Czy Polak może być tak szczęśliwy jak Amerykanin? Jak psychologia pozytywna rozumie szczęście? Na zajęciach dzielę się swoimi doświadczeniami zawodowymi, zdobytymi m.in. na stażu u Martina Seligmana w Positive Psychology Center na University of Pennsylvania w Filadelfii.dr Marlena Kossakowska
adiunkt w Zakładzie Psychologii Klinicznej i Zdrowia

Psychologia
w praktyce klinicznej
i zdrowia

Psychologia kliniczna pozwala mi rozumieć ludzi, rozwijać tolerancję, akceptację i cierpliwość. Interesuje mnie, jak zmienia się współczesny świat i jak zmieniają się zaburzenia psychiczne. Ostatecznie, to one pokazują, że jesteśmy pochodną świata społecznego wokół nas.dr hab. Krystyna Drat-Ruszczak, prof. Uniwersytetu SWPS
Kierownik Katedry Zastosowań Psychologii
Wydział Zamiejscowy w Sopocie

Psychologia
w praktyce klinicznej
i zdrowia

Psychologia w praktyce klinicznej i zdrowia to ścieżka studiów, która dotyczy problemów psychicznych ludzi i zaburzeń zachowania, takich jak np. kryzysy, uzależnienia, zaburzenia odżywiania. Studenci zapoznają się także z zagadnieniami psychologii pozytywnej, czyli tym, co podnosi jakość życia oraz sprzyja zdrowiu i szczęściu jednostki. Absolwenci, wiedzę zdobytą na studiach mogą wykorzystywać w praktyce klinicznej.

O ścieżce

Psychologia w praktyce klinicznej i zdrowia to ścieżka studiów, która dotyczy problemów psychicznych ludzi i zaburzeń zachowania, takich jak np. kryzysy, uzależnienia, zaburzenia odżywiania. Studenci zapoznają się także z zagadnieniami psychologii pozytywnej, czyli tym, co podnosi jakość życia oraz sprzyja zdrowiu i szczęściu jednostki. Absolwenci wiedzę zdobytą na studiach mogą wykorzystywać w praktyce klinicznej.

pdf imageProgram studiów (tryb stacjonarny)
pdf imageProgram studiów (tryb niestacjonarny)


Poziom: studia I stopnia
Tryb: stacjonarny i niestacjonarny
Rekrutacja na rok akademicki 2016/17 zakończona!
Czas trwania: 3 lata

rokrokrokrokrok

Ścieżka specjalnościowa realizowana na 3 roku studiów

Adresaci studiów

Ścieżka adresowana do osób, dla których w centrum zainteresowań znajduje się drugi człowiek – jego motywy, problemy, dążenia, lęki i nadzieje. Kandydaci na te studia powinni dążyć do rozumienia zachowań innych oraz do zdobycia umiejętności stawiania diagnozy: komu, kiedy i jak pomagać. Studia to dobry wybór zarówno dla osób, które dopiero zaczynają studia, jak i dla tych, którzy ukończyli inny kierunek, ale chcą zmienić swoją ścieżkę zawodową lub rozwijać swoje pasje.

Wszechstronny kierunek

Zajęcia na tej specjalności obejmują zarówno tradycyjne problemy kliniczne – zaburzenia osobowości, zaburzenia psychiczne, jak i problemy związane z wyzwaniami współczesności, takimi jak zaburzenia odżywiania, cyberprzemoc, ryzykowne zachowania internetowe czy problemy wykluczenia i dyskryminacji.

Zajęcia prowadzone przez wybitnych naukowców i praktyków

Studenci uczą się od najlepszych badaczy oraz specjalistów w zakresie psychologii klinicznej, w tym psychiatrów, psychoterapeutów, trenerów czy superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Najlepsza psychologia w Trójmieście

W rankingu „Perspektyw” wraz z dwoma największymi uczelniami w Polsce Uniwersytet SWPS otwiera listę najlepszych ośrodków w kraju prowadzących studia na kierunku psychologia. Wydział Zamiejscowy w Sopocie zajmuje 1. miejsce wśród jednostek kształcących w tym obszarze w Trójmieście. Więcej informacji »

Droga do dyplomu

Zdobywasz podstawową wiedzę i umiejętności psychologiczne z zakresu psychologii ogólnej, rozwojowej, metodologii badań psychologicznych, pomocy psychologicznej. Otrzymujesz pierwsze informacje na temat prowadzenia rozmowy i wywiadu psychologicznego. Uczysz się budować poczucie bezpieczeństwa i zaufania w relacji oraz zdobywasz wiedzę na temat podmiotowego traktowania rozmówcy.

Droga do
dyplomu

Pogłębiasz wiedzę i poszerzasz umiejętności zdobyte na pierwszym roku. Równolegle realizujesz moduły wprowadzające Cię w obszary psychologii, którym poświęcone są ścieżki specjalnościowe i tym samym przygotowujesz się do wyboru swojej dalszej drogi kształcenia. Na koniec roku dokonujesz wyboru ścieżki spośród: Psychologii w edukacji i wychowaniu, Psychologii w praktyce klinicznej i zdrowia, Psychologii w biznesie lub Psychologii ogólnej.

Na trzecim roku realizujesz trzy moduły z wybranej ścieżki. Doskonalisz znajomość określonych problemów psychologicznych, takich jak: sytuacje kryzysowe, przemoc, uzależnienia, zaburzenia odżywiania, praca z osobami dyskryminowanymi, wykluczonymi, chorymi przewlekle i terminalnie. Uczysz się także podstaw psychologicznej interwencji w tych obszarach. Uczestniczysz w seminarium i przygotowujesz się do obrony pracy dyplomowej.

Po studiach

Kontynuacja nauki

Absolwenci mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia na jednym z kierunków oferowanych na Uniwersytecie SWPS w Warszawie, np. na psychologii, zarządzaniu zasobami ludzkimi czy kulturoznawstwie. Mogą także poszerzać kompetecje na wybranych studiach podyplomowych lub realizować kursy i szkolenia organizowane przez ośrodki uczące określonych metod psychoterapii, które poznają w trakcie studiów.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci Psychologii w praktyce klinicznej i zdrowia znajdują zatrudnienie w następujących instytucjach: centra interwencji kryzysowej, pogotowia pomocowe typu Niebieska Linia, ośrodki pomocy społecznej, hospicja, fundacje przeciwdziałające patologiom społecznym, pomagające wykluczonym, zajmujące się chorobami cywilizacyjnymi i przewlekłymi, ośrodki pomocy imigrantom, ośrodki psychoedukacyjne, poradnie uzależnień, poradnie zaburzeń odżywiania, większość dużych oddziałów szpitalnych i klinicznych.

Kadra

dr hab. Krystyna Drat-Ruszczak, prof. Un…

psycholog kliniczny i zdrowia

dr Marlena Kossakowska

psycholog zdrowia, adiunkt w Zakładzie Psychologii Klinicznej i Zdrowia

dr Małgorzata Tartas

psychoterapeutka

mgr Jolanta Koczurowska

psycholog kliniczny, certyfikowany specjalista terapii uzależnień

mgr Luis Alarcon

psychoterapeuta

mgr Aleksandra Cebella

specjalista II stopnia psychologii klinicznej

mgr Joanna Trzaska

psycholog, psychoterapeuta

mgr Anna Hebenstreit-Maruszewska

psycholog, seksuolog

Warto obejrzeć

Finansowanie studiów

Programy stypendialne dla kandydatów

Najzdolniejsi kandydaci mogą studiować na Uniwersytecie SWPS za darmo – uczelnia przygotowała programy stypendialne pokrywające czesne za pierwszy rok studiów. „Mistrzowski Start”, „Głowa się Rusza”, „Językiada”, „Młody Lider” oraz „Temida" ...

Czytaj więcej

Finansowanie

Czytaj więcej

Preferencyjne kredyty

Jeśli potrzebujesz wsparcia finansowego, pamiętaj o możliwości skorzystania z preferencyjnego kredytu dla studentów i doktorantów. Wnioski można składać od 15 sierpnia do 31 października.

Czytaj więcej

Stypendia za osiągnięcia

Stypendia za osiągnięcia naukowe, artystyczne bądź sportowe przyznawane są przez uczelnie, MNiSW, a także samorządy terytorialne. Kwoty wahają się od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych – warto zatem sprawdzić, jakie są możliwości, i złoży...

Czytaj więcej

Stypendia socjalne

Stypendia socjalne przysługują studentom, których miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 895,70 zł. Wysokość stypendium zależy od poziomu dochodu w rodzinie studenta – im niższy dochód, tym wyższa stawka stypendialna. ...

Czytaj więcej

Stypendia dla osób niepełnosprawnych

Dla studentów z niepełnosprawnością istnieje szereg udogodnień, takich jak bezpłatna pomoc psychologa, tłumacza języka migowego, instruktora orientacji przestrzennej czy asystenta, a także możliwość dofinansowania studiów nawet do 100% czesnego. ...

Czytaj więcej

Rekrutacja

Zostaw swoje dane, będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Biuro Rekrutacji w Sopocie

 • 58 721 46 00
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Adres: ul. Polna 16/20, 81-745 Sopot
  Pokój: 007
 • Godziny pracy
  ​poniedziałek-piątek: 8.00 - 16.00

Rekrutacja krok po kroku

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy.
 2. Skompletuj następujące dokumenty:
  • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał/odpis do wglądu)
  • 1 podpisane zdjęcie (zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
  • kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej
 3. Dostarcz komplet dokumentów do Biura Rekrutacji. Jeżeli wysyłasz dokumenty pocztą lub składa je za ciebie ktoś inny, wydrukuj dodatkowo z formularza rekrutacyjnego:
  • ankietę osobową
  • umowę o warunkach odpłatności za studia (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
  • załączniki do umowy (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
 4. Informacja o przyjęciu na studia pojawi się na twoim koncie rekrutacyjnym na drugi dzień roboczy. Otrzymasz ją także pocztą na wskazany przez siebie adres.

 

pdf icon 48x48  Zasady rekrutacji

pdf icon 48x48  Wymagane dokumenty

pdf icon 48x48  Wzór umowy

 

pdf icon 48x48  podręczniki najczęściej wykorzystywane w czasie studiów

pdf icon 48x48  lista pozycji popularnonaukowych

Opłaty i promocje

Opłata rekrutacyjna wynosi 300 PLN.

Opłatę należy uiścić na konto uczelni. 
58 1750 1312 1330 0000 0005 3040
Raiffeisen Bank Polska S.A.
Przy wpłacie należy podać IMIĘ, NAZWISKO i KIERUNEK STUDIÓW.

Absolwenci studiów wyższych Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata rekrutacyjna:
 • jest bezzwrotna w przypadku decyzji o zakwalifikowaniu kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów,
 • jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów oraz w przypadku rezygnacji kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia przed rozpatrzeniem jego kandydatury przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną,
 • jest zwracana z potrąceniem kosztów administracyjnych w wysokości 100 zł w przypadku wydania przez komisję rekrutacyjną decyzji o nieprzyjęciu kandydata na studia.

Czesne

Czesne za rok studiów 2016/17
studia stacjonarne
10 rat 800 zł
2 raty 3950 zł
1 rata 7600 zł
studia niestacjonarne
10 rat 800 zł
2 raty 3950 zł
1 rata 7600 zł
 

Znajdź studia dla siebie