

dr Radosław Sterczyński

psycholog poznawczy

dr Marek Suchar

psycholog organizacji i zarządzania

dr Aleksandra Szymków-Sudziarska

psycholog organizacji i zarządzania

mgr Konrad Bocian

psycholog społeczny

mgr Edyta Bonk

psycholog rozwojowy

mgr Anna Hebenstreit-Maruszewska

psycholog, seksuolog

mgr Agnieszka Kasprzyk-Mączyńska

psycholog, doradca zawodowy

dr Jacek Buczny

psycholog, ekspert z zakresu samoregulacji zachowań impulsywnych

dr Wiesław Baryła

psycholog społeczny

dr Małgorzata Tartas

psychoterapeutka

mgr Jolanta Koczurowska

psycholog kliniczny, certyfikowany specjalista terapii uzależnień

mgr Luis Alarcon

psychoterapeuta

mgr Aleksandra Cebella

specjalista II stopnia psychologii klinicznej

mgr Joanna Trzaska

psycholog, psychoterapeuta

mgr Sebastian Galant

psycholog kliniczny

mgr Kamila Rozbiewska-Skrobun

psycholog, psychoterapeutka psychoanalityczna

mgr Ewa Sulska

specjalistka II stopnia psychologii klinicznej

mgr Iwona Zgondek-Stram

pedagog ze specjalnością w zakresie resocjalizacji i profilaktyki społecznej

mgr Przemysław Staroń

psycholog, kulturoznawca

Warto obejrzeć

Finansowanie studiów

Programy stypendialne dla kandydatów

Najzdolniejsi kandydaci mogą studiować na Uniwersytecie SWPS za darmo – uczelnia przygotowała programy stypendialne pokrywające czesne za pierwszy rok studiów. „Mistrzowski Start”, „Głowa się Rusza”, „Językiada”, „Młody Lider” oraz „Temida" ...

Czytaj więcej

Finansowanie

Czytaj więcej

Preferencyjne kredyty

Jeśli potrzebujesz wsparcia finansowego, pamiętaj o możliwości skorzystania z preferencyjnego kredytu dla studentów i doktorantów. Wnioski można składać od 15 sierpnia do 31 października.

Czytaj więcej

Stypendia za osiągnięcia

Stypendia za osiągnięcia naukowe, artystyczne bądź sportowe przyznawane są przez uczelnie, MNiSW, a także samorządy terytorialne. Kwoty wahają się od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych – warto zatem sprawdzić, jakie są możliwości, i złoży...

Czytaj więcej

Stypendia socjalne

Stypendia socjalne przysługują studentom, których miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 895,70 zł. Wysokość stypendium zależy od poziomu dochodu w rodzinie studenta – im niższy dochód, tym wyższa stawka stypendialna. ...

Czytaj więcej

Stypendia dla osób niepełnosprawnych

Dla studentów z niepełnosprawnością istnieje szereg udogodnień, takich jak bezpłatna pomoc psychologa, tłumacza języka migowego, instruktora orientacji przestrzennej czy asystenta, a także możliwość dofinansowania studiów nawet do 100% czesnego. ...

Czytaj więcej

Rekrutacja

Zostaw swoje dane, będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Biuro Rekrutacji w Sopocie

 • 58 721 46 00
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Adres: ul. Polna 16/20, 81-745 Sopot
  Pokój: 007
 • Godziny pracy
  ​poniedziałek-piątek: 8.00 - 16.00

W dniach 16-17 marca Biuro Rekrutacji nieczynne!

Rekrutacja krok po kroku

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy.
 2. Skompletuj następujące dokumenty:
  • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał/odpis do wglądu)
  • 1 podpisane zdjęcie (zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
  • kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej
 3. Dostarcz komplet dokumentów do Biura Rekrutacji. Jeżeli wysyłasz dokumenty pocztą lub składa je za ciebie ktoś inny, wydrukuj dodatkowo z formularza rekrutacyjnego:
  • ankietę osobową
  • umowę o warunkach odpłatności za studia (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
  • załączniki do umowy (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
 4. Informacja o przyjęciu na studia pojawi się na twoim koncie rekrutacyjnym na drugi dzień roboczy. Otrzymasz ją także pocztą na wskazany przez siebie adres.

 

pdf icon 48x48  Zasady rekrutacji

pdf icon 48x48  Wymagane dokumenty

pdf icon 48x48  Wzór umowy

 

pdf icon 48x48  podręczniki najczęściej wykorzystywane w czasie studiów

pdf icon 48x48  lista pozycji popularnonaukowych

Opłaty i promocje

Opłata rekrutacyjna wynosi 300 PLN.

Opłatę należy uiścić na konto uczelni. 
58 1750 1312 1330 0000 0005 3040
Raiffeisen Bank Polska S.A.
Przy wpłacie należy podać IMIĘ, NAZWISKO i KIERUNEK STUDIÓW.

Absolwenci studiów wyższych Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata rekrutacyjna:
 • jest bezzwrotna w przypadku decyzji o zakwalifikowaniu kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów,
 • jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów oraz w przypadku rezygnacji kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia przed rozpatrzeniem jego kandydatury przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną,
 • jest zwracana z potrąceniem kosztów administracyjnych w wysokości 100 zł w przypadku wydania przez komisję rekrutacyjną decyzji o nieprzyjęciu kandydata na studia.

Czesne

Czesne za rok studiów 2016/17
studia stacjonarne
10 rat 800 zł
2 raty 3950 zł
1 rata 7600 zł
studia niestacjonarne
10 rat 800 zł
2 raty 3950 zł
1 rata 7600 zł
 

Znajdź studia dla siebie