Postawy pracownika wobec organizacji i wykonywanego zawodu mają w sobie komponent jawny i ukryty.
W badaniach, które prowadzę, sprawdzamy, jak różnie mierzone postawy przekładają się na efektywność pracownika i ponoszone przez niego psychologiczne koszty pracy.dr hab. Sylwiusz Retowski, prof. Uniwersytetu SWPS
Prorektor ds. dydaktyki
Kierownik Zakładu Psychologii Organizacji i Marketingu

Psychologia
w biznesie

Psychologia w biznesie to studia, które łączą wiedzę o podstawowych aspektach psychologii organizacji i zarządzania z wiedzą psychologiczną na temat komunikacji w kontekście działalności biznesowej. Dostarczają wielu praktycznych treści z szeroko rozumianej psychologii konsumenta i marketingu dotyczących np. zachowań ludzi w różnych formach działalności biznesowej czy procesów zachodzących u człowieka pod wpływem oddziaływań marketingowych.

O ścieżce

Psychologia w biznesie to studia, które łączą wiedzę o podstawowych aspektach psychologii organizacji i zarządzania z wiedzą psychologiczną na temat komunikacji w kontekście działalności biznesowej. Dostarczają wielu praktycznych treści z szeroko rozumianej psychologii konsumenta i marketingu dotyczących np. zachowań ludzi w różnych formach działalności biznesowej czy procesów zachodzących u człowieka pod wpływem oddziaływań marketingowych.

pdf imageProgram studiów (tryb stacjonarny)
pdf imageProgram studiów (tryb niestacjonarny)


Poziom: studia I stopnia
Tryb: stacjonarny i niestacjonarny
Rekrutacja na rok akademicki 2016/17 zakończona!
Czas trwania: 3 lata

rokrokrokrokrok

Ścieżka specjalnościowa realizowana na 3 roku studiów

Adresaci studiów

Kierunek adresowany jest do osób, które interesują się funkcjonowaniem ludzi w świecie pracy, pieniądza i konsumpcji oraz zamierzają aktywnie uczestniczyć w rynku gospodarczym: kształtować otoczenie rynkowe w sposób pozwalający na polepszenie funkcjonowania firmy i dobrobytu konsumenta, a także na zabezpieczenie interesów społeczeństwa.

Wszechstronne kompetencje

Studenci zdobywają szeroką wiedzę i umiejętności, co zwiększa ich szanse na rynku pracy. Są to kompetencje w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, rekrutacji i selekcji pracowników, komunikacji w biznesie, rozwiązywania konfliktów, sztuki dyplomacji i perswazji, psychologii marki i reklamy, metod badań rynkowych.

Zajęcia prowadzone przez praktyków

Studenci uczą się od najlepszych specjalistów w zakresie human resources, ekspertów z agencji reklamowych, PR i działów marketingu oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Najlepsza psychologia w Trójmieście

W rankingu „Perspektyw” wraz z dwoma największymi uczelniami w Polsce Uniwersytet SWPS otwiera listę najlepszych ośrodków w kraju prowadzących studia na kierunku psychologia. Wydział Zamiejscowy w Sopocie zajmuje 1. miejsce wśród jednostek kształcących w tym obszarze w Trójmieście. Więcej informacji »

Droga do dyplomu

Zdobywasz podstawową wiedzę i umiejętności psychologiczne z zakresu psychologii ogólnej, rozwojowej, metodologii badań psychologicznych, pomocy psychologicznej. Otrzymujesz pierwsze informacje na temat prowadzenia rozmowy i wywiadu psychologicznego. Uczysz się budować poczucie bezpieczeństwa i zaufania w relacji oraz zdobywasz wiedzę na temat podmiotowego traktowania rozmówcy.

Droga do
dyplomu

Pogłębiasz wiedzę i poszerzasz umiejętności zdobyte na pierwszym roku. Równolegle realizujesz moduły wprowadzające Cię w obszary psychologii, którym poświęcone są ścieżki specjalnościowe i tym samym przygotowujesz się do wyboru swojej dalszej drogi kształcenia. Na koniec roku dokonujesz wyboru ścieżki spośród: Psychologii w edukacji i wychowaniu, Psychologii w praktyce klinicznej i zdrowia, Psychologii w biznesie lub Psychologii ogólnej.

Na trzecim roku realizujesz trzy moduły z wybranej ścieżki. Poznajesz podstawy psychologii biznesu, komunikacji, zarządzania zasobami ludzkimi. W ramach fakultetów realizujesz projekty indywidualne i grupowe pod opieką dydaktyków. Możesz także odbyć praktyki studenckie w wymiarze do 100 godzin. Rozpoczynasz seminarium licencjackie, piszesz pracę dyplomową i przygotowujesz się do obrony.

Po studiach

Kontynuacja nauki

Absolwenci mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia w dziedzinie psychologii na Uniwersytecie SWPS w Warszawie lub we Wrocławiu. Mogą także poszerzać swoje kompetencje na studiach podyplomowych na wybranych kierunkach, takich jak: Coaching, Job-Coaching, Psychologia marketingu i zachowań konsumenckich, Zarządzanie personelem.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci znajdują zatrudnienie w takich miejscach, jak działy HR, firmy szkoleniowe i rekrutacyjne, działy marketingu, firmy badające rynek i opinie, agencje reklamy i konsultingowe.

Kadra

dr hab. Sylwiusz Retowski, prof. Uniwers…

psycholog pracy i organizacji

dr Robert Mackiewicz

psycholog poznawczy i ekonomiczny

dr Agnieszka Popławska

psycholog organizacji i marketingu

dr Marek Suchar

psycholog organizacji i zarządzania

dr Małgorzata Grabus

ekspert w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi

mgr Sylwia Sterczyńska

specjalistka w zakresie rynkowych badań jakościowych

Warto obejrzeć

Finansowanie studiów

Programy stypendialne dla kandydatów

Najzdolniejsi kandydaci mogą studiować na Uniwersytecie SWPS za darmo – uczelnia przygotowała programy stypendialne pokrywające czesne za pierwszy rok studiów. „Mistrzowski Start”, „Głowa się Rusza”, „Językiada”, „Młody Lider” oraz „Temida" ...

Czytaj więcej

Finansowanie

Czytaj więcej

Preferencyjne kredyty

Jeśli potrzebujesz wsparcia finansowego, pamiętaj o możliwości skorzystania z preferencyjnego kredytu dla studentów i doktorantów. Wnioski można składać od 15 sierpnia do 31 października.

Czytaj więcej

Stypendia za osiągnięcia

Stypendia za osiągnięcia naukowe, artystyczne bądź sportowe przyznawane są przez uczelnie, MNiSW, a także samorządy terytorialne. Kwoty wahają się od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych – warto zatem sprawdzić, jakie są możliwości, i złoży...

Czytaj więcej

Stypendia socjalne

Stypendia socjalne przysługują studentom, których miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 895,70 zł. Wysokość stypendium zależy od poziomu dochodu w rodzinie studenta – im niższy dochód, tym wyższa stawka stypendialna. ...

Czytaj więcej

Stypendia dla osób niepełnosprawnych

Dla studentów z niepełnosprawnością istnieje szereg udogodnień, takich jak bezpłatna pomoc psychologa, tłumacza języka migowego, instruktora orientacji przestrzennej czy asystenta, a także możliwość dofinansowania studiów nawet do 100% czesnego. ...

Czytaj więcej

Rekrutacja

Zostaw swoje dane, będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Biuro Rekrutacji w Sopocie

 • 58 721 46 00
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Adres: ul. Polna 16/20, 81-745 Sopot
  Pokój: 007
 • Godziny pracy
  ​poniedziałek-piątek: 8.00 - 16.00

Rekrutacja krok po kroku

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy.
 2. Skompletuj następujące dokumenty:
  • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał/odpis do wglądu)
  • 1 podpisane zdjęcie (zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
  • kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej
 3. Dostarcz komplet dokumentów do Biura Rekrutacji. Jeżeli wysyłasz dokumenty pocztą lub składa je za ciebie ktoś inny, wydrukuj dodatkowo z formularza rekrutacyjnego:
  • ankietę osobową
  • umowę o warunkach odpłatności za studia (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
  • załączniki do umowy (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
 4. Informacja o przyjęciu na studia pojawi się na twoim koncie rekrutacyjnym na drugi dzień roboczy. Otrzymasz ją także pocztą na wskazany przez siebie adres.

 

pdf icon 48x48  Zasady rekrutacji

pdf icon 48x48  Wymagane dokumenty

pdf icon 48x48  Wzór umowy

 

pdf icon 48x48  podręczniki najczęściej wykorzystywane w czasie studiów

pdf icon 48x48  lista pozycji popularnonaukowych

Opłaty i promocje

Opłata rekrutacyjna wynosi 300 PLN.

Opłatę należy uiścić na konto uczelni. 
58 1750 1312 1330 0000 0005 3040
Raiffeisen Bank Polska S.A.
Przy wpłacie należy podać IMIĘ, NAZWISKO i KIERUNEK STUDIÓW.

Absolwenci studiów wyższych Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata rekrutacyjna:
 • jest bezzwrotna w przypadku decyzji o zakwalifikowaniu kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów,
 • jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów oraz w przypadku rezygnacji kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia przed rozpatrzeniem jego kandydatury przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną,
 • jest zwracana z potrąceniem kosztów administracyjnych w wysokości 100 zł w przypadku wydania przez komisję rekrutacyjną decyzji o nieprzyjęciu kandydata na studia.

Czesne

Czesne za rok studiów 2016/17
studia stacjonarne
10 rat 800 zł
2 raty 3950 zł
1 rata 7600 zł
studia niestacjonarne
10 rat 800 zł
2 raty 3950 zł
1 rata 7600 zł
 

Znajdź studia dla siebie