Masz talent do nauki języków?

Weź udział w „Językiadzie” i zdobądź stypendium na wybrane studia filologiczne na Uniwersytecie SWPS.mgr Joanna Hebda
doktorantka, absolwentka filologii angielskiej

JĘZYKIADA 2017

„Językiada” to program stypendialny przygotowany przez Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu SWPS. „Językiada” nie weryfikuje wiedzy z konkretnego języka. Jej zadaniem jest propagowanie kompetencji językowych i zdolności logicznego myślenia oraz inspirowanie do ich rozwijania w ramach studiów filologicznych. Uczelnia przygotowała stypendia dla trzech osób, które uzyskają najwyższą liczbę punktów z testu kompetencji językowych.

Czym jest „Językiada”?

„Językiada” to program stypendialny przygotowany przez Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu SWPS. „Językiada” nie weryfikuje wiedzy z konkretnego języka. Jej zadaniem jest propagowanie kompetencji językowych i zdolności logicznego myślenia oraz inspirowanie do ich rozwijania w ramach studiów filologicznych. Uczelnia przygotowała stypendia dla dwóch osób, które uzyskają najwyższą liczbę punktów z testu kompetencji językowych.

Kto może wziąć udział?

Program stypendialny „Językiada” jest adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych zainteresowanych studiowaniem kierunków filologicznych, którzy chcieliby wykorzystać swój talent do nauki języków obcych w przyszłej pracy zawodowej.

Co zyskujesz?

Osoby, które uzyskają najwyższe wyniki z testu kompetencji, otrzymają stypendium na pierwszy rok studiów I stopnia spośród filologii oferowanych i uruchomionych w danym roku akademickim przez Uniwersytet SWPS. Uczelnia przygotowała dwa stypendia w wysokości 7000 i 5000 zł.

Zgłoszenia i zasady uczestnictwa

Osoby zainteresowane udziałem w programie muszą przesłać zgłoszenie w terminie do 20 marca 2017 roku do godz. 23.59. 

Test kompetencji językowych odbędzie się 22 marca 2017 roku o godz. 11.00 w warszawskiej siedzibie Uniwersytetu SWPS. Uczestnicy proszeni są o zgłoszenie się z dokumentem tożsamości do rejestracji o godz. 10.30.

Test kompetencji językowych

Uczestnicy przystąpią do pisemnego testu kompetencji językowych 22 marca 2017 roku w warszawskiej siedzibie Uniwersytetu SWPS. Test nie sprawdza wiedzy z poszczególnych języków (np. znajomości słownictwa). Jego celem jest ocena zdolności do analizowania tego, jak działają mechanizmy języka. Pytania w teście mogą być otwarte lub zamknięte. Polecenia będą zredagowane w języku polskim. Zadania mogą dotyczyć różnych języków (naturalnych, sztucznych i fikcyjnych).

Przewidywany czas testu: 120 minut

Ogłoszenie wyników

W trakcie prac komisji i oczekiwania na wyniki uczestnicy mogli zwiedzić uczelnię oraz wziąć udział w bezpłatnych warsztatach z zakresu efektywnej komunikacji lub autoprezentacji.Warsztaty były prowadzone przez studentów i absolwentów Uniwersytetu SWPS, trenerów związanych na co dzień z projektem Strefa Młodzieży.

Ogłoszenie wyników i uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom „Językiady” odbędzie się 22 marca 2017 roku w warszawskiej siedzibie Uniwersytetu SWPS o godz. 15.00.

Przykładowe zadanie nr 1

Oto zaszyfrowany polski tekst:

1+2+3+4+5 6+7+8+9+4+6+10+11 12+5+11+13+8+5 14+13+15 11 6+7+9+11+5+16+17+1+9. 18+17+19+17+16 20+2+21+8, 5 4+9+22+9+14+23+5+24+13 6+7+9+11+5+24+13 14+13+15 25+13+15+19+22+21 20+2+22+5+20+5+25+13 13 22+5 19+9+25+17+25. 2+5+4+23+17+25 14+13+17+19+25+13+3 22 16+13+6+7 11+21+12+13+17+1+8+9 22+22+5 20+2+22+5+20+10+11. 11 20+2+22+5+20+5+6+7 4+9+22+9+14+23+5+8 10+14+25+21. 19+11+5+18 13+16+16+13 11+21+12+13+17+1+24+13 22+22+5 19+9+25+3. 13+24+3 12+21+8+9 6+7+8+9+4+6+10+11?

Każdej literze polskiej odpowiada jedna liczba, przy czym różnym literom odpowiadają różne liczby; zaszyfrowane litery w obrębie jednego wyrazu oddzielone są od siebie plusami; znaki przestankowe zostały zachowane.

Rozszyfruj ten tekst.

Sprawdź odpowiedź

Grupa chłopców bawiła się w chowanego. Jeden krył, a pozostali chowali się między krzakami i za domem. Raptem siedmiu z nich wybiegło zza krzaków. W krzakach pozostał ósmy. Dwaj inni wybiegli zza domu. Ilu było chłopców?

Przykładowe zadanie nr 2

W języku łotewskim występują rzeczowniki o dwóch rodzajach gramatycznych; przymiotniki zgadzają się z rzeczownikami co do rodzaju, liczby i przypadka. Poniżej dane są wyrażenia łotewskie w mianowniku i dopełniaczu oraz ich polskie tłumaczenia:

silts ezers - ciepłe jezioro
melns lauva - czarny lew
liela krāsns - wielki piec
lielas jūras - wielkiego morza
sarkana ezera - czerwonego jeziora
melna kafija - czarna kawa
sarkans putns - czerwony ptak
liela kalna - wielkiej góry
sarkanas lapas - czerwonego liścia
sarkana pils - czerwony zamek
liels ezers - wielkie jezioro
melna putna - czarnego ptaka
liela lauvas - wielkiego lwa
silta jūra - ciepłe morze
melnas kafijas - czarnej kawy
liels kalns - wielka góra

1. Powiedz, które wyrazy łotewskie są rzeczownikami, a które – przymiotnikami.
2. Podziel rzeczowniki łotewskie na dwie grupy tak, żeby w każdej grupie znajdowały się tylko rzeczowniki tego samego rodzaju. Nie trzeba wskazywać, który z rodzajów jest męski, a który żeński; wystarczy oznaczyć je symbolami I i II.

Sprawdź odpowiedź

Ad. 1

Pierwszy wyraz w ciągu to przymiotnik, drugi – rzeczownik

Ad. 2

I - ezers, lauva, putns, kalns
II - krāsns, jūra, kafija, lapas, pils

Przykładowe zadania zostały zaczerpnięte z książki „Zbiór zadań z językoznawstwa”. Autorzy zadań: Ałpatow, Gorodecki, Kibrik, Poliwanowa, Wentcel, Zalizniak, Żurinski. Przekład, opracowanie i adaptacja zadań: Włodzimierz Gruszczyński. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.

Kierunki studiów objęte programem stypendialnym „Językiada”

Laureaci programu mają prawo do wyboru dowolnego kierunku filologicznego na studiach I stopnia spośród filologii oferowanych i uruchomionych w danym roku akademickim przez Uniwersytet SWPS pod warunkiem spełniania kryteriów określonych w uchwale rekrutacyjnej (poglądowa oferta filologiczna - patrz poniżej).

Filologia angielska
Filologia angielska to studia łączące intensywną naukę języka angielskiego z przygotowaniem w zakresie wiedzy o języku i kulturze obszaru anglojęzycznego. Dzięki temu studenci zdobywają kompetencje  ...

Czytaj dalej: Filologia angielska

Filologia angielska z rozszerzonym językiem chińskim
Podczas nauki studenci intensywnie uczą się dwóch języków obcych: angielskiego i chińskiego. W przypadku angielskiego jest to doskonalenie znajomości języka i zdobywanie wiedzy filologicznej, a w pr ...

Czytaj dalej: Filologia angielska z rozszerzonym językiem chińskim

Filologia angielska z rozszerzonym językiem hiszpańskim
Podczas nauki studenci intensywnie uczą się dwóch języków obcych: angielskiego i hiszpańskiego. W przypadku angielskiego jest to doskonalenie znajomości języka i zdobywanie wiedzy filologicznej, a w ...

Czytaj dalej: Filologia angielska z rozszerzonym językiem hiszpańskim

Filologia angielska z rozszerzonym językiem niemieckim
SSSSSS Podczas nauki studenci intensywnie uczą się dwóch języków obcych: angielskiego i niemieckiego. W przypadku angielskiego jest to doskonalenie znajomości języka i zdobywanie wiedzy filologicznej, a w  ...

Czytaj dalej: Filologia angielska z rozszerzonym językiem niemieckim

Filologia angielska z rozszerzonym językiem włoskim
SSSSSS Podczas nauki studenci intensywnie uczą się dwóch języków obcych: angielskiego i włoskiego. W przypadku angielskiego jest to doskonalenie znajomości języka i zdobywanie wiedzy filologicznej, a w prz ...

Czytaj dalej: Filologia angielska z rozszerzonym językiem włoskim

Filologia norweska
Filologia norweska to studia łączące naukę języka norweskiego (bokmal), zagadnienia z zakresu literatury norweskiej i skandynawskiej, historii, kultury, polityki i życia społecznego Skandynawii. Stu ...

Czytaj dalej: Filologia norweska

Filologia szwedzka
Filologia szwedzka to studia łączące w sobie naukę języka szwedzkiego, zagadnienia z zakresu literatury szwedzkiej i skandynawskiej oraz z historii, kultury, polityki i życia społecznego Skandynawii ...

Czytaj dalej: Filologia szwedzka

Iberystyka
Studia obejmują naukę języka hiszpańskiego oraz wiele dziedzin związanych z kulturą krajów hiszpańskojęzycznych. Pozwalają poznać m.in. Hiszpanię, Meksyk, Kubę, Argentynę, Peru, Kolumbię; ich litera ...

Czytaj dalej: Iberystyka

Italianistyka
Italianistyka to studia z języka włoskiego, kultury i sztuki Włoch. Pozwalają bardzo dobrze opanować język włoski, zarówno oficjalny, specjalistyczny, jak i ten, którym Włosi posługują się na co dzi ...

Czytaj dalej: Italianistyka

 

Znajdź studia dla siebie