Wyniki wyszukiwania
Prawo
SSSSSS Prawo na Uniwersytecie SWPS to studia o profilu praktycznym oferujące zdobycie klasycznej wiedzy prawniczej oraz dogłębne poznanie warsztatu pracy prawnika. Nowoczesny program umożliwia studentom sp ...

Czytaj dalej: Prawo

Prawo dla magistrów i licencjatów
SSSSSS Prawo w SWPS to studia praktyczne oferujące zdobycie klasycznej wiedzy prawniczej oraz dogłębne poznanie warsztatu pracy prawnika. Praktyczny program umożliwia studentom specjalizowanie się w wybran ...

Czytaj dalej: Prawo dla magistrów i licencjatów

Psychologia
SSSSSS Psychologia jest nauką, która odkrywa mechanizmy rządzące ludzką psychiką i zachowaniem. Pomaga poznać naturę człowieka i zrozumieć jego postępowanie w różnych sytuacjach życiowych. Bada biologię um ...

Czytaj dalej: Psychologia

Biznes
SSSSSS Psychologia - ścieżka: Biznes. Na ścieżce Biznes studenci zdobywają praktyczną wiedzę na temat psychologicznych mechanizmów zachowań konsumenckich, podejmowania decyzji i oceny ryzyka w biznesie. Po ...

Czytaj dalej: Biznes

Mózg - umysł - technologia
SSSSSS Psychologia - ścieżka: Mózg - umysł - technologia. Mózg – umysł – technologia to innowacyjna ścieżka studiów, łącząca wiedzę psychologiczną i odkrycia biologii dotyczące funkcjonowania naszego mózgu ...

Czytaj dalej: Mózg - umysł - technologia

Relacje międzyludzkie
SSSSSS Psychologia - ścieżka: Relacje międzyludzkie. Ścieżka koncentruje się na analizie związków międzyludzkich oraz zmian, które w nich zachodzą, zarówno w wyniku naturalnego rozwoju danej relacji, jak i ...

Czytaj dalej: Relacje międzyludzkie

Zdrowie i rozwój
SSSSSS Psychologia - ścieżka: Zdrowie i rozwój to ścieżka w ramach kierunku psychologia, która eksploruje zagadnienia związane z psychologicznymi aspektami zdrowia i rozwoju analizowanymi w perspektywie ca ...

Czytaj dalej: Zdrowie i rozwój

Neurokognitywistyka
SSSSSS Neurokognitywistyka łączy psychologię z najnowszą wiedzą na temat funkcjonowania mózgu. Studenci poznają psychologię nie tylko jako klasyczną naukę o zachowaniach społecznych czy osobowości, ale tak ...

Czytaj dalej: Neurokognitywistyka

Projektowanie interakcji człowiek – technologia
SSSSSS Psychologia - specjalność: Projektowanie interakcji człowiek - technologia. Studenci poznają podstawy teoretyczne i ćwiczą w praktyce cały proces tworzenia produktu interaktywnego. W oparciu o wiedz ...

Czytaj dalej: Projektowanie interakcji człowiek – technologia

Psychologia kliniczna i zdrowia
SSSSSS Specjalność: Psychologia kliniczna i zdrowia: Przedmiotem studiów są zdrowie psychiczne w ujęciu klinicznym oraz działania mające na celu jego ochronę i poprawę. Studenci poznają zagadnienia z zakre ...

Czytaj dalej: Psychologia kliniczna i zdrowia

Psychologia kliniczna i zdrowia dla magistrów i licencjatów
SSSSSS Specjalność: Psychologia kliniczna i zdrowia: Przedmiotem studiów są zdrowie psychiczne w ujęciu klinicznym oraz działania mające na celu jego ochronę i poprawę. Studenci poznają zagadnienia z zakre ...

Czytaj dalej: Psychologia kliniczna i zdrowia dla magistrów i licencjatów

Psychologia kształtowania i modyfikacji zachowania
SSSSSS Psychologia kształtowania i modyfikacji zachowania dostarcza odpowiedzi na pytanie, w jakim zakresie i w jaki sposób możemy zmieniać zachowania własne i innych ludzi, w celu uzyskania poprawy jakośc ...

Czytaj dalej: Psychologia kształtowania i modyfikacji zachowania

Psychologia kształtowania i modyfikacji zachowania dla magistrów i licencjatów
SSSSSS Psychologia kształtowania i modyfikacji zachowania dostarcza odpowiedzi na pytanie, w jakim zakresie i w jaki sposób możemy zmieniać zachowania własne i innych ludzi, w celu uzyskania poprawy jakośc ...

Czytaj dalej: Psychologia kształtowania i modyfikacji zachowania dla magistrów i licencjatów

Psychologia biznesu
SSSSSS Psychologia biznesu to praktyczna specjalność o interdyscyplinarnym charakterze. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu zachowań organizacyjnych, badania rynku, psychologii oszczędzania i inwestowania, ...

Czytaj dalej: Psychologia biznesu

Psychologia zmiany: konflikt – kryzys – współpraca
SSSSSS Specjalność: Psychologia zmiany: konflikt - kryzys - współpraca: Psychologia zmiany to obszar zaawansowanej psychologii społecznej, który dotyczy szeroko pojętych zmian w świecie, zwłaszcza w życiu  ...

Czytaj dalej: Psychologia zmiany: konflikt – kryzys – współpraca

Psychologia eksperymentalna
SSSSSS Psychologia eksperymentalna to specjalność, na której studenci poznają aktualne teorie i wyniki badań z całego obszaru wiedzy psychologicznej. Dużą uwagę w trakcie zajęć poświęca się zgłębianu podst ...

Czytaj dalej: Psychologia eksperymentalna

Psychologia sportu i aktywności fizycznej
SSSSSS Psychologia sportu zajmuje się badaniem psychologicznych podstaw aktywności człowieka w sporcie i aktywności fizycznej. Celem specjalności jest przekazanie fachowej wiedzy i umiejętności praktycznyc ...

Czytaj dalej: Psychologia sportu i aktywności fizycznej

Psychology
SSSSSS Psychology is a discipline whose goal is to understand and improve functioning of individuals, groups, and societies as a whole. Students interested in the unitary “long-cycle” 5 year Master program ...

Czytaj dalej: Psychology

Psychologia dla magistrów i licencjatów
SSSSSS Psychologia jest nauką, która odkrywa mechanizmy rządzące ludzką psychiką i zachowaniem. Pomaga poznać naturę człowieka i zrozumieć jego zachowanie w różnych sytuacjach życiowych. Bada biologię umys ...

Czytaj dalej: Psychologia dla magistrów i licencjatów

Psychologia
SSSSSS Psychologia jest nauką, która odkrywa mechanizmy rządzące ludzką psychiką i zachowaniem. Pomaga poznać naturę człowieka i zrozumieć jego postępowanie w różnych sytuacjach życiowych. Bada biologię um ...

Czytaj dalej: Psychologia

Prawo w biznesie
SSSSSS Prawo w biznesie to innowacyjny kierunek studiów, który łączy wiedzę o prawnych aspektach prowadzenia działalności biznesowej z kompetencjami menedżerskimi. Kształci specjalistów w zakresie regulacj ...

Czytaj dalej: Prawo w biznesie

Filologia angielska z rozszerzonym językiem włoskim
SSSSSS Podczas nauki studenci intensywnie uczą się dwóch języków obcych: angielskiego i włoskiego. W przypadku angielskiego jest to doskonalenie znajomości języka i zdobywanie wiedzy filologicznej, a w prz ...

Czytaj dalej: Filologia angielska z rozszerzonym językiem włoskim

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
SSSSSS Dziennikarstwo i komunikacja społeczna to studia, które w praktyczny sposób uczą dziennikarstwa prasowego, radiowego, telewizyjnego i internetowego. Podczas zajęć warsztatowych studenci zdobywają um ...

Czytaj dalej: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Filologia angielska
SSSSSS Filologia angielska to studia łączące intensywną naukę języka angielskiego z przygotowaniem w zakresie wiedzy o języku i kulturze obszaru anglojęzycznego. Dzięki temu studenci zdobywają kompetencje  ...

Czytaj dalej: Filologia angielska

Filologia angielska z rozszerzonym językiem chińskim
SSSSSS Podczas nauki studenci intensywnie uczą się dwóch języków obcych: angielskiego i chińskiego. W przypadku angielskiego jest to doskonalenie znajomości języka i zdobywanie wiedzy filologicznej, a w pr ...

Czytaj dalej: Filologia angielska z rozszerzonym językiem chińskim

Filologia angielska z rozszerzonym językiem hiszpańskim
SSSSSS Podczas nauki studenci intensywnie uczą się dwóch języków obcych: angielskiego i hiszpańskiego. W przypadku angielskiego jest to doskonalenie znajomości języka i zdobywanie wiedzy filologicznej, a w ...

Czytaj dalej: Filologia angielska z rozszerzonym językiem hiszpańskim

Filologia norweska
SSSSSS Filologia norweska to studia łączące naukę języka norweskiego (bokmål), zagadnienia z zakresu literatury norweskiej i skandynawskiej, historii, kultury, polityki i życia społecznego Skandynawii. Stu ...

Czytaj dalej: Filologia norweska

Filologia szwedzka
SSSSSS Filologia szwedzka to studia łączące w sobie naukę języka szwedzkiego, zagadnienia z zakresu literatury szwedzkiej i skandynawskiej oraz z historii, kultury, polityki i życia społecznego Skandynawii ...

Czytaj dalej: Filologia szwedzka

Iberystyka
SSSSSS Studia obejmują naukę języka hiszpańskiego oraz wiele dziedzin związanych z kulturą krajów hiszpańskojęzycznych. Pozwalają poznać m.in. Hiszpanię, Meksyk, Kubę, Argentynę, Peru, Kolumbię; ich litera ...

Czytaj dalej: Iberystyka

Italianistyka
SSSSSS Italianistyka to studia z języka włoskiego, kultury i sztuki Włoch. Pozwalają bardzo dobrze opanować język włoski, zarówno oficjalny, specjalistyczny, jak i ten, którym Włosi posługują się na co dzi ...

Czytaj dalej: Italianistyka

Kultura współczesna
SSSSSS Kultura współczena to transdyscyplinarne studia humanistyczne podejmujące refleksję nad różnorodnością procesów kulturowych kształtujących oblicza współczesnego świata. Pozwalają poznać rolę nowych  ...

Czytaj dalej: Kultura współczesna

Studia azjatyckie: Chiny i Azja Wschodnia
SSSSSS Studenci studiów azjatyckich poznają kultury krajów regionu, ich współczesne problemy i tradycje określające dzisiejszą rzeczywistość. Dowiadują się, jak działają służby dyplomatyczne, organizacje m ...

Czytaj dalej: Studia azjatyckie: Chiny i Azja Wschodnia

Psychology
SSSSSS Psychology is a discipline whose goal is to understand and improve functioning of individuals, groups, and societies as a whole. Some psychologists deal with diagnosis and treatment of mental health ...

Czytaj dalej: Psychology

Biznes
SSSSSS Psychologia - ścieżka: Biznes. Na ścieżce Biznes studenci zdobywają praktyczną wiedzę na temat psychologicznych mechanizmów zachowań konsumenckich, podejmowania decyzji i oceny ryzyka w biznesie. Po ...

Czytaj dalej: Biznes

Mózg - umysł - technologia
SSSSSS Mózg – umysł – technologia to innowacyjna ścieżka studiów, łącząca wiedzę psychologiczną i odkrycia biologii dotyczące funkcjonowania naszego mózgu z praktycznym zastosowaniem nowych technologii. Po ...

Czytaj dalej: Mózg - umysł - technologia

Relacje międzyludzkie
SSSSSS Psychologia - ścieżka: Relacje międzyludzkie. Ścieżka koncentruje się na analizie związków międzyludzkich oraz zmian, które w nich zachodzą, zarówno w wyniku naturalnego rozwoju danej relacji, jak i ...

Czytaj dalej: Relacje międzyludzkie

Zdrowie i rozwój
SSSSSS Psychologia - ścieżka: Zdrowie i rozwój. Zdrowie i rozwój to ścieżka w ramach kierunku psychologia, która eksploruje zagadnienia związane z psychologicznymi aspektami zdrowia i rozwoju analizowanymi ...

Czytaj dalej: Zdrowie i rozwój

Filologia angielska z rozszerzonym językiem niemieckim
SSSSSS Podczas nauki studenci intensywnie uczą się dwóch języków obcych: angielskiego i niemieckiego. W przypadku angielskiego jest to doskonalenie znajomości języka i zdobywanie wiedzy filologicznej, a w  ...

Czytaj dalej: Filologia angielska z rozszerzonym językiem niemieckim

Filologia angielska
SSSSSS Filologia angielska II stopnia w SWPS to studia, które pozwalają pogłębić znajomość języka angielskiego oraz specjalistyczną wiedzę filologiczną dotyczącą: językoznawstwa, metodyki nauczania, komuni ...

Czytaj dalej: Filologia angielska

Skandynawistyka
SSSSSS Skandynawistyka II stopnia to studia łączące w sobie zaawansowaną naukę języka szwedzkiego, zagadnienia z zakresu literatury szwedzkiej i skandynawskiej oraz z historii, kultury, polityki i życia sp ...

Czytaj dalej: Skandynawistyka

Zarządzanie zasobami ludzkimi
SSSSSS Zarządzanie zasobami ludzkimi to umiejętność tworzenia i wdrażania w firmie optymalnej polityki personalnej i budowania jej kapitału ludzkiego. Studia łączą wybraną wiedzę z takich dziedzin, jak soc ...

Czytaj dalej: Zarządzanie zasobami ludzkimi

Psychologia
SSSSSS Psychologia jest nauką, która odkrywa mechanizmy rządzące ludzką psychiką i zachowaniem. Pomaga poznać naturę człowieka i zrozumieć jego postępowanie w różnych sytuacjach życiowych. Bada biologię um ...

Czytaj dalej: Psychologia

Psychologia zmiany: konflikt – kryzys – współpraca
SSSSSS Specjalność Psychologia zmiany: konflikt - kryzys - współpraca: Psychologia zmiany to obszar zaawansowanej psychologii społecznej, który dotyczy szeroko pojętych zmian w świecie, zwłaszcza w życiu c ...

Czytaj dalej: Psychologia zmiany: konflikt – kryzys – współpraca

Psychologia biznesu
SSSSSS Psychologia biznesu to praktyczna specjalność o interdyscyplinarnym charakterze. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu zachowań organizacyjnych, badania rynku, psychologii oszczędzania i inwestowania, ...

Czytaj dalej: Psychologia biznesu

Psychologia kliniczna i zdrowia
SSSSSS Specjalność Psychologia kliniczna i zdrowia: Przedmiotem studiów są zdrowie psychiczne w ujęciu klinicznym oraz działania mające na celu jego ochronę i poprawę. Studenci poznają zagadnienia z zakres ...

Czytaj dalej: Psychologia kliniczna i zdrowia

Psychologia sportu i aktywności fizycznej
SSSSSS Psychologia sportu zajmuje się badaniem psychologicznych podstaw aktywności człowieka w sporcie i aktywności fizycznej. Celem specjalności jest przekazanie fachowej wiedzy i umiejętności praktycznyc ...

Czytaj dalej: Psychologia sportu i aktywności fizycznej

Clinical Psychology
SSSSSS Clinical Psychology integrates science, theory, and practice to understand, predict, and reduce maladjustment, disability, and distress as well as to support personal development. Clinical Psycholog ...

Czytaj dalej: Clinical Psychology

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
SSSSSS Dziennikarstwo i komunikacja społeczna II stopnia to studia, które umożliwiają poznanie i zgłębienie tajników warsztatu dziennikarskiego na poziomie bardzo zaawansowanym. Studenci wybierają jedną z  ...

Czytaj dalej: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Kulturoznawstwo. Menedżer, agent, producent
SSSSSS Kierunek odpowiada na potrzeby szeroko rozumianego obszaru kultury i przemysłów kreatywnych. Kształci menedżerów kultury, którzy łączą w sobie kompetencje producenta, agenta, organizatora wydarzeń a ...

Czytaj dalej: Kulturoznawstwo. Menedżer, agent, producent

Applied Social Psychology
SSSSSS Applied Social Psychology is a field, which uses concepts such as attitudes, social influence, decision making strategies, and social cognition to investigate social processes and problems relevant  ...

Czytaj dalej: Applied Social Psychology

Amerykanistyka
SSSSSS Ścieżka amerykanistyczna jest realizowana w ramach kulturoznawczych studiów doktoranckich SWPS. Studia łączą perspektywy teoretyczne i metodologie wielu dyscyplin, w tym m.in: historii (szczególnie  ...

Czytaj dalej: Amerykanistyka

Kulturoznawstwo
SSSSSS Uczestnicy Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich, którzy wybiorą problematykę kulturoznawczą, będą mieli możliwość pisania prac z zakresu szeroko rozumianej problematyki społeczno-kulturowej: o ...

Czytaj dalej: Kulturoznawstwo

Literaturoznawstwo
SSSSSS Uczestnicy studiów doktoranckich z literaturoznawstwa zaznajamiają się z terminologią i metodologią nauk humanistycznych oraz z zagadnieniami współczesnej teorii literatury i teorii krytycznych. Sem ...

Czytaj dalej: Literaturoznawstwo

Psychologia Warszawa
SSSSSS Studia doktoranckie z psychologii przygotowane zostały nie tylko z myślą o absolwentach wydziałów psychologii, lecz także osób, które ukończyły inne kierunki studiów i zamierzają doskonalić swoje um ...

Czytaj dalej: Psychologia Warszawa

Socjologia
SSSSSS Dzięki zapewnieniu studentom bliskiego i regularnego kontaktu z czołowymi polskimi uczonymi o międzynarodowej renomie, przygotowujemy naszych przyszłych absolwentów do identyfikowania istotnych prob ...

Czytaj dalej: Socjologia

Seminaria doktorskie na Wydziale Prawa
SSSSSS Celem utworzenia na Programu Seminariów Doktorskich na Wydziale Prawa jest zapewnienie kandydatom starającym się o uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych, w dyscyplinie prawo, przygotowan ...

Czytaj dalej: Seminaria doktorskie na Wydziale Prawa

 

Znajdź studia dla siebie