Udowodnij, że jesteś najlepszym kandydatem na studia na Uniwersytecie SWPS w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach lub Sopocie. Wystartuj po jedno z 35 stypendiów na wybrany kierunek!Katarzyna Darecka
Laureatka „Mistrzowskiego Startu”,
studentka psychologii na Uniwersytecie SWPS

Mistrzowski Start
Program stypendialny

„Mistrzowski Start” to program stypendialny, którego ideą jest wsparcie utalentowanych kandydatów na studia. Nasza uczelnia przygotowała łącznie 35 stypendiów na wybrane kierunki w Warszawie i we wszystkich wydziałach zamiejscowych. Aby wystartować w programie, kandydaci muszą przekroczyć odpowiedni próg punktów z matury. W Poznaniu , Katowicach i Sopocie czekają ich także kolejne etapy.

Start programu:
9 maja 2016 r.

Czym jest „Mistrzowski Start”?

„Mistrzowski Start” to program stypendialny, którego ideą jest wsparcie utalentowanych kandydatów na studia. Nasza uczelnia przygotowała łącznie 35 stypendiów na wybrane kierunki w Warszawie i we wszystkich wydziałach zamiejscowych. Aby wziąć udział w programie, kandydaci muszą przekroczyć odpowiedni próg punktów z matury. W Poznaniu, Katowicach i Sopocie czekają ich także kolejne etapy.

Zgłoszenie udziału:
do 18 lipca 2016 r.

Kto może wziąć udział?

O stypendium „Mistrzowski Start” mogą walczyć najlepsi tegoroczni maturzyści (zdający polską maturę) oraz wszystkie osoby legitymujące się świadectwem dojrzałości (nowa polska matura - zdawana po 2005 roku) zainteresowane studiami na Uniwersytecie SWPS.

Ogłoszenie wyników:
12 sierpnia 2016 r.

Co zyskujesz?

Zwycięzcy „Mistrzowskiego Startu” otrzymują stypendium pokrywające koszty pierwszego roku studiów na wybranym przez siebie kierunku. Stypendium może zostać przedłużone na cały okres nauki, jeżeli jeśli student będzie miał na wszystkich kolejnych latach, średnią ocen wyższą co najmniej o 0,1 od średniej ocen całego roku.

Zasady programu stypendialnego „Mistrzowski Start”

W ramach programu Uniwersytet SWPS w Warszawie przygotował 5 miejsc dla kandydatów na Wydziale Psychologii, 2 miejsca na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych oraz 2 na Wydziale Prawa. Aby przystąpić do „Mistrzowskiego Startu”, należy uzyskać minimum 300 punktów kwalifikacyjnych (przeliczanych z wyników uzyskanych na egzaminie maturalnym).

pdf icon 48x48  Regulamin programu „Mistrzowski Start” w Warszawie »

Wysokość stypendium

Zwycięzcy Mistrzowskiego Startu otrzymują stypendium pokrywające koszty pierwszego roku studiów na wybranym przez siebie kierunku. 

Stypendium może zostać przedłużone na cały okres nauki, jeśli student będzie miał na wszystkich kolejnych latach średnią ocen wyższą co najmniej o 0,1 od średniej ocen całego roku.

Wysokość stypendium określa załącznik nr 3 do Regulaminu.

Jak się zgłosić do programu?

oraz dostarczyć w terminie do 18 lipca 2016 r. do Biura Rekrutacji w Warszawie nastepujące dokumenty:

Dokumenty można przesyłać:

 • drogą pocztową (decyduje data wpływu podania do Biura Rekrutacji). Na kopercie należy zamieścić dopisek „Stypendium Mistrzowski Start Uniwersytet SWPS Warszawa",
 • lub osobiście (wówczas należy mieć przy sobie dowód tożsamości).

Biuro Rekrutacji w Warszawie
Uniwersytet SWPS

 • ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
 • 22 517 96 11, 22 517 96 35
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Sposób przeliczania wyników z matury na punkty kwalifikacyjne

Wyłonienie stypendystów następuje na podstawie wyników ze świadectwa dojrzałości. Pod uwagę brane są najwyższe wyniki z trzech przedmiotów z części pisemnej egzaminu maturalnego, przeliczone na punkty kwalifikacyjne wg reguły:

 • 1% z egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym
  = 1 punkt kwalifikacyjny;
 • 1% z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym
  = 1,5 punktu kwalifikacyjnego;
 • 1% z egzaminu maturalnego na poziomie klas dwujęzycznych
  = 2 punkty kwalifikacyjne;
 • zapis „zwolniony" w części pisemnej egzaminu na świadectwie dojrzałości jest równoznaczny z najwyższym wynikiem.
Laureaci 2016

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

 • Daniel Brzeszcz – filologia angielska, studia I stopnia
 • Magdalena Iskra – dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia I stopnia

Wydział Prawa

 • Patrycja Grudzień – prawo, jednolite studia magisterskie
 • Maria Langiewicz – prawo, jednolite studia magisterskie

Wydział Psychologii

 • Maria Banel – psychologia, studia I stopnia
 • Beata Kawalec – psychologia, studia I stopnia
 • Zuzanna Koc – psychologia, studia I stopnia
 • Antonina Kuczborska – psychologia, jednolite studia magisterskie
 • Mateusz Nowosielski – psychologia, jednolite studia magisterskie
 • Irena Szepietowska – psychologia, jednolite studia magisterskie

W ramach programu wrocławski Uniwersytetu SWPS przygotował 3 miejsca dla kandydatów na kierunku psychologia, 1 na kierunku prawo i 1 na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Aby przystąpić do „Mistrzowskiego Startu”, należy uzyskać minimum 300 punktów kwalifikacyjnych (przeliczanych z wyników uzyskanych na egzaminie maturalnym).

pdf icon 48x48  Regulamin programu „Mistrzowski Start” we Wrocławiu »

Wysokość stypendium

Zwycięzcy Mistrzowskiego Startu otrzymują stypendium pokrywające koszty pierwszego roku studiów na wybranym przez siebie kierunku. 

Stypendium może zostać przedłużone na cały okres nauki, jeśli student będzie miał na wszystkich kolejnych latach średnią ocen wyższą co najmniej o 0,1 od średniej ocen całego roku.

Wysokość stypendium określa załącznik nr 3 do Regulaminu.

Jak się zgłosić do programu?

oraz dostarczyć w terminie do 18 lipca 2016 r. do Biura Rekrutacji we Wrocławiu nastepujące dokumenty:

Dokumenty można przesyłać:

 • drogą pocztową (decyduje data wpływu podania do Biura Rekrutacji). Na kopercie należy zamieścić dopisek „Stypendium Mistrzowski Start Uniwersytet SWPS Wrocław",
 • lub osobiście (wówczas należy mieć przy sobie dowód tożsamości).

Biuro Rekrutacji we Wrocławiu
Uniwersytet SWPS

 • ul. Ostrowskiego 30 b, 53-238 Wrocław
 • tel. 71 750 72 72
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Sposób przeliczania wyników z matury na punkty kwalifikacyjne

Wyłonienie stypendystów następuje na podstawie wyników ze świadectwa dojrzałości. Pod uwagę brane są najwyższe wyniki z trzech przedmiotów z części pisemnej egzaminu maturalnego, przeliczone na punkty kwalifikacyjne wg reguły:

 • 1% z egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym
  = 1 punkt kwalifikacyjny;
 • 1% z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym
  = 1,5 punktu kwalifikacyjnego;
 • 1% z egzaminu maturalnego na poziomie klas dwujęzycznych
  = 2 punkty kwalifikacyjne;
 • zapis „zwolniony" w części pisemnej egzaminu na świadectwie dojrzałości jest równoznaczny z najwyższym wynikiem.
Laueraci 2016

Psychologia (studia I stopnia)

 • Ewelina Piech

Psychologia (jednolite studia magisterskie)

 • Dominika Seniuk
 • Arkadiusz Wąsiel

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (I stopnia)

 • Paweł Machalski

W ramach programu poznański wydział Uniwersytetu SWPS przygotował 3 miejsca na kierunku psychologia i 3 miejsca na kierunku prawo. Aby przystąpić do „Mistrzowskiego Startu”, należy uzyskać minimum 300 punktów kwalifikacyjnych (przeliczanych z wyników uzyskanych na egzaminie maturalnym) i wziąć udział w rozmowie z komisją.

pdf icon 48x48  Regulamin programu „Mistrzowski Start” w Poznaniu »

Wysokość stypendium

Zwycięzcy Mistrzowskiego Startu otrzymują stypendium pokrywające koszty pierwszego roku studiów na wybranym przez siebie kierunku. 

Stypendium może zostać przedłużone na cały okres nauki, jeśli student będzie miał na wszystkich kolejnych latach średnią ocen wyższą co najmniej o 0,1 od średniej ocen całego roku.

Wysokość stypendium określa załącznik nr 3 do Regulaminu.

Jak się zgłosić do programu?

oraz dostarczyć w terminie do 18 lipca 2016 r. do Biura Rekrutacji w Poznaniu nastepujące dokumenty:

Dokumenty można przesyłać:

 • drogą pocztową (decyduje data wpływu podania do Biura Rekrutacji). Na kopercie należy zamieścić dopisek „Stypendium Mistrzowski Start Uniwersytet SWPS Poznań",
 • lub osobiście (wówczas należy mieć przy sobie dowód tożsamości).

Biuro Rekrutacji w Poznaniu
Uniwersytet SWPS

 • ul. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
 • 61 27 11 222
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Sposób przeliczania wyników z matury na punkty kwalifikacyjne

Wyłonienie stypendystów następuje na podstawie wyników ze świadectwa dojrzałości. Pod uwagę brane są najwyższe wyniki z trzech przedmiotów z części pisemnej egzaminu maturalnego, przeliczone na punkty kwalifikacyjne wg reguły:

 • 1% z egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym
  = 1 punkt kwalifikacyjny;
 • 1% z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym
  = 1,5 punktu kwalifikacyjnego;
 • 1% z egzaminu maturalnego na poziomie klas dwujęzycznych
  = 2 punkty kwalifikacyjne;
 • zapis „zwolniony" w części pisemnej egzaminu na świadectwie dojrzałości jest równoznaczny z najwyższym wynikiem.
Rozmowa kwalifikacyjna

Po wstępnej selekcji złożonych podań wytypowanych zostanie maksymalnie 10 osób na kierunek psychologia i maksymalnie 10 osób na kierunek prawo, które przejdą do drugiego etapu i zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.

Laureaci 2016

Psychologia (jednolite studia magisterskie)

 • Katarzyna Downarowicz
 • Patrycja Osiecka
 • Weronika Ulanowska

Prawo (jednolite studia magisterskie)

 • Olga Grzybowska
 • Karolina Jagodzińska
 • Zuzanna Sołtysiak

W ramach programu katowicki  wydział Uniwersytetu SWPS przygotował 10 miejsc na kierunkach psychologia, psychokryminalistyka i psychodietetyka. Aby przystąpić do „Mistrzowskiego Startu”, należy uzyskać minimum 260 punktów kwalifikacyjnych (przeliczanych z wyników uzyskanych na egzaminie maturalnym), uzupełnić wniosek z opisem osiągnięć społecznych, zainteresowań, sytuacji finansowej i motywacji do podjęcia studiów oraz wziąć udział w rozmowie z komisją.

pdf icon 48x48  Regulamin programu „Mistrzowski Start” w Katowicach »

Wysokość stypendium

Zwycięzcy Mistrzowskiego Startu otrzymują stypendium pokrywające koszty pierwszego roku studiów na wybranym przez siebie kierunku. 

Stypendium może zostać przedłużone na cały okres nauki, jeśli student będzie miał na wszystkich kolejnych latach średnią ocen wyższą co najmniej o 0,1 od średniej ocen całego roku.

Wysokość stypendium określa załącznik nr 3 do regulaminu.

Jak się zgłosić do programu?
 • należy wypełnić internetowy formularz rekrutacyjny
 • przygotować uzasadnienie opisujące zainteresowania, dotychczasowe osiągnięcia i motywację do podjęcia nauki na Uniwersytecie SWPS nie dłuższe niż na 1 stronę rozmiaru A4, wraz z dokumentami potwierdzającymi

oraz dostarczyć w terminie do 18 lipca 2016 r. do Biura Rekrutacji w Katowicach nastepujące dokumenty:

Dokumenty można przesyłać:

 • drogą pocztową (decyduje data wpływu podania do Biura Rekrutacji). Na kopercie należy zamieścić dopisek „Stypendium Mistrzowski Start Uniwersytet SWPS Katowice",
 • lub osobiście (wówczas należy mieć przy sobie dowód tożsamości).

Biuro Rekrutacji w Katowicach
Uniwersytet SWPS

 • ul. Techników 9, 40-326 Katowice, pokój: 004a
 • 32 750 60 84, 32 721 26 53
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Sposób przeliczania wyników z matury na punkty kwalifikacyjne

Wyłonienie stypendystów następuje na podstawie wyników ze świadectwa dojrzałości. Pod uwagę brane są najwyższe wyniki z trzech przedmiotów z części pisemnej egzaminu maturalnego, przeliczone na punkty kwalifikacyjne wg reguły:

 • 1% z egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym
  = 1 punkt kwalifikacyjny;
 • 1% z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym
  = 1,5 punktu kwalifikacyjnego;
 • 1% z egzaminu maturalnego na poziomie klas dwujęzycznych
  = 2 punkty kwalifikacyjne;
 • zapis „zwolniony" w części pisemnej egzaminu na świadectwie dojrzałości jest równoznaczny z najwyższym wynikiem.
Rozmowa kwalifikacyjna

Po wstępnej selekcji złożonych podań wytypowanych zostanie maksymalnie 30 osób, które przejdą do drugiego etapu i zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.

{/slider}{slider=Komisja stypendialna}

O przyznaniu Stypendium decyduje Komisja w składzie:

 • Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Katowicach
  prof. Katarzyna Popiołek
 • Prodziekan Wydziału Zamiejscowego w Katowicach
  prof. Zofia Dołęga
 • Anna Gruca – Biuro Karier
 • Aleksandra Domider – Kierownik Dziekanatu
Kryteria oceny

Komisja przy przyznawaniu stypendiów kierować się będzie następującymi kryteriami:

 • dotychczasowymi osiągnięciami na polu społecznym, zainteresowaniami i motywacją do podjęcia studiów w SWPS (waga: 45%),
 • wynikami rozmowy kwalifikacyjnej (waga: 45%),
 • wynikami z egzaminu maturalnego (waga: 5%),
 • sytuacją finansową kandydata (waga: 5%).
Laureaci 2016

Psychokryminalistyka (studia I stopnia)

 • Joanna Augustyn
 • Weronika Mosurek
 • Szymon Tomaszewski

Psychodietetyka (studia I stopnia)

 • Paweł Widawski

Psychologia (studia jednolite magisterskie)

 • Natalia Antyga
 • Karolina Cielniaszek
 • Monika Mogiła
 • Łukasz Partyka
 • Bartosz Pudełek
 • Katarzyna Repczyńska

W ramach programu sopocki wydział Uniwersytetu SWPS przygotował 5 miejsc na kierunku psychologia oraz psychoseksuologia. Aby przystąpić do „Mistrzowskiego Startu", należy uzyskać minimum 260 punktów kwalifikacyjnych (przeliczanych z wyników uzyskanych na egzaminie maturalnym), złożyć krótką pracę (np. esej lub prezentację multimedialną) na temat „Facebookowe lubię to, nie lubię tego" oraz wziąć udział w rozmowie z komisją.


pdf icon 48x48  Regulamin programu „Mistrzowski Start" w Sopocie »

Wysokość stypendium

Zwycięzcy Mistrzowskiego Startu otrzymują stypendium pokrywające koszty pierwszego roku studiów na wybranym przez siebie kierunku. 

Stypendium może zostać przedłużone na cały okres nauki, jeśli student będzie miał na wszystkich kolejnych latach średnią ocen wyższą co najmniej o 0,1 od średniej ocen całego roku oraz wykaże się dodatkową aktywnością społeczną lub na rzecz Uczelni.

Wysokość stypendium określa załącznik nr 4 do Regulaminu.

Jak się zgłosić do programu?
 • należy wypełnić internetowy formularz rekrutacyjny
 • złożyć pracę (esej lub prezentację multimedialną w wersji drukowanej i elektronicznej) na temat „Facebookowe lubię to, nie lubię tego" wraz deklaracją stanowiącą załącznik nr 2 do Regulaminu.

oraz dostarczyć w terminie do 18 lipca 2016 r. do Biura Rekrutacji w Sopocie nastepujące dokumenty:

Dokumenty można przesyłać:

 • drogą pocztową (decyduje data wpływu podania do Biura Rekrutacji). Na kopercie należy zamieścić dopisek „Stypendium Mistrzowski Start Uniwersytet SWPS Sopot",
 • lub osobiście (wówczas należy mieć przy sobie dowód tożsamości).

Biuro Rekrutacji w Sopocie
Uniwersytet SWPS

 • ul. Polna 16/20, 81-745 Sopot
 • 58 721 46 00, 58 721 46 95, 782 200 552
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Sposób przeliczania wyników z matury na punkty kwalifikacyjne

Wyłonienie stypendystów następuje na podstawie wyników ze świadectwa dojrzałości. Pod uwagę brane są najwyższe wyniki z trzech przedmiotów z części pisemnej egzaminu maturalnego, przeliczone na punkty kwalifikacyjne wg reguły:

 • 1% z egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym
  = 1 punkt kwalifikacyjny;
 • 1% z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym
  = 1,5 punktu kwalifikacyjnego;
 • 1% z egzaminu maturalnego na poziomie klas dwujęzycznych
  = 2 punkty kwalifikacyjne;
 • zapis „zwolniony" w części pisemnej egzaminu na świadectwie dojrzałości jest równoznaczny z najwyższym wynikiem.
Rozmowa kwalifikacyjna

Po wstępnej selekcji złożonych podań wytypowanych zostanie maksymalnie 10 osób, które przejdą do drugiego etapu i zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.

Laureaci 2016

Psychologia (I stopnia)

 • Jakub Józefowicz

Psychologia (jednolite studia magisterskie)

 • Kamil Czerwiński
 • Joanna Dombrowska
 • Michalina Duszkiewicz
 • Mikołaj Gralla

Kierunki studiów objęte programem stypendialnym „Mistrzowski Start”

Prawo
SSSSSS Prawo na Uniwersytecie SWPS to studia o profilu praktycznym oferujące zdobycie klasycznej wiedzy prawniczej oraz dogłębne poznanie warsztatu pracy prawnika. Nowoczesny program umożliwia studentom sp ...

Czytaj dalej: Prawo

Psychologia
SSSSSS Psychologia jest nauką, która odkrywa mechanizmy rządzące ludzką psychiką i zachowaniem. Pomaga poznać naturę człowieka i zrozumieć jego postępowanie w różnych sytuacjach życiowych. Bada biologię um ...

Czytaj dalej: Psychologia

Psychologia
SSSSSS Psychologia jest nauką, która odkrywa mechanizmy rządzące ludzką psychiką i zachowaniem. Pomaga poznać naturę człowieka i zrozumieć jego postępowanie w różnych sytuacjach życiowych. Bada biologię um ...

Czytaj dalej: Psychologia

Prawo w biznesie
SSSSSS Prawo w biznesie to innowacyjny kierunek studiów, który łączy wiedzę o prawnych aspektach prowadzenia działalności biznesowej z kompetencjami menedżerskimi. Kształci specjalistów w zakresie regulacj ...

Czytaj dalej: Prawo w biznesie

Bezpieczeństwo wewnętrzne
SSSSSS Bezpieczeństwo wewnętrzne to kierunek interdyscyplinarny, który łączy elementy prawa, socjologii, politologii i innych nauk społecznych. Studenci zdobywają wiedzę o zagrożeniach bezpieczeństwa państ ...

Czytaj dalej: Bezpieczeństwo wewnętrzne

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
SSSSSS Dziennikarstwo i komunikacja społeczna to studia, które w praktyczny sposób uczą dziennikarstwa prasowego, radiowego, telewizyjnego i internetowego. Podczas zajęć warsztatowych studenci zdobywają um ...

Czytaj dalej: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Filologia angielska
SSSSSS Filologia angielska to studia łączące intensywną naukę języka angielskiego z przygotowaniem w zakresie wiedzy o języku i kulturze obszaru anglojęzycznego. Dzięki temu studenci zdobywają kompetencje  ...

Czytaj dalej: Filologia angielska

Filologia norweska
SSSSSS Filologia norweska to studia łączące naukę języka norweskiego (bokmål), zagadnienia z zakresu literatury norweskiej i skandynawskiej, historii, kultury, polityki i życia społecznego Skandynawii. Stu ...

Czytaj dalej: Filologia norweska

Filologia szwedzka
SSSSSS Filologia szwedzka to studia łączące w sobie naukę języka szwedzkiego, zagadnienia z zakresu literatury szwedzkiej i skandynawskiej oraz z historii, kultury, polityki i życia społecznego Skandynawii ...

Czytaj dalej: Filologia szwedzka

Iberystyka
SSSSSS Studia obejmują naukę języka hiszpańskiego oraz wiele dziedzin związanych z kulturą krajów hiszpańskojęzycznych. Pozwalają poznać m.in. Hiszpanię, Meksyk, Kubę, Argentynę, Peru, Kolumbię; ich litera ...

Czytaj dalej: Iberystyka

Italianistyka
SSSSSS Italianistyka to studia z języka włoskiego, kultury i sztuki Włoch. Pozwalają bardzo dobrze opanować język włoski, zarówno oficjalny, specjalistyczny, jak i ten, którym Włosi posługują się na co dzi ...

Czytaj dalej: Italianistyka

Kultura współczesna
SSSSSS Kultura współczena to transdyscyplinarne studia humanistyczne podejmujące refleksję nad różnorodnością procesów kulturowych kształtujących oblicza współczesnego świata. Pozwalają poznać rolę nowych  ...

Czytaj dalej: Kultura współczesna

Studia azjatyckie: Chiny i Azja Wschodnia
SSSSSS Studenci studiów azjatyckich poznają kultury krajów regionu, ich współczesne problemy i tradycje określające dzisiejszą rzeczywistość. Dowiadują się, jak działają służby dyplomatyczne, organizacje m ...

Czytaj dalej: Studia azjatyckie: Chiny i Azja Wschodnia

Badania i rozwój w biznesie
SSSSSS Studia na kierunku"Badania i rozwój w biznesie"  kształcą specjalistów zajmujących się planowaniem, organizacją i komunikacją badań ukierunkowanych na rozwiązanie konkretnego problemu oraz ...

Czytaj dalej: Badania i rozwój w biznesie

Pisanie kreatywne
SSSSSS Pisanie kreatywne to studia rozwijające umiejętności w zakresie pisania i przygotowywania tekstów na potrzeby mediów i przemysłów kreatywnych. Studia uczą świadomego odbioru tekstów kultury i kształ ...

Czytaj dalej: Pisanie kreatywne

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
SSSSSS Dziennikarstwo i komunikacja społeczna to studia, które pozwalają nie tylko budować warsztat dziennikarza, lecz także rozwijać kompetencje argumentacyjne, interpersonalne i autoprezentacyjne z zakre ...

Czytaj dalej: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Psychologia
SSSSSS Psychologia jest nauką, która odkrywa mechanizmy rządzące ludzką psychiką i zachowaniem. Pomaga poznać naturę człowieka i zrozumieć jego postępowanie w różnych sytuacjach życiowych. Bada biologię um ...

Czytaj dalej: Psychologia

Psychologia
SSSSSS Psychologia jest nauką, która odkrywa mechanizmy rządzące ludzką psychiką i zachowaniem. Pomaga poznać naturę człowieka i zrozumieć jego postępowanie w różnych sytuacjach życiowych. Bada biologię um ...

Czytaj dalej: Psychologia

Prawo
SSSSSS Prawo na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu to studia o profilu praktycznym, które otwierają drogę zarówno do kariery w klasycznych zawodach prawniczych (sędziego, prokuratora, adwokata, radcy prawnego ...

Czytaj dalej: Prawo

Psychologia
SSSSSS Psychologia jest nauką, która odkrywa mechanizmy rządzące ludzką psychiką i zachowaniem. Pomaga poznać naturę człowieka i zrozumieć jego zachowanie w różnych sytuacjach życiowych. Bada biologię  ...

Czytaj dalej: Psychologia

Prawo
SSSSSS Prawo w SWPS to studia praktyczne oferujące zdobycie solidnej wiedzy prawniczej oraz dogłębne poznanie warsztatu pracy, by zostać w przyszłości skutecznym prawnikiem. Studenci poznają wszystkie dzie ...

Czytaj dalej: Prawo

Psychologia
SSSSSS Psychologia jest nauką, która odkrywa mechanizmy rządzące ludzką psychiką i zachowaniem. Pomaga poznać naturę człowieka i zrozumieć jego zachowanie w różnych sytuacjach życiowych. Bada biologię  ...

Czytaj dalej: Psychologia

Psychologia
SSSSSS Psychologia jest nauką, która pomaga poznać i zrozumieć człowieka w różnych sytuacjach życiowych i na różnych etapach jego życia. Daje ogólny obraz tego, jak działa ludzka psychika i jak ludzie odbi ...

Czytaj dalej: Psychologia

Psychologia
SSSSSS Psychologia jest nauką, która pomaga poznać i zrozumieć człowieka w różnych sytuacjach życiowych i na różnych etapach jego życia. Daje ogólny obraz tego, jak działa ludzka psychika i jak ludzie odbi ...

Czytaj dalej: Psychologia

Psychokryminalistyka
SSSSSS Studia pozwalają poznać specyfikę psychologicznego funkcjonowania i społecznej sytuacji osób, które weszły w konflikt z prawem lub znajdują się w grupach ryzyka, są nieprzystosowane lub dotknięte pr ...

Czytaj dalej: Psychokryminalistyka

Psychodietetyka. Trener zdrowego stylu życia
SSSSSS Psychodietetyka to nowa dyscyplina łącząca dwa obszary wiedzy: medycynę i nauki o zdrowiu oraz nauki społeczne, wśród których za dyscyplinę wiodącą należy uznać psychologię. Studia mają charakter in ...

Czytaj dalej: Psychodietetyka. Trener zdrowego stylu życia

Psychologia
SSSSSS Psychologia jest nauką, która pomaga poznać i zrozumieć człowieka znajdującego się w różnych sytuacjach życiowych i na różnych etapach życia. Daje ogólny obraz tego, jak działa psychika człowieka i  ...

Czytaj dalej: Psychologia

Psychologia
SSSSSS Psychologia jest nauką, która pomaga poznać i zrozumieć człowieka znajdującego się w różnych sytuacjach życiowych i na różnych etapach życia. Daje ogólny obraz tego, jak działa psychika człowieka i  ...

Czytaj dalej: Psychologia

Psychoseksuologia
SSSSSS Psychoseksuologia to kierunek studiów o charakterze interdyscyplinarnym, który zawiera elementy zarówno z różnych dziedzin psychologii, jak i seksuologii. Tym samym umożliwia zdobycie podstawowej wi ...

Czytaj dalej: Psychoseksuologia

 

Znajdź studia dla siebie