Wspomaganie rozwoju człowieka to dziedzina, która łączy w sobie kompetencje z wielu obszarów psychologii. Punktem scalającym jest zawsze człowiek i jego dobrostan, bez względu na wiek czy pochodzenie.

W swojej pracy zajmuje się między innymi diagnozą psychologiczną dzieci i młodzieży, wspomaganiem rozwoju osób przewlekle chorych w różnym wieku, ze szczególnym uwzględnieniem cukrzycy i otyłości. Moją pasja jest także seksuologia.dr Dorota Kalka
Prodziekan ds. dydaktycznych i studenckich,
Kierownik Katedry Psychologii Wspomagania Rozwoju
Wydział Zamiejscowy w Sopocie

Psychologia
w edukacji i wychowaniu

Jeśli chcesz rozpalać innych, samemu musisz płonąć.

Zajęcia w ramach tej ścieżki wyposażą Cię w zestaw narzędzi potrzebnych do skutecznego wspierania rozwoju Twoich odbiorców oraz całokształtu pracy psychoedukacyjnej i psychopedagogicznej.mgr Przemysław Staroń
psycholog i kulturoznawca,
Zakład Psychologii Wspomagania Rozwoju
Wydział Zamiejscowy w Sopocie

Psychologia
w edukacji i wychowaniu

Czy rozwijamy się przez całe życie? Jak aktywizować i edukować seniorów? Jakie są obecnie wzorce starzenia się w Polsce?

Dowiesz się tego w teorii i praktyce na specjalizacji Praca z Seniorem.mgr Edyta Bonk
psycholog, Zakład Psychologii Wspomagania Rozwoju

Psychologia
w edukacji i wychowaniu

Psychologia w edukacji i wychowaniu. Ścieżka studiów łączy wiedzę z psychologii rozwoju człowieka, psychologii edukacji, psychologii wychowawczej, diagnozy i pomocy psychologicznej. Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności praktyczne związane ze stymulacją rozwoju osób w normie, a także osób z trudnościami i zaburzeniami typowymi dla danego etapu rozwojowego. Uczą się pracować z ludźmi w różnym wieku – z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi i seniorami.

O ścieżce

Ścieżka studiów łączy wiedzę z psychologii rozwoju człowieka, psychologii edukacji, psychologii wychowawczej, diagnozy i pomocy psychologicznej. Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności praktyczne związane ze stymulacją rozwoju osób w normie, a także osób z trudnościami i zaburzeniami typowymi dla danego etapu rozwojowego. Uczą się pracować z ludźmi w różnym wieku – z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi i seniorami.

pdf imageProgram studiów (tryb stacjonarny)
pdf imageProgram studiów (tryb niestacjonarny)


Poziom: studia I stopnia
Tryb: stacjonarny i niestacjonarny
Rekrutacja na rok akademicki 2016/17 zakończona!
Czas trwania: 3 lata

rokrokrokrokrok

Ścieżka specjalnościowa realizowana na 3 roku studiów

Adresaci studiów

Studia są adresowane do osób interesujących się rozwojem psychologicznym człowieka i pragnących pracować z ludźmi w celu wspomagania ich procesu rozwojowego. Mogą stanowić dobry wybór zarówno dla osób, dla których będą to pierwsze studia, jak i dla studentów lub absolwentów innych kierunków, takich jak pedagogika czy kierunki medyczne.

Najlepsza psychologia w Trójmieście

W rankingu „Perspektyw” wraz z dwoma największymi uczelniami w Polsce Uniwersytet SWPS otwiera listę najlepszych ośrodków w kraju prowadzących studia na kierunku psychologia. Wydział Zamiejscowy w Sopocie zajmuje 1. miejsce wśród jednostek kształcących w tym obszarze w Trójmieście. Więcej informacji »

Wartościowe praktyki studenckie

Studenci Psychologii w edukacji i wychowaniu mogą odbywać intensywne praktyki studenckie w instytucjach, w których zdobędą pierwsze kierunkowe doświadczenie zawodowe (w placówkach szkolno-wychowawczych, poradniach pedagogiczno-psychologicznych, szkołach specjalnych, fundacjach).

Wszechstronne przygotowanie do pracy

Absolwenci ścieżki mają wiedzę i umiejętności z zakresu diagnozy szkolnej, pracy z grupą młodzieży, współpracy z rodzicami, prowadzenia pracy psychoedukacyjnej, pracy w poradnictwie zawodowym i pracy z seniorem.

Droga do dyplomu

Zdobywasz podstawową wiedzę i umiejętności psychologiczne z zakresu psychologii ogólnej, rozwojowej, metodologii badań psychologicznych, pomocy psychologicznej. Otrzymujesz pierwsze informacje na temat prowadzenia rozmowy i wywiadu psychologicznego. Uczysz się budować poczucie bezpieczeństwa i zaufania w relacji oraz zdobywasz wiedzę na temat podmiotowego traktowania rozmówcy.

Droga do
dyplomu

Pogłębiasz wiedzę i poszerzasz umiejętności zdobyte na pierwszym roku. Równolegle realizujesz moduły wprowadzające Cię w obszary psychologii, którym poświęcone są ścieżki specjalnościowe i tym samym przygotowujesz się do wyboru swojej dalszej drogi kształcenia. Na koniec roku dokonujesz wyboru ścieżki spośród: Psychologii w edukacji i wychowaniu, Psychologii w praktyce klinicznej i zdrowia, Psychologii w biznesie lub Psychologii ogólnej.

Na trzecim roku realizujesz trzy moduły z wybranej ścieżki. Zdobywasz wiedzę psychologiczną w obszarze pracy z dziećmi i młodzieżą szkolną oraz seniorami. Realizujesz projekty grupowe i indywidualne. Doskonalisz kompetencje społeczne. Możesz odbyć nieobowiązkowe praktyki studenckie. Uczestniczysz w seminarium licencjackim, piszesz pracę dyplomową i przygotowujesz się do obrony.

Po studiach

Kontynuacja nauki

Absolwenci mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia na jednym z kierunków oferowanych na Uniwersytecie SWPS w Warszawie, np. na psychologii, zarządzaniu zasobami ludzkimi czy kulturoznawstwie. Mogą także poszerzać kompetecje na wybranych studiach podyplomowych, takich jak: Praca z seniorem, Psychodietetyka, Psychologia dzieci i młodzieży – wspomaganie rozwoju, Psychologia pozytywna.  

Perspektywy zawodowe

Absolwenci znajdują zatrudnienie w takich instytucjach, jak: fundacje wspierające rozwój, ośrodki edukacyjne, ośrodki opiekuńczo-wychowawcze, ośrodki zajmujące się poradnictwem zorientowanym na edukację oraz wychowanie dzieci i młodzieży, instytucje nastawione na opiekę nad osobami starszymi, np. ośrodki dziennego pobytu seniorów i uniwersytety trzeciego wieku.

Kadra

prof. dr hab. Bolesław Niemierko

znawca diagnostyki edukacyjnej i teorii testów

dr Dorota Kalka

psycholog, seksuolog, kierownik Zakładu Psychologii Wspomagania Rozwoju

dr n. med. Jerzy Foerster

lekarz gerontolog

dr Urszula Sajewicz-Radtke

znawczyni diagnozy psychologicznej

mgr Bartosz Karcz

psycholog rozwoju człowieka ze szczególnym uwzględnieniem sfery seksualnej

mgr Edyta Bonk

psycholog rozwojowy

prof. dr hab. Marta Bogdanowicz

ekspertka w dziedzinie psychologii klinicznej dziecka

mgr Przemysław Staroń

psycholog, kulturoznawca

mgr Anna Hebenstreit-Maruszewska

psycholog, seksuolog

dr Joanna Chromik-Kovacs

ekspertka w zakresie nadpobudliwości psychoruchowej i zaburzeń zachowania

Warto obejrzeć

Finansowanie studiów

Programy stypendialne dla kandydatów

Najzdolniejsi kandydaci mogą studiować na Uniwersytecie SWPS za darmo – uczelnia przygotowała programy stypendialne pokrywające czesne za pierwszy rok studiów. „Mistrzowski Start”, „Głowa się Rusza”, „Językiada”, „Młody Lider” oraz „Temida" ...

Czytaj więcej

Finansowanie

Czytaj więcej

Preferencyjne kredyty

Jeśli potrzebujesz wsparcia finansowego, pamiętaj o możliwości skorzystania z preferencyjnego kredytu dla studentów i doktorantów. Wnioski można składać od 15 sierpnia do 31 października.

Czytaj więcej

Stypendia za osiągnięcia

Stypendia za osiągnięcia naukowe, artystyczne bądź sportowe przyznawane są przez uczelnie, MNiSW, a także samorządy terytorialne. Kwoty wahają się od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych – warto zatem sprawdzić, jakie są możliwości, i złoży...

Czytaj więcej

Stypendia socjalne

Stypendia socjalne przysługują studentom, których miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 895,70 zł. Wysokość stypendium zależy od poziomu dochodu w rodzinie studenta – im niższy dochód, tym wyższa stawka stypendialna. ...

Czytaj więcej

Stypendia dla osób niepełnosprawnych

Dla studentów z niepełnosprawnością istnieje szereg udogodnień, takich jak bezpłatna pomoc psychologa, tłumacza języka migowego, instruktora orientacji przestrzennej czy asystenta, a także możliwość dofinansowania studiów nawet do 100% czesnego. ...

Czytaj więcej

Rekrutacja

Zostaw swoje dane, będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Biuro Rekrutacji w Sopocie

 • 58 721 46 00
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Adres: ul. Polna 16/20, 81-745 Sopot
  Pokój: 007
 • Godziny pracy
  ​poniedziałek-piątek: 8.00 - 16.00

Rekrutacja krok po kroku

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy.
 2. Skompletuj następujące dokumenty:
  • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał/odpis do wglądu)
  • 1 podpisane zdjęcie (zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
  • kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej
 3. Dostarcz komplet dokumentów do Biura Rekrutacji. Jeżeli wysyłasz dokumenty pocztą lub składa je za ciebie ktoś inny, wydrukuj dodatkowo z formularza rekrutacyjnego:
  • ankietę osobową
  • umowę o warunkach odpłatności za studia (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
  • załączniki do umowy (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
 4. Informacja o przyjęciu na studia pojawi się na twoim koncie rekrutacyjnym na drugi dzień roboczy. Otrzymasz ją także pocztą na wskazany przez siebie adres.

 

pdf icon 48x48  Zasady rekrutacji

pdf icon 48x48  Wymagane dokumenty

pdf icon 48x48  Wzór umowy

 

pdf icon 48x48  podręczniki najczęściej wykorzystywane w czasie studiów

pdf icon 48x48  lista pozycji popularnonaukowych

Opłaty i promocje

Opłata rekrutacyjna wynosi 300 PLN.

Opłatę należy uiścić na konto uczelni. 
58 1750 1312 1330 0000 0005 3040
Raiffeisen Bank Polska S.A.
Przy wpłacie należy podać IMIĘ, NAZWISKO i KIERUNEK STUDIÓW.

Absolwenci studiów wyższych Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata rekrutacyjna:
 • jest bezzwrotna w przypadku decyzji o zakwalifikowaniu kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów,
 • jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów oraz w przypadku rezygnacji kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia przed rozpatrzeniem jego kandydatury przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną,
 • jest zwracana z potrąceniem kosztów administracyjnych w wysokości 100 zł w przypadku wydania przez komisję rekrutacyjną decyzji o nieprzyjęciu kandydata na studia.

Czesne

Czesne za rok studiów 2016/17
studia stacjonarne
10 rat 800 zł
2 raty 3950 zł
1 rata 7600 zł
studia niestacjonarne
10 rat 800 zł
2 raty 3950 zł
1 rata 7600 zł
 

Znajdź studia dla siebie